Nařízení č. 25/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 25/2002
Sbírka 19
Datum vydání 26.11.2002
Datum účinnosti 01.12.2002
Datum zrušení 15.10.2005
Důvod zrušení vydání nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

      Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne 26.11.2002 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.,       o hlavním městě Praze, a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., vydat toto nařízení.

 

 

Čl. I

 

      Vyhláška č.27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č.41/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.3/1999 Sb. hl.m. Prahy,  vyhlášky č.11/1999 Sb. hl. m. Prahy,  vyhlášky             č. 20/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 11/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky  č.25/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.41/2000 Sb. hl.m. Prahy,  nařízení č.5/2001 Sb.   hl. m. Prahy, nařízení č.17/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.4/2002 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č.15/2002 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:                                             

 

 

„ 1. V příloze č. 1 v části „tržiště“ řádek  U Fontány, Charvátova u č. 6/41 – 8/41, plocha za OD Tesco  zní:

 

Praha 1

U Fontány, Charvátova u č. 6/41 – 8/41, plocha za OD Tesco

41

23

 

celoročně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příležitostně

1.11.-31.12

květny, ovoce, zelenina, tisk, káva, čaj, suché plody, zdobené perníčky, drogerie, parfumerie, textil, obuv, textilní a kožená galanterie, proutěné zboží, balené potraviny, hračky, keramika, obrázky, sklo, umělecké svíčky, dřevěné výrobky, sezónní zboží, občerstvení (stravovací služby)

 

občerstvení (stravovací služby), punč, svařené víno, sekty

 

2.  V příloze č. 1 v části „tržní místa“  řádek Washingtonova 1 zní:

 

Praha 1

Washingtonova 1

10 m2

 

celoročně

květiny a doplňková sortiment, který se ke květinám váže, pohlednice, plány a mapy města a republiky, upomínkové předměty vztahující se k Praze nebo  k České republice

 

3.  V příloze č. 1 se v části „tržní místa“ doplňují tyto řádky:

 

Praha 1

Havelská u č. 17/504, mezi prvním sloupem v podloubí

2 m2

 

příležitostně

1.1.2003-14.5.2003

občerstvení (stravovací služby) – Hot Dog, vařená kukuřice, balené potraviny, grog, punč, svařené víno, pivo 10 a 12 st.

 

 

Náměstí Republiky, st. metra B, u výstupu pohyblivých schodů, směr  dům U Hybernů a Obecní dům

4 m2

 

příležitostně

1.12.-24.12.2002

 

vánoční zboží

 

 

Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží, st. metra B, u výstupu pohyblivých schodů, směr ulice Na Florenci

2 m2

 

příležitostně

1.12.-24.12.2002

 

vánoční zboží

 

 

Ovocný trh „Vánoce na ledě“

600 m2

 

příležitostně

5.12.2002 – 6.1.2003

občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, nealkoholické a teplé alkoholické nápoje, mobilní telefony, půjčovna bruslí

 

Praha 2

Karlovo náměstí, st. metra B, u výstupu z pohyblivých schodů, směr Palackého náměstí

2

4 m2

 

příležitostně do doby omezení provozu stanice metra

květiny,  tisk, jízdenky MHD, telefonní karty, vánoční zboří

 

 

Karlovo náměstí, st. metra B, u výstupu pohyblivých schodů, směr  Palackého náměstí

1

2 m2

 

 

příležitostně

1.12.-24.12.2002

 

vánoční zboží

 

 

Karlovo náměstí, st. metra B, u výstupu pohyblivých schodů, směr ke komerčnímu centru

1

2 m2

 

příležitostně

1.12.-24.12.2002

 

vánoční zboží

 

Praha 5

Anděl, st. metra B, Ženské domovy, u výstupu pohyblivých schodů, směr MHD

2 m2

 

 

4 m2

po-ne

6,00-18,00

příležitostně do doby omezení provozu stanice metra

 

1.12.-24.12.2002

tisk, jízdenky MHD, telefonní karty

 

 

 

 

 

vánoční zboží

 

 

Nádražní, Smíchovské nádraží, hala

10

 

celoročně

tisk, upomínkové předměty, drobné dárkové zboží, hračky, parfumerie, kožená galanterie, tašky, textilní výrobky, suché plody, balené potraviny

 

 

Nádražní vedle Laktosu

10 m2

 

celoročně

od 1.1.2003

občerstvení (stravovací služby)

 

Praha 8

Florenc, st. metra C, výstup  směr Muzeum hl.m. Prahy

1

2 m2

 

příležitostně do doby zprovoznění obchodní vybavenosti v podchodu

tisk

 

 

Florenc, st. metra C, výstup směr Muzeum hl.m. Prahy

2

4 m2

 

příležitostně

1.12.-24.12.2002

vánoční zboží

 

 

Palmovka st. metra B, východ, u výstupu pevného schodiště, směr terminál BUS

3

6 m2

po-ne

6,00-18,00

příležitostně do doby omezení provozu stanice metra

květiny, , tisk, jízdenky MHD, telefonní karty, knihy

 

 

Palmovka st. metra B, západ,  u výstupu pohyblivých schodů, západní podchod

1 

2 m2

po-ne

6,00-18,00

příležitostně do doby omezení provozu stanice metra

květiny, tisk, knihy

 

 

 

Palmovka st. metra B, západ,  u výstupu pohyblivých schodů, západní podchod

4

8 m2

po-ne

6,00-18,00

příležitostně

1.12.-24.12.2002

vánoční  zboží

 

Praha 9

Černý most, st. metra B, u výstupu z metra, nezasahuje do přístupové a výstupní cesty metra

7 m2

 

celoročně

občerstvení (stravovací služby)

 

 

Českomoravská, st. metra B, u autobus.  terminálu, nezasahuje do přístupové a výstupní cesty metra

4

12 m2

 

 

 

po-ne

6,00-18,00

celoročně

od 1.1.2003

 

 

 

květiny, ovoce, zelenina, tisk, knihy, upomínkové předměty, dárkové zboží, kosmetika, textil, suché plody, pečivo, balené potraviny

 

 

Českomoravská, st. metra B, u autobus.  terminálu, nezasahuje do přístupové a výstupní cesty metra

7 m2

 

celoročně

od 1.1.2003

 

 

občerstvení (stravovací služby)

 

 

Jablonecká u č.  41/712, Severka- SM DELVITA

10 m2

po-so

celoročně

od 1.1.2003

balené potraviny

 

 

Jablonecká  u č. 70/423, Jizerka - NS PLUS

10 m2

po-so

celoročně

od 1.1.2003

občerstvení (stravovací služby)

 

 

Vysočanská u stanice BUS Sídliště Prosek směr Ďáblice

12 m2

 

celoročně

od 1.1.2003

zemědělské přebytky, občerstvení (stravovací služby), balené potraviny

 

Praha 13

Mukařovského, před schody ke st. metra B, LUKA

2

 

celoročně

občerstvení (stravovací služby)

 

 

Nové Butovice st. metra B, východ,  vestibul

7 m2

 

 

celoročně

občerstvení (stravovací služby)

 

 

Nové Butovice, st. metra B, před východ vestibulem, nezasahuje do přístupové a výstupní cesty z metra

7 m2

 

příležitostně 1.12. - 31.12. 2002

alkoholické nápoje, tabákové výrobky

 

 

Zličín

Zličín, stanice metra B, parc.č. 320/15, k.ú. Třebonice

7 m2

 

celoročně

občerstvení (stravovací služby)

 

4. V příloze č. 1 se v části „trhy“ doplňuje  tento řádek:

 

Praha 1

Náměstí Republiky, prostor před Celnicí

50

200 m2

po-ne

10,00-19,00

příležitostně

1.12.-24.12.2002,

 

příležitostně

14 dní před velikonocemi a

25.11.-24.12.

 

 

 

5. V příloze č. 1 se v části „místo pro nabídku zboží“ doplňují tyto řádky:

 

Praha 5

Nádražní, vedle Laktosu pro prodej květin

2 m2

 

celoročně

 

 

 

Presslova u č. 13, pro prodej zeleniny

2 m2

 

celoročně

 

 

 

U Smíchovského hřbitova, pro prodej květin

6 m2

 

celoročně

 

 

 

U Smíchovského nádraží, pro prodej zeleniny

4 m2

 

celoročně

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2002.

 

RNDr. Igor N ě m e c , v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

Ing. Petr  Š v e  c , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

16/2005 Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy