Obecně závazná vyhláška č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 25/2004
Sbírka 19
Datum vydání 16.12.2004
Datum účinnosti 01.02.2005
Plné znění

  

           Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16. 12. 2004  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

           Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Žižkov                        2639/1                        5837

  Žižkov                          2639/117                        6260

  Žižkov                        2639/181                        1252

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou

  předmětem zápisu v KN“

 

2.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                        758 (id. 1/3)                        1170

  Nusle                        2987/2                        6                     

  Nusle                        2987/3                        5

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Smíchov                        4673/1 (id. 87/216)                        12343

  Smíchov                        4674/2                        26

  Smíchov                        4679/6                        62

  Smíchov                        4679/7                        60

  Smíchov                        4679/8                        70

  Smíchov                        4680/1 (id. 87/216)                        636

  Smíchov                        4680/5                        86

  Smíchov                        4681/1 (id. 87/216)                        313

  Smíchov                        4681/5                        48

  Smíchov                        4681/6                        60

  Smíchov                        4682/1 (id. 87/216)                        273

  Smíchov                        4682/2                        23

  Smíchov                        4683/1 (id. 87/216)                        257

  Smíchov                        4683/4                        137

  Smíchov                        4685/1 (id. 87/216)                        31

  Smíchov                        4686/1 (id. 87/216)                        66

  Smíchov                        4686/5                        6

  Smíchov                        4688/1 (id. 87/216)                        117

  Smíchov                        4690/1 (id. 87/216)                        65

  Smíchov                        4691/1 (id. 87/216)                        155

  Smíchov                        4692 (id. 29/72)                        417

  Smíchov                        4705/1 (id. 87/216)                        396

  Smíchov                        4705/3 (id. 87/216)                        139

  Smíchov                        4706/1 (id. 87/216)                        281

  Smíchov                        4706/3 (id. 87/216)                        137

  Smíchov                        4725    (id. 87/216)                        458

  Smíchov                        4726    (id. 87/216)                        204

  Smíchov                        4745    (id. 87/216)                        7971

  Smíchov                        4746/3 (id. 87/216)                        550

  Smíchov                        4748/4 (id. 13/54)                        6177

  Smíchov                        4748/5 (id. 87/216)                        1695

  Smíchov                        4748/6 (id. 87/216)                        982

  Smíchov                        4748/21(id. 87/216)                        295

  Smíchov                        4759/2  (id. 87/216)                         1428                                       

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vršovice                        1310/1                        354“

 

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kyje                        2673                        37138

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 17 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Řepy                        1293/541                        347

  Řepy                        1293/455                        4218

  Řepy                         1293/456                        483

  Řepy                        1142/434 (id.1/4)                        8

  Řepy                        1142/442 (id.1/4)                        20

  Řepy                        1142/443 (id.1/4)                        16

  Řepy                        1142/457 (id.1/4)                        27

  Řepy                        1142/458 (id.1/4)                        32

  Řepy                        1142/459 (id.1/4)                        33

  Řepy                        1142/460 (id.1/4)                        32

  Řepy                        1142/461 (id.1/4)                        30

  Řepy                        1142/462 (id.1/4)                        29

  Řepy                        1142/463 (id.1/4)                        35

  Řepy                        1142/464 (id.1/4)                        23

  Řepy                        1598/1 (id.1/4)                        166

  Řepy                        1599/1 (id.1/4)                        21

  Řepy                        1600/1 (id.1/4)                        20

  Řepy                        1601/1 (id. ¼)                        29

  Řepy                        1602/1 (id.1/4)                        29

  Řepy                        1603/1 (id.1/4)                        30

  Řepy                        1604/1 (id.1/4)                        145

  Řepy                        1610/1 (id.1/4)                        70

  Řepy                        1611/1 (id.1/4)                        87

  Řepy                        1612/1 (id.1/4)                        83

  Řepy                        1613/1 (id.1/4)                        104

  Řepy                        1615/1 (id.1/4)                        217

  Řepy                        348/3                        965

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se za část Praha – Štěrboholy vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha - Troja“:

 Troja                        467                        355 

 včetně terénních úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet:

 

„Zbraslav        

  na pozemku parc.č. 1544/2                                 1442                      1,423.501,92 Kč               

  Zbraslav

  stavby  bez  čísel  popisných,  terénní a sadové úpravy,  drobná  architektura  na  pozemcích

   parc.č. 1544/1 o výměře 4645 m2 ,    parc.č. 1544/3 o výměře 342 m2,    parc.č. 1546/2 o

   výměře 394 m2  a  parc.č.  2909/215 o  výměře 819 m2 , zaměřených geometrickým plánem

   č. 1872-26/2004“

 

 

9. V příloze č. 7 části B, se v části Praha - Kolovraty na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kolovraty

  veřejné osvětlení v k.ú. Kolovraty v celkové pořizovací hodnotě 569.970,- Kč“

 

 

10.V příloze č. 7 části B, se v části Praha - Šeberov na konci doplňuje tento výčet:

 

„Šeberov

  veřejný   vodovod,    veřejná splašková kanalizace   1. stavba    I. a II. etapa, 

  2. stavba      I., II. a III. etapa,   podtlaková veřejná splašková kanalizace, vše

  v celkové pořizovací hodnotě 78,015.939,- Kč“  

 

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy