Vyhláška č. 26/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 26/1994
Sbírka 10/1994
Datum vydání 26.05.1994
Datum účinnosti 26.05.1994
Datum zrušení 10.12.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.5.1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst.4 zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.I

Majetek hl. m. Prahy, nabytý do vlastnictví hlavního města Prahy v souladu s čl. 3a, odst. 1a Statutu hl. m. Prahy část II, městskou částí Praha - Radotín, svěřený k datu nabytí městské části Praha - Radotín, který tvoří stavba teplovodu v účetní hodnotě 10 245 000 Kč se odejímá městské části Praha - Radotín v souladu s čl. 5 Statutu hl. m. Prahy část II za náhradu.

Čl.II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc.
primátor hl.m.Prahy

RNDr. Jiří Exner
náměstek primátora hl.m.Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy