Vyhláška č. 24/1991 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/1973 Sb. NVP, o posuzování děl výtvarného umění
Číslo 24/1991
Sbírka 7/1991
Datum vydání 28.11.1991
Datum účinnosti 01.01.1992
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. listopadu 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška č. 4/1973 Sb. NVP, o posuzování děl výtvarného umění se zrušuje.

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


 Primátor hlavního města Prahy
Ing. Milan Kondr v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy
RNDr. Jiří Exner v. r.