vyhlaska_cislo_27_ze_dne_14_06_1994_1

Popis Vyhláška hl. m. Prahy o stanovení měst.zón s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší za smogové situace
Číslo 27/1994
Sbírka 10/1994
Datum vydání 14.06.1994
Datum účinnosti 14.06.1994
Datum zrušení 01.01.1997
Plné znění

čistě obytné (OC)
nerušící výroba (VN)
zeleň
regul. podm: vjezd a výjezd z ulice Nade- mlejnské
Praha 12 - Libuš,
RD
všeobecně obytné (OV)
Praha 6 - Břevnov, Rýdlová
výstavba obyt. domu
čistě obytné (OC)
Praha 4 - Braník,
RD Mack
čistě obytné (OC)
zeleň
regulace: nová výstavba pouze jednoho RD na plošeč.1,jižní část území/parc. č. 339/2a další jako zeleň
Praha 4, Zelený pruh Roškotova ul. -
zdrav. zařízení
veřejné vybavení (VV)
Praha 6 - Suchdol,
RD
čistě obytné (OC)
Praha 11, Chodov,
komerční zóna (KIZ)
nerušící výroba (VN)
regulace: uvnitř plochy 30%zeleně,zelený pás podélD 1a ul. Šénovy,směrem na jih rozšířit až k ploše V, koordinovat s úpravou č. 27
Praha 6 - Liboc, RD Štěpánková čistě obytné (OC)
Praha - Kunratice,okolí rybníků Šeberák a Olšaňák změna kategorie na US
Praha 10, Novostrašnická,
výstavba haly
nerušící výroba (VN)
Praha 5, Holečkova ul. všeobecně obytné (OV), park. Zeleň všeobecně smíšené (SV)
Praha -Stodůlky.
obchodní areál IKEA
nákupní středisko a velkoplošné ochody (ZOB)
Horní Počernice,
skladový objekt
nerušící výroba (VN)
regulace: 30% nezpevněných ploch,vsev. a vých.části na vlastním pozemku založit isol. zeleň,komunikační napojení jižním směrem dle souhrnného konceptu (USH.Počernice)
Břevnov - Jih čistě obytné (OC),
všeobecně obytné (OV),
veřejné vybavení (VV), parková zeleň
Troja,
výstavba obyt. skupiny
čistě obytné (OC)
regulace: zástavbu hmotově (výšková hladina)přizpůsobit okolní zástavbě,pozor kanalizační stoka
Praha 5, Jinonice,
RD
čistě obytné (OC)
Praha - Hloubětín,
stabilizace stáv. rod. domy
všeobecně obytné (OV)
Praha 9, Prosek - Klíčov,
autosalon a diagnosticko- servisní středisko
všeobecně smíšené (SV)
Pitkovice,
výstavba Zeleného města
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zeleň,
dopravní polochy
Praha 10, Malešice, Hostivař
stabilizace prům. území
nerušící výroba (VN)
ostatní zvláštní (ZO)
zeleň,
parkoviště,
dopravní plochy,
technické vybavení - - plyn
Písnice,
výstavba RD a pensionu
čistě obytné (OC)respektovat biokoridor dle ÚR č.j. 7758/93, 20 m podél potoka
Kolovraty,
RD
čistě obytné (OC), zeleň
Hloubětín, křižovatka ul. Kbelská - Poděbradská výstavba vybavenosti všeobecně obytné (OV)
Praha 8 - Bohnice, ul.Lodžská,
služby, obchod
všeobecně smíšené (SV)
regulace: respektovat řešení tramvaje, jako součást výstavby řešit zelené plochy
Praha 3, Žižkov,
stabilizace nákladového nádraží
smíšené městského jádra(SMJ),
všeobecně smíšené (SV),
park. zeleň, železnice
Černý most změna kategorie na US
Kyje, Hostavice, Dol. Počernice změna kategorie na US
Praha 8 - Libeň čistě obytné (OC)
Satalice nerušící výroba (VN)
mezi západ. Hranicí plochy a východním okrajem stabilizované plochy VN ponechat biokoridor cca 50m
Praha 8, Čimice,
výstavba dílen tělesně postižených
veřejné vybavení (VV)
regulace : respektovat ochr. pásmo 110 kW a VTL plynovod
Dolní Počernice,
výstavba čerpací stanice PHM
nerušící výroba (VN)
regulace : na východě a severu izolační zeleň,30% nezpevněných ploch, zúžení vjezdu, aby vyhovoval jen pro odbočení vpravo
Klánovice,
stabilizace území
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejná vybavenost (VV)
parková zeleň, lesy
Třeboradice,
stabilizace severozápadní části Třeboradic serie změn
veřejné vybavení (VV)
smíšené malých sídel (SMS),
obytné malých sídel(OMS),
liniová a maloplošná zeleň, isolační zeleň
Praha 6, Norbertov
stabilizace území
čistě obytné (OC)
Praha 6 - Dejvice, Evropská tř.
serie změn
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV) parková zeleň
Dolní Měcholupy
stabilizace hřbitova a zeleně
hřbitov, park
Křeslice,
výstavba RD
obyt. malých sídel (OMS)
Praha 13, Stodůlky,
výstavba prodejny potravin, č. parc. 2160
všeobecně obytné (OV)
Zbraslav, Lipence-Leče,
výstavba rod. domků
čistě obytné (OC)
Praha 10 - Malešice,
přístavba RD
všeobecně obytné (OV)
Praha 5, Plzeňská tř.,
výstavba lékárny
všeobecně obytné (OV)
Praha 6, Dědina,
rekonstrukce ubytovny na administrativu
všeobecně smíšené (SV)
koordinace s TT Ruzyně-Dlouhá míle
Hostivař - Malešice změna kategorie na US
Uhříněves,
změna na nestabilizovanou plochu
stabilizace podmíněna dořešením dopravy
Praha 13 - Třebonice,
výstavba RD
čistě obytné (OC)zeleň
Březiněves,
výstavba RD
obytné území malých sídel(OMS)
Praha 3, čerpací stanice PHM,
střelnice - klub
ostatní zvláštní - skladové (ZS)
Motol, autocentrum DUBA ul. Weberova nerušící výroba (VN),
parkoviště
Praha 6 - Vokovice,
dostavba campu Džbán
zvláštní sloužící oddechu(ZSO)
k.ú. Kobylisy, č. parc. 2352, k.ú. Dolní Chabry, č. parc. 1380/1, 1501/1, 1378/1, 1379, severně a jižně od ul. K Ládví,
výstavba širokosortimentní prodejny u stávající ČSPH
ostatní zvláštní (ZOB)
nerušící výroba a služby (VN)
veřejné vybavení (VV)
parkově upravené plochy (PP)
dopravní plochy (DP)
30% z výměry VN určeno pro biokoridor
Praha 8 - Bohnice, č. parc. 1305, 1306, dostavba sídliště Bohnice všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
čistě obytné (OC)
parkově upravené plochy(PP)
regul.podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
Praha 14 - Klánovice,
golfové hřiště
zvláštní soužící oddechu (ZSO)
série změn dle urb. Studie Dolní Chabry čistě obytné (OC)
ostatní zvláštní pro oddech (ZO)
hromadné garáže
zeleň, pěstební plochy všeobecně smíšené (SV)
veřejná vybavenost (VV)
východní plocha u hromadných garáží vpravo dole -maloplošná zeleň s vypuštěním lokality severozápadně od Bíleneckého nám.
stabilizace ploch v Horních Počernicích dle návrhu podle urb. studie Horní Počernice nerušící výroba (VN)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
dopravní plocha ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň parkové plochy (PP)
veřejné vybavení (VV)
technické vybavení
liniová a maloplošná zeleň
stabilizace centrální části Vysočan všeobecně obytné (OV)
smíšené městského jádra(SMJ)
veřejné vybavení (VV)
parková zeleň (PP)
Praha 9 - Prosek, č. parc.645, 646/5, 646/3, 4, 647/2,
výstavba velkoploš. obchod. zařízení
ostatní zvláštní - obchod (ZOB)
k.ú. Troja, č. parc. 609/2, při ul. Na Dlážděnce, výstavba rod. domu čistě obytné (OC)
Praha - Ďáblice,
dostavba území mezi sídlištěm a starými Ďáblicemi
série bydlení - vybavenost
k.ú. Malešice, č. parc. 804/5,804/11, 804/14, severozápadně od křižovatky Černokostelecká,Sazečská,
výstavba ČSPH
nerušící výroba a služby (VN)
Praha 10 - Vinohrady, č. parc.3407,
obytná a administrativní budova, mezi ul. Ruská a Benešovská
všeobecně obytné (OV)
Praha 3, při ul. Jeseniova -Parukářka,
bytová výstavba
všeobecně obytné (OV)
Praha 12 - Modřany, V koutech č.parc. 1464, 1465, 1411, 1412, 1415, 1420, 1459,
výstavba bytů a vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
Praha 4 - Krč,č.parc. 2092/4-6,
výstavba zahradnického centra
všeobecně smíšené (SV)
Zbraslav, č. parc. 86/1, 86/11, 86/12, 86/13,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)podmíněno urb. studií
Praha 5 - Jinonice, č. parc.764/1,
výstavba bytů a vybavenosti
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
smíšené městského jádra(SMJ)
regul. podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
Praha 5 - Smíchov, Hořejší nábř., č. parc. 557, 558, výstavba komerčně-administr. objektů zvláštní území - ostatní (ZO)
parky a parkově upravené plochy
regul. podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
Praha 7 - Troja,
rozšíření ZOO dle generelu
zvláštní sloužící oddechu(ZSO)
zeleň
Praha 2 - Vinohrady,
rekonstr.stávajícího objektu v Legerově ulici
všeobecně smíšené (SV)
Praha 2,
výstavba areál u Hasičského záchranného sboru Sokolská ul.
veřejné vybavení (VV)
Praha 8 - Libeň,
výstavba rod.domů a příjezdové komunikace č. parc. 2178-81, 3826
čistě obytné (OC)
Praha 14 - Újezd nad Lesy,
výstavba rod. domků, jižně od ulice Chotěnovské
čistě obytné (OC)
Praha 14 - Újezd nad Lesy
výstavba rodinných domků mezi ul. Domanovická a Druhanická
čistě obytné (OC)
Praha 8 - Střížkov,
přístavba ke stávajícímu autoservisu č. parc. 523/11, k.ú. Střížkov
nerušící výroba (VN) izolační zeleň (IZ)
Praha 8 - Kobylisy
výstavba sportovního areálu č. parc. 1034
veřejné vybavení (VV)
Praha 14 - Koloděje,
výstavba rodinných domků č. parc. 15, 17/1, 18, 19/1,20, 21/1, k.ú. Koloděje
čistě obytné (OC)
přírod.nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy(LR)
Praha 8 - Libeň, ul.Na stráži
,výstavba rodinného domu č. parc. 2182
čistě obytné (OC)
Praha - Čakovice, areál cukrovaru,
výstavba míchárny maltových směsí
nerušící výroba a služby (VV)
přírodní nelesní plochy(NE)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
regul. podm.: nová příjezd. komunikace bude řešena tak, aby umožňovala dopravní napojení celého areálu cukrovaru
Praha 14 ,
výstavba objektů kult., obchod., správních, hospodářských zařízení mezi ul. Chlumecká - Cíglerova a sídlištěm Černý Most II
smíšené měst. jádra (SMJ)
izolační zeleň (IZ)
parkově upravené plochy(PP)
Praha 14,
výstavba ČSPH při komunikaci I/10 v k.ú. Hor. Počernice
ostatní dopravní plocha
regul. podm.: dokument. předkládaná k úz. řízení bude obsahovat výkres širších vztahů, kterýmu si prokázat, že umisťovanou ČSPH se nezabraňuje možnosti řešit u ČSPH výstavbu dalších služeb motoristům
Praha 14, Kyje - Hutě,

stabilizace plochy při ul. Za Černým Mostem
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parková zeleň (PP)
Praha 14, Horní Počernice
výstavba rod. domuč. parc. 4248/1
čistě obytné (OC)
Praha 14 - Hloubětín,
výstavba administr. budovy, č. parc.1288/1, 1291/4, 1292/1
ostatní zvláštní (ZO)
parkově upravené plochy(PP)
izolační zeleň (IZ)
Praha 9 - Prosek,
stabilizace dle urb. studie Proseku, č. parc. 321/1
všeobecně smíšené (SV)
Praha 14 - Černý Most, Praha9 - Horní Počernice, výstavba obchod. středisek, stabilizace okolního území nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy(ZOB)
parky a parkově upravené plochy (PP)
místní komunikace I.a II.tř.
přírodní nelesní plochy(NE)
záchytná a jiná rozsáhlá parkoviště (DP)
služby a nerušící výroba (VN)
ostatní zvláštní (ZO)
regul. podmínky : cca11.000 m2 plochy ZOB 1 budou parkoviště osázená stromy, cca 16.500 m2plochy ZOB2 dtto, jižní okraj obou ploch ZOB bude řešen jako zelený pás
Praha 8 - Ďáblice,
výstavba rod. domu, č. parc. 409/19, 409/21-23, 409/32
čistě obytné (OC)
Praha 8, k.ú. Troja,
přestavba rod. domu, č. parc. 513
čistě obytné (OC)
k.ú. Klánovice,
výstavba rod. domu, č. parc. 1015/20
čistě obytné (OC)
k.ú. Koloděje,
výstavba rod.domů, č. parc. 240, 241, 225, 721
čistě obytné (OC)
Praha 8 - Libeň,
výstavba činžovního domu při ul. Na žertvách, č. parc. 3395/13394/1, 3393, 3392, 3389
všeobecně smíšené (VS)
Praha 9 - Prosek,
výstavba bytových domů, obch. centra,adm. a ubytovacích objektů, parkové zeleně, č. parc.614/1, 3, 615/1, 9, 615/4,5
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (VS)
parkově upravené plochy(PP)
Praha 8, k.ú. Troja,
výstavba rod. domu při ul. Na Dlážděnce, č. parc. 743/3
čistě obytné (OC)
k.ú. Klánovice, č.parc. 993/1,4
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
Praha 8 - k.ú. Čimice, ul.Na zámkách,
zástavba rod. Domy č. parc. 26/9-11
čistě obytné (OC)
louky (NL)
Praha 9 - Kbely, lokalita "Uličky",
stabilizace pro obyt. funkci a ČSPH
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
parkově upravené plochy(PP)
dopravní plocha
Praha 8 - k.ú. Libeň,
výst. hotelového komplexu, č. parc. 1332/1-32
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
Praha 8 - Karlín, roh ul. Ke Štvanici, Pobřežní,
výst. adm. objektu
smíšené měst. jádra (SMJ)
regul. podm.: plochu mezi starou Pobřežní a pěší trasou k hotelu Atrium řešit bez parkování jako vstupní prostor - náhrada parkovišť
k.ú. Klánovice, parc.č.939/1 Libčanská ul. čistě obytné (OC)
k.ú. Kolovraty, jihozápadně od ul. Pod topoly a Říčanského potoka,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
Praha 15 - k.ú. Uhříněves, na č. parc. 1884/164, výstavba rod. domů čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
Praha 3 - Žižkov, Jeseniova ul.
rekonstrukce a nástavba stávajícího domu 837/10
všeobecně smíšené (SV)
regul. podm.: s vědomím měst.části Praha 3 se zmenšuje plocha veřejného vybavení (školský, kulturní a sportovní areál)
Praha 15 - Dubeč,
přístavba truhlářské provozovny
obytné malých sídel (OMS)
regul. podm.: výstavbu řešit v koordinaci s navrhovanou uliční čarou
Praha 15 - Dubeč,
přístavba rod domu, parc.č.120/1
obytné malých sídel (OMS)
regul. podm.:výstavbu řešit v koordinaci s navrhovanou uliční čarou
Praha 3-Žižkov, Kališnická ul.
výstavba ČSPH (na místě býv. ČSPV) stávající domy s funkcí vybavenosti a bydlení
všeobecně smíšené (SV)
regul. podm.: změnou se stabilizuje dané území,nerozhoduje se však o umístění konkrétní stavby, kterou je nutno koordinovat s právy vyplývajícími z restituce objektů na parc.č. 454 (autoservis,garáže, služby)
Praha 15 - Hostivař,
výstavba centra obchodu, č. parc.1768, 1769/1, 1771-3, 1774/1, 1775, 1779/2, 1780/2, 1781/2
ostatní zvláštní (ZO)
ostatní zvláštní (ZSP)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
přírodní nelesní plochy(NE)
Praha 15 - Hostivař,
výstavba prodejny automobilů a servisu, výstavba autosklo servisu a autotechnika, č. parc. 1457-60a části parc. č. 1455, 1456
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
Praha 10, k.ú. Záběhlice,
výstavba dvou rod. domů, č. parc. 2690/6, 2690/8
čistě obytné (OC)
Praha 15, k.ú. Hor. Měcholupy, č. parc. 512/5,8,9,523/199,406, 407,
vybudování ČSPH ARAL
izolační zeleň a parková zeleň (IZ,PP)
Praha 10 - Záběhlice, parc. č.95,
výstavba rod. domu při ul.Záběhlická
všeobecně obytné (OV)
k.ú. Štěrboholy,mezi Štěrbohol. radiálou, ul. Černokosteleckou, Ústřední a stávající zástavbou Štěrbohol,
výstavba obch.a kom. centra
ostatní zvláštní (ZOB)
všeobecně obytné (OV)
izolační zeleň (IZ)
regul. podm.: součástí plochy ZOB bude parkově upravená plocha cca 1 ha,cca 15% plochy ZOB bude vnitroareálová zeleň
Praha 10 - Strašnice, při ul. Průběžná,
uskladnění zařízení technických služeb, č. parc.31164/1
nerušící výroba a služby (VN)
Praha 10 - Hostivař,
dostavba stávajícího areálu
všeobecně smíšené (SV)
k.ú. Dubeč, parc. č. 241/6při ul. Na hádku,
výstavba rod. domů
obytné malých sídel (OMS)
regul. podm.: detaily funkčního využití území(zelený pás na východní straně, poloha ulic atd.)budou dohodnuty v rámci zpracování zastavovacího plánu s městskou částí Praha - Dubeč
Praha - Uhříněves - Bečovská ul.,
výstavba areálu pro obchod, služby, výrobu, skladování
nerušící výroba a služby (VN)
přírodní nelesní plochy(NE)
Praha 15 - Benice,
bytová výstavba a obč. vybavenost
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parkové plochy (PP)
přírodní nelesní plochy(NE)
technické vybavení (K)
k.ú. Strašnice, č. parc. 3203
výstavba byt. domu
čistě obytné (OC)
k.ú. Dolní Měcholupy, č. parc.452/2,
výstavba autoservisu
všeobecně smíšené (SV)
k.ú. Vršovice, č. parc. 2020, ul. Ukrajinská a Novgorodská všeobecně smíšené (SV)
Praha 10, k.ú. Malešice, parc.č.793/23,
výstavba výrobní haly na úpravu staveb a izol. skla
průmyslová výroba (VP)
Praha 4, Kavčí Hory, mezi ul. Na hřebenech a Nad cementárnou,
výstaba bydlení
čistě obytné (OC)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
Praha 4, k.ú. Michle, mezi ul.Vokáčova, Kvestorská, Hanusova,
bydlení a vybavenost
všeobecně smíšené (SV)
Praha 4, Michelská 60/300,
nástavba a stabilizace stávající administr. budovy
všeobecně smíšené (SV)
Praha 11, Jižní Město,
stabilizace ploch zastavěné části města
veřejné vybavení (VV)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
regul. podm.: schvalují se položky č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Praha 4 - Lhotka,č. parc. 817/1
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
Praha 4 - Braník,č. parc. 339/2
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
regul. podm.: jeden rod. dům (dvojdům), maxim.zastav. pl.: 10% z čistě obytné plochy
Praha 4, k.ú. Krč, č. parc. 2537/1, 2,
výstavba ČSPH
izolační zeleň (IZ)
Praha 4, k.ú. Krč,
rekonstrukce objektu Inspekty severně od Olbrachtovy ulice
veřejné vybavení (VV)
všeobecně smíšené (SV)
Praha 4, k.ú. Krč, č. parc. 2358/2, 3,
přestavba ubytov.areálu na administrativní
ostatní zvláštní (ZO)
Praha 4, k.ú. Michle, č. parc.135, 139/1, 155, 153/1, sev.od ul. 5.května ostatní zvláštní (ZO)
parková a parkově upravená zeleň(PP)
regul. podm.: parc č. 135je řešena jako parková a parkově upravená zeleň
k.ú. Chodov, parc. č. 397/1 v ul. Hráského,
výstavba hromadných garáží a střediska pro motoristy
všeobecně smíšené (SV)
k.ú. Písnice, č.p. 922/8, ul. K mejtu,
výstavba rod.domů
čistě obytné (OC)
Praha 5 - Slivenec, č. parc.1765/2, 3,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
Praha 13 - Zličín,
výstavba obchod. - administr. a sklad. areálu
ostatní zvláštní - sklady (ZS)
Praha 5 - Radlice, Radlická 97,
modernizace stávajícího domu
všeobecně smíšené (SV)
Praha 5 - Hlubočepy, č. parc. 161 a 160/2, rekonstrukce stávající stavby na obyt. dům všeobecně obytné (OV)
Praha 5 - Hlubočepy,
rozšíření a modernizace smaltovny
nerušící výroba a služby (VN)
Praha 5 - Košíře, č. parc.1838/1, 1838/17-18, 1838/25,1838/28-29, 1838/32,
obytná výstavba
čistě obytné (OC)
rekreačně využitelné lesy
Praha 5 - Hlubočepy, č. parc. 1018, 1019,
výst. rod. domu
čistě obytné (OC)
Praha 5 - Zbraslav, č. parc.1011/2,
stavba polyfunkčního domu (bydlení a vybavenost)
všeobecně obytném(OV)
Praha 13 - k.ú. Stodůlky, u ul.Mukařovského, kulturní centrum "Luka C" smíšené městského jádra(SMJ)
Praha 5 - Smíchov, č. parc. 4193/1 a 4857/2, ul. Pod Hybšmankou,
stavba rod. domků
čistě obytné (OC)
Praha 5 - Zbraslav, obytná čtvrť Nad Královkou všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regul. podm.:systém zastavění bude uzpůsoben podmínkám vyplývajícím z ochranného pásma ÚJP
Praha 5 - Hlubočepy,
výstavba ČSPH
dopravní plocha (DP)
Praha 5 - k.ú. Košíře, č. parc. 1512/1 při ul.Klikaté, výstavba hasičské stanice nerušící výroba a služby (VN)
Praha 5 - Smíchov,
stabilizace a nová výstavba pivovaru Smí- chov mezi ul.Nádražní,Vltavská, Hořejší nábř., Na Valentince, Pivovarská
nerušící výroba a služby (VN)
stabilizace nepodmíněna ÚPD
Praha 5 - Hlubočepy, č. parc. 55,
stabilizace stávajícího obytného domu
čistě obytné (OC)
regul. podm.: výstavba může být realizována pouze na části pozemku 20 m od jeho sever. hranice. Zbýv. část pozemku bude sloužit jako zahrada
Praha 7, výstavba komerčně-administr. provozu, řešení jižního předmostí Libeň. Mostu na Holešovické straně ostatní zvláštní (ZO)
Praha 7, usedlost Salabka č.p.57,
rekonstrukce památkově chráněného souboru na polyfunkční objekt
všeobecně smíšené (SV)
Praha 6 - Břevnov, Nad Tejnkou č. parc. 1826, výstavba rod.domů čistě obytné (OC)
Praha 6-Jenerálka,
rekonstrukce areálu Jenerálka na mezinár. vzdělávací babtistický seminář
ostatní zvláštní (ZO)sady, vinice, zahrady
Praha 6 - Vokovice,
výstavba centra obchodu a podnikání
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
Praha 6 - Petřiny, č. parc. 3504/1, část v k.ú. Břevnov,
výstavba mycí linky v sousedství stávající ČSPH
dopravní plocha
Praha 6 - Břevnov, č. parc. 2057, 2058, rekonstrukce a dostavba stávajících domů čistě obytné (OC)
Praha 6 - Nebušice, č. parc.989/8, 9, ul. Dubová, výstavba rod. domu čistě obytné (OC)
Praha 7 - Troja, Praha 8
stabilizace areálu Pražské botanické zahrady
zvláštní sloužící oddechu(ZSO)
přírodní a lesní plochy(NE)
pěstební plochy (OP)
parkově upravené plochy(PP)
Praha 7 - Bubeneč, areál Výstaviště,
výstavba kinema-tografického centra
veletržní, výstavní a kongresové území (ZV)
parkové plochy (PP)
Praha 6 - Přední Kopanina,č. parc. 696/2 (282), výstavba rod. domů obytné malých sídel (OMS)
Praha 6 - Nebušice, č. parc.276/2,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní plochy(NE)
regul. podm.: zástavba v pruhu 20m od severní hranice podél potoka pás přírodní zeleně
Praha 6 - Dolní Liboc, č. parc. 363 - 5,
stabilizace a přestav- ba stávající zástavby
čistě obytné (OC)
Praha 9 - Vysočany, č. parc.1010, 1992/1, 1992/2, výstavba ČSPH všeobecně smíšené (SV)
Praha 8 - Karlín, č. parc.889/10, 889/13, 889/2 smíšené městského jádra(SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
parkově upravené plochy(PP)
Praha - Horní Počernice série změn zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
veřejné vybavení (VV)
všeobecně obytné (OV)
smíšené malých sídel (SMS)
čistě obytné (OC)
obytné malých sídel(OMS)
všeobecně smíšené (SV)
liniová maloplošná zeleň (NM)
sady a zahrady (PS)
zahradnictví (PZ)
louky (NL)
ostatní zvláštní (ZO)
parkově upravené plochy(PP)
Praha 15 - Uhříněves, č. parc.1653/3, 1653/2- výstavba RD čistě obytné (OC)
Praha 15 - Petrovice, č. parc.84/1, 84/2 -
výstavba RD
čistě obytné (OC)
Praha - Kolovraty, č. parc. 84 k.ú. Lipany-
výstavba RD
čistě obytné (OC)
Praha Štěrboholy, č.parc. 208/2
výstavba RD
čistě obytné (OC)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
Praha 4 , č. parc. 558k.ú. Michle mezi ul.Vokáčova, Kvestorská, Hanusova
výstavba kanc. budovy
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
Praha Kunratice - soubor změn všeob. smíšené (SV)
obytné malých sídel (OMS)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
ostatní zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
Praha 4, Pankrác,
stabilizace býv. ČKD Polovodiče
smíšené městského jádra(SMJ)
"Praha 2 - Nové Město č.parc. 1744
rekonstrukce domu na hotel
všeobecně smíšené (SV)
dopravu v klidu řešit v rámci rekonstrukce domu
Praha 1 - Nové Město Náměstí republiky
výstavba Hypobanky a rekonstr.kasáren
smíšené městského jádra(SMJ)
Praha 9 - Hrdlořezy území mezi Českobrodskou a Rokytkou
stabilizace dle konceptu ÚPn
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
přírodní nelesní plochy(NE)
rekreačně využitelné lesy(LR)
zvláštní sloužící oddechu(ZSO)
izolační zeleň (IZ)
území bude využito převážně pro vybavenost, omezeně pro bydlení, podél Rokytky bude pás přírod.zeleně(biokoridor),na něj budou navazovat příčně parkově uprav.plochy v prostoru malé Rokytky a v prostoru proti vyústění ul.Pod Táborem,podél ul.Českobrodské bude pás izolační zeleně podélně povede území mod východu k západu veřejná komunikace, umožňující obsluhu území,s dvěma napojeními na ul.Českobrodskou v prostoru:křižovatka Pod Táborem a vyústění ul. Za mosty.
Praha 8 - Kobylisy č. parc. 433,1753/4
stavba admin.- obyt. domu
všeobecně smíšené (SV)
30% plochy vnitř. Dvora jako zeleň
Praha Horní Počernice,Černý Most hranice katastrů při ulici Chlumecké
výstavba areálu pro prodej a servis elektroniky
nerušící výroba a služby (VN)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
Praha Kbely areál Mladoboleslavská 1
rozšíření stávající výroby stavebních hmot
nerušící výroby a služby (VN)
Praha 9 - Vysočany č. parc. 971 a další rekonstrukce a přístavba domu všeobecně smíšené (SV)
č. parc. 970 nebude 100% zastavěn, respektovat stáv. staveb.čáru při ul. Českomoravská
Praha 9 - Vysočany č. parc. 1893, 1894/1, 1895/3 výstavba objektů pro doplňující a pomocné provozní činnosti všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
zástavba v pásu max. 30 mod ul. Pod šancemi,respektovat stáv. Uzávěru pro MO
Praha 14 - Hostavice č. parc. 3 - 7, 8/1,8/2,11,943
letovisko pro krátkodobé ubytování
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. uprav. plochy (PP)
louky (NL)
respektovat inundaci,stáv. stoku H, rozestavěný sběrač G, realizovat biokoridor podél Hostavického potoka,zachovat louky pro rekreaci, v ploše OC 70%zeleně
Praha 9 - Prosek č. parc. 648/1
prodejní a servisní auto- centrum
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
respektovat regulaci dle US Prosek, založit zelený pás včetně pěšího tahu při ul. Prosecké,na území areálu 30% zeleně,komunikační napojení mimo ul.Proseckou a Letňanskou
Praha Horní Počernice č. parc. 2115, 2118, 2130/1,2130/2, 2132
výstavba RD
čistě obytné (OC)
parky a park. uprav. plochy (PP)
respektovat potok Chvalka- doprav.obsluha dle US Hor.Počernice-jedna vnitř. Komunikace mezi pozemky
Praha 9 - Vysočany č. parc. 582-část
vybudování parkoviště
všeobecně smíšené (SV)
Praha Dolní Chabry č. parc. 1502, 1503
výstavba skladových hal
ostatní zvláštní - skladové (ZS)
v místě dodržet regul. podmínky US Dol. Chabry,haly napojit na ul. Dopraváků, minimalizovat vliv na obyt. zástavbu v ul. Ústecká, výška objektů 3 podl.
Praha 14 - Kyje č. parc. 793/28
výstavba tří rod. domů
čistě obytné (OC)
parky a park. uprav. pl. (PP)
respektovat doprav.obsluhu dle US Kyje
MČ Praha 8, k.ú. Trojač. parc. 1108, 1102/1 dostavba a rekonstrukce usedlosti Vavrouška čistě obytné (OC)
ochrana stav. zeleně (4 ořešáky)
pozor - radioreleový paprsek
Praha Kbely č. parc. 1946/3,9,10 - záp. strana Hrušovické ul.
změna kategorie nestabiliz. úz.výstavba RD
změna kategorie na US čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch
Praha 14 - Hloubětín č. parc. 2431/1
výstavba víceúčelového objektu reklamní agentury
všeobecně smíšené (SV)
Praha 8 - Kobylisy č. parc. 606/1, 606/17, 605/2,605/4 - severně od ul. Pod sídlištěm zástavba bytovými domy a občan. vybaveností všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
parky a park. upravené plochy (PP)
zajistit min. 150 záchyt.parkovacích míst, v severní části A a západní části B max. 5 podl.
Praha 8 - Bohnice č. parc. 749/1, 749/2, 750/1, 750/2-2, 750/3-2, 1697/2
rekonstrukce areálu pro psí útulek
ostatní zvláštní (ZO)
liniová a malopl. zeleň(NM)
Praha Horní Počernice č. parc. 2031/14-17, 2169/2 výstavba sportovního zařízení veřejné vybavení - sport (VV)
liniová a malopl. zeleň(NM)
Praha Koloděje č. parc. 160
výstavba RD
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní pl. (NE)
pozor - dálkové kabely v ul. K Dubči, max. 30% zpevněných a zastav.ploch
Praha 9 - Libeň č. parc. 161, 3031, 3896, 3894, 1942/1
kultivace parku "Podvinní"
parky a park. uprav. pl. (PP)
Praha 9 - Vysočany č. parc. 515/2, 517, 518/3
rekonstrukce a dostavba budov pro potřeby FÚ P-9
všeobecně smíšené (SV)
respektovat plánované rozšíř. ul. Českomoravská
Praha Čakovice č. parc. 1368/1, 1369/1,1369/3
výstavba obchodně servisního areálu firmy
nerušící výroba a sl.(VN)
liniová a malopl. zeleň(NM)
Praha 14 - Hloubětín č. parc. 685, 674, 675/2, 675/5, 675/6, 545/5, 545/13,566/1
výstavba obchodů, služeb, admin., ČSPH, garáží
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. upravené plochy (PP)
Praha Dolní Chabry č. parc. 1374/20, 1374/21,1374/22, 1374/23, 1374/24,1374/33, 1507/2, 1505, 1504
vybudování sklad. areálu a administr. objektu
nerušící výroba a sl.(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšení (SV)
parky a parkově uprav.pl.(PP)
max. výška zástavby 3podl.,dominantač.15max.5podl.,min. 15%nezpevněných ploch v areálech
Praha 8 - Kobylisy č. parc. 1037/1, 2353/1,2360/3 a další mezi Čimickýma Ďáblickým hájem
objekty služeb a drobného podnikání a stabilizace zbývajících částí území včetně zrušení 30% určených pro biokoridor ve změně Z III č.190
všeobecně smíšené (SV)
přírodní neles. pl. (NE)
rekreačně využit. lesy (LR)
připojení na komunikační síť jen z ulice Maškovy, pozor - ochran. Pásmo inž. sítí
Praha Dubeč č. parc. 226, 227
výstavba RD a stabil. zahrady
obytné malých sídel (OMS)zahrada
Praha Uhříněves č. parc. 1378/1
výstavba servisního střediska Carrier Tr.
nerušící výroba a služby (VN)
min. 25% plochy zeleň, umožnit přístup na cestu pokračující z hlav. kom. na další území
Praha 10 - Záběhlice č. parc. 2307
výstavba terasového byt. domu
čistě obytné (OC)
k dokumentaci k územ.řízení ověřit optimál. výšku objektu (hranice památkové zóny)a objem cca. 27tis.m3 obest.prost.,užitková plocha max. 6400 m2
Praha Štěrboholy č. parc. 435/9, 436/4, 438/1-5
výstavba prodejny a servisu aut
všeobecně smíšené (SV)
koordinace s nákupním centrem "Svět nábytku",staveb. čára4 - 8m od hranice pozemku,podél ul.K učilišti,zelený pás 3 m
Praha Štěrboholy č. parc. 378/15, 378/16
výstavba prodejny a servisu aut
nerušící výroba a služby (VN)
izolační zeleň (IZ)
respektovat uvažované rozšíření Kutnohorské silnice, podél Kutnohorské pás vysoké zeleně, hranice plochy VN 15 mod souč.hrany Kutnohorské ul.
Praha 10 - Záběhlice jižně od křižovatky ke Spořilovu a U záběhlického zámku
výstavba domova důchodců, bydlení zeleně
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
max. 30% zpevněných a zastav. ploch, zachovat hodnotné dřeviny
Praha Dolní Měcholupy č. parc. 718/34
výstavba skladové haly
nerušící výroba a služby (VN)
izolační zeleň (IZ)
respektovat uvažované rozšíření Kutnohorské silnice, podél Kutnohorské pás vysoké zeleně, hranice plochy VN 15 mod souč.hrany Kutnohorské ul.
Praha Libuš, k.ú. Písnice č. parc. 138 - ul. Na losách
výstavba RD
obytné malých sídel (OMS)
Praha 12 - k.ú. Kamýk č. parc. 1860/2, jižní strana ul. Lhotecká - část 2
výstavba areálu OBI
všeobecně smíšené (SV)
Praha 11 - Chodov č. parc. 2328/2, 2329/1
výstavba areálu pro vybavenost a služby
nerušící výroba a služby (VN) parky a park. uprav. pl. (PP)
Praha Šeberov, Šeberov - Hrnčíře,
stabilizace území podle projednaného návrhu územního plánu měst. č.
a) stabilizace podmíněna US
b) čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
služeb na nerušící výroby(VN)
zvláštní sloužící oddechu(ZSO)
hřbitovy (PH)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
louky (NL)
parky a park.upravené plochy (PP)
rekreačně využitelné lesy(LR)
přírodní nelesní plochy(NE)
rybník (VVP)
komunikace I.a II. tř.
Praha 4 - k.ú. Lhotka č. parc. 140/109, 111, 116,117výstavba RD čistě obytné (OC)
zastavěná plocha do 30%plochy pozemku
Praha 4 - k.ú. Michle dostavba rampy u DP v křižovatce ul. 5.května - Jižní spojka, sjízdné rampy, 5. května -Vyskočilova, sjízdné rampy, 5. května - Michelská komunikace I. a II. třídy
pozor - vedení stávajících inž. sítí
Praha 11, k.ú. Háje č. parc. 1210/14, 17, 18
výstavba obch. a admin. Domů s byty
smíšené městského jádra(SMJ)
všeobecně obytné (OV)
min. 30% zeleně
Praha Řeporyje
soubor pozemků podle Dalejského potoka výstavba rekreačního a ubyt.areálu
zvláštní sloužící oddechu(ZSO)
přírodní a lesní plochy(NE)
všeobecně smíšené (SV)
tratě a zařízení železnic(DŽ)
nezvětšit zastavenou plochu území oproti stávajícímu stavu, ubytovací kapacita max.20 lůžek, navrhovaná kapacita nezasáhne do suchého poldru (konc.ÚPn), na dně údolí mezi železnicí a Dalejským potokem zachovat veřejnou pěší cestu
Praha 5 - Smíchov roh ulic Strakonická a Kotevní
změna kategorie nestabiliz. úz.
stabilizace podmíněna US
Praha 13 - Stodůlky č. parc. 1567/1, 1569/15
výstavba skladového areálu s admin. a službami
ostatní zvláštní skladové(ZS)
dopravní napojení mimo obyt. území do ul. Nárožní, respektovat kanalizační tunel a STE včetně ochr. pásem, 30 - 40% zeleně v rostlém terénu
Praha 5 - Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu
výstavba obyt. domů a vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
parky a park. uprav. zeleň (PP)
řešit v koordinaci s TT Hlubočepy - Barrandov
Praha 5 - Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu
změna kategorie nestabilizace úz.
stabilizace podmíněna US
Praha Slivenec č. parc. 1177, 1178
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 25% zpev. a zastav. ploch
Praha Radotín č. parc, 2055/1
výstavba RD
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
Praha Zličín, k.ú. Třebonice č. parc. 317/3
rozšíření ploch zeleně
izolační zeleň (IZ)
koordinace se záměrem MUK Rozvadovská spojka - ul. Řevnická
Praha 6 Ruzyně č. parc. 990/1, 991/1, 991/2
výstavba provozních a skladových objektů
nerušící výroba a služby (VN)
na pozemku min. 25%zeleně, srážkové vody do zásaku
Praha Suchdol č. parc. 58, 59, a další v ul. U kapličky
stabilizace na obytné území
čistě obytné (OC)
Praha Nebušice č. parc. 110, 111/1, 112/1, 112/2
výstavba RD, veřejná zeleň
obytné malých sídel(OMS)
park. uprav. pl.(PP)
Praha 7 Holešovice č. parc. 1122, 1123
výstavba polyfunkčního domu
všeobecně smíšené (SV)
dopravní napojení nebude z ul. Argentinské, 30%podíl zeleně
Praha 6 Dejvice č. parc. 2007/2, 2007/4,2007/5, 2008/1, 2008/2, 2009/2
stávající tenisový areál
veř. vybavení - sport(VV)
Praha 6 Vokovice č. parc. 1390/5
výstavba trafostanice 110/22 kV
technické vybavení (E)
Praha 6 Ruzyně č. parc. 881
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch
Praha Řepy č. parc. 1142/465, 1142/467
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch
Praha 6 Ruzyně č. parc. 886/1,3
výstavba obytného domu
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch"
Praha 9 Prosek č.parc. 460, 461, 1154/4, 1154/5 a další území Starého Proseka
stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně obytné (OV)
sady, vinice a zahrady (PSA)
upozornění na stávající sběrače v ul. Prosecké, výhled. trasu tepel. napaječe podél Prosecké ochranné pásmo VTL
Praha 14 Černý Most části č.parc. 221/1 a 232/5 dostavba sídliště ČM 2.stavba všeobecně obytné (OV)
ostatní zvláštní (ZO)
parky a parkově upravené plochy (PP)
všeobecně smíšené (SV)
výšková hladina bodových objektů max.6podl.a deskových objektů max. 8 podl., podíl zeleně v OV min 30%, v SV-30%
Praha Dolní Chabry část č.parc. 1374/1
výstavba rodinných domů
čistě obytné (OC)
koef. zastavění max.0,3, šířkové založení příč. komunik.:v pokračování ul. U váhy a ul. vycházející z oblouku ul. Pod křížem
Praha Vinoř č.parc. 308, 312
rekonstrukce a výstavba pro bydlení a vybavenost (Formační středisko rodin a mládeže)
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
přírodní nelesní zeleň (NE)
podíl zeleně v OV-50%, v SV-30%, pozor dálkový kabel
Praha Březiněves, soubor pozemků
stabilizace území podle konceptu ÚPn (US)
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
služeb a nerušící výroby (VN)
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
sady, vinice, zahrady(PS, PSA)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleněv OC 50-70%, v OV50%, v VV min 40%, v VN min 25%
Praha 14 - Kyje č.parc. 793/32, 33, 45 a další severně od ulice Dvořišťské
výst. rodinných domů
čistě obytné (OC)
parky a park. upravené plochy (PP)
podíl zeleně v OC 50-70%
Praha 14 Kyje č.parc. 2589/2,4,6,7,9
výstavba autocentra se sport. kulturním zázemím
ostatní zvláštní (ZO)
služeb a nerušící výroby (VN)
parky a park. upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)podíl zeleně v VN min. 25%, v ZO-30%
Praha 14 Hloubětín č.parc. 1383/3 a další
výstavba rodinných domů,stabilizace dle US Kyje
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. upravené plochy (PP)
zastav.a zpevněné plochy
max.30% z ploch OCa SV, hodnotnou stávající zeleň začlenit do zahrad, řešit protihluk. ochranu (budoucí vysoč. radiála)
Praha 8 Karlín č.parc. 693/1 a 192 rekonstrukce a dostavba stávajících objektů ČSÚ ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšené (SV)
Praha 8 Troja,
území mezi ul. Čimická a K Pazderkám a usedlostí Vavrouška
výstavba bytů a vybavenosti
a)stabilizace podmíněna US
b) čistě obytné (OC)
všeobec. obytné (OV)
parky a park. upravené plochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
zahrady (PS)
1) vilová zástavba - plocha OC
koeficient zastavěné plochy parcel vilových domů je 0,1 min.odstup pozemků pro zástavbu od paty Velké Skály v kótě č. 306 min. 40 m, odstup objektů min. 50 m.
min. odstup od východního okraje pěší cesty S-J podél Velké Skály je 5 m.
min. šířka pěšího průchodu pozemky se zelení S-J 12m, u vstupů 20 m.
max. výška 2+ podkroví nebo ustupující patro,v západním a jižním okraji 1+podkroví nebo ustupující patro
2) bytová zástavba - plocha OV
min.odstup od ul. Čimické 35-40 m
min. odstup od paty svahu Šutky 60 m (od objektu Šutky rovnoběžně s ochranným pásmem plynu 90 m) max. výšky objektů v hlavní ose (počítáno od jihu) 4 podlaží, na západním okraji 4 podlaží, na severu 5+ ustupující podlaží s možnou dominantou u vstupu do území6+ ustupující podlaží.
Podlaží jsou počítána od paty objektů z jihu.
Praha 9 Vysočany č.parc. 1672/3 - pás při ul.Čakovická
výstavba ČSPH
izolační zeleň (IZ)
Praha Ďáblice území vymezené ul. Šenovská a Květnová v pruhu š. cca.150 m
výstavba čtvrti rod. domů
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
přírodní nelesní (NE)
zpevněná a zastavěná plocha max. 30%
Praha Koloděje č.parc. 712/1 - část, 712/3
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní (NE)
zpevněná a zastavěná plocha max. 30%
pozor - sdělovací kabel
Praha 10 - Vršovice území mezi ul. Petrohradskou, Vršovickou a Botičem
výstavba obytného domu, supermarketu Delvita, parkové úpravy
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově plochy (PP)
min. podíl zeleně v celé ploše změny bude45%,
koeficient zast. plochy pro celou plochu změny bude 0,45.
Praha 10 - Vršovice č.parc. 1037/1, 1037/10,1037/16 a přilehlá území víceúčelový objekt, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
veřejné vybavení (VV)
nadzemní obestavěný prostor max. 70 tis. m3, koeficient podlažní plochy bude 1,2, max. počet NP bude 5
Praha 15 Hostivař území vymezené ul. Pražská, Švehlova, Zemského práva, Miranova a žel. tratí stabilizace území podle konceptu ÚPn (US) všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
parky a parkově upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
max. 35tis.m2 podl. ploch, z toho min. 20 %bydlení, podíl zeleně v SV 4O %
Praha Štěrboholy č.parc. 346/4, 348/1,8
výstavby rod. domů
čistě obytné (OC)
zpevněná a zastavěná plocha max. 30%, max. 3 NP
Praha 15 Hostivař hranice Záběhlic území přírodního parku"Hostivař - Záběhlice" Toulcův dvůr s okolím
zřízení areálu Ekologického centra hl.m. Prahy
zvláštní sloužící oddechu(ZSO)
zpevněná a zastavěná plocha a max. 15%, ZSO 64-stanovený způsob využití - ekolog. centrum
Praha 15 Horní Měcholupyč.parc.523/183 - část výstavba hromadných patrových garáží všeobecně smíšené (SV)
podíl zeleně min 30%
Praha 10 Strašniceč.parc. 1292/5, 1292/7, 8 výstavba obytných domů svybaveností měst. typu čistě obytné (OC)
smíšené městského jádra(SMJ)
parky a park. upravené plochy (PP)
podíl zeleně v OC min. 50%, v SMJ min. 30% zeleně a 40% bydlení, pro celou plochu změny bude koeficient zastavěné plochy 0,3 a koeficient podl.pl. 1,35
Praha Beniceč. parc. 98
část výstavba rod. domů a stabilizace zeleně dle US
čistě obytné (OC)
ostatní lesy (LO)
podíl zeleně v OC min. 50% koef. zast. plochu stavebních pozemků 0,15
Praha 15 Horní Měcholupy území jihozápadně od křižovatky Hornoměcholupská — Kreibichova dostavba občanské vybavenosti všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
zachovat pás vzrostlé zeleně min 10 m směrem k RD, na území SV min. 40%zeleně,stromořadí podél ul. Hornoměcholupské, max. 3 NP.
Praha Dolní Měcholupy č.parc. 671/1,2, 672/1
výstavba obytné skupiny RD, retenční nádrže, přístavba školy
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
retenční nádrž v ploše č. 2 max. 2 NP+ podkr., podíl zeleně v OC (2) bude 50 - 70 %
Praha - Kunratice č.parc. 2364/1,2
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
stabilizace je v rozsahu dvouřad RD, v území směrem k vodoteči se počítá s přírodní zelení (biokoridor)
Praha 11 Chodov soubor pozemků - JM I stabilizace souboru změna objekty pro drobné služby při dálnici D1 smíšené městského jádra(SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
ostatní zvláštní (ZC)
nerušící výroba a služby (VN)
komunikace I. a II. třídy(DS)
v ploše ZC jeden církevní objekt, zbytek upravit jako parkovou zeleň, podíl zeleně v ploše SMJ min.30%, OV-50%, SV-40%,VN min. 25%
Praha 4 Nusle areál ČT Kavčí Hory - východ
výstavba pro účely ČT
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšené (SV) podíl zeleně v ZO-30%, v SV-40%
Praha Libuš k.úz. Písnice, lokalita "V zákopech" - do 450 m od ul. Libušská
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
zastavěné a zpevněné plochy max. 30% z celk. plochy, v ploše OC bude zelený pás o šíři 15-20 m
Praha 4 Hodkovičky území vymezené ul.V mokřinách, Československého exilu a Modřanská
výstavba rod. domů, obchodně-administrativního areálu a dále stabilizace území podle US
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
přírodní nelesní plochy(NE)
podíl zeleně v OC min. 50%, v SV 40%, v VV min. 30%
Praha 4 Hodkovičky č.parc. 816/2
výstavba obytného domu
všeobecně obytné (OV)
přírodní nelesní (NE)
Praha 12 Cholupice území severozápadně od Cholupic
bytová výstavba a vybavenost
obytné malých sídel (OMS)
louky (NL)
zastavěné a zpevněné plochy max. 30% z celk. pl.
Praha Libuš č.parc. 391/1 výstavba rod. domů čistě obytné (OC)
Praha 4 - Braník č.parc. 339/2
oprava regulačních podmínek pro Z IV - 319
čistě obytné - RP jeden rodinný dvojdům a jeden izolovaný rodinný dům, max. 16 % zastavěné plochy z celk. pl.pozemku
Praha 11 Chodov č.parc. 2119/1 - území při Kloknerově ul., JM II objekty pro nerušící výrobu,administrativu, služby, služební ubytování všeobecně smíšené (SV)
minimální podíl nezpev.ploch 40%, max. výška halového objektu 8 m
Praha 4 Michle území Brumlovka - Baarova
změna kategorie nestabiliz. území
nestabilizované, stabilizace podmíněna US
Praha 5 - Košířeč. parc. : část 695, 694
výstavba RD
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní plochy (NE)
charakter zástavby : izolov RD, max.2 NP + podkr.
Praha Zbraslav Lipence území vymezené navrhovanou komunikací do Černošic na severu, ulicí Strakonickou a hranicí hl.m. Prahy
změna kateg. nestabil. území
stabilizace podmíněna US
Praha 5 - Hlubočepy území severně od ul.K Barrandovu v prostoru ul. Wassermannova výstavba víceúčel. Objektu a dvoupodl. parkoviště, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn ostatní zvláštní (ZO)
parky a parkově upravené plochy(PP)
všeobecně obytné (OV)
veřejné vybavení (VV)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci plochy ZO - 30%
Praha 5 Jinonice č.parc. : části 1338/18 a 1341/1 a 3, dále území mezi ul.Pekařská a D 5 - Rozvadov. Spojka
výstavba školícího a administrativního střediska SAP a stabilizace území podle konceptu ÚPn
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
výška objektů 4-5 podl., v severní části 3 NP, podíl zeleně z plochy ZO - 30%
Praha 5 Hlubočepy území vymezené ul. Štěpařská, Hoegerova, Lamačova a K Barrandovu
dostavba území podle US Nový Barrandov
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
tech. vybavení - vodárna (V)
veřejné prostranství (DVP)
dopravní plocha - garáže (DG)
podíl zeleně v rámci SV-50%,OV-40%, ZO-30%, výška zástavby bude pro OV :4 - 5podl., SV n nároží ulic Štěpařská -- Hoegerova:5-6 podl., VV(škola a sportovní hala):2-3 podl.,ZO : 3-4 podl.
Praha 6 Břevnov území vymezené ul. Patočkova na severu, Slavníkova na východě, Pod Marjánkou na jihu a Břevnovská na západě
výstavba bytových domů se službami a obchodně admistr. prostory v přízemí (dostavba bloku)
všeobecně obytné (OV)
izolační zeleň (IZ)
dopravní napojení nebude na ul. Patočkovu, řešit protihluková opatření k budoucí Břevnovské radiále, uvažovat s pěší lávkou přes ul. Patočkovu v prodloužení ul.Slavníkovy
Praha 7 - Holešovice území vymezené ul.Jateční, Na Maninách, Bubenské nábř. a Komunardů
rekonstrukce areálu firmy Brema a dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně smíšení (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
funkční využití území bude omezeno pouze na obchodně - admistrativní a lehkou nerušící montážní činnost, skladová funkce nebude dominantní,pouze doprovodná, v inundačním území bude zrealizován zelený pobřežní pás pěším a cyklistickým propojením
Praha 6 Ruzyně č.parc. 2641,2841 - 6 a další výstavba obchodně - admin. komplexu ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci ZO min. 30%, v předprostoru starého letiště nebude umístěna tramvajová smyčka,hranice funkční plochy musí být minimálně 35m od hrany komunikace Slánské radiály (koridor pro Pra K), v rámci realizace zajistit komunikační propojení areálu s lokalitou "Na padesátníku"
Praha Suchdol č.parc. 1627/45,49
výstavba obyt.skupiny 3-4 podl. domů
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
max. výška 3 NP+ vestavěné podkroví, max. 25% zastavění,západním směrem snížit výšku obj. na 2 NP+ podkroví

Znění od 10.6.1997 do 25.7.1997
Příloha č.2 a Příloha č.3
Příloha č. 2


Seznam veřejně prospěšných staveb na území jednotlivých městských částí hl. m. Prahy.


I. Městská část Praha 1


II. Městská část Praha 2

1. hromadné garáže - Tylovo náměstí

2. hromadné garáže - Zítkovy sady

3. hromadné garáže - Jiráskovo náměstí

III. Městská část Praha 3

1. rozšíření areálu OÚ - Havlíčkovo nám. - Lipanská ul.

2. školský,kulturní a sportovní areál-Jeseniovaul.- Komenského ul.

3. řad Okruh- vodojem Hrdlořezy, Žižkov

IV. Městská část Praha 4

1. zařízeníprorekreacia sport - vltavské nábřeží veřená zeleň od severu k jihu ve stabilizových částech území

2. zařízení pro rekreaci a sport, veřená zeleň - Zelený pruh

3. tramvajová trať Braník - Modřany, Braník

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Lhotka, Krč, Braník

V. Městská část Praha 11

1. archiv hl.m. Prahy, Chodovec

2. archiv hl.m. Prahy, Chodov

VI. Městská část Praha 12

1. stavba pro sociální péči - ul. N. Vapcarova

2. stavba pro veřejné školství - ul. Herrmanova

3. zařízení pro rekreaci a sport,veřejná zeleň - břeh Vltavy od Braníka do Komořan

4. sportovně rekreační areál U modřanskérokle, ul. Kolarovova, ul. Čs. exilu

5. expresnísilničníokruh(ESO)-trasa od Vltavy včetně tunelu pod Šabatkou

6. tramvajová trať Braník - Modřany, Modřany

7. sběrná komunikace Chuchelská - Cukrovar, Modřany

8. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Modřany, Komořany, Kamýk

VII. Městská část Praha - Kunratice

1. rozšíření stavby pro veřejné školství - ul. Za parkem

2. stavba pro veřejné zdravotnictví - Vimperské nám.

3. rozšíření areálu místní správy - mezi ulicí Ještědskou a ul. K Šeberáku

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Kunratice

VIII. Městská část Praha - Libuš

1. stavba pro veřejné školství a zdravotnictví Libuš jih, Lhotákova ul.

2. stavba pro veřejné zdravotnictví Písnice-jižně od Hoštické ul., Kalibárna

3. sportovní areál - ul. Skalská, Meteorologická

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Libuš, Písnice

IX. Městská část Praha - Šeberov

1. stavby pro obchod a drobné služby - Šeberov ul. Na příčné

2. stavby pro veřejné školství a zdravotnictví, sociální péči a stavby pro obchod - Šeberov, ul. V ladech, ul. K hrnčířům

3. stavby pro státní správu - Šeberov, ul. K hrnčířům

4. rozšíření hřbitova - Hrnčíře, ul. K Šeberáku

5. stavba domu sociální péče - Hrnčíře, ul. Za Šmatlíkem,ul. V březí

6. sportovní areál - Hrnčíře, ul. K Safině

X. Městská část Praha - Újezd

1. rozšíření areálu státní správy, služeb a veřejného školství - ul. Ke mlýnu

XI. Městská část Praha 5

1. dopravní propojení - Strahovský tunel

2. dopravní propojení - MO Strahov. tunel, Barrandovský most

3. dostavba FN s poliklinikou - Motol, V úvalu 84

4. rozšíření polikliniky I. - Kartouzská6

5. výstavba rekreačního areálu - Císařská louka

6. vodovodní řad - Malvazinky, Nikolajka

7. ZŠ, gymnasium- Barrandov, ul. Hoegerova

8. hasičská stanice - Košíře, ul. Lukavského

9. veřejná správa a obchod - Anděl

10. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Slivenec, Holyně

11. tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov, Hlubočepy

XII. Městská část Praha 13

1. stavba gymnasia - Lužiny

2. centrální park - Lužiny, Nové Butovice

3. křesťanské centrum - Nové Butovice

4. stavba pro místní správu - při stanici metra

5. záchytný parking - Nové Butovice

6. silniční okruh - Třebonice

7. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Stodůlky, Třebonice

XIII. Městská část Praha - Lipence

XIV. Městská část Praha - Lochkov

XV. Městská část Praha - Radotín

1. kanalizační sběrač - prodloužení z Velké Chuchle

2. cyklistická stezka - levý břeh Berounky

3. základní škola - ul. Prvomájová

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Radotín

5. kanalizační sběrač CL 2. st. - Radotín

XVI. Městská část Praha - Řeporyje

1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Řeporyje, Zad. Kopanina

2. kanalisační sběrač Chaby - Řeporyje, Řeporyje


XVII. Městská část Praha - Slivenec

1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Slivenec, Holyně


XVIII. Městská část Praha - Velká Chuchle

1. rozšíření základní školy - ul. Starochuchelská

2. rekonstrukce hřiště TJ Čechoslovan - levý břeh Vltavy

3. rekreační oblast - levý břeh Vltavy

4. komplex městské vybavenosti -stavbypro místní správu, veřejné služby a obchod - mezi Velkou a Malou Chuchlí

5. rozšíření sportovního areálu ul. Starolázeňská

6. rekonstrukce komunikace - na Hvězdárnu

7. stavba telefonní ústředny - ul. Novochuchelská

8. retenční nádrž - V Dolích

9. retenční nádrž - Libeřská

10. komunikace přes Strakonickou - Velká Chuchle - Malá Chuchle

11. kanalizační sběrač - Lahovičky - Modřany

12. klubový dům a obslužná komunikace - ul. Starochuchelská

13. kanalizační sběrač CL 2. st. - Velká Chuchle

XIX. Městská část Praha - Zbraslav

1. kanalizační sběrač CL 2. st. - Lahovice, Zbraslav

2. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Lahovice

XX. Městská část Praha - Zličín

1. zřízení lesoparku ul. Hrozenkovská

2. stavba komunikace - mezi ul. Hrozenkovskou a ul. Blatnickou

3. depo metra - Na radosti

4. silniční okruh - Zličín

XXI. Městská část Praha 6

1. hromadné garáže - Vítězné nám.

2. komunikace Podbabská-Roztocká-ul.Ve struhách, V Podbabě

3. podchod pod Evropskou ul., Vokovice

4. odbavovací komplex letiště Ruzyně, 4. stavba

5. silniční okruh - Ruzyně, Liboc

6. silnice R 6 - Ruzyně

7. výstavba a rozvoj letiště Ruzyně, Ruzyně

XXII. Městská část Praha - Lysolaje

XXIII. Městská část Praha - Nebušice

1. rozšíření základní školy - ul. Nebušická

2. rozšíření mateřské školky - ul. Nad Želivkou

3. biologický rybník III.st. čištění - jihozápadně od Ševčice

4. stavba komunikace K vinicím, Nebušice

5. stavba obecní kanalizace, rekonstrukce vodovodu a biolog. dočišťovací nádrže, Nebušice

XXIV. Městská část Praha - Přední Kopanina

XXV. Městská část Praha - Řepy

1. dostavba základní školy - ul. Žalanského

2. silniční okruh - Řepy

XXVI. Městská část Praha - Suchdol

XXVII. Městská část Praha 7

1. zvláštní území sloužící oddechu -mezi břehem Vltavy, mostem Barikádníků, želez.tratí a nestabil. územím na západě

2. podzemní parkingy dle generelu dopravyv klidu Prahy 7 a jeho dodatku č. l - Praha 7

3. výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení, Holešovice

XXVIII. Městská část Praha - Troja

1. výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení

XXIX. Městská část Praha 8

1. PPO : Beranových - Cínovecká - Kobylisy , Střížkov

2. plavecký areál Šutka, Troja

3. Pobřežní III - Karlín

4. výstavba provozního úseku rasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení, Kobylisy

XXX. Městská část Praha - Březiněves

1. čistírna odpadních vod - Březiněves

XXXI. Městská část Praha - Ďáblice

1. rozíšíření základní školy ul. Konětopská, ul. U parkánu

2. výstavba sociálního zařízení proveřejnou hvězdárnu - ul. Pod hvězdárnou

3. PPO : Beranových - Cínovecká, Ďáblice

XXXII. Městská část Praha - Dolní Chabry

1. revitalizace parku- ul. Spořická

2. rekonstrukce sportovního areálu - ul. U rybníčka

XXXIII. Městská část Praha 9

1. PPO : Beranových - Cínovecká, Prosek

2.řad.Okruh-vodojem Hrdlořezy,Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín

3. tep. příp. pro přednádražní prostor - Vysočany

4. Čuprova - Spojovací 1. a 2. stavba, Libeň

XXXIV. Městská část Praha - Běchovice

1. vodovodní řad - Běchovice - Újezd - Klánovice

2. Štěrboholská radiála - 2. st. - Běchovice

3. sběrač H do Běchovic, Běchovice


XXXV. Městská část Praha - Čakovice

1. stavba tepelného napaječe - ul. Ke stadionu

2. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - Miškovice ul. Polabská

3. veřejné služby - ul. Vážská, ul. Jizerská

XXXVI. Městská část Praha - Dolní Počernice

1. kanalizační sběrač G 3, Dolní Počernice

2. kmenová stavba G 2. stavba, l. část , Dolní Počernice

3. Štěrboholská radiála - 2. st., Dolní Počernice

4. kanalizační sběrač G. 2. st. a stoka G 6, Dol. Počernice

5. sběrač H do Běchovic, Dolní Počernice

6. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Dolní Počernice

XXXVII. Městská část Praha - Horní Počernice

1. stavba kanalizačního sběrače - pro oblast Chvaly

2. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Horní Počernice

3. stoka H - H2, Horní Počernice

4. páteřní komunikace komerční zóny mezi ul. Libošovickou a ul. Ve žlíbku, Horní Počernice

XXXVIII. Městská část Praha - Kbely

1. stavba tepelného napaječe - Letňany - Kbely

2. PPO : Beranových - Cínovecká, Kbely

XXXIX. Městská část Praha - Klánovice

1. stavba pro veřejné zdravotnictví - ul. Šlechtitelská

2. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - ul. Krovova

3. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - ul. Votavova

4. dostavba a rekonstrukce sportovního areálu - ul. Šlechtitelská

5. záchytný parking - u žel. stanice


XL. Městská část Praha - Koloděje


XLI. Městská část Praha 14

1. kanalizační sběrač G 3 - l. stavba, Kyje

2. kmenová stavba G l. stavba, Kyje

3. kanalizační sběrač G 4, Kyje

4. kmenová stavba G 2. stavba, l. část, Kyje

5. výstavba školy - Kyje

6. Štěrboholská radiála - 2. st., Hostavice

7. sběrač H do Běchovic, Hostavice

8. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Černý Most

9. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy, Hloubětín

10. stoka H - H2, Kyje

11. spalovna TMO Malešice vč. Inž. sítí, Kyje

XLII. Městská část Praha - Letňany

1. výstavba parku - Stará náves

2. průmyslový polookruh - stavba komunikace - úsek ulice Cínovecká, ul. Mladoboleslavská

3. PPO : Beranových - Cínovecká, Letňany

XLIII. Městská část Praha - Satalice

1. rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu - ul. U Arborky

XLIV. Městská část Praha - Újezd nad Lesy

1. školství - ul. Lišická

XLV. Městská část Praha - Vinoř

1. veřejné služby - ul. Bohdanečská

XLVI. Městská část Praha 10

1. rozšíření a revitalizace parku - Malešický park mezi sídl. Malešice a ul. Malešickou

2. Štěrboholská radiála - l. stavba

3. tramvajová vozovna Na homoli

4. areál veřejných služeb,obchodu, dočasného ubytování, společenský dům, knihovna, podzemní parking-Malešice centrum

5. centrum vybavenosti (administrativa,veřejná správa, obchod, náměstí, podzemní parking, parková zeleň)-mezi ul.Vršovickou, železnicí a Slavií

6. policie, tržiště, veřejná zeleň- jižně a jihovýchodně od Hostivařského nám.

7. areál údržby městských komunikací - Průběžná ul.

8. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Malešice

XLVII. Městská část Praha - Benice

XLVIII. Městská část Praha - Dolní Měcholupy

1. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Dolní Měcholupy

2. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Dolní Měcholupy

XLIX. Městská část Praha - Dubeč

1. výstavba centra veřejných služeb a státní správy (pošta, telefonní ústředna, policie, místní správa) - plocha mezi ul. Starodubečskou, Městskou a Za pavilonem

2. Štěrboholská radiála - 2. st., Dubeč

3. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Dubeč

4. prodloužení sběrače H do Běchovic, Dubeč


L. Městská část Praha - Horní Měcholupy

1. stavba pro sociální péči - malometrážní byty s pečovatelskou službou - východně od základní školy

2. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Horní Měcholupy

LI. Městská část Praha - Kolovraty

1. dostavba ČOV - obecní ČOV jižně od Prknovky

LII. Městská část Praha - Královice

1.stavba ČOV - jižně od nádrže Markéta

LIII. Městská část Praha - Křeslice

1. stavba ČOV - východně od Dolních Křeslic

LIV. Městská část Praha - Nedvězí

LV. Městská část Praha - Petrovice

LVI. Městská část Praha - Štěrboholy

1. zřízení parku proo bnovení Schwerinova pomníku- severovýchodní okraj obce

2. kanalizační sběrač G 4, Štěrboholy

3. Štěrboholská radiála 2. st., Štěrboholy

4. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Štěrboholy

5. spalovna TMO vč. inž. sítí, Štěrboholy

LVII. Městská část Praha - Uhříněves

1. náměstí a výstavba centra veřejných služeb (pošta, policie hasiči, místní správa), podzemní parking a veřejné komunikace - ul. Přátelství, plocha Jihočeských dřevařských závodů a bývalého cukrovaru
Příloha č. 3

Změny územního plánu

Praha 1
504
Praha 1, Nové Město Náměstí republiky
výstavba Hypobanky a rekonstrukce kasáren
smíšené městského jádra (SMJ)
671
Praha 1, Hradčany parc.č.282-2,283-287,288-1, 292, stabilizace území pro armádu ČR a zeleň
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP)

Praha 2
408
Praha 2, Vinohrady,
rekonstrukce stávajícího objektu v Legerově ul.
všeobecně smíšené (SV)
430
Praha 2, N.Město,
výstavba areálu Hasičského záchranného sboru Sokolská ul.
veřejné vybavení (VV)
502
Praha 2, Nové Město č.parc. 1744 rekonstrukce domu na hotel
všeobecně smíšené (SV)
dopravu v klidu řešit v rámci rekonstrukce domu
777
Praha 2, Nové Město-Vinohrady území mezi ul. Sokolovskou a Legerovou
nestabilizované - stabil. podmíněna US

Praha 3
129
Praha 3, Žižkov,
stabilizace nákladového nádraží
smíšené městského jádra (SMJ),
všeobecně smíšené (SV),
park. zeleň, železnice
170
Praha 3,Žižkov,
čerpací stanice PHM, střelnice - klub
ostatní zvláštní -skladové (ZS)
217
Praha 3, Žižkov, Jeseniova ul.
rekonstrukce a nástavba stávajícího domu 837/10
všeobecně smíšené (SV)
regul.podm.: s vědomím měst.části Praha 3 se zmenšuje plocha veřejného vybavení (školský, kulturní a sportovní areál)
300
Praha 3, Žižkov, Kališnická ul.,
výstavba ČSPH (na místě býv.ČSPH) stávající domy s funkcí vybavenosti a bydlení
všeobecně smíšené (SV) regul.
podm.: změnou se stabilizuje dané území, nerozhoduje se však o umístění konkrétní stavby, kterou je
nutno koordinovat s právy vyplývajícími z restituce objektů na parc.č.454 (autoservis, garáže, služby)
311
Praha 3, Žižkov Parukářka,
bytová výstavba
všeobecně obytné (OV)

Praha 4
1
Praha 4, Lhotka mezi ul. Vzdušná, U lesa, Na větrově
všeobecně smíšené (SV)
46
Praha 4, Michle,
tenisový klub Spořilov
zvláštní území sloužící oddechu (ZSO)
60
Praha 4, Pankrác,
vozovna DP
dopravní plocha
72
Praha 4, Braník,
RD Mack
čistě obytné (OC)
zeleň
regulace :nová výstavba pouze jednoho RD na ploše č. 1,jižní část území / parc.č. 339/2a další jako zeleň
76
Praha 4, Bráník, Zelený pruh Roškotova ul. - zdrav. zařízení
veřejné vybavení (VV)
98
Praha 4, Pankrác,
stabilizace býv. ČKD Polovodiče
smíšené městského jádra (SMJ)
229
Praha 4, Podolí, mezi ul. Na hřebenech a Nad cementárnou,
výstaba bydlení
čistě obytné (OC)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
232
Praha 4 , Michle, č.parc. 558 k.ú. Michle mezi ul. Vokáčova, Kvestorská, Hanusova
výstavba kanc. budovy
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
232-1
Praha 4, Michle, mezi ul. Vokáčova, Kvestorská, Hanusova,
bydlení a vybavenost
všeobecně smíšené (SV)
234
Praha 4, Michle, Michelská 60/300,
nástavba a stabilizace stávající administr. budovy
všeobecně smíšené (SV)
239
Praha 4, Krč, č.parc. 2092/4-6,
výstavba zahradnického centra
všeobecně smíšené (SV)
309
Praha 4, Lhotka, č. parc. 817/1
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
319
Praha 4, Braník, č. parc. 339/2
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
regul. podm.: jeden rod. dům (dvojdům), maxim. zastav. pl.: 10% z čistě obytné plochy
323
Praha 4, Krč, č. parc. 2537/1, 2,
výstavba ČSPH
izolační zeleň (IZ)
328
Praha 4, Krč,
rekonstrukce objektu Inspekty severně od Olbrachtovy ulice
veřejné vybavení (VV)
všeobecně smíšené (SV)
332
Praha 4, Krč, č. parc. 2358/2, 3,
přestavba ubytov. areálu na administrativní
ostatní zvláštní (ZO)
361
Praha 4, Michle, č. parc. 135, 139/1, 155, 153/1, sev. od ul. 5.května
ostatní zvláštní (ZO)
parková a parkově upravená zeleň(PP)
regul. podm.: parc č. 135 je řešena jako parková a parkově upravená zeleň
541
Praha 4, Lhotka č. parc. 140/109, 111, 116,117
výstavba RD
čistě obytné (OC)
zastavěná plocha do 30% plochy pozemku
579
Praha 4, Michle
dostavba rampy u DP v křižovatce ul. 5. května - Jižní spojka, sjízdné rampy, 5. května - Vyskočilova, sjízdné rampy, 5. května - Michelská
komunikace I. a II. třídy
pozor - vedení stávajících inž. sítí
661
Praha 4, Nusle areál ČT Kavčí Hory - východ výstavba pro účely ČT
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšené (SV)
podíl zeleně v ZO-30%, v SV-40%
672
Praha 4, Hodkovičky území vymezené ul. V mokřinách, Československého exilu a Modřanská
výstavba rod. domů, obchodně administrativního areálu a dále stabilizace území podle US
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP) přírodní nelesní plochy (NE)
podíl zeleně v OC min. 50%, v SV 40%, v VV min. 30%
683
Praha 4, Hodkovičky č.parc. 816/2
výstavba obytného domu
všeobecně obytné (OV) přírodní nelesní (NE)
765
Praha 4, Braník č.parc. 339/2
oprava regulačních podmínek pro Z IV - 319
čistě obytné - RP jeden rodinný dvojdům a jeden izolovaný rodinný dům,
max. 16 % zastavěnéplochy z celk. pl. pozemku
778
Praha 4, Michle území Brumlovka - Baarova
změna kategorie nestabiliz. území
nestabilizované, stabilizace podmíněna US

Praha 5
4
Praha 5, Smíchov, severně od železničního mostu
změna kategorie na US
25
Praha 5,Motol, Plzeňská tř.
čerpací stanice PHM
dopravní plocha, zeleň
90
Praha 5,Smíchov, Holečkova ul.
všeobecně obytné (OV),
park. zeleň
všeobecně smíšené (SV)
99
Praha 5, Jinonice,
RD
čistě obytné (OC)
163
Praha 5, Smíchov, Plzeňská tř.,
výstavba lékárny
všeobecně obytné (OV)
171
Praha 5, Košířě,
autocentrum DUBA ul. Weberova
nerušící výroba (VN),
parkoviště
259
Praha 5, Smíchov, Nábřežní 87
rekonstrukce veslařského klubu
zvláštní území sloužící oddechu (ZSO)
263
Praha 5, Radlice, Radlická 97,
modernizace stávajícího domu
všeobecně smíšené (SV)
266
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 161 a 160/2, rekonstrukce stávající stavby na obyt. dům
všeobecně obytné (OV)
267
Praha 5, Hlubočepy, rozšíření a modernizace smaltovny
nerušící výroba a služby (VN)
268
Praha 5, Košíře, č. parc. 1838/1, 1838/17-18, 1838/25, 1838/28-29, 1838/32,
obytná výstavba
čistě obytné (OC)
rekreačně využitelné lesy
269
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 1018, 1019,
výst. rod. domu
čistě obytné (OC)
271
Praha 5, Jinonice, č. parc. 764/1,
výstavba bytů a vybavenosti
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
smíšené městského jádra (SMJ)
egul. podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
272
Praha 5, Smíchov, Hořejší nábř., č. parc. 557, 558,
výstavba komerčně-administr. objektů
zvláštní území - ostatní (ZO)
parky a parkově upravené plochy
regul. podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
338
Praha 5, Smíchov, č. parc. 4193/1 a 4857/2, ul. Pod Hybšmankou,
stavba rod. domků
čistě obytné (OC)
376
Praha 5, Hlubočepy,
výstavba ČSPH
dopravní plocha (DP)
380
Praha 5, Košíře, č. parc. 1512/1 při ul. Klikaté,
výstavba hasičské stanice
nerušící výroba a služby (VN)
442
Praha 5, Smíchov,
stabilizace a nová výstavba pivovaru Smíchov mezi ul.Nádražní, Vltavská, Hořejší nábř., Na Valentince, Pivovarská
nerušící výroba a služby (VN)
stabilizace nepodmíněna ÚPD
446
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 55,
stabilizace stávajícího obytného domu
čistě obytné (OC)
regul. podm.: výstavba může být realizována pouze na části pozemku 20 m od jeho sever. hranice.
Zbýv. část pozemku bude sloužit jako zahrada
486
Praha 5, Smíchov roh ulic Strakonická a Kotevní
změna kategorie nestabiliz. úz.
stabilizace podmíněna US
498
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu
výstavba obyt. domů a vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
parky a park. uprav. zeleň (PP)
řešit v koordinaci s TT Hlubočepy - Barrandov
499
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu
změna kategorie nestabiliz. úz.
stabilizace podmíněna US
535
Praha 5, Košíře č.parc. : část 695, 694 výstavba RD
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní plochy (NE)
charakter zástavby : izolov. RD, max.2 NP + podkr.
641
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu v prostoru ul. Wassermannova
výstavba víceúčelového objektu a dvoupodl. parkoviště, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
ostatní zvláštní (ZO)
parky a parkově upravené plochy(PP)
všeobecně obytné (OV)
veřejné vybavení (VV)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci plochy ZO - 30%
667
Praha 5, Jinonice č.parc. : části 1338/18 a 1341/1 a 3, dále území mezi ul. Pekařská a D 5 - Rozvadov. spojka
výstavba školícího a administrativního střediska SAP a stabilizace území podle konceptu ÚPn
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
výška objektů 4-5 podl., v severní části 3 NP, podíl zeleně z plochy ZO - 30%
698
Praha 5, Hlubočepy území vymezené ul. Štěpařská, Hoegerova, Lamačova a K Barrandovu
dostavba území podle US Nový Barrandov
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO) izolační zeleň (IZ)
tech.vybavení - vodárna (V)
veřejné prostranství (DVP)
dopravní plocha - garáže (DG)
podíl zeleně v rámci SV-50%,OV-40%, ZO-30%, výšk. zástavby bude pro OV : 4 - 5 podl., SV n nároží ulic Štěpařská - Hoegerova: 5-6 podl., VV ( škola a sportovní hala): 2-3 podl., ZO :3-4 podl.

Praha 6

Znění od 10.6.1997 do 7.11.1997
8
Praha 6, Liboc, mezi Libockým rybníkem a žel. tratí, rezidenční čtvrť
všeobecně obytné (OV)
24
Praha 6, Ruzyně, Airparc - předletištní prostor,
výstavba komerč., administr. a hotelového centra
ostatní zvláštní pro velkokapacitní obchodní prostory (ZOB)
31
Praha 6, Vokovice,
nástavba Konstruktivy
všeobecně smíšené (SV)
35
Praha 6, Břevnov,
Artprojekt, prodej aut
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
52
Praha 6, Břevnov, Vypich
velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parkoviště (P),
zeleň
regulace :respektovat ochr. pásmo VN, prokázat dopravní obsluhu
63
Praha 6, Střešovice, Sibeliova ul.,
dostavba RD
čistě obytné (OC)
71
Praha 6, Břevnov, Rýdlová
výstavba obyt. domu
čistě obytné (OC)
81
Praha 6, Liboc,
RD Štěpánková
čistě obytné (OC)
96
Praha 6, Břevnov - Jih
čistě obytné (OC),
všeobecně obytné (OV),
veřejné vybavení (VV),
parková zeleň
147
Praha 6, Střešovice, Norbertov
stabilizace území
čistě obytné (OC)
148
Praha 6, Dejvice, Evropská tř .
série změn
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parková zeleň
165
Praha 6,Liboc, Dědina,
rekonstr. ubytovny na administrativu
všeobecně smíšené (SV)
koordinace s TT Ruzyně- Dlouhá míle
172
Praha 6, Vokovice,
dostavba campu Džbán
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
280
Praha 6, Břevnov, Nad Tejnkou č. parc. 1826
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
287
Praha 6, Vokovice,
výstavba centra obchodu a podnikání
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
288
Praha 6, Petřiny, č. parc. 3504/1, část v k.ú. Břevnov,
výstavba mycí linky v sousedství stávající ČSPH
dopravní plocha
291
Praha 6, Ruzyně č. parc. 990/1, 991/1, 991/2
výstavba provozních a skladových objektů
nerušící výroba a služby (VN)
na pozemku min. 25% zeleně, srážkové vody do zásaku
293
Praha 6, Břevnov, č. parc. 2057, 2058,
rekonstrukce a dostavba stávajících domů
čistě obytné (OC)
445
Praha 6, Dolní Liboc, č. parc. 363 - 5,
stabilizace a přestav- ba stávající zástavby
čistě obytné (OC)
496
Praha 6, Dejvice č. parc. 2007/2, 2007/4, 2007/5, 2008/1, 2008/2, 2009/2
stávající tenisový areál
veř. vybavení - sport (VV)
551
Praha 6, Vokovice č. parc. 1390/5
výstavba trafostanice 110/22 kV
technické vybavení (E)
566
Praha 6, Ruzyně č. parc. 881
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch
586
Praha 6, Ruzyně č. parc. 886/1,3
výstavba obytného domu
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch"
644
Praha 6, Břevnov území vymezené ul. Patočkova na severu, Slavníkova na východě, Pod Marjánkou na jihu a Břevnovská na západě
výstavba bytových domů se službami a obchodně admistr. prostory v přízemí (dostavba bloku)
všeobecně obytné (OV)
izolační zeleň (IZ)
dopravní napojení nebude na ul. Patočkovu, řešit protihluková opatření k budoucí Břevnovské radiále, uvažovat s pěší lávkou přes ul. Patočkovu v prodloužení ul. Slavníkovy
668
Praha 6, Ruzyně č.parc. 2641, 2841 - 6 a další
výstavba obchodně - administr. komplexu
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci ZO
min. 30%, v předprostoru starého letiště nebude umístěna tramvajová smyčka,hranice funkční plochy musí být minimálně 35m od hrany komunikace Slánské radiály (koridor pro Pra K), v rámci realizace zajistit komunikační propojení areálu s lokalitou "Na padesátníku"

Znění od 7.11.1997
8
Praha 6, Liboc, mezi Libockým rybníkem a žel. tratí, rezidenční čtvrť
všeobecně obytné (OV)
24
Praha 6, Ruzyně, Airparc - předletištní prostor,
výstavba komerč., administr. a hotelového centra
ostatní zvláštní pro velkokapacitní obchodní prostory (ZOB)
31
Praha 6, Vokovice,
nástavba Konstruktivy
všeobecně smíšené (SV)
35
Praha 6, Břevnov,
Artprojekt, prodej aut
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
52
Praha 6, Břevnov, Vypich
velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parkoviště (P),
zeleň
regulace :respektovat ochr. pásmo VN, prokázat dopravní obsluhu
63
Praha 6, Střešovice, Sibeliova ul.,
dostavba RD
čistě obytné (OC)
71
Praha 6, Břevnov, Rýdlová
výstavba obyt. domu
čistě obytné (OC)
81
Praha 6, Liboc,
RD Štěpánková
čistě obytné (OC)
96
Praha 6, Břevnov - Jih
čistě obytné (OC),
všeobecně obytné (OV),
veřejné vybavení (VV),
parková zeleň
147
Praha 6, Střešovice, Norbertov
stabilizace území
čistě obytné (OC)
148
Praha 6, Dejvice, Evropská tř .
série změn
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parková zeleň
165
Praha 6,Liboc, Dědina,
rekonstr. ubytovny na administrativu
všeobecně smíšené (SV)
koordinace s TT Ruzyně- Dlouhá míle
172
Praha 6, Vokovice,
dostavba campu Džbán
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
280
Praha 6, Břevnov, Nad Tejnkou č. parc. 1826
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
287
Praha 6, Vokovice,
výstavba centra obchodu a podnikání
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
288
Praha 6, Petřiny, č. parc. 3504/1, část v k.ú. Břevnov,
výstavba mycí linky v sousedství stávající ČSPH
dopravní plocha
291
Praha 6, Ruzyně č. parc. 990/1, 991/1, 991/2
výstavba provozních a skladových objektů
nerušící výroba a služby (VN)
na pozemku min. 25% zeleně, srážkové vody do zásaku
293
Praha 6, Břevnov, č. parc. 2057, 2058,
rekonstrukce a dostavba stávajících domů
čistě obytné (OC)
445
Praha 6, Dolní Liboc, č. parc. 363 - 5,
stabilizace a přestav- ba stávající zástavby
čistě obytné (OC)
496
Praha 6, Dejvice č. parc. 2007/2, 2007/4, 2007/5, 2008/1, 2008/2, 2009/2
stávající tenisový areál
veř. vybavení - sport (VV)
551
Praha 6, Vokovice č. parc. 1390/5
výstavba trafostanice 110/22 kV
technické vybavení (E)
566
Praha 6, Ruzyně č. parc. 881
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch
586
Praha 6, Ruzyně č. parc. 886/1,3
výstavba obytného domu
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch"
644
Praha 6, Břevnov území vymezené ul. Patočkova na severu, Slavníkova na východě, Pod Marjánkou na jihu a Břevnovská na západě
výstavba bytových domů se službami a obchodně admistr. prostory v přízemí (dostavba bloku)
všeobecně obytné (OV)
izolační zeleň (IZ)
dopravní napojení nebude na ul. Patočkovu, řešit protihluková opatření k budoucí Břevnovské radiále, uvažovat s pěší lávkou přes ul. Patočkovu v prodloužení ul. Slavníkovy
668
Praha 6, Ruzyně č.parc. 2641, 2841 - 6 a další
výstavba obchodně - administr. komplexu
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci ZO
min. 30%, v předprostoru starého letiště nebude umístěna tramvajová smyčka,hranice funkční plochy musí být minimálně 35m od hrany komunikace Slánské radiály (koridor pro Pra K), v rámci realizace zajistit komunikační propojení areálu s lokalitou "Na padesátníku"
770
Praha 6, k.ú.Vokovice
Výstavba rod. domu

čistě obytné /OC)
regulativy:
koef.KZ 0,7; PNP 2+P(U)

Praha 7
245
Praha 7, Holešovice,
výstavba komerčně admin. provozu, řešení jižního předmostí Libeň. mostu na Holešovické straně
ostatní zvláštní (ZO)
398
Praha 7, Bubeneč, areál Výstaviště,
výstavba kinematografického centra
veletržní, výstavní a kongresové území (ZV)
parkové plochy (PP)
494
Praha 7, Holešovice č. parc. 1122, 1123
výstavba polyfunkčního domu
všeobecně smíšené (SV)
dopravní napojení nebude z ul. Argentinské, 30-ti % podíl zeleně
645
Praha 7, Holešovice, území vymezené ul.Jateční, Na Maninách, Bubenské nábř. a Komunardů
rekonstrukce areálu firmy Brema a dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně smíšení (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
funkční využití území bude omezeno pouze na obchodně - administrativní a lehkou nerušící montážní činnost, skladová funkce nebude dominantní, pouze doprovodná, v inundačním území bude zrealizován zelený pobřežní pás s pěším a cyklistickým propojením

Praha 8
125
Praha 8, Bohnice, ul.Lodžská ,
služby, obchod
všeobecně smíšené (SV)
regulace : respektovat řeš. tramvaje, jako součást výstavby řešit zelené plochy
136
Praha 8, Libeň
čistě obytné (OC)
138
Praha 8, Čimice,
výstavba dílen tělesně postižených
veřejné vybavení (VV)
regulace : respektovat ochr. pásmo 110 kW a VTL plynovod
175
Praha 8, Libeň,
výstavba rod.domů a příjezdové komunikace č. parc. 2178-81, 3826
čistě obytné (OC)
188
Praha 8, Střížkov, přístavba ke stávajícímu autoservisu č. parc. 523/11, k.ú. Střížkov
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň (IZ)
190
Praha 8, Kobylisy, č. parc. 2352, Dolní Chabry, č. parc. 1380/1, 1501/1, 1378/1, 1379,severně a jižně od ul. K Ládví,
výstavba širokosortimentní prodejny u stávající ČSPH
ostatní zvláštní (ZOB)
nerušící výroba a služby(VN)
veřejné vybavení (VV)
parkově upravené plochy (PP)
dopravní plochy (DP)
30% z výměry VN určeno pro biokoridor
191
Praha 8, Kobylisy
výstavba sportovního areálu č. parc. 1034
veřejné vybavení (VV)
196
Praha 8, Libeň, ul.Na stráži,
výstavba rodinného domu č. parc. 2182
čistě obytné (OC)
205
Praha 8, Bohnice, č. parc. 1305, 1306,
dostavba sídliště Bohnice
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
čistě obytné (OC)
parkově upravené plochy (PP)
regul. podm.:budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
303
Praha 8, Troja, č. parc. 609/2,při ul. Na Dlážděnce,
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
334
Praha 8, k.ú. Troja,
přestavba rod. domu, č. parc. 513
čistě obytné (OC)
353
Praha 8, Libeň,
výstavba činžovního domu při ul.Na žertvách, č. parc. 3395/1 3394/1, 3393, 3392, 3389
všeobecně smíšené (VS)
371
Praha 8, k.ú. Troja,
výstavba rod. domu při ul. Na Dlážděnce, č. parc. 743/3
čistě obytné (OC)
372
Praha 8, Karlín, č. parc .889/10, 889/13, 889/2
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
parkově upravené plochy (PP)
394
Praha 8, Čimice, ul. Na zámkách,
zástavba rod. domy č. parc. 26/9-11
čistě obytné (OC)
louky (NL)
413
Praha 8, Libeň,
výst.hotelového komplexu, č. parc.1332/1-32
všeobecně smíšené (SV)
Parky a parkově upravené plochy (PP)
417
Praha 8, Karlín, roh ul. Ke Štvanici, Pobřežní,
výst. adm. objektu
smíšené měst. jádra (SMJ)
regul. podm.: plochu mezi starou Pobřežní a pěší trasou k hotelu Atrium řešit bez parkování jako vstupní prostor - náhrada parkovišť
495
Praha 8, Kobylisy č. parc. 433,1753/4
stavba admin.- obyt. domu
všeobecně smíšené (SV)
30% plochy vnitř. dvora jako zeleň
521
Praha 8, Troja č. parc. 1108, 1102/1
dostavba a rekonstrukce usedlosti Vavrouška
čistě obytné (OC)
ochrana stav. zeleně(4 ořešáky)
pozor - radioreleový paprsek
525
Praha 8, Kobylisy č. parc. 606/1, 606/17, 605/2, 605/4 - severně od ul. Pod sídlištěm
zástavba bytovými domy a občan.vybaveností
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
parky a park. upravené plochy (PP)
zajistit min. 150 záchyt. parkovacích míst, v severní části A a západní části B max. 5 podl.
532
Praha 8, Bohnice č. parc. 749/1, 749/2, 750/1,750/2-2, 750/3-2, 1697/2
rekonstrukce areálu pro psí útulek
ostatní zvláštní (ZO)
liniová a malopl. zeleň (NM)
599
Praha 8, Kobylisy č. parc. 1037/1, 2353/1, 2360/3 a další mezi Čimickým a Ďáblickým hájem
objekty služeb a drobného podnikání a stabilizace zbývajících částí území včetně zrušení 30% určených pro biokoridor ve změně Z III č. 190
všeobecně smíšené (SV)
přírodní neles. pl. (NE)
rekreačně využit. lesy(LR)
připojení na komunikační síť jen z ulice Maškovy,
pozor - ochran. pásmo inž. sítí
686
Praha 8, Karlínč.parc. 693/1 a 192
rekonstrukce a dostavba stávajících objektů ČSÚ
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšené (SV)
691
Praha 8, k.ú.Troja území mezi ul. Čimická a K Pazderkám a usedlostí Vavrouška
výstavba bytů a vybavenosti
a) stabilizace podmín. US
b) čistě obytné (OC)
všeobec. obytné (OV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
přírodní nelesníplochy (NE)
zahrady (PS)
1) vilová zástavba -- plocha OC
koeficient zastavěné plochy parcel vilových domů je 0,1
min.odstup pozemků pro zástavbu od paty Velké Skály v kótě č. 306 min. 40 m, odstup objektů min. 50 m.
min. odstup od východního okraje pěšícesty S-J podél Velké Skály je 5 m.
min. šířka pěšího průchodu pozemky se zelení S-J 12m, u vstupů 20 m.
max. výška 2+ podkroví nebo ustupující patro, v západním a jižním okraji 1+podkroví nebo ustupující patro
2) bytová zástavba -- plocha OV
min.odstup od ul. Čimické 35-40 m
Min. odstup od paty svahu Šutky 60 m (od objektu Šutky rovnoběžně s ochranným pásmem plynu 90 m),
max. výšky objektů v hlavní ose (počítáno od jihu) 4 podlaží, na západním okraji 4 podlaží, na severu 5+ ustupující podlaží s možnou dominantou u vstupu do území 6+ ustupující podlaží.
Podlaží jsou počítána od paty objektů z jihu.

Praha 9
12
Praha 9, Vysočany,
stavba ČSPH a souvisejících služeb Klíčov
nerušící výroba (VN)
13
Praha 9, Malešice severně od Kolbenovy ul.
hasičská stanice, ČSPH, prodejna aut
ostatní zvláštní (ZO)
veřejné vybavení (VV)
izolační zeleň
44
Praha 9, Libeň při ul. Českomoravské-
rekonstrukce a dostavba ČKD
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň
regulace:podél ul. Českomoravské se ponechává pás cca 15 m pro rozšíření ulice
111
Praha 9, Prosek,
autosalon a diagnosticko-servisní středisko, Klíčov
všeobecně smíšené (SV)
248
Praha 9, Vysočany
stabilizace centrální části Vysočan
všeobecně obytné (OV)
smíšené městského jádra (SMJ)
veřejné vybavení (VV)
parková zeleň (PP)
299
Praha 9, Prosek, č. parc.645, 646/5, 646/3, 4, 647/2,
výstavba velkoploš. obchod.zařízení
ostatní zvláštní -obchod (ZOB)
304
Praha 9, Prosek,
stabilizace dle urb. studie Proseku,č. parc. 321/1
všeobecně smíšené (SV)
324
Praha 9, Vysočany, č. parc.1010, 1992/1, 1992/2,
výstavba ČSPH
všeobecně smíšené (SV)
355
Praha 9, Prosek,
výstavba bytových domů, obch. centra, adm. a ubytovacích objektů,parkové zeleně, č. parc. 614/1, 3, 615/1, 9, 615/4,5
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (VS)
parkově upravené plochy (PP)
488
Praha 9, Hrdlořezy území mezi Českobrodskou a Rokytkou
stabilizace dle konceptu ÚPn
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravenéplochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy (LR)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
izolační zeleň (IZ)
území bude využito převážně pro vybavenost, omezeně pro bydlení, podél Rokytky bude pás přírod.zeleně (biokoridor),na něj budou navazovat příčně parkově uprav.plochy v prostoru malé Rokytky a v prostoru proti vyúsť. ul. Pod Táborem, podél ul. Českobrodské bude pás izolační zeleně, podélně povede územím od východu k západu veřejná komunikace,umožňující obsluhu území, s dvěma napojeními na ul. Českobrodskou v prostoru: křižovatka Pod Táborem a vyústění ul. Za mosty.
509
Praha 9, Vysočany č. parc. 971 a další
rekonstrukce a přístavba domu
všeobecně smíšené (SV)
č. parc. 970 nebude 100%zastavěn, respektovat stáv. staveb.čáru při ul. Českomoravská
513
Praha 9, Vysočany č. parc. 1893, 1894/1, 1895/3
výstavba objektů pro doplňující a pomocné provozní činnosti
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
zástavba v pásu max. 30 m od ul. Pod šancemi, respektovat stáv. uzávěru pro MO
515
Praha 9, Prosek č. parc. 648/1
prodejní a servisní auto-centrum
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
respektovat regulaci dle US Prosek, založit zelený pás včetně pěšího tahu při ul. Prosecké, na území areálu 30% zeleně, komunikační napojení mimo ul.Proseckou a Letňanskou
517
Praha 9, Vysočany č. parc. 582-část
vybudování parkoviště
všeobecně smíšené (SV)
575
Praha 9, Libeň č. parc. 161, 3031, 3896,3894, 1942/1
kultivace parku "Podvinní"
parky a park. uprav. pl.(PP)
578
Praha 9, Vysočanyč. parc. 515/2, 517, 518/3
rekonstrukce a dostavba budov pro potřeby FÚ P-9
všeobecně smíšené (SV)
respektovat plánované rozšíř. ul. Českomoravská
604
Praha 9, Prosek č.parc. 460, 461, 1154/4,1154/5 a další území Starého Proseka
stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně obytné (OV)
sady, vinice a zahrady(PSA)
upozornění na stávající sběrače v ul. Prosecké, výhled. trasu tepel.napaječe podél Prosecké ochranné pásmo VTL
706
Praha 9, Vysočany č.parc. 1672/3 - pás při ul. Čakovická
výstavba ČSPH
izolační zeleň (IZ)

Praha 10

Znění od 10.6.1997 od 7.11 1997
18
Praha 10, Malešice,
průmyslové území
změna kategorie na US
20
Praha 10, Strašnice, ul. Michelangelova,
umístění bytů a vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
27
Praha 10, Michle, ul.U plynárny
přednáškový sál
všeobecně smíšené (SV)
36
Praha 10, Malešice
Cash and carry
velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
38
Praha 10, Vršovice,
obchodní centrum IPS
všeobecně smíšené (SV)zeleň (PP)
57
Praha 10, Strašnice, ul.U hráze
všeobecně obytné (OV),
jen 50% plochy ve vých. části
86
Praha 10, Novostrašnická,
výstavba haly
nerušící výroba (VN)
113
Praha 10, Malešice, Hostivař
stabilizace prům. území
nerušící výroba (VN)
ostatní zvláštní (ZO)
zeleň, parkoviště, dopravní plochy, technické vybavení - plyn
162
Praha 10, Malešice,
přístavba RD
všeobecně obytné (OV)
207
Praha 10, Malešice, č.parc. 804/5, 804/11, 804/14, severozápadně od křižovatky Černokostelecká, Sazečská,
výstavba ČSPH
nerušící výroba a služby(VN)
218
Praha 10, Vinohrady, č. parc.3407,
obytná a administrativní budova, mezi ul. Ruská a Benešovská
všeobecně obytné (OV)
339
Praha 10, Záběhlice,
výstavba dvou rod. domů, č. parc. 2690/6 2690/8
čistě obytné (OC)
360
Praha 10, Záběhlice, parc. č.95,
výstavba rod. domu při ul. Záběhlická
všeobecně obytné (OV)
368
Praha 10, Strašnice, při ul. Průběžná,
uskladnění zařízení technických služeb, č. parc. 31164/1
nerušící výroba a služby(VN)
447
Praha 10, Strašnice, č.parc.3203
výstavba byt. domu
čistě obytné (OC)
450
Praha 10 - Vršovice, č.parc.2020,ul. Ukrajinská a Novgorodská
všeobecně smíšené (SV)
451
Praha 10, Malešice, parc.č. 793/23,
výstavba výrobní haly na úpravu staveb a izol. skla
průmyslová výroba (VP)
527
Praha 10, Vršovice území mezi ul.Petrohradskou,Vršovickou a Botičem
výstavba obytného domu,supermarketu Delvita, parkové úpravy
všeobecně smíšené (SV) p
parky a parkově plochy (PP)
min. podíl zeleně v celé ploše změny bude 45%, koeficient zast. plochy pro celou plochu změny bude 0,45.
534
Praha 10, Záběhlice č. parc. 2307
výstavba terasového byt. domu
čistě obytné (OC)
k dokumentaci k územ. řízení ověřit optimál.výšku objektu(hranice památkové zóny) a objem cca.27 tis.m3 obest. prost., užitková plocha max. 6400 m2
576
Praha 10, Záběhlice jižně od křižovatky ke Spořilovu a U záběhlického zámku
výstavba domova důchodců, bydlení, zeleně
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
max. 30% zpevněných a zastav. ploch, zachovat hodnotné dřeviny
607
Praha 10, Vršovice č.parc. 1037/1, 1037/10, 1037/16 a přilehlá území
víceúčelový objekt, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
veřejné vybavení (VV)
nadzemní obestavěný prostor max. 70 tis. m3, koeficient podlažní plochy bude 1,2, max.počet NP bude 5
715
Praha 10, Strašnice č.parc. 1292/5, 1292/7, 8
výstavba obytných domů s vybaveností měst. typu
čistě obytné (OC)
smíšené městského jádra (SMJ)
parky a park. upravenéplochy (PP)
podíl zeleně v OC min.50%, v SMJ min. 30% zeleně a 40%bydlení, pro celou plochu změny bude koeficient zastavěné plochy 0,3 a koeficient podl. pl.1,35

Znění od 7.11 1997
18
Praha 10, Malešice,
průmyslové území
změna kategorie na US
20
Praha 10, Strašnice, ul. Michelangelova,
umístění bytů a vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
27
Praha 10, Michle, ul.U plynárny
přednáškový sál
všeobecně smíšené (SV)
36
Praha 10, Malešice
Cash and carry
velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
38
Praha 10, Vršovice,
obchodní centrum IPS
všeobecně smíšené (SV)zeleň (PP)
57
Praha 10, Strašnice, ul.U hráze
všeobecně obytné (OV),
jen 50% plochy ve vých. části
86
Praha 10, Novostrašnická,
výstavba haly
nerušící výroba (VN)
113
Praha 10, Malešice, Hostivař
stabilizace prům. území
nerušící výroba (VN)
ostatní zvláštní (ZO)
zeleň, parkoviště, dopravní plochy, technické vybavení - plyn
162
Praha 10, Malešice,
přístavba RD
všeobecně obytné (OV)
207
Praha 10, Malešice, č.parc. 804/5, 804/11, 804/14, severozápadně od křižovatky Černokostelecká, Sazečská,
výstavba ČSPH
nerušící výroba a služby(VN)
218
Praha 10, Vinohrady, č. parc.3407,
obytná a administrativní budova, mezi ul. Ruská a Benešovská
všeobecně obytné (OV)
339
Praha 10, Záběhlice,
výstavba dvou rod. domů, č. parc. 2690/6 2690/8
čistě obytné (OC)
360
Praha 10, Záběhlice, parc. č.95,
výstavba rod. domu při ul. Záběhlická
všeobecně obytné (OV)
368
Praha 10, Strašnice, při ul. Průběžná,
uskladnění zařízení technických služeb, č. parc. 31164/1
nerušící výroba a služby(VN)
447
Praha 10, Strašnice, č.parc.3203
výstavba byt. domu
čistě obytné (OC)
450
Praha 10 - Vršovice, č.parc.2020,ul. Ukrajinská a Novgorodská
všeobecně smíšené (SV)
451
Praha 10, Malešice, parc.č. 793/23,
výstavba výrobní haly na úpravu staveb a izol. skla
průmyslová výroba (VP)
527
Praha 10, Vršovice území mezi ul.Petrohradskou,Vršovickou a Botičem
výstavba obytného domu,supermarketu Delvita, parkové úpravy
všeobecně smíšené (SV) p
parky a parkově plochy (PP)
min. podíl zeleně v celé ploše změny bude 45%, koeficient zast. plochy pro celou plochu změny bude 0,45.
534
Praha 10, Záběhlice č. parc. 2307
výstavba terasového byt. domu
čistě obytné (OC)
k dokumentaci k územ. řízení ověřit optimál.výšku objektu(hranice památkové zóny) a objem cca.27 tis.m3 obest. prost., užitková plocha max. 6400 m2
576
Praha 10, Záběhlice jižně od křižovatky ke Spořilovu a U záběhlického zámku
výstavba domova důchodců, bydlení, zeleně
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
max. 30% zpevněných a zastav. ploch, zachovat hodnotné dřeviny
607
Praha 10, Vršovice č.parc. 1037/1, 1037/10, 1037/16 a přilehlá území
víceúčelový objekt, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
veřejné vybavení (VV)
nadzemní obestavěný prostor max. 70 tis. m3, koeficient podlažní plochy bude 1,2, max.počet NP bude 5
715
Praha 10, Strašnice č.parc. 1292/5, 1292/7, 8
výstavba obytných domů s vybaveností měst. typu
čistě obytné (OC)
smíšené městského jádra (SMJ)
parky a park. upravenéplochy (PP)
podíl zeleně v OC min.50%, v SMJ min. 30% zeleně a 40%bydlení, pro celou plochu změny bude koeficient zastavěné plochy 0,3 a koeficient podl. pl.1,35
776
Praha 10, k.ú.Strašnice
Území severně od ul.Vinohradské
a Počernické - "Hagibor".
Vybudování víceúčelové haly s
návaznými sport. zařízeními,
komerčními plochami a bydlením;
stabilizace stáv. nemocnice.
ostatní zvláštní-sport (ZSP)
veřejné vybavení-sport (VV)
veřejné vybavení-zdrav.(VV)
všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
pro celé území KZ 0,3
pro SV: KZP 0,32; KPP 2,25(při
realizaci víceúč.haly, jinak
budou stanoveny nové)
pro VV zdrav.:KZP 0,3;PNP 4
podél ul.Vinohradské a
Počernické PNP 6+1;
před územ. řízením dopracovat US
a projednat pořizovatelem ÚPD;
víceúčelovou halu realizovat
v 1. etapě výstavby.
RR trasa v úseku ÚTB Praha -
Sanitas Říčany,
RKS Strahov-RS Úvaly.
786
Praha 10, k.ú.Strašnice
Při ul. Průběžné.


ruší se veřejně prospěšná stavba,
všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
koef. KZ 0,4; KZP 0,25; PNP 4
836
Praha 10, k.ú.Strašnice
Dubečská ulice
Výstavba rod. domu.

čistě obytné (OC)
regulativy:
koef.KZP 0,15;PNP max.3+1;
KZ 0,8

Praha 11

Znění od 10.6.1997 do 7.11.1997
23
Praha 11, Chodov
stavba nakladatelství a skladu
všeobecně smíšené (SV)
56
Praha 11, Chodov, Rettich
výstavba rod. domku
čistě obytné (OC)
59
Praha 11, Chodov, ul. Zastrčená, Spořilov Moravec
všeobecně smíšené (SV)čistě obytné (OC)
78
Praha 11, Chodov,
komerční zóna(KIZ)
nerušící výroba (VN)
regulace : uvnitř plochy 30%zeleně,zelený pás podél D 1a ul. Šénovy, směrem na jih rozšířit až k ploše V, koordinovat s úpravou č. 27
246
Praha 11, Chodov,
stabilizace ploch zastavěné části města
veřejné vybavení (VV)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
regul. podm.: schvalují se položky č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
383
Praha 11, Chodov, parc. č. 397/1 v ul. Hráského,
výstavba hromadných garáží a střediska pro motoristy
všeobecně smíšené (SV)
443
Praha 11, Chodov č. parc. 2328/2, 2329/1
výstavba areálu pro vybavenost a služby
nerušící výroba a služby(VN)
parky a park. uprav. pl.(PP)
589
Praha 11, Háje č. parc. 1210/14, 17, 18
výstavba obch. a admin. domů s byty
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně obytné (OV)
min. 30% zeleně
632
Praha 11, Chodov soubor pozemků - JM I
stabilizace souboru změn a objekty pro drobné služby při dálnici D1
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravenéplochy (PP) izolační zeleň (IZ)
ostatní zvláštní (ZC)
nerušící výroba a služby(VN)
komunikace I. a II. třídy (DS)
v ploše ZC jeden církevní objekt, zbytek upravit jako parkovou zeleň,
podíl zeleně v ploše SMJ min.30%, OV-50%, SV-40%, VN min.25%
771
Praha 11, Chodov č.parc. 2119/1 - území při Kloknerově ul., JM II
objekty pro nerušící výrobu, administrativu, služby,služební ubytování
všeobecně smíšené (SV) minimální podíl nezpev. ploch 40%, max. výška halového objektu 8 m

Znění od 7.11.1997
23
Praha 11, Chodov
stavba nakladatelství a skladu
všeobecně smíšené (SV)
56
Praha 11, Chodov, Rettich
výstavba rod. domku
čistě obytné (OC)
59
Praha 11, Chodov, ul. Zastrčená, Spořilov Moravec
všeobecně smíšené (SV)čistě obytné (OC)
78
Praha 11, Chodov,
komerční zóna(KIZ)
nerušící výroba (VN)
regulace : uvnitř plochy 30%zeleně,zelený pás podél D 1a ul. Šénovy, směrem na jih rozšířit až k ploše V, koordinovat s úpravou č. 27
246
Praha 11, Chodov,
stabilizace ploch zastavěné části města
veřejné vybavení (VV)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
regul. podm.: schvalují se položky č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
383
Praha 11, Chodov, parc. č. 397/1 v ul. Hráského,
výstavba hromadných garáží a střediska pro motoristy
všeobecně smíšené (SV)
443
Praha 11, Chodov č. parc. 2328/2, 2329/1
výstavba areálu pro vybavenost a služby
nerušící výroba a služby(VN)
parky a park. uprav. pl.(PP)
589
Praha 11, Háje č. parc. 1210/14, 17, 18
výstavba obch. a admin. domů s byty
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně obytné (OV)
min. 30% zeleně
632
Praha 11, Chodov soubor pozemků - JM I
stabilizace souboru změn a objekty pro drobné služby při dálnici D1
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravenéplochy (PP) izolační zeleň (IZ)
ostatní zvláštní (ZC)
nerušící výroba a služby(VN)
komunikace I. a II. třídy (DS)
v ploše ZC jeden církevní objekt, zbytek upravit jako parkovou zeleň,
podíl zeleně v ploše SMJ min.30%, OV-50%, SV-40%, VN min.25%
771
Praha 11, Chodov č.parc. 2119/1 - území při Kloknerově ul., JM II
objekty pro nerušící výrobu, administrativu, služby,služební ubytování
všeobecně smíšené (SV) minimální podíl nezpev. ploch 40%, max. výška halového objektu 8 m
P R A H A 1 1
782
Praha 11, k.ú.Chodov
Území mezi ul.5.května,
Ryšavého, Tomíčkovou a
pěší lávkou na západě.
Výstavba souboru administr. a
obchodních (pro zahrádkáře a
kutily) staveb.


ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
regulativy.
KZ pro ZO 0,3; Roztylský potok
částečně odkrýt a revitalizovat;
HŘ provozní budovy Čedoku na
kótě 277,00 m n.m.- 5 NP,
HŘ halových objektů na kótě
270,00 m n.m.

Praha 12
55
Praha 12, Modřany,
služby motoristům, Lhotecká ul.
nerušící výroba a služby(VN),
zelený pás ve vých. části
236
Praha 12, Modřany, V koutech č. parc. 1464, 1465, 1411, 1412, 1415, 1420, 1459,
výstavba bytů a vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
375
Praha 12, Kamýk č. parc. 1860/2, jižní strana ul. Lhotecká - část 2
výstavba areálu OBI
všeobecně smíšené (SV)
693
Praha 12, Cholupice - území severozápadně od Cholupic
bytová výstavba a vybavenost
obytné malých sídel (OMS)
louky (NL)
zastavěné a zpevněné plochy max. 30% z celk. pl.
717
Praha 12, Cholupice, přírodní lokalita Vrtilka,
výstavba RD
čistě obytné (OC)
nelesní plochy (NE)

Praha 13
5
Praha 13, Stodůlky, Velká Ohrada
změna kategorie na US
6
Praha 13, Stodůlky
ostatní zvláštní pro nákupní středisko a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
7
Praha 13, Stodůlky,
plocha stávajících RD a zahrádek
smíšená malých sídel(SMS)
54
Praha 13, Stodůlky, Na beránku-
servisní a obch. centrum
všeobecně smíšené (SV)
93
Praha 13 - Stodůlky.
Obchodní areál IKEA
nákupní středisko a velkoplošné ochody (ZOB)
156
Praha 13, Stodůlky,
výstavba prodejny potravin, č. parc.2160
všeobecně obytné (OV)
168
Praha 13, Třebonice,
výstavba RD
čistě obytné (OC) zeleň
326
Praha 13, Stodůlky, u ul.Mukařovského,
kulturní centrum "Luka C"
smíšené městského jádra (SMJ)
487
Praha 13, Stodůlky č. parc. 1567/1, 1569/15
výstavba skladového areálu s admin. a službami
ostatní zvláštní skladové (ZS)
dopravní napojení mimo obyt. území do ul.Nárožní,
respektovat kanalizační tunel a STE včetně ochr. pásem, 30 - 40% zeleně v rostlém terénu

Praha 14
11
Praha 14, Černý most východ,
centrum obč. vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
dopravní plochy (P)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecné obytné (OV)
14
Praha 14, Kyje, mezi zvláštní školou, žel. tratí a Jiráskovou čtvrtí,
umístění školy
veřejné vybavení (VV)
64
Praha 14, Hloubětín,
sklad
nerušící výroba (VN)
zeleň regul. podm: vjezda výjezd z ulice Nademlejnské
109
Praha 14, Hloubětín,
stabilizace stáv. rod. domy
všeobecně obytné (OV)
120
Praha 14, Hloubětín, křiž. ul. Kbelská - Poděbradská
výstavba vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
133
Praha 14, Černý most
změna kategorie na US
134
Praha 14, Kyje, Hostavice,
změna kategorie na US
198
Praha 14 , Černý most
výstavba objektů kult., obchod., správních, hospodářských zařízení mezi ul. Chlumecká - Cíglerova a sídlištěm Černý Most II
smíšené měst. jádra (SMJ)
izolační zeleň (IZ)
parkově upravené plochy (PP)
223
Praha 14, Kyje - Hutě,
stabilizace plochy při ul. Za Černým Mostem
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parková zeleň (PP)
298
Praha 14, Hloubětín,
výstavba administr. budovy, č. parc. 1288/1, 1291/4, 1292/1
ostatní zvláštní (ZO)
parkově upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
321
Praha 14, Černý Most,
výstavba obchod. středisek, stabilizace okolního území
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parky a parkově upravené plochy (PP)
místní komunikace I.a II.tř.
přírodní nelesní plochy (NE)
záchytná a jiná rozsáhlá
parkoviště (DP)
služby a nerušící výroba(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
regul. podmínky : cca 11.000 m2 plochy ZOB 1budou parkoviště osázená stromy, cca 16.500 m2 plochy ZOB 2 dtto, jižní okraj obou ploch ZOB bude řešen jako zelený pás.
497
Praha 14, Černý Most hranice katastrů při ulici Chlumecké
výstavba areálu pro prodej a servis elektroniky
nerušící výroba a služby(VN)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
514
Praha 14, Hostavice č. parc. 3 - 7, 8/1,8/2,11,943
letovisko pro krátkodobé ubytování
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. uprav.plochy (PP)
louky (NL)
respektovat inundaci, stáv. stoku H, rozestavěný sběrač G, realizovat biokoridor podél Hostavického potoka, zachovat louky pro rekreaci, v ploše OC 70% zeleně
520
Praha 14, Kyje č. parc. 793/28
výstavba tří rod. domů
čistě obytné (OC)
parky a park. uprav. pl.(PP)
respektovat doprav. obsluhu dle US Kyje
523
Praha 14, Hloubětínč. parc. 2431/1
výstavba víceúčelového objektu reklamní agentury
všeobecně smíšené (SV)
592
Praha 14, Hloubětín č. parc. 685, 674, 675/2, 675/5, 675/6,545/5, 545/13,
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
605
Praha 14, Černý Most části č.parc. 221/1 a 232/5
dostavba sídliště ČM 2.stavba
všeobecně obytné (OV)
ostatní zvláštní (ZO)
parky a parkově upravenéplochy (PP)
všeobecně smíšené (SV)
výšková hladina bodových
objektů max. 6 podl.a deskových objektů max. 8 podl., podíl zeleně v OV min 30%, v SV-30%
662
Praha 14, Kyje č.parc. 793/32, 33, 45 a další severně od ulice Dvořišťské
výst. rodinných domů
čistě obytné (OC)
parky a park. upravené plochy (PP)
podíl zeleně v OC 50-70%
665
Praha 14, Kyje č.parc. 2589/2,4,6,7,9
výstavba autocentra se sport.kulturním zázemím
ostatní zvláštní (ZO)
služeb a nerušící výroby(VN)
parky a park. upravenéplochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v VN min.25%, v ZO-30%
673
Praha 14, Hloubětín č.parc. 1383/3 a další
výstavba rodinných domů, stabilizace dle US Kyje
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
zastav.a zpevněné plochy max.30% z ploch OC a SV, hodnotnou stávající zeleň začlenit do zahrad, řešit proti hluk.ochranu (budoucí vysoč. radiála)

Praha 15
21
Praha 15, Hostivař,ul. U továren,
průmyslové území, výstavba kancel. obj. a skladů
všeobecně smíšené (SV)
28
Praha 15, Hostivař
obch. areál Mitas
velkoplošné obchodníprovozy (ZOB)
166
Praha 15, Hostivař,Malešice
změna kategorie na US
301
Praha 15, Hostivař,
výstavba centra obchodu, č. parc.1768, 1769/1, 1771-3, 1774/1, 1775, 1779/2, 1780/2, 1781/2
ostatní zvláštní (ZO)
ostatní zvláštní (ZSP)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
přírodní nelesní plochy (NE)
Praha 15, Hostivař,
výstavba prodejny automobilů a servisu, výstavba autosklo servisu a autotechnika,
č. parc. 1457-60 a části parc. č. 1455, 1456
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň(NM)
347
Praha 15, Hor. Měcholupy,č. parc. 512/5, 8,9,523/199,406, 407,
vybudování ČSPH ARAL
izolační zeleň a parkovázeleň (IZ,PP)
378
Praha 15, Hostivař,
dostavba stávajícího areálu
všeobecně smíšené (SV)
628
Praha 15, Hostivař území vymezené ul. Pražská,Švehlova, Zemského práva,Miranova a žel. Tratí
stabilizace území podle konceptu ÚPn (US)
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
parky a parkově upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
max. 35 tis.m2 podl.ploch, z toho min. 20 % bydlení, podíl zeleně v SV 4O %
651
Praha 15, Hostivař hranice Záběhlic území přírodního parku "Hostivař - Záběhlice" Toulcův dvůr s okolím
zřízení areálu Ekologického centra hl.m. Prahy
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
zpevněná a zastav. plocha a max.15%,
ZSO 64-stanovenýzpůsob využití - ekolog.centrum
694
Praha 15, Horní Měcholupy č.parc.523/183 - část
výstavba hromadných patrových garáží
všeobecně smíšené (SV)
podíl zeleně min 30%
731
Praha 15, Horní Měcholupy území jihozápadně od křižovatky Hornoměcholupská- -Kreibichova
dostavba občanské vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
zachovat pás vzrostlé zeleně min 10 m směrem k RD, na území SV min.40%zeleně,stromořadí podél ul. Hornoměcholupské, max. 3 NP.

Praha - Kunratice
84
Praha - Kunratice, okolí rybníků Šeberák a Olšaňák
změna kategorie na US
352
Praha - Kunratice -
soubor změn
všeob. smíšené (SV)
obytné malých sídel (OMS)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
ostatní zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
614
Praha - Kunratice č.parc. 2364/1,2
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
stabilizace je v rozsahu dvou řad RD, v území směrem k vodoteči se počítá s přírodní zelení (biokoridor)

Praha - Libuš
66
Praha - Libuš,
RD
všeobecně obytné (OV)
116
Praha - Libuš,Písnice,
výstavba RD a pensionu
čistě obytné (OC)
respektovat biokoridor dle ÚR č.j. 7758/93, 20 m podél potoka
336
Praha - Libuš,Písnice č. parc. 138 - ul. Na losách
výstavba RD
obytné malých sídel (OMS)
392
Praha - Libuš, Písnice, č.p.922/8, ul. K mejtu,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
670
Praha - Libuš, Písnice lokalita "V zákopech" - do 450 mod ul. Libušská
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
zastavěné a zpevněné plochy max. 30% z celk. plochy, v ploše OC bude zelený pás o šíři 15-20 m
717
Praha - Libuš, Písnice přírodní lokalita Vrtilka,
výstavba RD
čistě obytné (OC)
nelesní plochy (NE)
761
Praha - Libuš č.parc. 391/1výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)

Praha - Šeberov
493
Praha - Šeberov, Šeberov - Hrnčíře,stabilizace území podle projednaného návrhu územního plánu měst. č.
a) stabilizace podmíněnaUS
b) čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
služeb na nerušící výroby (VN)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
hřbitovy (PH)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
louky (NL)
parky a park.upravené plochy (PP)
rekreačně využitelné lesy (LR)
přírodní nelesní plochy (NE)
rybník (VVP)
komunikace I.a II. tř.

Praha - Újezd

Praha - Lipence
26
Praha - Lipence,
RD Ekospol
čistě obytné (OC)
160
Praha - Lipence, Leče,
výstavba rod. domků
čistě obytné (OC)
250
Praha - Lipence parc.č.2341-8,
výstavba RD
obytné malých sídel (OMS)
616
Praha -Lipence území vymezené navrhovanou komunikací do Černošic na severu, ulicí Strakonickou a hranicí hl.m. Prahy
změna kateg. nestabil. území
stabilizace podmíněna US

Praha - Slivenec
253
Praha - Slivenec, č. parc. 1765/2, 3,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
559
Praha - Slivenec č. parc. 1177, 1178
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 25% zpev. a zastav.ploch

Praha - Zbraslav
62
Praha - Zbraslav,
RD Baně
obytné území malých sídel (OMS)
257
Praha - Zbraslav,č. parc. 86/1, 86/11,86/12, 86/13,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
podmíněno urb. studií
320
Praha - Zbraslav, č. parc. 1011/2,
stavba polyfunkčního domu (bydlení a vybavenost)
všeobecně obytném(OV)
341
Praha - Zbraslav,obytná čtvrť Nad Královkou
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regul. podm.:systém zastavění bude uzpůsoben podmínkám vyplývajícím z ochranného pásma ÚJP
616
Praha - Zbraslav,území vymezené navrhovanou komunikací do Černošic na severu, ulicí Strakonickou a hranicí hl.m. Prahy
změna kateg. nestabil. území
stabilizace podmíněna US

Praha - Radotín
251
Praha - Radotín, parc.č. 24
všeobecně obytné (OV)
561
Praha - Radotín č. parc, 2055/1
výstavba RD
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)

Praha - Zličín
3
Praha - Zličín, západně od konečné stanice metra
změna kategorie na US,
ostatní zvláštní pro nákupní středisko a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
262
Praha - Zličín,
výstavba obchod. - administr. a sklad.areálu
ostatní zvláštní - sklady (ZS)
563
Praha - Zličín, Třebonice č. parc. 317/3
rozšíření ploch zeleně
izolační zeleň (IZ)
koordinace se záměrem MUK Rozvadovská spojka- ul. Řevnická

Praha - Velká Chuchle
2
Praha - Velká Chuchle, Hvězdárna
čistě obytné (OC),
všeobecně smíšené (SV),
izolační zeleň

Praha - Lochkov
33
Praha - Lochkov,
RD Bouček
obytné malých sídel (OMS)

Praha - Řeporyje
274
Praha - Řeporyje
soubor pozemků podle Dalejského potoka
výstavba rekreačního a ubyt. areálu
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
přírodní a lesní plochy (NE)
všeobecně smíšené (SV)
tratě a zařízení železnic (DŽ)
nezvětšit zastavenou plochu území oproti stávajícímu stavu, ubytovací kapacita max. 20 lůžek, navrhovaná kapacita nezasáhne do suchého poldru (konc. ÚPn), na dně údolí mezi železnicí a Dalejským potokem zachovat veřejnou pěší cestu

Praha - Suchdol
32
Praha - Suchdol,
RD Basař
čistě obytné (OC)
77
Praha - Suchdol,
RD
čistě obytné (OC)
345
Praha - Suchdolč. parc. 58, 59, a další v ul. U kapličky
stabilizace na obytné území
čistě obytné (OC)
681
Praha - Suchdo č.parc. 1627/45,49
výstavba obyt.skupiny3-4 podl. domů
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
max. výška 3 NP+ vestavěnépodkroví, max. 25% zastavění, západním směrem snížit výšku obj. na 2 NP+ podkroví

Praha - Nebušice
9
Praha - Nebušice,
mezinár. škola a bydlení
čistě obytné (OC),
veřejná vybavenost (VV)
51
Praha - Nebušice,
RD Klášter Premonstrátů
čistě obytné (OC)
285
Praha 6, Jenerálka,
rekonstruce areálu Jenerálka na mezinár.vzdělávací babtistický seminář
ostatní zvláštní (ZO)
sady, vinice, zahrady
316
Praha - Nebušice, č. parc. 989/8, 9, ul. Dubová,
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
358
Praha - Nebušice č. parc. 110, 111/1,1 12/1,12/2
výstavba RD, veřejná zeleň
obytné malých sídel (OMS)
park. uprav. pl.(PP)
426
Praha - Nebušice, č. parc. 276/2,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní plochy (NE)
regul. podm.: zástavbav pruhu 20m od severní hranice
podél potoka pás přírodní zeleně

Praha - Řepy
29
Praha - Řepy,
Automoto - Zvoníček
nerušící výroba a služby (VN)
572
Praha - Řepy č. parc. 1142/465, 1142/467
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch

Praha - Lysolaje

Praha - Přední Kopanina
418
Praha - Přední Kopanina, č. parc. 696/2 (282)
výstavba rod. domů
obytné malých sídel (OMS)

Praha - Troja
97
Praha - Troja,
výstavba obyt. skupiny
čistě obytné (OC)
regulace:zástavbu hmotově (výšková hladina) přizpůsobit okolní zástavbě,
pozor - kanalizační stoka
278
Praha - Troja, usedlost Salabka č.p. 57,
rekonstrukce památkově chráněného souboru na poly-funkční objekt
všeobecně smíšené (SV)
286
Praha - Troja,
rozšíření ZOO dle generelu
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
zeleň
322
Praha - Troja,
stabilizace areálu Pražské botanické zahrady
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
přírodní a lesní plochy (NE)
pěstební plochy (OP)
parkově upravené plochy (PP)

Praha - Březiněves
15
Praha - Březiněves
čistírna odpad. vod
technické vybavení (K)
169
Praha - Březiněves,
výstavba RD
obytné území malých sídel (OMS)
659
Praha - Březiněves soubor pozemků
stabilizace území podle konceptu ÚPn (US)
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
služeb a nerušící výroby(VN)
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
sady, vinice, zahrady (PS, PSA)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v OC 50-70%, v OV 50%, v VV min 40%, v VN min 25%

Praha - Dolní Chabry
224
Praha - D. Chabry,
série změn dle urb. studie Dolní Chabry
čistě obytné (OC)
ostatní zvláštní pro oddech (ZO)
hromadné garáže
zeleň,
pěstební plochy
všeobecně smíšené (SV)
veřejná vybavenost (VV)
východní plocha u hromadných garáží vpravo dole - maloplošná zeleň s vypuštěním lokality severozápadně od Bíleneckého nám.
518
Praha - Dolní Chabry
č. parc. 1502, 1503
výstavba skladových hal
ostatní zvláštní -skladové (ZS)
v místě dodržet regul.podmínky USD Dol. Chabry, haly napojit na ul. Dopraváků, minimalizovat vliv na obyt. zástavbu v ul. Ústecká, výška objektů 3 podl.
593
Praha - Dolní Chabry
č. parc. 1374/20, 1374/21, 1374/22, 1374/23, 1374/24, 1374/33, 1507/2, 1505, 1504
vybudování sklad. areálu a administr. objektu
nerušící výroba a sl.(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšení (SV)
parky a parkově uprav.pl. (PP)
max. výška zástavby 3 podl.,dominanta č.15 max. 5podl., min. 15% nezpevněných ploch v areálech
615
Praha - Dolní Chabry
část č.parc. 1374/1
výstavba rodinných domů
čistě obytné (OC)
koef. zastavění max.0,3, šířkové založení příč. komunik.: v pokračování ul. U váhy a ul.vycházející z oblouku ul. Pod křížem

Praha - Ďáblice
318
Praha - Ďáblice,
dostavba území mezi sídlištěm a starými Ďáblicemi
série bydlení - vybavenost
327
Praha - Ďáblice,
výstavba rod. domu, č. parc. 409/19,409/21-23, 409/32
čistě obytné (OC)
707
Praha - Ďáblice, území vymezené ul. Šenovskáa Květnová v pruhu š. cca. 150 m
výstavba čtvrti rod. domů
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
přírodní nelesní (NE)
zpevněná a zastavěná plocha max. 30%

Praha - Běchovice Praha - Čakovice
145
Praha - Čakovice, Třeboradice,
stabilizace severozápadní části Třeboradic
série změn
veřejné vybavení (VV)
smíšené malých sídel(SMS),
obytné malých sídel (OMS),
iniová a maloplošnázeleň,
isolační zeleň
197
Praha - Čakovice, areál cukrovaru,
výstavba míchárny maltových směsí
nerušící výroba a služby(VV)
přírodní nelesní plochy (NE)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
regul. podm.: nová příjezd. komunikace bude řešena tak, aby umožňovala dopravní napojení celého areálu cukrovaru
591
Praha - Čakovice č. parc. 1368/1, 1369/1, 1369/3
výstavba obchodně servisního areálu firmy
nerušící výroba a sl.(VN)
liniová a malopl. zeleň (NM)

Praha - Dolní Počernice
134
Praha - Dol. Počernice
změna kategorie na US
142
Praha - D.Počernice,
výstavba čerpací stanice PHM
nerušící výroba (VN)
regulace : na východě a severu izolační zeleň, 30% nezpevněných ploch, zúžení vjezdu, aby vyhovoval jen pro odbočení vpravo

Praha - Horní Počernice
94
Praha - Horní Počernice,
skladový objekt
nerušící výroba (VN)
regulace: 30% nezpevněnýchploch, v sev. a vých. části na vlastním pozemku založit isol. zeleň, komunikační napojení jižním směrem dle souhrnného konceptu (US H.Počernice)
199
Praha - Horní Počernice
výstavba ČSPH při komunikaci I/10 v k.ú. Hor.Počernice
ostatní dopravní plocha
regul. podm. : dokument. předkládaná k úz. řízení bude obsahovat výkres širších vztahů, který musí prokázat, že umisťovanou ČSPH se nezabraňuje možnosti řešit u ČSPH výstavbu dalších služeb motoristům
241
Praha - Horní Počernice
stabilizace ploch v Horních Počernicích dle návrhu podle urb. studie Horní Počernice
nerušící výroba (VN)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
dopravní plocha
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň
parkové plochy (PP)
veřejné vybavení (VV)
liniová a maloplošná zeleň
295
Praha - Horní Počernice
výstavba rod. domu č. parc. 4248/1
čistě obytné (OC)
321
Praha - Horní Počernice,
výstavba obchod. středisek, stabilizace okolního území
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parky a parkově upravené plochy (PP)
místní komunikace I.a II.tř.
přírodní nelesní plochy (NE)
záchytná a jiná rozsáhlá parkoviště (DP)
služby a nerušící výroba(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
regul. podmínky : cca 11.000 m2 plochy ZOB 1budou parkoviště osázená stromy, cca 16.500 m2 plochy ZOB 2 dtto, jižní okraj obou ploch ZOB bude řešen jako zelený pás.
421
Praha - Horní Počernice
série změn
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
veřejné vybavení (VV)
všeobecně obytné (OV)
smíšené malých sídel(SMS)
čistě obytné (OC)
obytné malých sídel (OMS)
všeobecně smíšené (SV)
liniová maloplošná zeleň (NM)
sady a zahrady (PS)
zahradnictví (PZ)
louky (NL)
ostatní zvláštní (ZO)
parkově upravené plochy (PP)
497
Praha - Horní Počernice, hranice katastrů při ulici Chlumecké
výstavba areálu pro prodej a servis elektroniky
nerušící výroba a služby(VN)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
516
Praha - Horní Počerniceč. Parc č. 2115, 2118, 2130/1, 2130/2, 2132
výstavba RD
čistě obytné (OC)
parky a park. uprav.plochy (PP)
respektovat potok Chvalka - doprav.obsluha dle US Hor.Počernice-jedna vnitř. Komunikace mezi pozemky
557
Praha - Horní Počerniceč. parc. 2031/14-17, 2169/2
výstavba sportovního zařízení
veřejné vybavení - sport(VV)
liniová a malopl. zeleň (NM)

Praha - Kbely
403
Praha - Kbely, lokalita"Uličky",
stabilizace pro obyt. funkci a ČSPH
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
Parkově upravené plochy (PP)
dopravní plocha
507
Praha - Kbely, areál Mladoboleslavská 1
rozšíření stávající výroby stavebních hmot
nerušící výroby a služby(VN)
522
Praha - Kbely č. parc. 1946/3,9,10 - záp. strana Hrušovické ul.
změna kategorie nestabiliz. úz.
výstavba RD
změna kategorie na US čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch

Praha - Letňany

Praha - Klánovice
143
Praha - Klánovice,
stabilizace území
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejná vybavenost (VV)
parková zeleň, lesy
222
Praha - Klánovice,
golfové hřiště
zvláštní soužící oddechu(ZSO)
340
Praha - Klánovice,
výstavba rod. domu, č. parc. 1015/20
čistě obytné (OC)
384
Praha - Klánovice, č. parc. 993/1,4
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
448
Praha - Klánovice, parc. č.939/1 Libčanská ul.
čistě obytné (OC)

Praha - Koloděje
53
Praha - Koloděje,
RD Ekospol
čistě obytné (OC)
isolační zeleň
regulace :severových. a vých. okraj plochy zelený pás cca 7 m
193
Praha - Koloděje,
výstavba rodinných domků č. parc. 15, 17/1, 18, 19/1, 20, 21/1, k.ú. Koloděje
čistě obytné (OC)
přírod.nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy (LR)
348
Praha - Koloděje,
výstavba rod.domů, č. parc. 240, 241, 225,721
čistě obytné (OC)
574
Praha - Koloděje č. parc. 160
výstavba RD
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní pl. (NE)
pozor - dálkové kabely v ul. K Dubči,
max. 30% zpevněných a zastav. ploch
728
Praha - Koloděje č.parc. 712/1 - část, 712/3
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní (NE)
zpevněná a zastavěná plocha
max. 30% pozor - sdělovací kabel

Praha - Satalice
137
Praha - Satalice
nerušící výroba (VN)
mezi západ.hranicí plochy a východním okrajem stabilizované plochy VN ponechat biokoridor cca 50 m

Praha - Vinoř
655
Praha - Vinoř č. parc. 308, 312
rekonstrukce a výstavba pro bydlení a vybavenost (Formační středisko rodin a mládeže)
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
přírodní nelesní zeleň(NE)
podíl zeleně v OV-50%, v SV-30%,
pozor dálkový kabel

Praha - Újezd nad Lesy
182
Praha - Újezd nad Lesy,
výstavba rod. domků, jižně od ulice Chotěnovské
čistě obytné (OC)
185
Praha - Újezd nad Lesy
výstavba rodinných domků mezi ul. Domanovická a Druhanická
čistě obytné (OC)

Praha - Dolní Měcholupy
149
Praha - Dolní Měcholupy
stabilizace hřbitova a zeleně
hřbitov, park
449
Praha -Dolní Měcholupy, č.parc.452/2,
výstavba autoservisu
všeobecně smíšené (SV)
588
Praha - Dolní Měcholupyč. parc. 718/34
výstavba skladové haly
nerušící výroba a služby(VN)
izolační zeleň (IZ)
respektovat uvažované rozšíření Kutnohorské silnice, podél Kutnohorské pás vysoké zeleně, hranice plochy VN 15 mod souč.hrany Kutnohorské ul.
740
Praha - Dolní Měcholupy č.parc. 671/1, 2, 672/1
výstavba obytné skupiny RD, retenční nádrže, přístavba školy
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
retenční nádrž
v ploše č. 2 max. 2 NP+podkr.,podíl zeleně vOC (2) bude 50 - 70 %

Praha - Petrovice
212
Praha- Petrovice, č. parc. 84/1, 84/2 -
výstavba RD
čistě obytné (OC)

Praha - Štěrboholy
18
Praha - Štěrboholy
průmyslové území
změna kategorie na US
22
Praha - Štěrboholy, ul.Nedokončená,
výstavba staveb. dvora
průmyslová výroba (VP)
366
Praha - Štěrboholy, mezi Štěrbohol. radiálou, ul. Černokosteleckou, Ústřední a stávající zástavbou Štěrbohol,
výstavba obch.a kom.centra
ostatní zvláštní (ZOB)
všeobecně obytné (OV)
izolační zeleň (IZ)
regul. podm.: součástí plochy ZOB bude parkově upravená plocha cca 1 ha, cca 15% plochy ZOB bude vnitroareálová zeleň
397
Praha - Štěrboholy, č. parc. 208/2
výstavba RD
čistě obytné (OC)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
537
Praha - Štěrboholy č. parc. 435/9, 436/4, 438/1-5
výstavba prodejny a servisu aut
všeobecně smíšené (SV)
koordinace s nákupním centrem "Svět nábytku",
staveb. čára 4 - 8m od hranice pozemku,
podél ul.Kučilišti, zelený pás 3 m
538
Praha - Štěrboholy č. parc. 378/15, 378/16
výstavba prodejny a servisu aut
nerušící výroba a služby(VN)
izolační zeleň (IZ)
respektovat uvažované r ozšíření Kutnohorskésilnice, podél Kutnohorské pás vysoké zeleně, hranice plochy VN 15 mod souč.hrany Kutnohorské ul.
631
Praha - Štěrboholy č.parc. 346/4, 348/1,8
výstavby rod. domů
čistě obytné (OC)
zpevněná a zastavěná plocha max. 30%, max. 3 NP

Praha - Benice
427
Praha - Benice,
bytová výstavba a obč. vybavenost
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parkové plochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
technické vybavení (K)
716
Praha - Benice č. parc. 98 část
výstavba rod. domů a stabilizace zeleně dle US
čistě obytné (OC)
ostatní lesy (LO)
podíl zeleně v OC min. 50%
koef. zast. plochu stavebních pozemků 0,15

Praha - Dubeč
49
Praha - Dubeč,
RD Krofta
čistě obytné (OC)
219
Praha - Dubeč,
přístavba truhlářské provozovny
obytné malých sídel (OMS)
regul. podm.: výstavbu řešit v koordinaci s navrhovanou uliční čarou
220
Praha - Dubeč,
přístavba rod domu, parc.č.120/1
obytné malých sídel (OMS) regul. podm.:výstavbu řešitv koordinaci s navrhovanouuliční čarou
343
Praha - Dubečč. parc. 226, 227
výstavba RD a stabil. zahrady
obytné malých sídel (OMS) zahrada
381
Praha - Dubeč, parc. č. 241/6 při ul. Na hádku
výstavba rod. domů
obytné malých sídel (OMS)
regul. podm.: detaily funkčního využití území (zelený pás na východní straně, poloha ulic atd.) budou dohodnuty v rámci zpracování zastavovacího plánu s městskou částí Praha - Dubeč

Praha - Královice

Praha - Křeslice
19
Praha - Křeslice,
čerpací stanice kanalizace
technické vybavení (K)
150
Praha - Křeslice,
výstavba RD
obyt. malých sídel (OMS)

Praha - Kolovraty
118
Praha - Kolovraty, RD
čistě obytné (OC),
zeleň
210
Praha - Kolovraty, jihozápadně od ul. Pod topoly a Říčanského potoka,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
216
Praha - Kolovraty, č. parc.84 k.ú. Lipany-
výstavba RD
čistě obytné (OC)

Praha - Uhříněves
16
Praha - Uhříněves, mezi ul.Bečovská, Přátelství,
dostavba tiskárny a skladu knih
všeobecně smíšené (SV)
nerušící výroba (VN)
17
Praha - Uhříněves, vstup od Prahy při ul. Přátelství
výroba průmyslová (VP)
50
Praha - Uhříněves,
továrna na tabákové výroby
nerušící výroba (VN)
112
Praha - Uhříněves, Pitkovice,
výstavba Zeleného města
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zeleň, dopravní plochy
167
Praha - Uhříněves,
změna na nestabilizovanou plochu
stabilizace podmíněna dořešením dopravy
208
Praha- Uhříněves, č. parc. 1653/3, 1653/2-
výstavba RD
čistě obytné (OC)
213
Praha - Uhříněves, na č. parc. 1884/164,
výstavba rod.domů
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
419
Praha - Uhříněves, ul. Bečovská
výstavba areálu pro obchod,služby, výrobu, skladování
nerušící výroba a služby(VN)
přírodní nelesní plochy (NE)
533
Praha - Uhříněves č. parc. 1378/1
výstavba servisního střediska Carrier Tr.
nerušící výroba a služby(VN)
min. 25% plochy zeleň,
umožnit přístup na cestu pokračující z hlav. kom.na další území

Praha - Nedvězí


Znění od 25.7.1997 do 15.4.1998

Příloha č. 2

Seznam veřejně prospěšných staveb na území jednotlivých městských částí hl. m. Prahy.


I. Městská část Praha 1

1. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do
Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb
souvisejících.


II. Městská část Praha 2

1. hromadné garáže - Tylovo náměstí

2. hromadné garáže - Zítkovy sady

3. hromadné garáže - Jiráskovo náměstí

4. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb souvisejících.


III. Městská část Praha 3

1. rozšíření areálu OÚ - Havlíčkovo nám. - Lipanská ul.

2. školský,kulturní a sportovní areál-Jeseniovaul.- Komenského ul.

3. řad Okruh- vodojem Hrdlořezy, Žižkov

4. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb souvisejících.

IV. Městská část Praha 4

1. zařízeníprorekreacia sport - vltavské nábřeží veřená zeleň od severu k jihu ve stabilizových částech území

2. zařízení pro rekreaci a sport, veřená zeleň - Zelený pruh

3. tramvajová trať Braník - Modřany, Braník

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Lhotka, Krč, Braník

V. Městská část Praha 11

1. archiv hl.m. Prahy, Chodovec

2. archiv hl.m. Prahy, Chodov

VI. Městská část Praha 12

1. stavba pro sociální péči - ul. N. Vapcarova

2. stavba pro veřejné školství - ul. Herrmanova

3. zařízení pro rekreaci a sport,veřejná zeleň - břeh Vltavy od Braníka do Komořan

4. sportovně rekreační areál U modřanskérokle, ul. Kolarovova, ul. Čs. exilu

5. expresnísilničníokruh(ESO)-trasa od Vltavy včetně tunelu pod Šabatkou

6. tramvajová trať Braník - Modřany, Modřany

7. sběrná komunikace Chuchelská - Cukrovar, Modřany

8. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Modřany, Komořany, Kamýk

VII. Městská část Praha - Kunratice

1. rozšíření stavby pro veřejné školství - ul. Za parkem

2. stavba pro veřejné zdravotnictví - Vimperské nám.

3. rozšíření areálu místní správy - mezi ulicí Ještědskou a ul. K Šeberáku

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Kunratice

VIII. Městská část Praha - Libuš

1. stavba pro veřejné školství a zdravotnictví Libuš jih, Lhotákova ul.

2. stavba pro veřejné zdravotnictví Písnice-jižně od Hoštické ul., Kalibárna

3. sportovní areál - ul. Skalská, Meteorologická

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Libuš, Písnice

IX. Městská část Praha - Šeberov

1. stavby pro obchod a drobné služby - Šeberov ul. Na příčné

2. stavby pro veřejné školství a zdravotnictví, sociální péči a stavby pro obchod - Šeberov, ul. V ladech, ul. K hrnčířům

3. stavby pro státní správu - Šeberov, ul. K hrnčířům

4. rozšíření hřbitova - Hrnčíře, ul. K Šeberáku

5. stavba domu sociální péče - Hrnčíře, ul. Za Šmatlíkem,ul. V březí

6. sportovní areál - Hrnčíře, ul. K Safině

X. Městská část Praha - Újezd

1. rozšíření areálu státní správy, služeb a veřejného školství - ul. Ke mlýnu

XI. Městská část Praha 5

1. dopravní propojení - Strahovský tunel

2. dopravní propojení - MO Strahov. tunel, Barrandovský most

3. dostavba FN s poliklinikou - Motol, V úvalu 84

4. rozšíření polikliniky I. - Kartouzská6

5. výstavba rekreačního areálu - Císařská louka

6. vodovodní řad - Malvazinky, Nikolajka

7. ZŠ, gymnasium- Barrandov, ul. Hoegerova

8. hasičská stanice - Košíře, ul. Lukavského

9. veřejná správa a obchod - Anděl

10. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Slivenec, Holyně

11. tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov, Hlubočepy

12. stavba dočasné tramvajové smyčky Barrandov v rámci TT
Hlubočepy - Barrandov.

XII. Městská část Praha 13

1. stavba gymnasia - Lužiny

2. centrální park - Lužiny, Nové Butovice

3. křesťanské centrum - Nové Butovice

4. stavba pro místní správu - při stanici metra

5. záchytný parking - Nové Butovice

6. silniční okruh - Třebonice

7. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Stodůlky, Třebonice

XIII. Městská část Praha - Lipence

XIV. Městská část Praha - Lochkov

XV. Městská část Praha - Radotín

1. kanalizační sběrač - prodloužení z Velké Chuchle

2. cyklistická stezka - levý břeh Berounky

3. základní škola - ul. Prvomájová

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Radotín

5. kanalizační sběrač CL 2. st. - Radotín

6. rekonstrukce a prodloužení ul. Zderazské západním směrem na hranici hl.m.Prahy.

XVI. Městská část Praha - Řeporyje

1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Řeporyje, Zad. Kopanina

2. kanalisační sběrač Chaby - Řeporyje, Řeporyje


XVII. Městská část Praha - Slivenec

1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Slivenec, Holyně


XVIII. Městská část Praha - Velká Chuchle

1. rozšíření základní školy - ul. Starochuchelská

2. rekonstrukce hřiště TJ Čechoslovan - levý břeh Vltavy

3. rekreační oblast - levý břeh Vltavy

4. komplex městské vybavenosti -stavbypro místní správu, veřejné služby a obchod - mezi Velkou a Malou Chuchlí

5. rozšíření sportovního areálu ul. Starolázeňská

6. rekonstrukce komunikace - na Hvězdárnu

7. stavba telefonní ústředny - ul. Novochuchelská

8. retenční nádrž - V Dolích

9. retenční nádrž - Libeřská

10. komunikace přes Strakonickou - Velká Chuchle - Malá Chuchle

11. kanalizační sběrač - Lahovičky - Modřany

12. klubový dům a obslužná komunikace - ul. Starochuchelská

13. kanalizační sběrač CL 2. st. - Velká Chuchle

XIX. Městská část Praha - Zbraslav

1. kanalizační sběrač CL 2. st. - Lahovice, Zbraslav

2. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Lahovice

XX. Městská část Praha - Zličín

1. zřízení lesoparku ul. Hrozenkovská

2. stavba komunikace - mezi ul. Hrozenkovskou a ul. Blatnickou

3. depo metra - Na radosti

4. silniční okruh - Zličín

XXI. Městská část Praha 6

1. hromadné garáže - Vítězné nám.

2. komunikace Podbabská-Roztocká-ul.Ve struhách, V Podbabě

3. podchod pod Evropskou ul., Vokovice

4. odbavovací komplex letiště Ruzyně, 4. stavba

5. silniční okruh - Ruzyně, Liboc

6. silnice R 6 - Ruzyně

7. výstavba a rozvoj letiště Ruzyně, Ruzyně

XXII. Městská část Praha - Lysolaje

XXIII. Městská část Praha - Nebušice

1. rozšíření základní školy - ul. Nebušická

2. rozšíření mateřské školky - ul. Nad Želivkou

3. biologický rybník III.st. čištění - jihozápadně od Ševčice

4. stavba komunikace K vinicím, Nebušice

5. stavba obecní kanalizace, rekonstrukce vodovodu a biolog. dočišťovací nádrže, Nebušice

XXIV. Městská část Praha - Přední Kopanina

XXV. Městská část Praha - Řepy

1. dostavba základní školy - ul. Žalanského

2. silniční okruh - Řepy

XXVI. Městská část Praha - Suchdol

XXVII. Městská část Praha 7

1. zvláštní území sloužící oddechu -mezi břehem Vltavy, mostem Barikádníků, želez.tratí a nestabil. územím na západě

2. podzemní parkingy dle generelu dopravyv klidu Prahy 7 a jeho dodatku č. l - Praha 7

3. výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení, Holešovice

XXVIII. Městská část Praha - Troja

1. výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení

XXIX. Městská část Praha 8

1. PPO : Beranových - Cínovecká - Kobylisy , Střížkov

2. plavecký areál Šutka, Troja

3. Pobřežní III - Karlín

4. výstavba provozního úseku rasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení, Kobylisy

5. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb souvisejících

XXX. Městská část Praha - Březiněves

1. čistírna odpadních vod - Březiněves

XXXI. Městská část Praha - Ďáblice

1. rozíšíření základní školy ul. Konětopská, ul. U parkánu

2. výstavba sociálního zařízení proveřejnou hvězdárnu - ul. Pod hvězdárnou

3. PPO : Beranových - Cínovecká, Ďáblice

XXXII. Městská část Praha - Dolní Chabry

1. revitalizace parku- ul. Spořická

2. rekonstrukce sportovního areálu - ul. U rybníčka

XXXIII. Městská část Praha 9

1. PPO : Beranových - Cínovecká, Prosek

2.řad.Okruh-vodojem Hrdlořezy,Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín

3. tep. příp. pro přednádražní prostor - Vysočany

4. Čuprova - Spojovací 1. a 2. stavba, Libeň

5. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb souvisejících.

6. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

7. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý most včetně staveb souvisejících.

8. stavba distribučního systému tepla z přivaděče Mělník.


XXXIV. Městská část Praha - Běchovice

1. vodovodní řad - Běchovice - Újezd - Klánovice

2. Štěrboholská radiála - 2. st. - Běchovice

3. sběrač H do Běchovic, Běchovice


XXXV. Městská část Praha - Čakovice

1. stavba tepelného napaječe - ul. Ke stadionu

2. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - Miškovice ul. Polabská

3. veřejné služby - ul. Vážská, ul. Jizerská

XXXVI. Městská část Praha - Dolní Počernice

1. kanalizační sběrač G 3, Dolní Počernice

2. kmenová stavba G 2. stavba, l. část , Dolní Počernice

3. Štěrboholská radiála - 2. st., Dolní Počernice

4. kanalizační sběrač G. 2. st. a stoka G 6, Dol. Počernice

5. sběrač H do Běchovic, Dolní Počernice

6. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Dolní Počernice

XXXVII. Městská část Praha - Horní Počernice

1. stavba kanalizačního sběrače - pro oblast Chvaly

2. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Horní Počernice

3. stoka H - H2, Horní Počernice

4. páteřní komunikace komerční zóny mezi ul. Libošovickou a ul. Ve žlíbku, Horní Počernice

5. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

6. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý most včetně staveb souvisejících.


XXXVIII. Městská část Praha - Kbely

1. stavba tepelného napaječe - Letňany - Kbely

2. PPO : Beranových - Cínovecká, Kbely

XXXIX. Městská část Praha - Klánovice

1. stavba pro veřejné zdravotnictví - ul. Šlechtitelská

2. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - ul. Krovova

3. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - ul. Votavova

4. dostavba a rekonstrukce sportovního areálu - ul. Šlechtitelská

5. záchytný parking - u žel. stanice


XL. Městská část Praha - Koloděje


XLI. Městská část Praha 14

1. kanalizační sběrač G 3 - l. stavba, Kyje

2. kmenová stavba G l. stavba, Kyje

3. kanalizační sběrač G 4, Kyje

4. kmenová stavba G 2. stavba, l. část, Kyje

5. výstavba školy - Kyje

6. Štěrboholská radiála - 2. st., Hostavice

7. sběrač H do Běchovic, Hostavice

8. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Černý Most

9. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy, Hloubětín

10. stoka H - H2, Kyje

11. spalovna TMO Malešice vč. Inž. sítí, Kyje

12. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

13. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý most včetně staveb souvisejících.

14. stavba distribučního systému tepla z přivaděče Mělník.


XLII. Městská část Praha - Letňany

1. výstavba parku - Stará náves

2. průmyslový polookruh - stavba komunikace - úsek ulice Cínovecká, ul. Mladoboleslavská

3. PPO : Beranových - Cínovecká, Letňany

XLIII. Městská část Praha - Satalice

1. rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu - ul. U Arborky

2. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

XLIV. Městská část Praha - Újezd nad Lesy

1. školství - ul. Lišická

XLV. Městská část Praha - Vinoř

1. veřejné služby - ul. Bohdanečská

XLVI. Městská část Praha 10

1. rozšíření a revitalizace parku - Malešický park mezi sídl. Malešice a ul. Malešickou

2. Štěrboholská radiála - l. stavba

3. tramvajová vozovna Na homoli

4. areál veřejných služeb,obchodu, dočasného ubytování, společenský dům, knihovna, podzemní parking-Malešice centrum

5. centrum vybavenosti (administrativa,veřejná správa, obchod, náměstí, podzemní parking, parková zeleň)-mezi ul.Vršovickou, železnicí a Slavií

6. policie, tržiště, veřejná zeleň- jižně a jihovýchodně od Hostivařského nám.

7. areál údržby městských komunikací - Průběžná ul.

8. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Malešice

XLVII. Městská část Praha - Benice

XLVIII. Městská část Praha - Dolní Měcholupy

1. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Dolní Měcholupy

2. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Dolní Měcholupy

XLIX. Městská část Praha - Dubeč

1. výstavba centra veřejných služeb a státní správy (pošta, telefonní ústředna, policie, místní správa) - plocha mezi ul. Starodubečskou, Městskou a Za pavilonem

2. Štěrboholská radiála - 2. st., Dubeč

3. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Dubeč

4. prodloužení sběrače H do Běchovic, Dubeč

5. stavba hlavních kanalizačních řadů včetně čerpacích stanic.


L. Městská část Praha - Horní Měcholupy

1. stavba pro sociální péči - malometrážní byty s pečovatelskou službou - východně od základní školy

2. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Horní Měcholupy

LI. Městská část Praha - Kolovraty

1. dostavba ČOV - obecní ČOV jižně od Prknovky

LII. Městská část Praha - Královice

1.stavba ČOV - jižně od nádrže Markéta

LIII. Městská část Praha - Křeslice

1. stavba ČOV - východně od Dolních Křeslic

LIV. Městská část Praha - Nedvězí

LV. Městská část Praha - Petrovice

LVI. Městská část Praha - Štěrboholy

1. zřízení parku proo bnovení Schwerinova pomníku- severovýchodní okraj obce

2. kanalizační sběrač G 4, Štěrboholy

3. Štěrboholská radiála 2. st., Štěrboholy

4. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Štěrboholy

5. spalovna TMO vč. inž. sítí, Štěrboholy

LVII. Městská část Praha - Uhříněves

1. náměstí a výstavba centra veřejných služeb (pošta, policie hasiči, místní správa), podzemní parking a veřejné komunikace - ul. Přátelství, plocha Jihočeských dřevařských závodů a bývalého cukrovaru
Příloha č. 3

Změny územního plánu

Praha 1
504
Praha 1, Nové Město Náměstí republiky
výstavba Hypobanky a rekonstrukce kasáren
smíšené městského jádra (SMJ)
671
Praha 1, Hradčany parc.č.282-2,283-287,288-1, 292, stabilizace území pro armádu ČR a zeleň
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
758
Praha 1, Hradčany
rekonstrukce, stavební a
sadové úpravy severního
předpolí Pražského Hradu

technické vybavení (TV)
ostatní zvláštní (ZO)
zahradnictví (PZ)
parky a parkově upravené
plochy (PP)

Praha 2
408
Praha 2, Vinohrady,
rekonstrukce stávajícího objektu v Legerově ul.
všeobecně smíšené (SV)
430
Praha 2, N.Město,
výstavba areálu Hasičského záchranného sboru Sokolská ul.
veřejné vybavení (VV)
502
Praha 2, Nové Město č.parc. 1744 rekonstrukce domu na hotel
všeobecně smíšené (SV)
dopravu v klidu řešit v rámci rekonstrukce domu
777
Praha 2, Nové Město-Vinohrady území mezi ul. Sokolovskou a Legerovou
nestabilizované - stabil. podmíněna US
780
Praha 2, Vinohrady
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

tratě a zařízení železnice (DŽ)

Praha 3
129
Praha 3, Žižkov,
stabilizace nákladového nádraží
smíšené městského jádra (SMJ),
všeobecně smíšené (SV),
park. zeleň, železnice
170
Praha 3,Žižkov,
čerpací stanice PHM, střelnice - klub
ostatní zvláštní -skladové (ZS)
217
Praha 3, Žižkov, Jeseniova ul.
rekonstrukce a nástavba stávajícího domu 837/10
všeobecně smíšené (SV)
regul.podm.: s vědomím měst.části Praha 3 se zmenšuje plocha veřejného vybavení (školský, kulturní a sportovní areál)
300
Praha 3, Žižkov, Kališnická ul.,
výstavba ČSPH (na místě býv.ČSPH) stávající domy s funkcí vybavenosti a bydlení
všeobecně smíšené (SV) regul.
podm.: změnou se stabilizuje dané území, nerozhoduje se však o umístění konkrétní stavby, kterou je
nutno koordinovat s právy vyplývajícími z restituce objektů na parc.č.454 (autoservis, garáže, služby)
311
Praha 3, Žižkov Parukářka,
bytová výstavba
všeobecně obytné (OV)
780
Praha 3, Žižkov
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

všeobecně smíšené (SV)
tratě a zaříz. železnice (DŽ)
parky a parkově upravené
plochy (PP)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
místní komunikace (DS)
izolační zeleň (IZ)


Praha 4
1
Praha 4, Lhotka mezi ul. Vzdušná, U lesa, Na větrově
všeobecně smíšené (SV)
46
Praha 4, Michle,
tenisový klub Spořilov
zvláštní území sloužící oddechu (ZSO)
60
Praha 4, Pankrác,
vozovna DP
dopravní plocha
72
Praha 4, Braník,
RD Mack
čistě obytné (OC)
zeleň
regulace :nová výstavba pouze jednoho RD na ploše č. 1,jižní část území / parc.č. 339/2a další jako zeleň
76
Praha 4, Bráník, Zelený pruh Roškotova ul. - zdrav. zařízení
veřejné vybavení (VV)
98
Praha 4, Pankrác,
stabilizace býv. ČKD Polovodiče
smíšené městského jádra (SMJ)
229
Praha 4, Podolí, mezi ul. Na hřebenech a Nad cementárnou,
výstaba bydlení
čistě obytné (OC)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
232
Praha 4 , Michle, č.parc. 558 k.ú. Michle mezi ul. Vokáčova, Kvestorská, Hanusova
výstavba kanc. budovy
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
232-1
Praha 4, Michle, mezi ul. Vokáčova, Kvestorská, Hanusova,
bydlení a vybavenost
všeobecně smíšené (SV)
234
Praha 4, Michle, Michelská 60/300,
nástavba a stabilizace stávající administr. budovy
všeobecně smíšené (SV)
239
Praha 4, Krč, č.parc. 2092/4-6,
výstavba zahradnického centra
všeobecně smíšené (SV)
309
Praha 4, Lhotka, č. parc. 817/1
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
319
Praha 4, Braník, č. parc. 339/2
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
regul. podm.: jeden rod. dům (dvojdům), maxim. zastav. pl.: 10% z čistě obytné plochy
323
Praha 4, Krč, č. parc. 2537/1, 2,
výstavba ČSPH
izolační zeleň (IZ)
328
Praha 4, Krč,
rekonstrukce objektu Inspekty severně od Olbrachtovy ulice
veřejné vybavení (VV)
všeobecně smíšené (SV)
332
Praha 4, Krč, č. parc. 2358/2, 3,
přestavba ubytov. areálu na administrativní
ostatní zvláštní (ZO)
361
Praha 4, Michle, č. parc. 135, 139/1, 155, 153/1, sev. od ul. 5.května
ostatní zvláštní (ZO)
parková a parkově upravená zeleň(PP)
regul. podm.: parc č. 135 je řešena jako parková a parkově upravená zeleň
541
Praha 4, Lhotka č. parc. 140/109, 111, 116,117
výstavba RD
čistě obytné (OC)
zastavěná plocha do 30% plochy pozemku
579
Praha 4, Michle
dostavba rampy u DP v křižovatce ul. 5. května - Jižní spojka, sjízdné rampy, 5. května - Vyskočilova, sjízdné rampy, 5. května - Michelská
komunikace I. a II. třídy
pozor - vedení stávajících inž. sítí
661
Praha 4, Nusle areál ČT Kavčí Hory - východ výstavba pro účely ČT
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšené (SV)
podíl zeleně v ZO-30%, v SV-40%
672
Praha 4, Hodkovičky území vymezené ul. V mokřinách, Československého exilu a Modřanská
výstavba rod. domů, obchodně administrativního areálu a dále stabilizace území podle US
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP) přírodní nelesní plochy (NE)
podíl zeleně v OC min. 50%, v SV 40%, v VV min. 30%
683
Praha 4, Hodkovičky č.parc. 816/2
výstavba obytného domu
všeobecně obytné (OV) přírodní nelesní (NE)
765
Praha 4, Braník č.parc. 339/2
oprava regulačních podmínek pro Z IV - 319
čistě obytné - RP jeden rodinný dvojdům a jeden izolovaný rodinný dům,
max. 16 % zastavěnéplochy z celk. pl. pozemku
778
Praha 4, Michle území Brumlovka - Baarova
změna kategorie nestabiliz. území
nestabilizované, stabilizace podmíněna US
781
Praha 4 - Vídeňská ul.
Výstavba obytného souboru
a vybavenosti v území mezi
IKEM, Vídeňskou ul. a Kunra-
tickým lesem

parkové a parkově upravené plochy (PP)


809
Praha 4 Michle, Budějovická ul.
výstavba polyfunkčního domu


všeobecně obytné (OV)
regulativy:
PNP 6
KZ 0,3
zachovat kvalitní dřeviny
819
Praha 4, Podolí, mezi ul.
Nad cementárnou a Na hřebenech
II-stabilizace území dle
konceptu ÚPN hl.m.Prahy

čistě obytné (OC)
parky a parkově upravené plochy (PP)
regulativy:
KZP 0,15 , PNP 3
825
Praha 4 Hodkovičky, území mezi
Vltavou, železniční tratí a
železničním mostem - výstavba
lesoparku a golfového hřištězvláštní slouž. oddechu (ZSO)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
v území je biokoridor nadmístního významu s biocentrem a biokoridor místního významu při Zátišském potocePraha 5
4
Praha 5, Smíchov, severně od železničního mostu
změna kategorie na US
25
Praha 5,Motol, Plzeňská tř.
čerpací stanice PHM
dopravní plocha, zeleň
90
Praha 5,Smíchov, Holečkova ul.
všeobecně obytné (OV),
park. zeleň
všeobecně smíšené (SV)
99
Praha 5, Jinonice,
RD
čistě obytné (OC)
163
Praha 5, Smíchov, Plzeňská tř.,
výstavba lékárny
všeobecně obytné (OV)
171
Praha 5, Košířě,
autocentrum DUBA ul. Weberova
nerušící výroba (VN),
parkoviště
259
Praha 5, Smíchov, Nábřežní 87
rekonstrukce veslařského klubu
zvláštní území sloužící oddechu (ZSO)
263
Praha 5, Radlice, Radlická 97,
modernizace stávajícího domu
všeobecně smíšené (SV)
266
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 161 a 160/2, rekonstrukce stávající stavby na obyt. dům
všeobecně obytné (OV)
267
Praha 5, Hlubočepy, rozšíření a modernizace smaltovny
nerušící výroba a služby (VN)
268
Praha 5, Košíře, č. parc. 1838/1, 1838/17-18, 1838/25, 1838/28-29, 1838/32,
obytná výstavba
čistě obytné (OC)
rekreačně využitelné lesy
269
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 1018, 1019,
výst. rod. domu
čistě obytné (OC)
271
Praha 5, Jinonice, č. parc. 764/1,
výstavba bytů a vybavenosti
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
smíšené městského jádra (SMJ)
egul. podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
272
Praha 5, Smíchov, Hořejší nábř., č. parc. 557, 558,
výstavba komerčně-administr. objektů
zvláštní území - ostatní (ZO)
parky a parkově upravené plochy
regul. podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
338
Praha 5, Smíchov, č. parc. 4193/1 a 4857/2, ul. Pod Hybšmankou,
stavba rod. domků
čistě obytné (OC)
376
Praha 5, Hlubočepy,
výstavba ČSPH
dopravní plocha (DP)
380
Praha 5, Košíře, č. parc. 1512/1 při ul. Klikaté,
výstavba hasičské stanice
nerušící výroba a služby (VN)
442
Praha 5, Smíchov,
stabilizace a nová výstavba pivovaru Smíchov mezi ul.Nádražní, Vltavská, Hořejší nábř., Na Valentince, Pivovarská
nerušící výroba a služby (VN)
stabilizace nepodmíněna ÚPD
446
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 55,
stabilizace stávajícího obytného domu
čistě obytné (OC)
regul. podm.: výstavba může být realizována pouze na části pozemku 20 m od jeho sever. hranice.
Zbýv. část pozemku bude sloužit jako zahrada
486
Praha 5, Smíchov roh ulic Strakonická a Kotevní
změna kategorie nestabiliz. úz.
stabilizace podmíněna US
498
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu
výstavba obyt. domů a vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
parky a park. uprav. zeleň (PP)
řešit v koordinaci s TT Hlubočepy - Barrandov
499
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu
změna kategorie nestabiliz. úz.
stabilizace podmíněna US
535
Praha 5, Košíře č.parc. : část 695, 694 výstavba RD
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní plochy (NE)
charakter zástavby : izolov. RD, max.2 NP + podkr.
641
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu v prostoru ul. Wassermannova
výstavba víceúčelového objektu a dvoupodl. parkoviště, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
ostatní zvláštní (ZO)
parky a parkově upravené plochy(PP)
všeobecně obytné (OV)
veřejné vybavení (VV)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci plochy ZO - 30%
667
Praha 5, Jinonice č.parc. : části 1338/18 a 1341/1 a 3, dále území mezi ul. Pekařská a D 5 - Rozvadov. spojka
výstavba školícího a administrativního střediska SAP a stabilizace území podle konceptu ÚPn
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
výška objektů 4-5 podl., v severní části 3 NP, podíl zeleně z plochy ZO - 30%
698
Praha 5, Hlubočepy území vymezené ul. Štěpařská, Hoegerova, Lamačova a K Barrandovu
dostavba území podle US Nový Barrandov
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO) izolační zeleň (IZ)
tech.vybavení - vodárna (V)
veřejné prostranství (DVP)
dopravní plocha - garáže (DG)
podíl zeleně v rámci SV-50%,OV-40%, ZO-30%, výšk. zástavby bude pro OV : 4 - 5 podl., SV n nároží ulic Štěpařská - Hoegerova: 5-6 podl., VV ( škola a sportovní hala): 2-3 podl., ZO :3-4 podl.
759
Praha 5, Hlubočepy, při ul.
Do Klukovic, rodinné domy


obytné malých sídel (OMS)
regulativy:
ochr. pásmo lesa 35 m, podél ulice jednořadá alej KZP 0,1
783
Praha 5, Košíře,
parc. č. 1499/8 a okolí
- rod. dům, zeleň
komunikace

všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
PNP 2+ podkr.
KZ 0,8
784
Praha 5, Hlubočepy, rozvoj
území filmových ateliérů
Barrandov a vybavenost
v prostoru Devonské ul.čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
ostatní zvláštní (ZO)
služeb a nerušící výroby (VN)
všeobecně smíšené (SV)
veřejná prostranství (DVP)
izolační zeleň (IZ)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
- lokalita ul. Devonská:
pro plochu SV: PNP 4 podl.,
výjimečně u dominanty 5 podl.
min. podíl zeleně (mimo IZ a LR)
KZ 0,35 - 0,4
- areál AB Barrandov:
pro plochu OC: PNP 2 + U; KZ 0,5
pro plochu SV: PNP 2 podl. KZ 0,4 - 0,45
pro plochu VN: max. výška objektu 15 m;
KZ 0,2.
pro plochu ZO: max. výška objektu 15 m. dodržet vzdálenost 50 m od lesa, dodržet ochranné pásmo CHU.
792
Praha 5, Jinonice, jižně od
Radlické a Jeremiášovy ul.
výstavba obchodně administr.
centra, škola

ostatní zvláštní (ZO)
ostatní zvláštní - sport(ZSP)
veřejné vybavení - škola (VV)
izolační zeleň (IZ)
parky a park. uprav. pl. (PP)
přírodní nelesní pl. (NE)
zahrádkové osady (PZO)
regulativy:
dodržet koef. KZ: pro ZO 0,3;
VV 0,3; ZSP 0,3;
koef. KZP 0,6 pro ZO.
doprav.napojení na západ. bod
ul. Jeremiášovy
821
Praha 5 Košíře, Smíchov
území kolem ul. Plzeňská,
Vrchlického - stabilizace dle
US Košířské údolíčistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově uprav. plochy (PP)
přírodní nelesní zeleň (NE)
louky (NL)
veřejná prostranství (DVP)
důležité sběrné komunik. (DS)
regulativy:
dodržet násled. koeficienty:
OC-ul. Musílkova - S.Horníka:
PNP 2-5 podl., koef.zástavby 0,4;
OC - ul. Dubrovnická:
stávající rozptýlená zástavba
nelze již nastavovat ani dostavovat;
OV - ul. Pod Kavalírkou:
PNP 4 - 6 podl.;
OV - severní str.ul.Plzeňské:
PNP 3-5 podl.; (výjimečně 7
podl. na rohu Plzeňské a
U Demartinky)
OV - jižní str. ul. Plzeňské:
PNP 3 - 6 podl.;
SV - Buďánka: zachování charakteru památkové zóny
SV - jižní str. ul. Plzeňské:
PNP 3-6 podl.;
SV - sever. str. ul.Plzeňské:
PNP 4 - 6 podl.;
SV - jižní str. ul. Vrchlického:
PNP 5-6 podl.
koef. KZ pro SV (roh ulic Musílkova, Pod Kavalírkou) bude 0,5
v úseku od východního okraje Buďánek k ul. U dvou srpů nesmí zástavba v ploše SV zakrývat skalní útvar.
823
Praha 5, Smíchov, lokalita
Na pláni - výstavba obytné
skupiny

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
regulativy:
pro plochu OV-pozemek stáv.
ZŠ: nutno ponechat funkci
školy,PNP 2;
pro plochu OV - objekt sociál. služeb:
PNP 3+P či ustup. patro, min. podíl zeleně 55%;
pro plochu OC - bytové domy
podél ul. K vodojemu: PNP 3,
charakter zástavby: vila, domky
měřítkem odpovídající okolní
zástavbě, tvar střechy se
nepředepisuje;
pro plochu OC - bytové domy
podél ul. Na pláni: PNP 2
terasová podl., 2 plná podl. +
podkroví, min. podíl zeleně v
celé ploše OC 40%; součástí
pl. OC nebo OV bude dětské
hřiště.

Praha 6
8
Praha 6, Liboc, mezi Libockým rybníkem a žel. tratí, rezidenční čtvrť
všeobecně obytné (OV)
24
Praha 6, Ruzyně, Airparc - předletištní prostor,
výstavba komerč., administr. a hotelového centra
ostatní zvláštní pro velkokapacitní obchodní prostory (ZOB)
31
Praha 6, Vokovice,
nástavba Konstruktivy
všeobecně smíšené (SV)
35
Praha 6, Břevnov,
Artprojekt, prodej aut
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
52
Praha 6, Břevnov, Vypich
velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parkoviště (P),
zeleň
regulace :respektovat ochr. pásmo VN, prokázat dopravní obsluhu
63
Praha 6, Střešovice, Sibeliova ul.,
dostavba RD
čistě obytné (OC)
71
Praha 6, Břevnov, Rýdlová
výstavba obyt. domu
čistě obytné (OC)
81
Praha 6, Liboc,
RD Štěpánková
čistě obytné (OC)
96
Praha 6, Břevnov - Jih
čistě obytné (OC),
všeobecně obytné (OV),
veřejné vybavení (VV),
parková zeleň
147
Praha 6, Střešovice, Norbertov
stabilizace území
čistě obytné (OC)
148
Praha 6, Dejvice, Evropská tř .
série změn
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parková zeleň
165
Praha 6,Liboc, Dědina,
rekonstr. ubytovny na administrativu
všeobecně smíšené (SV)
koordinace s TT Ruzyně- Dlouhá míle
172
Praha 6, Vokovice,
dostavba campu Džbán
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
280
Praha 6, Břevnov, Nad Tejnkou č. parc. 1826
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
287
Praha 6, Vokovice,
výstavba centra obchodu a podnikání
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
288
Praha 6, Petřiny, č. parc. 3504/1, část v k.ú. Břevnov,
výstavba mycí linky v sousedství stávající ČSPH
dopravní plocha
291
Praha 6, Ruzyně č. parc. 990/1, 991/1, 991/2
výstavba provozních a skladových objektů
nerušící výroba a služby (VN)
na pozemku min. 25% zeleně, srážkové vody do zásaku
293
Praha 6, Břevnov, č. parc. 2057, 2058,
rekonstrukce a dostavba stávajících domů
čistě obytné (OC)
445
Praha 6, Dolní Liboc, č. parc. 363 - 5,
stabilizace a přestav- ba stávající zástavby
čistě obytné (OC)
496
Praha 6, Dejvice č. parc. 2007/2, 2007/4, 2007/5, 2008/1, 2008/2, 2009/2
stávající tenisový areál
veř. vybavení - sport (VV)
551
Praha 6, Vokovice č. parc. 1390/5
výstavba trafostanice 110/22 kV
technické vybavení (E)
566
Praha 6, Ruzyně č. parc. 881
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch
586
Praha 6, Ruzyně č. parc. 886/1,3
výstavba obytného domu
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch"
644
Praha 6, Břevnov území vymezené ul. Patočkova na severu, Slavníkova na východě, Pod Marjánkou na jihu a Břevnovská na západě
výstavba bytových domů se službami a obchodně admistr. prostory v přízemí (dostavba bloku)
všeobecně obytné (OV)
izolační zeleň (IZ)
dopravní napojení nebude na ul. Patočkovu, řešit protihluková opatření k budoucí Břevnovské radiále, uvažovat s pěší lávkou přes ul. Patočkovu v prodloužení ul. Slavníkovy
668
Praha 6, Ruzyně č.parc. 2641, 2841 - 6 a další
výstavba obchodně - administr. komplexu
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci ZO
min. 30%, v předprostoru starého letiště nebude umístěna tramvajová smyčka,hranice funkční plochy musí být minimálně 35m od hrany komunikace Slánské radiály (koridor pro Pra K), v rámci realizace zajistit komunikační propojení areálu s lokalitou "Na padesátníku"
751
Praha 6, Dejvice, při ulici
Kolejní, autosalon a tenisový
kurt

všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
PNP 1 + ustup. patro
812
Praha 6, Břevnov
území vymezené ul. Na Petynce
a Radimova, VŠ kolejemi UK a
usedlostí Petynka,
rekonstrukce areálu Kajetánka,
v okraj.části výstavba obytných
domů s vestavěnou vybaveností

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově uprav. plochy (PP)
rybníky (VVP)


814
Praha 6, Dejvice (Šárka),
Vokovice - funkční uspořádání
území dle US Šárka

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZC)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
přírodní nelesní plochy (NE)
zahrady, sady (PS)
parky a park.uprav.plochy(PP)
liniová a malopl. zeleň (NM)
louky (NL)
rekreačně využitelné lesy(LR)
vodní plochy (VVP)
plochy techn. vybavení (K)
regulativy:
dodržet koef. KZP pro OC 0,2;
OV 0,3;VV 0,1-0,12.
816
Praha 6, Vokovice, severně od
ul. Arabská - výstavba obytné
skupiny

čistě obytné (OC)
regulativy:
PNP 4 + ustup. patro,zástavba
min. 50 m od lesa, KZ 0,5.
837
Praha 6, Dejvice, ul. Evropská,
Velvarská - administr. centrum
a zeleň


všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
PNP: max. 5
KZ pro SV: 0,4.
842
Praha 6, Dejvice, Hanspaulka
rekonstr. objektu č.15 na
obytnou funkci

všeobecně obytné (OV)
regulativy:
v území se nepřipouští žádná
nová výstavba.

Praha 7
245
Praha 7, Holešovice,
výstavba komerčně admin. provozu, řešení jižního předmostí Libeň. mostu na Holešovické straně
ostatní zvláštní (ZO)
398
Praha 7, Bubeneč, areál Výstaviště,
výstavba kinematografického centra
veletržní, výstavní a kongresové území (ZV)
parkové plochy (PP)
494
Praha 7, Holešovice č. parc. 1122, 1123
výstavba polyfunkčního domu
všeobecně smíšené (SV)
dopravní napojení nebude z ul. Argentinské, 30-ti % podíl zeleně
645
Praha 7, Holešovice, území vymezené ul.Jateční, Na Maninách, Bubenské nábř. a Komunardů
rekonstrukce areálu firmy Brema a dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně smíšení (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
funkční využití území bude omezeno pouze na obchodně - administrativní a lehkou nerušící montážní činnost, skladová funkce nebude dominantní, pouze doprovodná, v inundačním území bude zrealizován zelený pobřežní pás s pěším a cyklistickým propojením

Praha 8
125
Praha 8, Bohnice, ul.Lodžská ,
služby, obchod
všeobecně smíšené (SV)
regulace : respektovat řeš. tramvaje, jako součást výstavby řešit zelené plochy
136
Praha 8, Libeň
čistě obytné (OC)
138
Praha 8, Čimice,
výstavba dílen tělesně postižených
veřejné vybavení (VV)
regulace : respektovat ochr. pásmo 110 kW a VTL plynovod
175
Praha 8, Libeň,
výstavba rod.domů a příjezdové komunikace č. parc. 2178-81, 3826
čistě obytné (OC)
188
Praha 8, Střížkov, přístavba ke stávajícímu autoservisu č. parc. 523/11, k.ú. Střížkov
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň (IZ)
190
Praha 8, Kobylisy, č. parc. 2352, Dolní Chabry, č. parc. 1380/1, 1501/1, 1378/1, 1379,severně a jižně od ul. K Ládví,
výstavba širokosortimentní prodejny u stávající ČSPH
ostatní zvláštní (ZOB)
nerušící výroba a služby(VN)
veřejné vybavení (VV)
parkově upravené plochy (PP)
dopravní plochy (DP)
30% z výměry VN určeno pro biokoridor
191
Praha 8, Kobylisy
výstavba sportovního areálu č. parc. 1034
veřejné vybavení (VV)
196
Praha 8, Libeň, ul.Na stráži,
výstavba rodinného domu č. parc. 2182
čistě obytné (OC)
205
Praha 8, Bohnice, č. parc. 1305, 1306,
dostavba sídliště Bohnice
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
čistě obytné (OC)
parkově upravené plochy (PP)
regul. podm.:budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
303
Praha 8, Troja, č. parc. 609/2,při ul. Na Dlážděnce,
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
334
Praha 8, k.ú. Troja,
přestavba rod. domu, č. parc. 513
čistě obytné (OC)
353
Praha 8, Libeň,
výstavba činžovního domu při ul.Na žertvách, č. parc. 3395/1 3394/1, 3393, 3392, 3389
všeobecně smíšené (VS)
371
Praha 8, k.ú. Troja,
výstavba rod. domu při ul. Na Dlážděnce, č. parc. 743/3
čistě obytné (OC)
372
Praha 8, Karlín, č. parc .889/10, 889/13, 889/2
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
parkově upravené plochy (PP)
394
Praha 8, Čimice, ul. Na zámkách,
zástavba rod. domy č. parc. 26/9-11
čistě obytné (OC)
louky (NL)
413
Praha 8, Libeň,
výst.hotelového komplexu, č. parc.1332/1-32
všeobecně smíšené (SV)
Parky a parkově upravené plochy (PP)
417
Praha 8, Karlín, roh ul. Ke Štvanici, Pobřežní,
výst. adm. objektu
smíšené měst. jádra (SMJ)
regul. podm.: plochu mezi starou Pobřežní a pěší trasou k hotelu Atrium řešit bez parkování jako vstupní prostor - náhrada parkovišť
495
Praha 8, Kobylisy č. parc. 433,1753/4
stavba admin.- obyt. domu
všeobecně smíšené (SV)
30% plochy vnitř. dvora jako zeleň
521
Praha 8, Troja č. parc. 1108, 1102/1
dostavba a rekonstrukce usedlosti Vavrouška
čistě obytné (OC)
ochrana stav. zeleně(4 ořešáky)
pozor - radioreleový paprsek
525
Praha 8, Kobylisy č. parc. 606/1, 606/17, 605/2, 605/4 - severně od ul. Pod sídlištěm
zástavba bytovými domy a občan.vybaveností
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
parky a park. upravené plochy (PP)
zajistit min. 150 záchyt. parkovacích míst, v severní části A a západní části B max. 5 podl.
532
Praha 8, Bohnice č. parc. 749/1, 749/2, 750/1,750/2-2, 750/3-2, 1697/2
rekonstrukce areálu pro psí útulek
ostatní zvláštní (ZO)
liniová a malopl. zeleň (NM)
599
Praha 8, Kobylisy č. parc. 1037/1, 2353/1, 2360/3 a další mezi Čimickým a Ďáblickým hájem
objekty služeb a drobného podnikání a stabilizace zbývajících částí území včetně zrušení 30% určených pro biokoridor ve změně Z III č. 190
všeobecně smíšené (SV)
přírodní neles. pl. (NE)
rekreačně využit. lesy(LR)
připojení na komunikační síť jen z ulice Maškovy,
pozor - ochran. pásmo inž. sítí
686
Praha 8, Karlínč.parc. 693/1 a 192
rekonstrukce a dostavba stávajících objektů ČSÚ
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšené (SV)
691
Praha 8, k.ú.Troja území mezi ul. Čimická a K Pazderkám a usedlostí Vavrouška
výstavba bytů a vybavenosti
a) stabilizace podmín. US
b) čistě obytné (OC)
všeobec. obytné (OV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
přírodní nelesníplochy (NE)
zahrady (PS)
1) vilová zástavba -- plocha OC
koeficient zastavěné plochy parcel vilových domů je 0,1
min.odstup pozemků pro zástavbu od paty Velké Skály v kótě č. 306 min. 40 m, odstup objektů min. 50 m.
min. odstup od východního okraje pěšícesty S-J podél Velké Skály je 5 m.
min. šířka pěšího průchodu pozemky se zelení S-J 12m, u vstupů 20 m.
max. výška 2+ podkroví nebo ustupující patro, v západním a jižním okraji 1+podkroví nebo ustupující patro
2) bytová zástavba -- plocha OV
min.odstup od ul. Čimické 35-40 m
Min. odstup od paty svahu Šutky 60 m (od objektu Šutky rovnoběžně s ochranným pásmem plynu 90 m),
max. výšky objektů v hlavní ose (počítáno od jihu) 4 podlaží, na západním okraji 4 podlaží, na severu 5+ ustupující podlaží s možnou dominantou u vstupu do území 6+ ustupující podlaží.
Podlaží jsou počítána od paty objektů z jihu.
749
Praha 8, Kobylisy, při ul.
Javorová - výstavba rod. domůčistě obytné (OC)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
KZ 0,7; KZP 0,1; KPP 0,25;
PNP 2+podkr.
779
Praha 8, Libeň, severně od
ul.Liberecké - výstavba obytné
skupiny


všeobecně obytné (OV)
zahrady (PS)
rekreačně využitelné lesy(LR)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
KZ 0,65; KZP 0,19; KPP 0,48;
PNP 2-3;
řešit protihluk. ochranu.
780
Praha 8, Libeň
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy
tratě a zaříz. železnice (DŽ)
všeobecně smíšené (SV)
místní komunikace (DS)
ostatní zvláštní - sport(ZSP)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
v ploše ZSP: KZ min 0,35;
v ploše SV: KZ min 0,2; KPP
0,2; KZP 0,6; PNP 5;
v sev. části území sportu
založit souvislý pás zeleně
min.š.10m; vybudovat pěší
propojení do parku Palmovka,
rekonstrukcí stáv. podchodu
pěší propojení na Invalidovnu
a lávkou ze Sluncové do
prostoru mezi tratě ČD ve
směru ul.Trutnovské
832
Praha 8, Libeň
výstavba bytů a ubytovny v
prostoru Mazanka-Okrouhlík


všeobecně obytné (OV)
regulativy:
KZ 0,5; KPP 1,2; KZP 0,3;
CVP-jižní okraj 3 podl.+
ustup. patro, sev.okraj 5
podl + ustup. patro; odstup
zástavby v JZ části pozemku
bude od hranice lesa min.
35m a v jižní části pozemku
10m od osy stáv. cesty.

Praha 9
12
Praha 9, Vysočany,
stavba ČSPH a souvisejících služeb Klíčov
nerušící výroba (VN)
13
Praha 9, Malešice severně od Kolbenovy ul.
hasičská stanice, ČSPH, prodejna aut
ostatní zvláštní (ZO)
veřejné vybavení (VV)
izolační zeleň
44
Praha 9, Libeň při ul. Českomoravské-
rekonstrukce a dostavba ČKD
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň
regulace:podél ul. Českomoravské se ponechává pás cca 15 m pro rozšíření ulice
111
Praha 9, Prosek,
autosalon a diagnosticko-servisní středisko, Klíčov
všeobecně smíšené (SV)
248
Praha 9, Vysočany
stabilizace centrální části Vysočan
všeobecně obytné (OV)
smíšené městského jádra (SMJ)
veřejné vybavení (VV)
parková zeleň (PP)
299
Praha 9, Prosek, č. parc.645, 646/5, 646/3, 4, 647/2,
výstavba velkoploš. obchod.zařízení
ostatní zvláštní -obchod (ZOB)
304
Praha 9, Prosek,
stabilizace dle urb. studie Proseku,č. parc. 321/1
všeobecně smíšené (SV)
324
Praha 9, Vysočany, č. parc.1010, 1992/1, 1992/2,
výstavba ČSPH
všeobecně smíšené (SV)
355
Praha 9, Prosek,
výstavba bytových domů, obch. centra, adm. a ubytovacích objektů,parkové zeleně, č. parc. 614/1, 3, 615/1, 9, 615/4,5
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (VS)
parkově upravené plochy (PP)
488
Praha 9, Hrdlořezy území mezi Českobrodskou a Rokytkou
stabilizace dle konceptu ÚPn
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravenéplochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy (LR)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
izolační zeleň (IZ)
území bude využito převážně pro vybavenost, omezeně pro bydlení, podél Rokytky bude pás přírod.zeleně (biokoridor),na něj budou navazovat příčně parkově uprav.plochy v prostoru malé Rokytky a v prostoru proti vyúsť. ul. Pod Táborem, podél ul. Českobrodské bude pás izolační zeleně, podélně povede územím od východu k západu veřejná komunikace,umožňující obsluhu území, s dvěma napojeními na ul. Českobrodskou v prostoru: křižovatka Pod Táborem a vyústění ul. Za mosty.
509
Praha 9, Vysočany č. parc. 971 a další
rekonstrukce a přístavba domu
všeobecně smíšené (SV)
č. parc. 970 nebude 100%zastavěn, respektovat stáv. staveb.čáru při ul. Českomoravská
513
Praha 9, Vysočany č. parc. 1893, 1894/1, 1895/3
výstavba objektů pro doplňující a pomocné provozní činnosti
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
zástavba v pásu max. 30 m od ul. Pod šancemi, respektovat stáv. uzávěru pro MO
515
Praha 9, Prosek č. parc. 648/1
prodejní a servisní auto-centrum
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
respektovat regulaci dle US Prosek, založit zelený pás včetně pěšího tahu při ul. Prosecké, na území areálu 30% zeleně, komunikační napojení mimo ul.Proseckou a Letňanskou
517
Praha 9, Vysočany č. parc. 582-část
vybudování parkoviště
všeobecně smíšené (SV)
575
Praha 9, Libeň č. parc. 161, 3031, 3896,3894, 1942/1
kultivace parku "Podvinní"
parky a park. uprav. pl.(PP)
578
Praha 9, Vysočanyč. parc. 515/2, 517, 518/3
rekonstrukce a dostavba budov pro potřeby FÚ P-9
všeobecně smíšené (SV)
respektovat plánované rozšíř. ul. Českomoravská
604
Praha 9, Prosek č.parc. 460, 461, 1154/4,1154/5 a další území Starého Proseka
stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně obytné (OV)
sady, vinice a zahrady(PSA)
upozornění na stávající sběrače v ul. Prosecké, výhled. trasu tepel.napaječe podél Prosecké ochranné pásmo VTL
706
Praha 9, Vysočany č.parc. 1672/3 - pás při ul. Čakovická
výstavba ČSPH
izolační zeleň (IZ)
780
Praha 9, Vysočany
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

tratě a zaříz. železnice (DŽ)
ostatní zvláštní (ZO)822
Praha 9, Prosek, funkční
uspořádání dle US Prosek

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
nerušící výroba a služby (VN)
parky a park.uprav.plochy(PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
izolační zeleň (IZ)
rekreačně využitelné lesy(LR)
regulativy:
dodržet koef.KZ: OC O,7; OV
O,5; SV 0,4; VV 0,3; ZO 0,3;
VN 0,25;
dodržet ochranné pásmo lesa 50 m.
828
Praha 9, Střížkov, mezi
ul. Liberecká - Vysočanská,
výstavba obchod.admin. centra


ostatní zvláštní (ZO)
smíšené měst. jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
v ploše ZO:KZP 0,56;KPP 1,98;
KZ 0,43; počet NP 5; v ploše
SMJ: KZP 0,35; KPP 1,28;
KZ 0,4; počet NP 4, zvýšit
bilanci dopravy v klidu o
kapacitu stávajícího parkoviště.

Praha 10
18
Praha 10, Malešice,
průmyslové území
změna kategorie na US
20
Praha 10, Strašnice, ul. Michelangelova,
umístění bytů a vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
27
Praha 10, Michle, ul.U plynárny
přednáškový sál
všeobecně smíšené (SV)
36
Praha 10, Malešice
Cash and carry
velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
38
Praha 10, Vršovice,
obchodní centrum IPS
všeobecně smíšené (SV)zeleň (PP)
57
Praha 10, Strašnice, ul.U hráze
všeobecně obytné (OV),
jen 50% plochy ve vých. části
86
Praha 10, Novostrašnická,
výstavba haly
nerušící výroba (VN)
113
Praha 10, Malešice, Hostivař
stabilizace prům. území
nerušící výroba (VN)
ostatní zvláštní (ZO)
zeleň, parkoviště, dopravní plochy, technické vybavení - plyn
162
Praha 10, Malešice,
přístavba RD
všeobecně obytné (OV)
207
Praha 10, Malešice, č.parc. 804/5, 804/11, 804/14, severozápadně od křižovatky Černokostelecká, Sazečská,
výstavba ČSPH
nerušící výroba a služby(VN)
218
Praha 10, Vinohrady, č. parc.3407,
obytná a administrativní budova, mezi ul. Ruská a Benešovská
všeobecně obytné (OV)
339
Praha 10, Záběhlice,
výstavba dvou rod. domů, č. parc. 2690/6 2690/8
čistě obytné (OC)
360
Praha 10, Záběhlice, parc. č.95,
výstavba rod. domu při ul. Záběhlická
všeobecně obytné (OV)
368
Praha 10, Strašnice, při ul. Průběžná,
uskladnění zařízení technických služeb, č. parc. 31164/1
nerušící výroba a služby(VN)
447
Praha 10, Strašnice, č.parc.3203
výstavba byt. domu
čistě obytné (OC)
450
Praha 10 - Vršovice, č.parc.2020,ul. Ukrajinská a Novgorodská
všeobecně smíšené (SV)
451
Praha 10, Malešice, parc.č. 793/23,
výstavba výrobní haly na úpravu staveb a izol. skla
průmyslová výroba (VP)
527
Praha 10, Vršovice území mezi ul.Petrohradskou,Vršovickou a Botičem
výstavba obytného domu,supermarketu Delvita, parkové úpravy
všeobecně smíšené (SV) p
parky a parkově plochy (PP)
min. podíl zeleně v celé ploše změny bude 45%, koeficient zast. plochy pro celou plochu změny bude 0,45.
534
Praha 10, Záběhlice č. parc. 2307
výstavba terasového byt. domu
čistě obytné (OC)
k dokumentaci k územ. řízení ověřit optimál.výšku objektu(hranice památkové zóny) a objem cca.27 tis.m3 obest. prost., užitková plocha max. 6400 m2
576
Praha 10, Záběhlice jižně od křižovatky ke Spořilovu a U záběhlického zámku
výstavba domova důchodců, bydlení, zeleně
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
max. 30% zpevněných a zastav. ploch, zachovat hodnotné dřeviny
607
Praha 10, Vršovice č.parc. 1037/1, 1037/10, 1037/16 a přilehlá území
víceúčelový objekt, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
veřejné vybavení (VV)
nadzemní obestavěný prostor max. 70 tis. m3, koeficient podlažní plochy bude 1,2, max.počet NP bude 5
715
Praha 10, Strašnice č.parc. 1292/5, 1292/7, 8
výstavba obytných domů s vybaveností měst. typu
čistě obytné (OC)
smíšené městského jádra (SMJ)
parky a park. upravenéplochy (PP)
podíl zeleně v OC min.50%, v SMJ min. 30% zeleně a 40%bydlení, pro celou plochu změny bude koeficient zastavěné plochy 0,3 a koeficient podl. pl.1,35
847
Praha 10, Malešice,Strašnice
stabilizace podle projednané
US Staré Malešice-Rybníčky


čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
parky a park.uprav.plochy(PP)
izolační zeleň (IZ)
rekreačně využitelné lesy(LR)
ostatní lesy (LO)
sady,vinice,zahrady (PS)
zahrádkové osady (PZO)
regulativy:
KZ pro OC 0,5-0,7; OV 0,5; SV
0,4; ZSO 0,65; ostatní koef.:
viz závěrečný protokol o
projednání US-zásady regulace
a prost. uspoř. území.


Praha 11
23
Praha 11, Chodov
stavba nakladatelství a skladu
všeobecně smíšené (SV)
56
Praha 11, Chodov, Rettich
výstavba rod. domku
čistě obytné (OC)
59
Praha 11, Chodov, ul. Zastrčená, Spořilov Moravec
všeobecně smíšené (SV)čistě obytné (OC)
78
Praha 11, Chodov,
komerční zóna(KIZ)
nerušící výroba (VN)
regulace : uvnitř plochy 30%zeleně,zelený pás podél D 1a ul. Šénovy, směrem na jih rozšířit až k ploše V, koordinovat s úpravou č. 27
246
Praha 11, Chodov,
stabilizace ploch zastavěné části města
veřejné vybavení (VV)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
regul. podm.: schvalují se položky č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
383
Praha 11, Chodov, parc. č. 397/1 v ul. Hráského,
výstavba hromadných garáží a střediska pro motoristy
všeobecně smíšené (SV)
443
Praha 11, Chodov č. parc. 2328/2, 2329/1
výstavba areálu pro vybavenost a služby
nerušící výroba a služby(VN)
parky a park. uprav. pl.(PP)
589
Praha 11, Háje č. parc. 1210/14, 17, 18
výstavba obch. a admin. domů s byty
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně obytné (OV)
min. 30% zeleně
632
Praha 11, Chodov soubor pozemků - JM I
stabilizace souboru změn a objekty pro drobné služby při dálnici D1
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravenéplochy (PP) izolační zeleň (IZ)
ostatní zvláštní (ZC)
nerušící výroba a služby(VN)
komunikace I. a II. třídy (DS)
v ploše ZC jeden církevní objekt, zbytek upravit jako parkovou zeleň,
podíl zeleně v ploše SMJ min.30%, OV-50%, SV-40%, VN min.25%
771
Praha 11, Chodov č.parc. 2119/1 - území při Kloknerově ul., JM II
objekty pro nerušící výrobu, administrativu, služby,služební ubytování
všeobecně smíšené (SV) minimální podíl nezpev. ploch 40%, max. výška halového objektu 8 m
711
Praha 11, Chodov, JM II,
funkční uspořádání dle
US JM II


všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
smíšené měst. jádra (SMJ)
nerušící výroba a služby (VN)
dopravní plo.-garáže (DG)
izolační zeleň (IZ)
parky a park.uprav.plochy(PP)
sběrné komun. a městs.třídy (DS)
regulativy:
v SMJ je v SZ části park. zeleň;
podíl zeleně v OV 50%, SV
40%, DG 25%, SMJ min.30%, VN
min.25%.
795
Praha 11, Háje, ul.Výstavní
a Exnárova - obytná skupina
všeobecně obytné (OV)
regulativy:
PNP 5; KZ pro OV 0,4;zajistit
protihluk.ochranu; v ploše OV
při ul.Výstavní pás zeleně
30 m.
Praha 12
55
Praha 12, Modřany,
služby motoristům, Lhotecká ul.
nerušící výroba a služby(VN),
zelený pás ve vých. části
236
Praha 12, Modřany, V koutech č. parc. 1464, 1465, 1411, 1412, 1415, 1420, 1459,
výstavba bytů a vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
375
Praha 12, Kamýk č. parc. 1860/2, jižní strana ul. Lhotecká - část 2
výstavba areálu OBI
všeobecně smíšené (SV)
693
Praha 12, Cholupice - území severozápadně od Cholupic
bytová výstavba a vybavenost
obytné malých sídel (OMS)
louky (NL)
zastavěné a zpevněné plochy max. 30% z celk. pl.
717
Praha 12, Cholupice, přírodní lokalita Vrtilka,
výstavba RD
čistě obytné (OC)
nelesní plochy (NE)
804
Praha 12, Modřany, při ul.
K Vltavě, Na Havránce,
výstavba obytn. skupiny


čistě obytné (OC)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
PNP 2+podkr.až 3 podl.;KZ pro
OC 0,7.
817
Praha 12, Točná
výstavba rod. domů


obytné malých sídel (OMS)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
KZP 0,1; PNP 2
825
Praha 12, Modřany,
mezi Vltavou a železnicí,
výstavba lesoparku
a golf.hřiště.

zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
regulativy:
biokoridor podél Zátišského potoka.

Praha 13
5
Praha 13, Stodůlky, Velká Ohrada
změna kategorie na US
6
Praha 13, Stodůlky
ostatní zvláštní pro nákupní středisko a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
7
Praha 13, Stodůlky,
plocha stávajících RD a zahrádek
smíšená malých sídel(SMS)
54
Praha 13, Stodůlky, Na beránku-
servisní a obch. centrum
všeobecně smíšené (SV)
93
Praha 13 - Stodůlky.
Obchodní areál IKEA
nákupní středisko a velkoplošné ochody (ZOB)
156
Praha 13, Stodůlky,
výstavba prodejny potravin, č. parc.2160
všeobecně obytné (OV)
168
Praha 13, Třebonice,
výstavba RD
čistě obytné (OC) zeleň
326
Praha 13, Stodůlky, u ul.Mukařovského,
kulturní centrum "Luka C"
smíšené městského jádra (SMJ)
487
Praha 13, Stodůlky č. parc. 1567/1, 1569/15
výstavba skladového areálu s admin. a službami
ostatní zvláštní skladové (ZS)
dopravní napojení mimo obyt. území do ul.Nárožní,
respektovat kanalizační tunel a STE včetně ochr. pásem, 30 - 40% zeleně v rostlém terénu
794
Praha 13, Stodůlky,
v prostoru ul. Tlumačovské,
obchodně administr.soubor,
bydlení


všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro SV 1: min. KZ 0,3; PNP
2-3; výšková dominanta 12-15
podl.; tvar, výška a umístění
bude ověřeno v násled.dokum.
dle konkrétního programu;
pro SV 2: PNP 2-3; KZ 0,25-0,3.
802
Praha 13, Stodůlky
mezi ul. Nárožní a Armády,
obytný soubor
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro SV při ul.Pod kulturním
domem: PNP 2-3; KZ 0,35;
pro SV při ul.Armády: PNP
2-5; KZ 0,2;
pro SV při ul. Pod hranicí: PNP 5-6;
dominanta 8 podl.; KZ 0,5;
poměr podl.pl.bydlení max.
50%;
pro OC: PNP 3; KZ 0,5;
pro OV: PNP 3-4; KZ 0,45.

Praha 14
11
Praha 14, Černý most východ,
centrum obč. vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
dopravní plochy (P)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecné obytné (OV)
14
Praha 14, Kyje, mezi zvláštní školou, žel. tratí a Jiráskovou čtvrtí,
umístění školy
veřejné vybavení (VV)
64
Praha 14, Hloubětín,
sklad
nerušící výroba (VN)
zeleň regul. podm: vjezda výjezd z ulice Nademlejnské
109
Praha 14, Hloubětín,
stabilizace stáv. rod. domy
všeobecně obytné (OV)
120
Praha 14, Hloubětín, křiž. ul. Kbelská - Poděbradská
výstavba vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
133
Praha 14, Černý most
změna kategorie na US
134
Praha 14, Kyje, Hostavice,
změna kategorie na US
198
Praha 14 , Černý most
výstavba objektů kult., obchod., správních, hospodářských zařízení mezi ul. Chlumecká - Cíglerova a sídlištěm Černý Most II
smíšené měst. jádra (SMJ)
izolační zeleň (IZ)
parkově upravené plochy (PP)
223
Praha 14, Kyje - Hutě,
stabilizace plochy při ul. Za Černým Mostem
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parková zeleň (PP)
298
Praha 14, Hloubětín,
výstavba administr. budovy, č. parc. 1288/1, 1291/4, 1292/1
ostatní zvláštní (ZO)
parkově upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
321
Praha 14, Černý Most,
výstavba obchod. středisek, stabilizace okolního území
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parky a parkově upravené plochy (PP)
místní komunikace I.a II.tř.
přírodní nelesní plochy (NE)
záchytná a jiná rozsáhlá
parkoviště (DP)
služby a nerušící výroba(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
regul. podmínky : cca 11.000 m2 plochy ZOB 1budou parkoviště osázená stromy, cca 16.500 m2 plochy ZOB 2 dtto, jižní okraj obou ploch ZOB bude řešen jako zelený pás.
497
Praha 14, Černý Most hranice katastrů při ulici Chlumecké
výstavba areálu pro prodej a servis elektroniky
nerušící výroba a služby(VN)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
514
Praha 14, Hostavice č. parc. 3 - 7, 8/1,8/2,11,943
letovisko pro krátkodobé ubytování
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. uprav.plochy (PP)
louky (NL)
respektovat inundaci, stáv. stoku H, rozestavěný sběrač G, realizovat biokoridor podél Hostavického potoka, zachovat louky pro rekreaci, v ploše OC 70% zeleně
520
Praha 14, Kyje č. parc. 793/28
výstavba tří rod. domů
čistě obytné (OC)
parky a park. uprav. pl.(PP)
respektovat doprav. obsluhu dle US Kyje
523
Praha 14, Hloubětínč. parc. 2431/1
výstavba víceúčelového objektu reklamní agentury
všeobecně smíšené (SV)
592
Praha 14, Hloubětín č. parc. 685, 674, 675/2, 675/5, 675/6,545/5, 545/13,
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
605
Praha 14, Černý Most části č.parc. 221/1 a 232/5
dostavba sídliště ČM 2.stavba
všeobecně obytné (OV)
ostatní zvláštní (ZO)
parky a parkově upravenéplochy (PP)
všeobecně smíšené (SV)
výšková hladina bodových
objektů max. 6 podl.a deskových objektů max. 8 podl., podíl zeleně v OV min 30%, v SV-30%
662
Praha 14, Kyje č.parc. 793/32, 33, 45 a další severně od ulice Dvořišťské
výst. rodinných domů
čistě obytné (OC)
parky a park. upravené plochy (PP)
podíl zeleně v OC 50-70%
665
Praha 14, Kyje č.parc. 2589/2,4,6,7,9
výstavba autocentra se sport.kulturním zázemím
ostatní zvláštní (ZO)
služeb a nerušící výroby(VN)
parky a park. upravenéplochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v VN min.25%, v ZO-30%
673
Praha 14, Hloubětín č.parc. 1383/3 a další
výstavba rodinných domů, stabilizace dle US Kyje
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
zastav.a zpevněné plochy max.30% z ploch OC a SV, hodnotnou stávající zeleň začlenit do zahrad, řešit proti hluk.ochranu (budoucí vysoč. radiála)
790
Praha 14, Hloubětín,
mezi ul. Kolbenova, Kbelská a
Lažská - širokosortimentní
prodejna, skladové a výrobní
prostory
ostatní zvláštní (ZOB)
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň (IZ)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
doprava - parkoviště (DP)
regulativy:
pro ZOB: KZP 0,4;KPP 0,6;
KZ 0,3; PNP 2;
pro VN: KZP 0,45;KPP 1,1; KZ 0,3;
PNP 3; zástavba v plochách
VN a ZOB bude oddělena pásem
zeleně min. š.=15 m; koef.
zeleně bude splněn s odeč-
tením plochy koridoru ochr.
pásma VVN 110 kV; dopravní
obsluhu řešit mimo
příjezd ke hřbitovu;stavební
čára min.12 m od sev.okraje
ul.Kolbenovy a 10 m od vých.
okraje ul. Kbelské.
807
Praha 14, Kyje
mezi ul.Třešňová, Rožmberská
rodinné domyčistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro OC: KZP 0,2; KPP 0,4; PNP
2+P
pro SV: KZP 0,25; KPP 0,4; KZ 0,4;
PNP2+P; podél ul.Třešňové založit pás
stromové zeleně min. š=5 m;
vyřešit protihlukovou ochranu.
846
Praha 14, Kyje, severně od
ul.Chlumecké, funkční uspořád.
dle US Černý most - sever
čistě obytné (OC)
nerušící výroba a služby(VN)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
liniová a malopl. zeleň(NM)
přírodní nelesní plochy(NE)
parky a park. uprav. plochy (PP)
parkoviště (DP)
místní komunikace (DS)
regulativy:
součástí DP bude doprovodná zeleň

Praha 15
21
Praha 15, Hostivař,ul. U továren,
průmyslové území, výstavba kancel. obj. a skladů
všeobecně smíšené (SV)
28
Praha 15, Hostivař
obch. areál Mitas
velkoplošné obchodníprovozy (ZOB)
166
Praha 15, Hostivař,Malešice
změna kategorie na US
301
Praha 15, Hostivař,
výstavba centra obchodu, č. parc.1768, 1769/1, 1771-3, 1774/1, 1775, 1779/2, 1780/2, 1781/2
ostatní zvláštní (ZO)
ostatní zvláštní (ZSP)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
přírodní nelesní plochy (NE)
Praha 15, Hostivař,
výstavba prodejny automobilů a servisu, výstavba autosklo servisu a autotechnika,
č. parc. 1457-60 a části parc. č. 1455, 1456
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň(NM)
347
Praha 15, Hor. Měcholupy,č. parc. 512/5, 8,9,523/199,406, 407,
vybudování ČSPH ARAL
izolační zeleň a parkovázeleň (IZ,PP)
378
Praha 15, Hostivař,
dostavba stávajícího areálu
všeobecně smíšené (SV)
628
Praha 15, Hostivař území vymezené ul. Pražská,Švehlova, Zemského práva,Miranova a žel. Tratí
stabilizace území podle konceptu ÚPn (US)
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
parky a parkově upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
max. 35 tis.m2 podl.ploch, z toho min. 20 % bydlení, podíl zeleně v SV 4O %
651
Praha 15, Hostivař hranice Záběhlic území přírodního parku "Hostivař - Záběhlice" Toulcův dvůr s okolím
zřízení areálu Ekologického centra hl.m. Prahy
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
zpevněná a zastav. plocha a max.15%,
ZSO 64-stanovenýzpůsob využití - ekolog.centrum
694
Praha 15, Horní Měcholupy č.parc.523/183 - část
výstavba hromadných patrových garáží
všeobecně smíšené (SV)
podíl zeleně min 30%
731
Praha 15, Horní Měcholupy území jihozápadně od křižovatky Hornoměcholupská- -Kreibichova
dostavba občanské vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
zachovat pás vzrostlé zeleně min 10 m směrem k RD, na území SV min.40%zeleně,stromořadí podél ul. Hornoměcholupské, max. 3 NP.
763
Praha 15, Horní Měcholupy
mezi ul.Ovesná,Hornoměcholupská
obchodně servisní areál a
vybav.


všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
KZ 0,33; max.3 nadzem.podl.;
max. výška římsy 10m; podíl
zeleně z celk.pl. 46%;výsadba
stromů podél obou ulic.
797
Praha 15, Hostivař
mezi ul.Za drahou, U továren
výstavba admin. budovy

všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
KPP 1,0; KZ 0,4;
nová zástavba min. 35m od lesních pozemků

Praha - Kunratice
84
Praha - Kunratice, okolí rybníků Šeberák a Olšaňák
změna kategorie na US
352
Praha - Kunratice -
soubor změn
všeob. smíšené (SV)
obytné malých sídel (OMS)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
ostatní zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
614
Praha - Kunratice č.parc. 2364/1,2
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
stabilizace je v rozsahu dvou řad RD, v území směrem k vodoteči se počítá s přírodní zelení (biokoridor)
781
Praha-Kunratice, území mezi
IKEM, Kunratickým lesem a
Vídeňskou ul,
obytný soubor a vybavení


čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
parky a park.uprav.plochy(PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
plochy technického vybavení
regulativy:
KZ pro OV 0,5; OC 0,5-0,7;
SV 0,4; VV 0,3. Před územním
řízením dopracovat a projed-
nat US, v ploše OC nejblíže
Kunratickému lesu max. 3 PNP.

Praha - Libuš
66
Praha - Libuš,
RD
všeobecně obytné (OV)
116
Praha - Libuš,Písnice,
výstavba RD a pensionu
čistě obytné (OC)
respektovat biokoridor dle ÚR č.j. 7758/93, 20 m podél potoka
336
Praha - Libuš,Písnice č. parc. 138 - ul. Na losách
výstavba RD
obytné malých sídel (OMS)
392
Praha - Libuš, Písnice, č.p.922/8, ul. K mejtu,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
670
Praha - Libuš, Písnice lokalita "V zákopech" - do 450 mod ul. Libušská
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
zastavěné a zpevněné plochy max. 30% z celk. plochy, v ploše OC bude zelený pás o šíři 15-20 m
717
Praha - Libuš, Písnice přírodní lokalita Vrtilka,
výstavba RD
čistě obytné (OC)
nelesní plochy (NE)
761
Praha - Libuš č.parc. 391/1výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)

Praha - Šeberov
493
Praha - Šeberov, Šeberov - Hrnčíře,stabilizace území podle projednaného návrhu územního plánu měst. č.
a) stabilizace podmíněnaUS
b) čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
služeb na nerušící výroby (VN)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
hřbitovy (PH)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
louky (NL)
parky a park.upravené plochy (PP)
rekreačně využitelné lesy (LR)
přírodní nelesní plochy (NE)
rybník (VVP)
komunikace I.a II. tř.
Praha - Újezd
490
Praha-Újezd, území mezi D1 a
Kateřinkami, pruh zeleně

izolační zeleň (IZ)


Praha - Lipence
26
Praha - Lipence,
RD Ekospol
čistě obytné (OC)
160
Praha - Lipence, Leče,
výstavba rod. domků
čistě obytné (OC)
250
Praha - Lipence parc.č.2341-8,
výstavba RD
obytné malých sídel (OMS)
616
Praha -Lipence území vymezené navrhovanou komunikací do Černošic na severu, ulicí Strakonickou a hranicí hl.m. Prahy
změna kateg. nestabil. území
stabilizace podmíněna US
849
Praha-Lipence,
funkční uspořádání
části území dle US Lipenceobytné malých sídel (OMS)
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
liniová a malopl. zeleň (NM)
parky a park.uprav.plochy(PP)
sady, vinice, zahrady (PS)
plochy MHD vč. zařízení (DM)
ostatní zvláštní (ZO)
technické vybavení-odpad.vody(K)
sběrné komunikace (DS)
regulativy:
1) pro plochu OC:
a) v sev. části, která
navazuje na stáv. zástavbu:
KZP 0,2, min. podíl zeleně
0,75, šikmý tvar střechy,
max. 2NP + podkroví
b) v jižní a východní části:
KZP 0,15, min.podíl zeleně
0,8, šikmý tvar střechy, max.2 NP c) podél komunikací jednořadá
stromořadí

2) pro plochu SV:KZP 0,6,min.
podíl zeleně 0,3, max. 3 NP

3) pro plochu VV:
a) dům s pečovatelskou služ-
bou: min. podíl zeleně 0,4,
max. 2 NP + podkroví
b) doplnění sport.areálu:KZP
0,6; min. podíl zeleně 0,3
c) základní škola: KZP 0,6;
max. 3 NP

Praha - Slivenec
253
Praha - Slivenec, č. parc. 1765/2, 3,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
559
Praha - Slivenec č. parc. 1177, 1178
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 25% zpev. a zastav.ploch
785
Slivenec-Holyně, západně od
zastavěné části, rod. domyobytné malých sídel (OMS)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
KZ 0,8; KZP 0,15; podlažnost
2+podkr.; šikmá střecha.

Praha - Zbraslav
62
Praha - Zbraslav,
RD Baně
obytné území malých sídel (OMS)
257
Praha - Zbraslav,č. parc. 86/1, 86/11,86/12, 86/13,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
podmíněno urb. studií
320
Praha - Zbraslav, č. parc. 1011/2,
stavba polyfunkčního domu (bydlení a vybavenost)
všeobecně obytném(OV)
341
Praha - Zbraslav,obytná čtvrť Nad Královkou
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regul. podm.:systém zastavění bude uzpůsoben podmínkám vyplývajícím z ochranného pásma ÚJP
616
Praha - Zbraslav,území vymezené navrhovanou komunikací do Černošic na severu, ulicí Strakonickou a hranicí hl.m. Prahy
změna kateg. nestabil. území
stabilizace podmíněna US
796
Praha-Zbraslav, území za
Zbraslavskou ul.
bytová výstavba a vybavenost

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro plochu OC: PNP+2 podkroví
či ustupující patro,KZ 0,55;
tvar střechy sedlová
pro plochu OV:PNP 3 + P; KZ 0,45
pro pl.SV: PNP 2-4 + P; KZ 0,35
komuikace S-J bude obytná s min.doprav. provozem s oboustr.alejí o délce min.200m a šířce min. 20m, z toho komunikace max. 6m


Praha - Radotín
251
Praha - Radotín, parc.č. 24
všeobecně obytné (OV)
561
Praha - Radotín č. parc, 2055/1
výstavba RD
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
787
Praha-Radotín
rekonstr. Zderazské ul.
a související plochy


komunikace II. tř. (DS)
plochy techn. vybavení (V)
přírodní nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy (LR)

Praha - Zličín
3
Praha - Zličín, západně od konečné stanice metra
změna kategorie na US,
ostatní zvláštní pro nákupní středisko a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
262
Praha - Zličín,
výstavba obchod. - administr. a sklad.areálu
ostatní zvláštní - sklady (ZS)
563
Praha - Zličín, Třebonice č. parc. 317/3
rozšíření ploch zeleně
izolační zeleň (IZ)
koordinace se záměrem MUK Rozvadovská spojka- ul. Řevnická

Praha - Velká Chuchle
2
Praha - Velká Chuchle, Hvězdárna
čistě obytné (OC),
všeobecně smíšené (SV),
izolační zeleň
784
Praha - Velká Chuchle
jižní část areálu
AB Barrandov

přírodní nelesní plochy (NE)Praha - Lochkov
33
Praha - Lochkov,
RD Bouček
obytné malých sídel (OMS)

Praha - Řeporyje
274
Praha - Řeporyje
soubor pozemků podle Dalejského potoka
výstavba rekreačního a ubyt. areálu
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
přírodní a lesní plochy (NE)
všeobecně smíšené (SV)
tratě a zařízení železnic (DŽ)
nezvětšit zastavenou plochu území oproti stávajícímu stavu, ubytovací kapacita max. 20 lůžek, navrhovaná kapacita nezasáhne do suchého poldru (konc. ÚPn), na dně údolí mezi železnicí a Dalejským potokem zachovat veřejnou pěší cestu
Praha - Suchdol
32
Praha - Suchdol,
RD Basař
čistě obytné (OC)
77
Praha - Suchdol,
RD
čistě obytné (OC)
345
Praha - Suchdol
č. parc. 58, 59, a další v ul. U kapličky
stabilizace na obytné území
čistě obytné (OC)
681
Praha-Suchdol, k.ú. Suchdol
parc.č. 1627/45, 49
výstavba obytné skupiny
3-4 podlažních domů
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
max. výška 3 NP+ vestavěné podkroví, max. 25% zastavění
824
Praha-Suchdol
parc.č.74/1,3-5
výstavba rod.domů


čistě obytné (OC)
liniová a malopl. zeleň (NM)
regulativy:
KZ 0,75 pro OC; max.NP 2+P;
na severu zelený pás š=30m.


Praha - Nebušice
9
Praha - Nebušice,
mezinár. škola a bydlení
čistě obytné (OC),
veřejná vybavenost (VV)
51
Praha - Nebušice,
RD Klášter Premonstrátů
čistě obytné (OC)
285
Praha 6, Jenerálka,
rekonstruce areálu Jenerálka na mezinár.vzdělávací babtistický seminář
ostatní zvláštní (ZO)
sady, vinice, zahrady
316
Praha - Nebušice, č. parc. 989/8, 9, ul. Dubová,
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
358
Praha - Nebušice č. parc. 110, 111/1,1 12/1,12/2
výstavba RD, veřejná zeleň
obytné malých sídel (OMS)
park. uprav. pl.(PP)
426
Praha - Nebušice, č. parc. 276/2,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní plochy (NE)
regul. podm.: zástavbav pruhu 20m od severní hranice
podél potoka pás přírodní zeleně

Praha - Řepy
29
Praha - Řepy,
Automoto - Zvoníček
nerušící výroba a služby (VN)
572
Praha - Řepy č. parc. 1142/465, 1142/467
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch

Praha - Lysolaje


Praha - Přední Kopanina
418
Praha - Přední Kopanina, č. parc. 696/2 (282)
výstavba rod. domů
obytné malých sídel (OMS)

Praha - Troja
97
Praha - Troja,
výstavba obyt. skupiny
čistě obytné (OC)
regulace:zástavbu hmotově (výšková hladina) přizpůsobit okolní zástavbě,
pozor - kanalizační stoka
278
Praha - Troja, usedlost Salabka č.p. 57,
rekonstrukce památkově chráněného souboru na poly-funkční objekt
všeobecně smíšené (SV)
286
Praha - Troja,
rozšíření ZOO dle generelu
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
zeleň
322
Praha - Troja,
stabilizace areálu Pražské botanické zahrady
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
přírodní a lesní plochy (NE)
pěstební plochy (OP)
parkově upravené plochy (PP)

Praha - Březiněves
15
Praha - Březiněves
čistírna odpad. vod
technické vybavení (K)
169
Praha - Březiněves,
výstavba RD
obytné území malých sídel (OMS)
659
Praha - Březiněves soubor pozemků
stabilizace území podle konceptu ÚPn (US)
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
služeb a nerušící výroby(VN)
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
sady, vinice, zahrady (PS, PSA)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v OC 50-70%, v OV 50%, v VV min 40%, v VN min 25%

Praha - Dolní Chabry
224
Praha - D. Chabry,
série změn dle urb. studie Dolní Chabry
čistě obytné (OC)
ostatní zvláštní pro oddech (ZO)
hromadné garáže
zeleň,
pěstební plochy
všeobecně smíšené (SV)
veřejná vybavenost (VV)
východní plocha u hromadných garáží vpravo dole - maloplošná zeleň s vypuštěním lokality severozápadně od Bíleneckého nám.
518
Praha - Dolní Chabry
č. parc. 1502, 1503
výstavba skladových hal
ostatní zvláštní -skladové (ZS)
v místě dodržet regul.podmínky USD Dol. Chabry, haly napojit na ul. Dopraváků, minimalizovat vliv na obyt. zástavbu v ul. Ústecká, výška objektů 3 podl.
593
Praha - Dolní Chabry
č. parc. 1374/20, 1374/21, 1374/22, 1374/23, 1374/24, 1374/33, 1507/2, 1505, 1504
vybudování sklad. areálu a administr. objektu
nerušící výroba a sl.(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšení (SV)
parky a parkově uprav.pl. (PP)
max. výška zástavby 3 podl.,dominanta č.15 max. 5podl., min. 15% nezpevněných ploch v areálech
615
Praha - Dolní Chabry
část č.parc. 1374/1
výstavba rodinných domů
čistě obytné (OC)
koef. zastavění max.0,3, šířkové založení příč. komunik.: v pokračování ul. U váhy a ul.vycházející z oblouku ul. Pod křížem

Praha - Ďáblice
318
Praha - Ďáblice,
dostavba území mezi sídlištěm a starými Ďáblicemi
série bydlení - vybavenost
327
Praha - Ďáblice,
výstavba rod. domu, č. parc. 409/19,409/21-23, 409/32
čistě obytné (OC)
707
Praha - Ďáblice, území vymezené ul. Šenovskáa Květnová v pruhu š. cca. 150 m
výstavba čtvrti rod. domů
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
přírodní nelesní (NE)
zpevněná a zastavěná plocha max. 30%

Praha - Běchovice
851
Praha-Běchovice
technologický parkčistě obytné (OC)
ostatní zvláštní - velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
technické vybavení (TE)
veřejná prostranství (DVP)
rekreačně využitelné lesy (LR)
louky (NL)
liniová a maloplošná zeleň (NM) regulativy:
V ochranném pásmu zvlášť
chráněného území přírodní památky Počernický rybník je výstavba vyloučena.
Podíl ploch zeleně v rostlém terénu:u OC 50-70%;
u ZO 30%.Praha - Čakovice
145
Praha - Čakovice, Třeboradice,
stabilizace severozápadní části Třeboradic
série změn
veřejné vybavení (VV)
smíšené malých sídel(SMS),
obytné malých sídel (OMS),
iniová a maloplošnázeleň,
isolační zeleň
197
Praha - Čakovice, areál cukrovaru,
výstavba míchárny maltových směsí
nerušící výroba a služby(VV)
přírodní nelesní plochy (NE)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
regul. podm.: nová příjezd. komunikace bude řešena tak, aby umožňovala dopravní napojení celého areálu cukrovaru
591
Praha - Čakovice č. parc. 1368/1, 1369/1, 1369/3
výstavba obchodně servisního areálu firmy
nerušící výroba a sl.(VN)
liniová a malopl. zeleň (NM)
833
Praha- Čakovice, Miškovice
výstavba rod. domů


čistě obytné (OC)
louky (NL)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
KZP 0,1; KPP 0,24; KZ 0,6;
podlažnost: 2+P
parkový pás jen s pěším
propojením; veřejný prostor min. 0,25 ha.

Praha-Ďáblice
806
Praha-Ďáblice,
jižně od ul. K lomu
bytová a obč. výstavba

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
hřbitovy (PH)
přírodní nelesní plochy (NE)
změna kategorie: podmíněno US
regulativy:
pro OC a OV:KZP 0,2; KPP 0,6;
max. výška OC 2P-2,5P; OV
3,5-4P;KZ
pro OC 0,5-0,7; KZ
pro OV 0,5 - komunikace na
sever. hraně š=1,5+1,5+8+1,
5+1,5 obostr. zelený pás;
odstup od hrany pozemku
č.k.1740 min.60m; odstup
od hranice ochran.pásma min.
20m.
815
Praha-Ďáblice
severně od ul. K lomu
výstavba obyt. domů


čistě obytné (OC)
hřbitovy (PH)
změna kategorie: podmíněno US
regulativy:
KZ 0,5-0,7

Praha - Dolní Počernice
134
Praha - Dol. Počernice
změna kategorie na US
142
Praha - D.Počernice,
výstavba čerpací stanice PHM
nerušící výroba (VN)
regulace : na východě a severu izolační zeleň, 30% nezpevněných ploch, zúžení vjezdu, aby vyhovoval jen pro odbočení vpravo
851
Praha-Dolní Počernice
funkční uspořád. území městské
části dle US Dol.Počernicečistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
smíšené malých sídel (SMS)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
parky a park.uprav.plochy(PP)
louky (NL)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
rekreačně využitelné lesy(LR)
izolační zeleň (IZ)
doprava-komunikace (DS)
veřejná prostranství (DVP)
regulativy:
V ochranném pásmu zvlášť
chráněného území přírodní památky Počernický rybník je výstavba
vyloučena. Podíl ploch zeleně
v rostlém terénu:u OC 50-70%,
u OV 50%, u SV 40%, u SMS
min 30%, u VV min.30%,
u ZO 30%.

Praha - Horní Počernice
94
Praha - Horní Počernice,
skladový objekt
nerušící výroba (VN)
regulace: 30% nezpevněnýchploch, v sev. a vých. části na vlastním pozemku založit isol. zeleň, komunikační napojení jižním směrem dle souhrnného konceptu (US H.Počernice)
199
Praha - Horní Počernice
výstavba ČSPH při komunikaci I/10 v k.ú. Hor.Počernice
ostatní dopravní plocha
regul. podm. : dokument. předkládaná k úz. řízení bude obsahovat výkres širších vztahů, který musí prokázat, že umisťovanou ČSPH se nezabraňuje možnosti řešit u ČSPH výstavbu dalších služeb motoristům
241
Praha - Horní Počernice
stabilizace ploch v Horních Počernicích dle návrhu podle urb. studie Horní Počernice
nerušící výroba (VN)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
dopravní plocha
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň
parkové plochy (PP)
veřejné vybavení (VV)
liniová a maloplošná zeleň
295
Praha - Horní Počernice
výstavba rod. domu č. parc. 4248/1
čistě obytné (OC)
321
Praha - Horní Počernice,
výstavba obchod. středisek, stabilizace okolního území
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parky a parkově upravené plochy (PP)
místní komunikace I.a II.tř.
přírodní nelesní plochy (NE)
záchytná a jiná rozsáhlá parkoviště (DP)
služby a nerušící výroba(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
regul. podmínky : cca 11.000 m2 plochy ZOB 1budou parkoviště osázená stromy, cca 16.500 m2 plochy ZOB 2 dtto, jižní okraj obou ploch ZOB bude řešen jako zelený pás.
421
Praha - Horní Počernice
série změn
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
veřejné vybavení (VV)
všeobecně obytné (OV)
smíšené malých sídel(SMS)
čistě obytné (OC)
obytné malých sídel (OMS)
všeobecně smíšené (SV)
liniová maloplošná zeleň (NM)
sady a zahrady (PS)
zahradnictví (PZ)
louky (NL)
ostatní zvláštní (ZO)
parkově upravené plochy (PP)
497
Praha - Horní Počernice, hranice katastrů při ulici Chlumecké
výstavba areálu pro prodej a servis elektroniky
nerušící výroba a služby(VN)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
516
Praha - Horní Počernice
č. parc č. 2115, 2118, 2130/1, 2130/2, 2132
výstavba RD
čistě obytné (OC)
parky a park. uprav.plochy (PP)
respektovat potok Chvalka - doprav.obsluha dle US Hor.Počernice-jedna vnitř. Komunikace mezi pozemky
557
Praha - Horní Počernice
č. parc. 2031/14-17, 2169/2
výstavba sportovního zařízení
veřejné vybavení - sport(VV)
liniová a malopl. zeleň (NM)
846
Praha-H.Počernice, severně od
ul.Chlumecké, funkční uspořád.
dle US Černý most - sever
čistě obytné (OC)
nerušící výroba a služby (VN)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
liniová a malopl. zeleň (NM)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
parkoviště (DP)
místní komunikace (DS)
regulativy:
součástí DP bude doprovodná zeleň
850
Praha-Horní Počernice
funkční uspořádání území
městské části dle US H.Počernic


obytné malých sídel (OMS)
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
smíšené malých sídel (SMS)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
služeb a nerušící výroby (VN)
plochy technického vybav.(TE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
louky (NL)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
rekreačně využit. lesy (LR)
izolační zeleň (IZ)
přírodní nelesní plochy (NE)
sady, vinice a zahrady (PS)
zahrádkové osady (PZO)
doprava-komunikace (DS)
doprava-parkoviště (DP)
tratě a zaříz. železnice (DŽ)
řeky, potoky, jezera, rybníky(VVP)
regulativy:
podíl zeleně v rostlém terénu
u OC 50-70%, u OV 50%, u SMS
min.30%, u SV 40%, u SMJ min.
30%, u VN min.25%, u VV min.
30% a u ZO 30%, nezmenšovat
plochy lesních porostů, nová
zástavba bude 35m od
lesních pozemků.

Praha - Kbely

Znění od 10.6.1997 do 7.11.1997
403
Praha - Kbely, lokalita"Uličky",
stabilizace pro obyt. funkci a ČSPH
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
Parkově upravené plochy (PP)
dopravní plocha
507
Praha - Kbely, areál Mladoboleslavská 1
rozšíření stávající výroby stavebních hmot
nerušící výroby a služby(VN)
522
Praha - Kbely č. parc. 1946/3,9,10 - záp. strana Hrušovické ul.
změna kategorie nestabiliz. úz.
výstavba RD
změna kategorie na US čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch

Znění od 7.11.1997
403
Praha - Kbely, lokalita"Uličky",
stabilizace pro obyt. funkci a ČSPH
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
Parkově upravené plochy (PP)
dopravní plocha
507
Praha - Kbely, areál Mladoboleslavská 1
rozšíření stávající výroby stavebních hmot
nerušící výroby a služby(VN)
522
Praha - Kbely č. parc. 1946/3,9,10 - záp. strana Hrušovické ul.
změna kategorie nestabiliz. úz.
výstavba RD
změna kategorie na US čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch
798
Kbely, k.ú. Kbely
Východně od ul. Mladoboleslavské.
Vybudování areálu pro motoristy.
ostatní zvláštní (ZO)
liniová a malopl.zeleň (NM)
regulativy:
zachovat lipové stromořadí (mimo
vjezd), od břehové čáry potoka
zachovat pás v šířce 10 m pro
doprovodnou vegetaci potoka,
podél pozemku revitalizovat
potok dle projektu OZP MHMP, v
ploše ZO min.30% zeleně, max.
výška zástavby 1+P (území 20m od
osy potoka, ve změně bílé, je
dle ÚPn hl.m.Prahy stabilizováno
jako NM, následuje zelený pruh
10m plochy NM, který se
stabilizuje, začátek plochy ZO
je 30m od osy potoka).

Praha - Letňany
788
Praha-Letňany, Stará náves
výstavba rod.domů s provozov.
a rozšíření parku


všeobecně obytné (OV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro OV: KZP 0,2; KPP 0,7; PNP 4; objekty budou mít formu vilové zástavby, podél komunikací jednořadá stromořadí.Praha - Klánovice
143
Praha - Klánovice,
stabilizace území
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejná vybavenost (VV)
parková zeleň, lesy
222
Praha - Klánovice,
golfové hřiště
zvláštní soužící oddechu(ZSO)
340
Praha - Klánovice,
výstavba rod. domu, č. parc. 1015/20
čistě obytné (OC)
384
Praha - Klánovice, č. parc. 993/1,4
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
448
Praha - Klánovice, parc. č.939/1 Libčanská ul.
čistě obytné (OC)

813
Praha-Klánovice
funkční uspořádání území
městské části dle US Klánovice


čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
rekreačně využitelné lesy(LR)
louky (NL)
skleníkové areály (ZIS)
regulativy:
budou dodrženy koef.KZ:
pro OC 0,7;
pro OV 0,5;
pro SV 04;
pro VV 0,3;
výsadba uličního stromořadí.

Praha - Koloděje
53
Praha - Koloděje,
RD Ekospol
čistě obytné (OC)
isolační zeleň
regulace :severových. a vých. okraj plochy zelený pás cca 7 m
193
Praha - Koloděje,
výstavba rodinných domků č. parc. 15, 17/1, 18, 19/1, 20, 21/1, k.ú. Koloděje
čistě obytné (OC)
přírod.nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy (LR)
348
Praha - Koloděje,
výstavba rod.domů, č. parc. 240, 241, 225,721
čistě obytné (OC)
574
Praha - Koloděje č. parc. 160
výstavba RD
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní pl. (NE)
pozor - dálkové kabely v ul. K Dubči,
max. 30% zpevněných a zastav. ploch
728
Praha - Koloděje č.parc. 712/1 - část, 712/3
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní (NE)
zpevněná a zastavěná plocha
max. 30% pozor - sdělovací kabel
754
Praha-Koloděje
severozápadní část území
výstavba rod. domů


čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
KZP 0,16; KPP 0,4;KZ 0,7; PNP 2+P;
velikost pozemků min. 600m2.

Praha - Satalice
137
Praha - Satalice
nerušící výroba (VN)
mezi západ.hranicí plochy a východním okrajem stabilizované plochy VN ponechat biokoridor cca 50 m

Praha - Vinoř
655
Praha - Vinoř č. parc. 308, 312
rekonstrukce a výstavba pro bydlení a vybavenost (Formační středisko rodin a mládeže)
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
přírodní nelesní zeleň(NE)
podíl zeleně v OV-50%, v SV-30%,
pozor dálkový kabel

Praha - Újezd nad Lesy
182
Praha - Újezd nad Lesy,
výstavba rod. domků, jižně od ulice Chotěnovské
čistě obytné (OC)
185
Praha - Újezd nad Lesy
výstavba rodinných domků mezi ul. Domanovická a Druhanická
čistě obytné (OC)
838
Praha-Újezd n. Lesy
soubor pozemků pro bytovou
a občanskou výstavbučistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
liniová a maloplošná zeleň (NM) parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
lokalita ohybu Běchovického
potoka: mezi břehovými
porosty a stavebními objekty
odstup min.20m, dodržet koef.
KZ pro OC 0,7; OV 0,5; SV
0,4; KPZ 0,18; KPP 0,5;PNP
2+P(1+P), u byt. domů 3+P
- podél komunikací založit
aleje; respektovat prodlouž.
ul. Chýlické - v rámci
navrhovaných ploch pro byd-
lení umístit veřej. vybavení
(škola) v rozsahu min.
10 000m2.

Praha - Dolní Měcholupy
149
Praha - Dolní Měcholupy
stabilizace hřbitova a zeleně
hřbitov, park
449
Praha -Dolní Měcholupy,
č.parc.452/2,
výstavba autoservisu
všeobecně smíšené (SV)
588
Praha - Dolní Měcholupy
č. parc. 718/34
výstavba skladové haly
nerušící výroba a služby(VN)
izolační zeleň (IZ)
respektovat uvažované rozšíření Kutnohorské silnice, podél Kutnohorské pás vysoké zeleně, hranice plochy VN 15 mod souč.hrany Kutnohorské ul.
740
Praha - Dolní Měcholupy
č.parc. 671/1, 2, 672/1
výstavba obytné skupiny RD, retenční nádrže, přístavba školy
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
retenční nádrž
v ploše č. 2 max. 2 NP+podkr.,podíl zeleně vOC (2) bude 50 - 70 %
793
Praha-Dolní Měcholupy
lokalita Lázeňská
výstavba obytné skupiny
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro OC: KZ 0,7; KZP 0,2; PNP
2+P pro OV: KZ 0,5; KZP 0,45;
PNP 3+P podél ulic stromořadí

Praha-Benice
801
Praha-Benice
východní část území
výstavba rod. domů


čistě obytné (OC)
regulativy:
pro OC: KZ 0,8; KZP 0,1;
podél ulice K Lipanům
stromořadí min. 6m.
811
Praha-Benice,
jižní část čtvrti J.Kolihy
v Uhříněvsi
výstavba rod. domů


izolační zeleň (IZ)


Praha - Petrovice
212
Praha- Petrovice, č. parc. 84/1, 84/2 -
výstavba RD
čistě obytné (OC)

Praha - Štěrboholy
18
Praha - Štěrboholy
průmyslové území
změna kategorie na US
22
Praha - Štěrboholy, ul.Nedokončená,
výstavba staveb. dvora
průmyslová výroba (VP)
366
Praha - Štěrboholy, mezi Štěrbohol. radiálou, ul. Černokosteleckou, Ústřední a stávající zástavbou Štěrbohol,
výstavba obch.a kom.centra
ostatní zvláštní (ZOB)
všeobecně obytné (OV)
izolační zeleň (IZ)
regul. podm.: součástí plochy ZOB bude parkově upravená plocha cca 1 ha, cca 15% plochy ZOB bude vnitroareálová zeleň
397
Praha - Štěrboholy, č. parc. 208/2
výstavba RD
čistě obytné (OC)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
537
Praha - Štěrboholy č. parc. 435/9, 436/4, 438/1-5
výstavba prodejny a servisu aut
všeobecně smíšené (SV)
koordinace s nákupním centrem "Svět nábytku",
staveb. čára 4 - 8m od hranice pozemku,
podél ul.Kučilišti, zelený pás 3 m
538
Praha - Štěrboholy č. parc. 378/15, 378/16
výstavba prodejny a servisu aut
nerušící výroba a služby(VN)
izolační zeleň (IZ)
respektovat uvažované r ozšíření Kutnohorskésilnice, podél Kutnohorské pás vysoké zeleně, hranice plochy VN 15 mod souč.hrany Kutnohorské ul.
631
Praha - Štěrboholy č.parc. 346/4, 348/1,8
výstavby rod. domů
čistě obytné (OC)
zpevněná a zastavěná plocha max. 30%, max. 3 NP

Praha - Benice
427
Praha - Benice,
bytová výstavba a obč. vybavenost
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parkové plochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
technické vybavení (K)
716
Praha - Benice č. parc. 98 část
výstavba rod. domů a stabilizace zeleně dle US
čistě obytné (OC)
ostatní lesy (LO)
podíl zeleně v OC min. 50%
koef. zast. plochu stavebních pozemků 0,15

Praha - Dubeč
49
Praha - Dubeč,
RD Krofta
čistě obytné (OC)
219
Praha - Dubeč,
přístavba truhlářské provozovny
obytné malých sídel (OMS)
regul. podm.: výstavbu řešit v koordinaci s navrhovanou uliční čarou
220
Praha - Dubeč,
přístavba rod domu, parc.č.120/1
obytné malých sídel (OMS) regul. podm.:výstavbu řešitv koordinaci s navrhovanouuliční čarou
343
Praha - Dubečč. parc. 226, 227
výstavba RD a stabil. zahrady
obytné malých sídel (OMS) zahrada
381
Praha - Dubeč, parc. č. 241/6 při ul. Na hádku
výstavba rod. domů
obytné malých sídel (OMS)
regul. podm.: detaily funkčního využití území (zelený pás na východní straně, poloha ulic atd.) budou dohodnuty v rámci zpracování zastavovacího plánu s městskou částí Praha - Dubeč

Praha - Královice

Praha - Křeslice
19
Praha - Křeslice,
čerpací stanice kanalizace
technické vybavení (K)
150
Praha - Křeslice,
výstavba RD
obyt. malých sídel (OMS)

Praha - Kolovraty
118
Praha - Kolovraty, RD
čistě obytné (OC),
zeleň
210
Praha - Kolovraty, jihozápadně od ul. Pod topoly a Říčanského potoka,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
216
Praha - Kolovraty, č. parc.84 k.ú. Lipany-
výstavba RD
čistě obytné (OC)

Praha - Uhříněves
16
Praha - Uhříněves, mezi ul.Bečovská, Přátelství,
dostavba tiskárny a skladu knih
všeobecně smíšené (SV)
nerušící výroba (VN)
17
Praha - Uhříněves, vstup od Prahy při ul. Přátelství
výroba průmyslová (VP)
50
Praha - Uhříněves,
továrna na tabákové výroby
nerušící výroba (VN)
112
Praha - Uhříněves, Pitkovice,
výstavba Zeleného města
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zeleň, dopravní plochy
167
Praha - Uhříněves,
změna na nestabilizovanou plochu
stabilizace podmíněna dořešením dopravy
208
Praha- Uhříněves, č. parc. 1653/3, 1653/2-
výstavba RD
čistě obytné (OC)
213
Praha - Uhříněves, na č. parc. 1884/164,
výstavba rod.domů
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
419
Praha - Uhříněves, ul. Bečovská
výstavba areálu pro obchod,služby, výrobu, skladování
nerušící výroba a služby(VN)
přírodní nelesní plochy (NE)
533
Praha - Uhříněves č. parc. 1378/1
výstavba servisního střediska Carrier Tr.
nerušící výroba a služby(VN)
min. 25% plochy zeleň,
umožnit přístup na cestu pokračující z hlav. kom.na další území
811
Praha-Uhříněves
čtvrť J.Kolihy
výstavba obytné skupiny


čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
regulativy:
max.40 domů, max. 40 bytů;
KZP pro jednotl.pozemek 0,18;
KZ pro OC 0,7; podél komuni-
kací založit stromořadí.

Praha - Nedvězí


Znění od 15.4.1998

Příloha č. 2 a Příloha č. 3

Příloha č. 2

Seznam veřejně prospěšných staveb na území jednotlivých městských částí hl. m. Prahy.


I. Městská část Praha 1

1. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do
Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb
souvisejících.


II. Městská část Praha 2

1. hromadné garáže - Tylovo náměstí

2. hromadné garáže - Zítkovy sady

3. hromadné garáže - Jiráskovo náměstí

4. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb souvisejících.


III. Městská část Praha 3

1. rozšíření areálu OÚ - Havlíčkovo nám. - Lipanská ul.

2. školský,kulturní a sportovní areál-Jeseniovaul.- Komenského ul.

3. řad Okruh- vodojem Hrdlořezy, Žižkov

4. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb souvisejících.


IV. Městská část Praha 4

1. zařízení pro rekreaci a sport - vltavské nábřeží veřená zeleň od severu k jihu ve stabilizových částech území

2. zařízení pro rekreaci a sport, veřená zeleň - Zelený pruh

3. tramvajová trať Braník - Modřany, Braník

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Lhotka, Krč, Braník

5. Výstavba tramvajové vozovny a souvisejících zařízení v území mezi ulicí Modřanskou a žel. tratí, západně od ul. Českosl. exilu.

6. Rekonstrukce ul. “Zelený pruh” od ul. Na Zemance po křižovatku A.Staška a Na Strži včetně.


V. Městská část Praha 11

1. archiv hl.m. Prahy, Chodovec

2. archiv hl.m. Prahy, Chodov

3. Výstavba tepelných napaječů v úseku od teplárny Malešice po křiž. K Horkám - Mírového hnutí a dále do objektů stáv.blok.kotelen JM I a JM II.


VI. Městská část Praha 12

1. stavba pro sociální péči - ul. N. Vapcarova

2. stavba pro veřejné školství - ul. Herrmanova

3. zařízení pro rekreaci a sport,veřejná zeleň - břeh Vltavy od Braníka do Komořan

4. sportovně rekreační areál U modřanskérokle, ul. Kolarovova, ul. Čs. exilu

5. expresnísilničníokruh(ESO)-trasa od Vltavy včetně tunelu pod Šabatkou

6. tramvajová trať Braník - Modřany, Modřany

7. sběrná komunikace Chuchelská - Cukrovar, Modřany

8. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Modřany, Komořany, Kamýk

9. Výstavba tramvajové vozovny a souvisejících zařízení v území mezi ulicí Modřanskou a žel. tratí, západně od ul. Českosl. exilu.

10. Výstavba stanice jednotného integrovaného záchranného systému hl.m.Prahy v území mezi ul. Vazovovou a Kolarovou.

11. Vybudování vedení 4x100 kV Chodov-Lhotka v úseku od ul. Libušské v P-Libuši k ul. Lhotecké v P-12.

12. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.VII. Městská část Praha - Kunratice

1. rozšíření stavby pro veřejné školství - ul. Za parkem

2. stavba pro veřejné zdravotnictví - Vimperské nám.

3. rozšíření areálu místní správy - mezi ulicí Ještědskou a ul. K Šeberáku

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Kunratice


VIII. Městská část Praha - Libuš

1. stavba pro veřejné školství a zdravotnictví Libuš jih, Lhotákova ul.

2. stavba pro veřejné zdravotnictví Písnice-jižně od Hoštické ul., Kalibárna

3. sportovní areál - ul. Skalská, Meteorologická

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Libuš, Písnice

5. Vybudování vedení 4x100 kV Chodov-Lhotka v úseku od ul. Libušské v P-Libuši k ul. Lhotecké v P-12.

6. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.IX. Městská část Praha - Šeberov

1. stavby pro obchod a drobné služby - Šeberov ul. Na příčné

2. stavby pro veřejné školství a zdravotnictví, sociální péči a stavby pro obchod - Šeberov, ul. V ladech, ul. K hrnčířům

3. stavby pro státní správu - Šeberov, ul. K hrnčířům

4. rozšíření hřbitova - Hrnčíře, ul. K Šeberáku

5. stavba domu sociální péče - Hrnčíře, ul. Za Šmatlíkem,ul. V březí

6. sportovní areál - Hrnčíře, ul. K Safině


X. Městská část Praha - Újezd

1. rozšíření areálu státní správy, služeb a veřejného školství - ul. Ke mlýnu

2. Vybudování protihlukového valu v území mezi osadou Kateřinky a dálnicí D1.


XI. Městská část Praha 5

1. dopravní propojení - Strahovský tunel

2. dopravní propojení - MO Strahov. tunel, Barrandovský most

3. dostavba FN s poliklinikou - Motol, V úvalu 84

4. rozšíření polikliniky I. - Kartouzská6

5. výstavba rekreačního areálu - Císařská louka

6. vodovodní řad - Malvazinky, Nikolajka

7. ZŠ, gymnasium- Barrandov, ul. Hoegerova

8. hasičská stanice - Košíře, ul. Lukavského

9. veřejná správa a obchod - Anděl

10. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Slivenec, Holyně

11. tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov, Hlubočepy

12. stavba dočasné tramvajové smyčky Barrandov v rámci TT Hlubočepy - Barrandov.

13.Transformovna 110/22 kV - Smíchov včetně staveb souvisejících.


XII. Městská část Praha 13

1. stavba gymnasia - Lužiny

2. centrální park - Lužiny, Nové Butovice

3. křesťanské centrum - Nové Butovice

4. stavba pro místní správu - při stanici metra

5. záchytný parking - Nové Butovice

6. silniční okruh - Třebonice

7. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina - Stodůlky, Třebonice

XIII. Městská část Praha - Lipence

1. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.

XIV. Městská část Praha - Lochkov

1. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.


XV. Městská část Praha - Radotín

1. kanalizační sběrač - prodloužení z Velké Chuchle

2. cyklistická stezka - levý břeh Berounky

3. základní škola - ul. Prvomájová

4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Radotín

5. kanalizační sběrač CL 2. st. - Radotín

6. rekonstrukce a prodloužení ul. Zderazské západním směrem na hranici hl.m.Prahy.

7. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.


XVI. Městská část Praha - Řeporyje

1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Řeporyje, Zad. Kopanina

2. kanalisační sběrač Chaby - Řeporyje, Řeporyje


XVII. Městská část Praha - Slivenec

1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Slivenec, Holyně

2. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.XVIII. Městská část Praha - Velká Chuchle

1. rozšíření základní školy - ul. Starochuchelská

2. rekonstrukce hřiště TJ Čechoslovan - levý břeh Vltavy

3. rekreační oblast - levý břeh Vltavy

4. komplex městské vybavenosti -stavbypro místní správu, veřejné služby a obchod - mezi Velkou a Malou Chuchlí

5. rozšíření sportovního areálu ul. Starolázeňská

6. rekonstrukce komunikace - na Hvězdárnu

7. stavba telefonní ústředny - ul. Novochuchelská

8. retenční nádrž - V Dolích

9. retenční nádrž - Libeřská

10. komunikace přes Strakonickou - Velká Chuchle - Malá Chuchle

11. kanalizační sběrač - Lahovičky - Modřany

12. klubový dům a obslužná komunikace - ul. Starochuchelská

13. kanalizační sběrač CL 2. st. - Velká Chuchle

14. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.


XIX. Městská část Praha - Zbraslav

1. kanalizační sběrač CL 2. st. - Lahovice, Zbraslav

2. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina, Lahovice

3. Rekonstrukce Lahovického mostu přes Berounku včetně předmostí a staveb souvisejících.

4. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.


XX. Městská část Praha - Zličín

1. zřízení lesoparku ul. Hrozenkovská

2. stavba komunikace - mezi ul. Hrozenkovskou a ul. Blatnickou

3. depo metra - Na radosti

4. silniční okruh - Zličín

XXI. Městská část Praha 6

1. hromadné garáže - Vítězné nám.

2. komunikace Podbabská-Roztocká-ul.Ve struhách, V Podbabě

3. podchod pod Evropskou ul., Vokovice

4. odbavovací komplex letiště Ruzyně, 4. stavba

5. silniční okruh - Ruzyně, Liboc

6. silnice R 6 - Ruzyně

7. výstavba a rozvoj letiště Ruzyně, Ruzyně

8. Rekonstrukce ul. Bělohorské a Karlovarské v úseku Falcká-Drnovská, podél ul. Zličínské včetně tramvajové smyčky.

9. Stavba transformovny 110/22kV včetně kabelových rozvodů z Vokovic ke stáv. trafostanicím směr Ruzyně, Dejvice a Lysolaje.


XXII. Městská část Praha - Lysolaje

1. Stavba transformovny 110/22kV včetně kabelových rozvodů z Vokovic ke stáv.trafostanicím směr Ruzyně, Dejvice a Lysolaje


XXIII. Městská část Praha - Nebušice

1. rozšíření základní školy - ul. Nebušická

2. rozšíření mateřské školky - ul. Nad Želivkou

3. biologický rybník III.st. čištění - jihozápadně od Ševčice

4. stavba komunikace K vinicím, Nebušice

5. stavba obecní kanalizace, rekonstrukce vodovodu a biolog. dočišťovací nádrže, Nebušice

XXIV. Městská část Praha - Přední Kopanina

XXV. Městská část Praha - Řepy

1. dostavba základní školy - ul. Žalanského

2. silniční okruh - Řepy

3. Rekonstrukce ul. Bělohorské a Karlovarské v úseku Falcká-Drnovská, podél ul. Zličínské včetně tramvajové smyčky.


XXVI. Městská část Praha - Suchdol

XXVII. Městská část Praha 7

1. zvláštní území sloužící oddechu -mezi břehem Vltavy, mostem Barikádníků, želez.tratí a nestabil. územím na západě

2. podzemní parkingy dle generelu dopravyv klidu Prahy 7 a jeho dodatku č. l - Praha 7

3. výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení, Holešovice

4. Výstavba ústřední stanice HZSP a integrovaného záchranného systému hl.m.Prahy v území mezi ul. Argentinskou, Plynární, U staré plynárny a stadionem.XXVIII. Městská část Praha - Troja

1. výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení

XXIX. Městská část Praha 8

1. PPO : Beranových - Cínovecká - Kobylisy , Střížkov

2. plavecký areál Šutka, Troja

3. Pobřežní III - Karlín

4. výstavba provozního úseku rasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení, Kobylisy

5. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb souvisejících

XXX. Městská část Praha - Březiněves

1. čistírna odpadních vod - Březiněves

XXXI. Městská část Praha - Ďáblice

1. rozíšíření základní školy ul. Konětopská, ul. U parkánu

2. výstavba sociálního zařízení proveřejnou hvězdárnu - ul. Pod hvězdárnou

3. PPO : Beranových - Cínovecká, Ďáblice

XXXII. Městská část Praha - Dolní Chabry

1. revitalizace parku- ul. Spořická

2. rekonstrukce sportovního areálu - ul. U rybníčka

XXXIII. Městská část Praha 9

1. PPO : Beranových - Cínovecká, Prosek

2.řad.Okruh-vodojem Hrdlořezy,Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín

3. tep. příp. pro přednádražní prostor - Vysočany

4. Čuprova - Spojovací 1. a 2. stavba, Libeň

5. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb souvisejících.

6. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

7. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý most včetně staveb souvisejících.

8. stavba distribučního systému tepla z přivaděče Mělník.


XXXIV. Městská část Praha - Běchovice

1. vodovodní řad - Běchovice - Újezd - Klánovice

2. Štěrboholská radiála - 2. st. - Běchovice

3. sběrač H do Běchovic, Běchovice


XXXV. Městská část Praha - Čakovice

1. stavba tepelného napaječe - ul. Ke stadionu

2. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - Miškovice ul. Polabská

3. veřejné služby - ul. Vážská, ul. Jizerská

XXXVI. Městská část Praha - Dolní Počernice

1. kanalizační sběrač G 3, Dolní Počernice

2. kmenová stavba G 2. stavba, l. část , Dolní Počernice

3. Štěrboholská radiála - 2. st., Dolní Počernice

4. kanalizační sběrač G. 2. st. a stoka G 6, Dol. Počernice

5. sběrač H do Běchovic, Dolní Počernice

6. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Dolní Počernice

XXXVII. Městská část Praha - Horní Počernice

1. stavba kanalizačního sběrače - pro oblast Chvaly

2. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Horní Počernice

3. stoka H - H2, Horní Počernice

4. páteřní komunikace komerční zóny mezi ul. Libošovickou a ul. Ve žlíbku, Horní Počernice

5. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

6. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý most včetně staveb souvisejících.


XXXVIII. Městská část Praha - Kbely

1. stavba tepelného napaječe - Letňany - Kbely

2. PPO : Beranových - Cínovecká, Kbely

XXXIX. Městská část Praha - Klánovice

1. stavba pro veřejné zdravotnictví - ul. Šlechtitelská

2. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - ul. Krovova

3. výstavba centra pro veřejné služby a obchod - ul. Votavova

4. dostavba a rekonstrukce sportovního areálu - ul. Šlechtitelská

5. záchytný parking - u žel. stanice


XL. Městská část Praha - Koloděje


XLI. Městská část Praha 14

1. kanalizační sběrač G 3 - l. stavba, Kyje

2. kmenová stavba G l. stavba, Kyje

3. kanalizační sběrač G 4, Kyje

4. kmenová stavba G 2. stavba, l. část, Kyje

5. výstavba školy - Kyje

6. Štěrboholská radiála - 2. st., Hostavice

7. sběrač H do Běchovic, Hostavice

8. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu), Černý Most

9. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy, Hloubětín

10. stoka H - H2, Kyje

11. spalovna TMO Malešice vč. Inž. sítí, Kyje

12. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

13. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý most včetně staveb souvisejících.

14. stavba distribučního systému tepla z přivaděče Mělník.

15. Rekonstrukce ul. Broumarské od ul.Českobrodské k novému přemostění Rokytky.
XLII. Městská část Praha - Letňany

1. výstavba parku - Stará náves

2. průmyslový polookruh - stavba komunikace - úsek ulice Cínovecká, ul. Mladoboleslavská

3. PPO : Beranových - Cínovecká, Letňany

XLIII. Městská část Praha - Satalice

1. rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu - ul. U Arborky

2. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

XLIV. Městská část Praha - Újezd nad Lesy

1. školství - ul. Lišická

XLV. Městská část Praha - Vinoř

1. veřejné služby - ul. Bohdanečská

XLVI. Městská část Praha 10

1. rozšíření a revitalizace parku - Malešický park mezi sídl. Malešice a ul. Malešickou

2. Štěrboholská radiála - l. stavba

3. tramvajová vozovna Na homoli

4. areál veřejných služeb,obchodu, dočasného ubytování, společenský dům, knihovna, podzemní parking-Malešice centrum

5. centrum vybavenosti (administrativa,veřejná správa, obchod, náměstí, podzemní parking, parková zeleň)-mezi ul.Vršovickou, železnicí a Slavií

6. policie, tržiště, veřejná zeleň- jižně a jihovýchodně od Hostivařského nám.

7. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Malešice

8. Výstavba tepelných napaječů v úseku od teplárny Malešice po křiž. K Horkám- Mírového hnutí a dále do objektů stáv.blok.kotelen JM I a JM II.
XLVII. Městská část Praha - Benice

XLVIII. Městská část Praha - Dolní Měcholupy

1. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Dolní Měcholupy

2. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Dolní Měcholupy

XLIX. Městská část Praha - Dubeč

1. výstavba centra veřejných služeb a státní správy (pošta, telefonní ústředna, policie, místní správa) - plocha mezi ul. Starodubečskou, Městskou a Za pavilonem

2. Štěrboholská radiála - 2. st., Dubeč

3. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Dubeč

4. prodloužení sběrače H do Běchovic, Dubeč

5. stavba hlavních kanalizačních řadů včetně čerpacích stanic.


L. Městská část Praha - Horní Měcholupy

1. stavba pro sociální péči - malometrážní byty s pečovatelskou službou - východně od základní školy

2. spalovna TMO Malešice vč. inž. sítí, Horní Měcholupy

3. Výstavba tepelných napaječů v úseku od teplárny Malešice po křiž. K Horkám - Mírového hnutí a dále do objektů stáv.blok.kotelen JM I a JM II.

LI. Městská část Praha - Kolovraty

1. dostavba ČOV - obecní ČOV jižně od Prknovky

LII. Městská část Praha - Královice

1.stavba ČOV - jižně od nádrže Markéta

LIII. Městská část Praha - Křeslice

1. stavba ČOV - východně od Dolních Křeslic

LIV. Městská část Praha - Nedvězí

LV. Městská část Praha - Petrovice

LVI. Městská část Praha - Štěrboholy

1. zřízení parku proo bnovení Schwerinova pomníku- severovýchodní okraj obce

2. kanalizační sběrač G 4, Štěrboholy

3. Štěrboholská radiála 2. st., Štěrboholy

4. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6, Štěrboholy

5. spalovna TMO vč. inž. sítí, Štěrboholy

LVII. Městská část Praha - Uhříněves

1. náměstí a výstavba centra veřejných služeb (pošta, policie hasiči, místní správa), podzemní parking a veřejné komunikace - ul. Přátelství, plocha Jihočeských dřevařských závodů a bývalého cukrovaru


Příloha č. 3

Změny územního plánu

Praha 1

504
Praha 1, Nové Město Náměstí republiky
výstavba Hypobanky a rekonstrukce kasáren
smíšené městského jádra (SMJ)
671
Praha 1, Hradčany parc.č.282-2,283-287,288-1, 292, stabilizace území pro armádu ČR a zeleň
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
758
Praha 1, Hradčany
rekonstrukce, stavební a
sadové úpravy severního
předpolí Pražského Hradu

technické vybavení (TV)
ostatní zvláštní (ZO)
zahradnictví (PZ)
parky a parkově upravené
plochy (PP)

Praha 2
408
Praha 2, Vinohrady,
rekonstrukce stávajícího objektu v Legerově ul.
všeobecně smíšené (SV)
430
Praha 2, N.Město,
výstavba areálu Hasičského záchranného sboru Sokolská ul.
veřejné vybavení (VV)
502
Praha 2, Nové Město č.parc. 1744 rekonstrukce domu na hotel
všeobecně smíšené (SV)
dopravu v klidu řešit v rámci rekonstrukce domu
777
Praha 2, Nové Město-Vinohrady území mezi ul. Sokolovskou a Legerovou
nestabilizované - stabil. podmíněna US
780
Praha 2, Vinohrady
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

tratě a zařízení železnice (DŽ)

864

k.ú. Vinohrady

Americká ulice.

Výstavba rodinných domů s parkingem v podzemí.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV)

Regulativy:
1) OV v severní části území šířku 20 m; podél ul. Americké max. 35 m.
2) PNP = 3 + ustup. podl.
3) V jižní části plocha OC cca 25x25 m


Praha 3
129
Praha 3, Žižkov,
stabilizace nákladového nádraží
smíšené městského jádra (SMJ),
všeobecně smíšené (SV),
park. zeleň, železnice
170
Praha 3,Žižkov,
čerpací stanice PHM, střelnice - klub
ostatní zvláštní -skladové (ZS)
217
Praha 3, Žižkov, Jeseniova ul.
rekonstrukce a nástavba stávajícího domu 837/10
všeobecně smíšené (SV)
regul.podm.: s vědomím měst.části Praha 3 se zmenšuje plocha veřejného vybavení (školský, kulturní a sportovní areál)
300
Praha 3, Žižkov, Kališnická ul.,
výstavba ČSPH (na místě býv.ČSPH) stávající domy s funkcí vybavenosti a bydlení
všeobecně smíšené (SV) regul.
podm.: změnou se stabilizuje dané území, nerozhoduje se však o umístění konkrétní stavby, kterou je
nutno koordinovat s právy vyplývajícími z restituce objektů na parc.č.454 (autoservis, garáže, služby)
311
Praha 3, Žižkov Parukářka,
bytová výstavba
všeobecně obytné (OV)
780
Praha 3, Žižkov
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

všeobecně smíšené (SV)
tratě a zaříz. železnice (DŽ)
parky a parkově upravené
plochy (PP)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
místní komunikace (DS)
izolační zeleň (IZ)

904

k.ú. Žižkov

Jeseniova-Prokopova

Výstavba obytná s vybaveností.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy:
1) PNP=4; KZP=0,4; KZ=0,35
2) Respektovat RR trasu:ÚTB Praha - CREDITANSTALD (Široká ul.)
3) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


912

k.ú. Vinohrady

Území Vinohradských vodojemů mezi ul. Korunní - Šrobárovou a Slezskou

Výstavba obytně administrativních objektů.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy:
1) ŠUP v ul. Slezské = 18 m, v ostatních ulicích 20 m. V prostoru vymezeném prodlouženými stav. čarami ul. Čáslavské směrem jižně od ul. Slezské je zástavba vyloučena, stejně jako podél ul. Korunní. Obecně hloubka nové zástavby max. 18 m od ul. čáry.
2) Při ul. Šrobárově PNP=4+1, pro ostatní zástavbu HŘ=297 m n.m., VS=303 m n.m., úhel alfa=40°.
3) Stavbou nesmí být narušen provoz stávajících vodojemů.
4) V přilehlých komunikacích rekonstruovat aleje.
5) Respektovat RR trasu: RKS Strahov - RS Bedřichov.
6) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.Praha 4
1
Praha 4, Lhotka mezi ul. Vzdušná, U lesa, Na větrově
všeobecně smíšené (SV)
46
Praha 4, Michle,
tenisový klub Spořilov
zvláštní území sloužící oddechu (ZSO)
60
Praha 4, Pankrác,
vozovna DP
dopravní plocha
72
Praha 4, Braník,
RD Mack
čistě obytné (OC)
zeleň
regulace :nová výstavba pouze jednoho RD na ploše č. 1,jižní část území / parc.č. 339/2a další jako zeleň
76
Praha 4, Bráník, Zelený pruh Roškotova ul. - zdrav. zařízení
veřejné vybavení (VV)
98
Praha 4, Pankrác,
stabilizace býv. ČKD Polovodiče
smíšené městského jádra (SMJ)
229
Praha 4, Podolí, mezi ul. Na hřebenech a Nad cementárnou,
výstaba bydlení
čistě obytné (OC)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
232
Praha 4 , Michle, č.parc. 558 k.ú. Michle mezi ul. Vokáčova, Kvestorská, Hanusova
výstavba kanc. budovy
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
232-1
Praha 4, Michle, mezi ul. Vokáčova, Kvestorská, Hanusova,
bydlení a vybavenost
všeobecně smíšené (SV)
234
Praha 4, Michle, Michelská 60/300,
nástavba a stabilizace stávající administr. budovy
všeobecně smíšené (SV)
239
Praha 4, Krč, č.parc. 2092/4-6,
výstavba zahradnického centra
všeobecně smíšené (SV)
309
Praha 4, Lhotka, č. parc. 817/1
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
319
Praha 4, Braník, č. parc. 339/2
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
regul. podm.: jeden rod. dům (dvojdům), maxim. zastav. pl.: 10% z čistě obytné plochy
323
Praha 4, Krč, č. parc. 2537/1, 2,
výstavba ČSPH
izolační zeleň (IZ)
328
Praha 4, Krč,
rekonstrukce objektu Inspekty severně od Olbrachtovy ulice
veřejné vybavení (VV)
všeobecně smíšené (SV)
332
Praha 4, Krč, č. parc. 2358/2, 3,
přestavba ubytov. areálu na administrativní
ostatní zvláštní (ZO)
361
Praha 4, Michle, č. parc. 135, 139/1, 155, 153/1, sev. od ul. 5.května
ostatní zvláštní (ZO)
parková a parkově upravená zeleň(PP)
regul. podm.: parc č. 135 je řešena jako parková a parkově upravená zeleň
541
Praha 4, Lhotka č. parc. 140/109, 111, 116,117
výstavba RD
čistě obytné (OC)
zastavěná plocha do 30% plochy pozemku
579
Praha 4, Michle
dostavba rampy u DP v křižovatce ul. 5. května - Jižní spojka, sjízdné rampy, 5. května - Vyskočilova, sjízdné rampy, 5. května - Michelská
komunikace I. a II. třídy
pozor - vedení stávajících inž. sítí
661
Praha 4, Nusle areál ČT Kavčí Hory - východ výstavba pro účely ČT
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšené (SV)
podíl zeleně v ZO-30%, v SV-40%
672
Praha 4, Hodkovičky území vymezené ul. V mokřinách, Československého exilu a Modřanská
výstavba rod. domů, obchodně administrativního areálu a dále stabilizace území podle US
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP) přírodní nelesní plochy (NE)
podíl zeleně v OC min. 50%, v SV 40%, v VV min. 30%
683
Praha 4, Hodkovičky č.parc. 816/2
výstavba obytného domu
všeobecně obytné (OV) přírodní nelesní (NE)
765
Praha 4, Braník č.parc. 339/2
oprava regulačních podmínek pro Z IV - 319
čistě obytné - RP jeden rodinný dvojdům a jeden izolovaný rodinný dům,
max. 16 % zastavěnéplochy z celk. pl. pozemku
778
Praha 4, Michle území Brumlovka - Baarova
změna kategorie nestabiliz. území
nestabilizované, stabilizace podmíněna US
781
Praha 4 - Vídeňská ul.
Výstavba obytného souboru
a vybavenosti v území mezi
IKEM, Vídeňskou ul. a Kunra-
tickým lesem

parkové a parkově upravené plochy (PP)


809
Praha 4 Michle, Budějovická ul.
výstavba polyfunkčního domu


všeobecně obytné (OV)
regulativy:
PNP 6
KZ 0,3
zachovat kvalitní dřeviny
819
Praha 4, Podolí, mezi ul.
Nad cementárnou a Na hřebenech
II-stabilizace území dle
konceptu ÚPN hl.m.Prahy

čistě obytné (OC)
parky a parkově upravené plochy (PP)
regulativy:
KZP 0,15 , PNP 3
825
Praha 4 Hodkovičky, území mezi
Vltavou, železniční tratí a
železničním mostem - výstavba
lesoparku a golfového hřištězvláštní slouž. oddechu (ZSO)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
v území je biokoridor nadmístního významu s biocentrem a biokoridor místního významu při Zátišském potoce

835

k.ú. Hodkovičky

Území mezi ul. Modřanskou a žel. tratí, ohraničené na jihu areálem CHIRANY a na severu měnírnou DP.

Výstavba tramv. vozovny , stabilizace ploch nerušící výroby a služeb.

Dopravní plochy (DM,DP), technické vybavení (K), služeb a nerušící výroby (VN),izolační zeleň (IZ), liniová a malopl. zeleň (NM)

Regulativy:
1) Jde o území v.v.Q100, tomu je třeba přizpůsobit řešení zástavby území.
2) Nepřipouští se výstavba skladů.


841

k.ú. Michle

Areál Pražské teplárenské a.s., západně od ul. Chodovské.

Stavebně technologické úpravy stáv. areálu.

Nerušící výroba a služby (VN), technické vybavení (T), zeleň liniová a malopl. (NM).

902

k.ú. Podolí

Území: Sinkulova-Pod Vyšehradem.

Dostavba měst. uliční fronty.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:
1) Pro OV: KZ=0,5
2) Stavby v OV a OC nesmí přesáhnout polovinu území mezi ul. Sinkulova a Ke svahu
3) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


928

k.ú. Nusle

Území Kongresového centra a okolí.

Stabilizace stáv. zástavby a zeleně.

Ostatní zvláštní - výstavní (ZV), všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.pl.(PP).

Regulativy:

Pro plochu ZV: KZ=0,3
Praha 5
4
Praha 5, Smíchov, severně od železničního mostu
změna kategorie na US
25
Praha 5,Motol, Plzeňská tř.
čerpací stanice PHM
dopravní plocha, zeleň
90
Praha 5,Smíchov, Holečkova ul.
všeobecně obytné (OV),
park. zeleň
všeobecně smíšené (SV)
99
Praha 5, Jinonice,
RD
čistě obytné (OC)
163
Praha 5, Smíchov, Plzeňská tř.,
výstavba lékárny
všeobecně obytné (OV)
171
Praha 5, Košířě,
autocentrum DUBA ul. Weberova
nerušící výroba (VN),
parkoviště
259
Praha 5, Smíchov, Nábřežní 87
rekonstrukce veslařského klubu
zvláštní území sloužící oddechu (ZSO)
263
Praha 5, Radlice, Radlická 97,
modernizace stávajícího domu
všeobecně smíšené (SV)
266
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 161 a 160/2, rekonstrukce stávající stavby na obyt. dům
všeobecně obytné (OV)
267
Praha 5, Hlubočepy, rozšíření a modernizace smaltovny
nerušící výroba a služby (VN)
268
Praha 5, Košíře, č. parc. 1838/1, 1838/17-18, 1838/25, 1838/28-29, 1838/32,
obytná výstavba
čistě obytné (OC)
rekreačně využitelné lesy
269
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 1018, 1019,
výst. rod. domu
čistě obytné (OC)
271
Praha 5, Jinonice, č. parc. 764/1,
výstavba bytů a vybavenosti
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
smíšené městského jádra (SMJ)
egul. podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
272
Praha 5, Smíchov, Hořejší nábř., č. parc. 557, 558,
výstavba komerčně-administr. objektů
zvláštní území - ostatní (ZO)
parky a parkově upravené plochy
regul. podm.: budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
338
Praha 5, Smíchov, č. parc. 4193/1 a 4857/2, ul. Pod Hybšmankou,
stavba rod. domků
čistě obytné (OC)
376
Praha 5, Hlubočepy,
výstavba ČSPH
dopravní plocha (DP)
380
Praha 5, Košíře, č. parc. 1512/1 při ul. Klikaté,
výstavba hasičské stanice
nerušící výroba a služby (VN)
442
Praha 5, Smíchov,
stabilizace a nová výstavba pivovaru Smíchov mezi ul.Nádražní, Vltavská, Hořejší nábř., Na Valentince, Pivovarská
nerušící výroba a služby (VN)
stabilizace nepodmíněna ÚPD
446
Praha 5, Hlubočepy, č. parc. 55,
stabilizace stávajícího obytného domu
čistě obytné (OC)
regul. podm.: výstavba může být realizována pouze na části pozemku 20 m od jeho sever. hranice.
Zbýv. část pozemku bude sloužit jako zahrada
486
Praha 5, Smíchov roh ulic Strakonická a Kotevní
změna kategorie nestabiliz. úz.
stabilizace podmíněna US
498
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu
výstavba obyt. domů a vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
parky a park. uprav. zeleň (PP)
řešit v koordinaci s TT Hlubočepy - Barrandov
499
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu
změna kategorie nestabiliz. úz.
stabilizace podmíněna US
535
Praha 5, Košíře č.parc. : část 695, 694 výstavba RD
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní plochy (NE)
charakter zástavby : izolov. RD, max.2 NP + podkr.
641
Praha 5, Hlubočepy území severně od ul. K Barrandovu v prostoru ul. Wassermannova
výstavba víceúčelového objektu a dvoupodl. parkoviště, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
ostatní zvláštní (ZO)
parky a parkově upravené plochy(PP)
všeobecně obytné (OV)
veřejné vybavení (VV)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci plochy ZO - 30%
667
Praha 5, Jinonice č.parc. : části 1338/18 a 1341/1 a 3, dále území mezi ul. Pekařská a D 5 - Rozvadov. spojka
výstavba školícího a administrativního střediska SAP a stabilizace území podle konceptu ÚPn
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
výška objektů 4-5 podl., v severní části 3 NP, podíl zeleně z plochy ZO - 30%
698
Praha 5, Hlubočepy území vymezené ul. Štěpařská, Hoegerova, Lamačova a K Barrandovu
dostavba území podle US Nový Barrandov
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO) izolační zeleň (IZ)
tech.vybavení - vodárna (V)
veřejné prostranství (DVP)
dopravní plocha - garáže (DG)
podíl zeleně v rámci SV-50%,OV-40%, ZO-30%, výšk. zástavby bude pro OV : 4 - 5 podl., SV n nároží ulic Štěpařská - Hoegerova: 5-6 podl., VV ( škola a sportovní hala): 2-3 podl., ZO :3-4 podl.
759
Praha 5, Hlubočepy, při ul.
Do Klukovic, rodinné domy


obytné malých sídel (OMS)
regulativy:
ochr. pásmo lesa 35 m, podél ulice jednořadá alej KZP 0,1
783
Praha 5, Košíře,
parc. č. 1499/8 a okolí
- rod. dům, zeleň
komunikace

všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
PNP 2+ podkr.
KZ 0,8
784
Praha 5, Hlubočepy, rozvoj
území filmových ateliérů
Barrandov a vybavenost
v prostoru Devonské ul.čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
ostatní zvláštní (ZO)
služeb a nerušící výroby (VN)
všeobecně smíšené (SV)
veřejná prostranství (DVP)
izolační zeleň (IZ)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
- lokalita ul. Devonská:
pro plochu SV: PNP 4 podl.,
výjimečně u dominanty 5 podl.
min. podíl zeleně (mimo IZ a LR)
KZ 0,35 - 0,4
- areál AB Barrandov:
pro plochu OC: PNP 2 + U; KZ 0,5
pro plochu SV: PNP 2 podl. KZ 0,4 - 0,45
pro plochu VN: max. výška objektu 15 m;
KZ 0,2.
pro plochu ZO: max. výška objektu 15 m. dodržet vzdálenost 50 m od lesa, dodržet ochranné pásmo CHU.
792
Praha 5, Jinonice, jižně od
Radlické a Jeremiášovy ul.
výstavba obchodně administr.
centra, škola

ostatní zvláštní (ZO)
ostatní zvláštní - sport(ZSP)
veřejné vybavení - škola (VV)
izolační zeleň (IZ)
parky a park. uprav. pl. (PP)
přírodní nelesní pl. (NE)
zahrádkové osady (PZO)
regulativy:
dodržet koef. KZ: pro ZO 0,3;
VV 0,3; ZSP 0,3;
koef. KZP 0,6 pro ZO.
doprav.napojení na západ. bod
ul. Jeremiášovy
821
Praha 5 Košíře, Smíchov
území kolem ul. Plzeňská,
Vrchlického - stabilizace dle
US Košířské údolíčistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově uprav. plochy (PP)
přírodní nelesní zeleň (NE)
louky (NL)
veřejná prostranství (DVP)
důležité sběrné komunik. (DS)
regulativy:
dodržet násled. koeficienty:
OC-ul. Musílkova - S.Horníka:
PNP 2-5 podl., koef.zástavby 0,4;
OC - ul. Dubrovnická:
stávající rozptýlená zástavba
nelze již nastavovat ani dostavovat;
OV - ul. Pod Kavalírkou:
PNP 4 - 6 podl.;
OV - severní str.ul.Plzeňské:
PNP 3-5 podl.; (výjimečně 7
podl. na rohu Plzeňské a
U Demartinky)
OV - jižní str. ul. Plzeňské:
PNP 3 - 6 podl.;
SV - Buďánka: zachování charakteru památkové zóny
SV - jižní str. ul. Plzeňské:
PNP 3-6 podl.;
SV - sever. str. ul.Plzeňské:
PNP 4 - 6 podl.;
SV - jižní str. ul. Vrchlického:
PNP 5-6 podl.
koef. KZ pro SV (roh ulic Musílkova, Pod Kavalírkou) bude 0,5
v úseku od východního okraje Buďánek k ul. U dvou srpů nesmí zástavba v ploše SV zakrývat skalní útvar.
823
Praha 5, Smíchov, lokalita
Na pláni - výstavba obytné
skupiny

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
regulativy:
pro plochu OV-pozemek stáv.
ZŠ: nutno ponechat funkci
školy,PNP 2;
pro plochu OV - objekt sociál. služeb:
PNP 3+P či ustup. patro, min. podíl zeleně 55%;
pro plochu OC - bytové domy
podél ul. K vodojemu: PNP 3,
charakter zástavby: vila, domky
měřítkem odpovídající okolní
zástavbě, tvar střechy se
nepředepisuje;
pro plochu OC - bytové domy
podél ul. Na pláni: PNP 2
terasová podl., 2 plná podl. +
podkroví, min. podíl zeleně v
celé ploše OC 40%; součástí
pl. OC nebo OV bude dětské
hřiště.

871

k.ú. Jinonice

Území severně od Radlické radiály.

Výstavba obytného souboru “Pod Vidoulí”s obchodním zázemím a zelení.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), ostatní zvláštní (ZO), veřejné vybavení (VV), přírodní nelesní plochy (NE).

Regulativy:

1) Pro OC obytné domy v jižní části pozemku:

KZP=0,4; KZ=0,5; PNP=3-4.

2) Pro OC rodinné domy v severní části pozemku (jen jedna řada):

řadové RD:KZP=0,26; KZ=0,6

izolované RD: KZP=0,15; KZ=0,8

PNP=2+ P
3) Pro OV: KZP=0,4; KZ=0,5; PNP=3-4
4) Plochou OV povede pěší propojení Nové Butovice-Vidoule s oboustrannou alejí podél komunikace.
5) Na severní hraně stabil.ploch nebude komunikace.
6) Pro VV: KZ=0,3
7) Podél komunikací založit aleje.
8) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


880

k.ú. Motol

Území Pod Kotlářkou

Výstavba bytů pro zdrav. personál, domov seniorů, rehabilitační centrum a ordinace.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy:
1) KZP=0,3 ;PNP pro zástavbu ve svahu=4+U(při jižní fasádě objektu); KZ=0,5.
2) Respektovat RR trasu: RKS Strahov - RS Bedřichov


910

k.ú. Košíře

Areál Turbová

Rekonstrukce stáv.objektů k bydlení.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) KZP=0,10; PNP=2+P
2) Nepřipouští se nová výstavba v severní části pozemku.
3) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


916

k.ú. Smíchov

Území mezi ul. Šermířskou a hranicí MČ P-6

Výstavba obytné skupiny s vybaveností.

Čistě obytné (OC), Všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:

1) KZP=0,2

Pro OC: PNP=3 (z ul. Šermířské) ; KZ=0,6

Pro SV: PNP=1(ze severu); KZ=0,3

2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha 6
8
Praha 6, Liboc, mezi Libockým rybníkem a žel. tratí, rezidenční čtvrť
všeobecně obytné (OV)
24
Praha 6, Ruzyně, Airparc - předletištní prostor,
výstavba komerč., administr. a hotelového centra
ostatní zvláštní pro velkokapacitní obchodní prostory (ZOB)
31
Praha 6, Vokovice,
nástavba Konstruktivy
všeobecně smíšené (SV)
35
Praha 6, Břevnov,
Artprojekt, prodej aut
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
52
Praha 6, Břevnov, Vypich
velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parkoviště (P),
zeleň
regulace :respektovat ochr. pásmo VN, prokázat dopravní obsluhu
63
Praha 6, Střešovice, Sibeliova ul.,
dostavba RD
čistě obytné (OC)
71
Praha 6, Břevnov, Rýdlová
výstavba obyt. domu
čistě obytné (OC)
81
Praha 6, Liboc,
RD Štěpánková
čistě obytné (OC)
96
Praha 6, Břevnov - Jih
čistě obytné (OC),
všeobecně obytné (OV),
veřejné vybavení (VV),
parková zeleň
147
Praha 6, Střešovice, Norbertov
stabilizace území
čistě obytné (OC)
148
Praha 6, Dejvice, Evropská tř .
série změn
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parková zeleň
165
Praha 6,Liboc, Dědina,
rekonstr. ubytovny na administrativu
všeobecně smíšené (SV)
koordinace s TT Ruzyně- Dlouhá míle
172
Praha 6, Vokovice,
dostavba campu Džbán
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
280
Praha 6, Břevnov, Nad Tejnkou č. parc. 1826
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
287
Praha 6, Vokovice,
výstavba centra obchodu a podnikání
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
288
Praha 6, Petřiny, č. parc. 3504/1, část v k.ú. Břevnov,
výstavba mycí linky v sousedství stávající ČSPH
dopravní plocha
291
Praha 6, Ruzyně č. parc. 990/1, 991/1, 991/2
výstavba provozních a skladových objektů
nerušící výroba a služby (VN)
na pozemku min. 25% zeleně, srážkové vody do zásaku
293
Praha 6, Břevnov, č. parc. 2057, 2058,
rekonstrukce a dostavba stávajících domů
čistě obytné (OC)
445
Praha 6, Dolní Liboc, č. parc. 363 - 5,
stabilizace a přestav- ba stávající zástavby
čistě obytné (OC)
496
Praha 6, Dejvice č. parc. 2007/2, 2007/4, 2007/5, 2008/1, 2008/2, 2009/2
stávající tenisový areál
veř. vybavení - sport (VV)
551
Praha 6, Vokovice č. parc. 1390/5
výstavba trafostanice 110/22 kV
technické vybavení (E)
566
Praha 6, Ruzyně č. parc. 881
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch
586
Praha 6, Ruzyně č. parc. 886/1,3
výstavba obytného domu
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch"
644
Praha 6, Břevnov území vymezené ul. Patočkova na severu, Slavníkova na východě, Pod Marjánkou na jihu a Břevnovská na západě
výstavba bytových domů se službami a obchodně admistr. prostory v přízemí (dostavba bloku)
všeobecně obytné (OV)
izolační zeleň (IZ)
dopravní napojení nebude na ul. Patočkovu, řešit protihluková opatření k budoucí Břevnovské radiále, uvažovat s pěší lávkou přes ul. Patočkovu v prodloužení ul. Slavníkovy
668
Praha 6, Ruzyně č.parc. 2641, 2841 - 6 a další
výstavba obchodně - administr. komplexu
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v rámci ZO
min. 30%, v předprostoru starého letiště nebude umístěna tramvajová smyčka,hranice funkční plochy musí být minimálně 35m od hrany komunikace Slánské radiály (koridor pro Pra K), v rámci realizace zajistit komunikační propojení areálu s lokalitou "Na padesátníku"
751
Praha 6, Dejvice, při ulici
Kolejní, autosalon a tenisový
kurt

všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
PNP 1 + ustup. patro
812
Praha 6, Břevnov
území vymezené ul. Na Petynce
a Radimova, VŠ kolejemi UK a
usedlostí Petynka,
rekonstrukce areálu Kajetánka,
v okraj.části výstavba obytných
domů s vestavěnou vybaveností

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově uprav. plochy (PP)
rybníky (VVP)


814
Praha 6, Dejvice (Šárka),
Vokovice - funkční uspořádání
území dle US Šárka

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZC)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
přírodní nelesní plochy (NE)
zahrady, sady (PS)
parky a park.uprav.plochy(PP)
liniová a malopl. zeleň (NM)
louky (NL)
rekreačně využitelné lesy(LR)
vodní plochy (VVP)
plochy techn. vybavení (K)
regulativy:
dodržet koef. KZP pro OC 0,2;
OV 0,3;VV 0,1-0,12.
816
Praha 6, Vokovice, severně od
ul. Arabská - výstavba obytné
skupiny

čistě obytné (OC)
regulativy:
PNP 4 + ustup. patro,zástavba
min. 50 m od lesa, KZ 0,5.
837
Praha 6, Dejvice, ul. Evropská,
Velvarská - administr. centrum
a zeleň


všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
PNP: max. 5
KZ pro SV: 0,4.
842
Praha 6, Dejvice, Hanspaulka
rekonstr. objektu č.15 na
obytnou funkci

všeobecně obytné (OV)
regulativy:
v území se nepřipouští žádná
nová výstavba.

839

k.ú. Dejvice

Mezi ul. Na viničních horách a Na Karlovce.

Využití objektu k bytovým účelům.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:

Nová zástavba na pozemku se nepřipouští.


869

k.ú. Liboc

Mezi ul. Libocká a Rybničná

Výstavba nízkopodl. obytných domů.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) PNP=2+P(U); KZ=0,8
2) Jde o území v.v.Q100, tomu je třeba přizpůsobit řešení zástavby území.


886

k.ú. Bubeneč

Areál Pražských papíren-Císařský mlýn.

Stabilizace podle konceptu ÚPn pro využití po útlumu výroby.

Ostatní zvláštní - sport (ZSP), liniová a maloplošná zeleň (NM).

Regulativy:
1) Jde o území v.v.Q100, tomu je třeba přizpůsobit řešení zástavby území.
2) KZ=0,7.


887

k.ú. Dejvice

Lokalita “Kotlářka” vymezená ul.Šáreckou, Na Míčance, Na Kotlářce.

Výstavba vilové zástavby a objektů pro sport.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), ostatní zvláštní - sport (ZSP), parky a park.uprav.pl. (PP), liniová a malopl.zeleň (NM).

Regulativy:
1) KZP: OC=0,17; SV=0,2
2) KZ: OC=0,8; ZSP=0,3.


916

k.ú. Břevnov

Území mezi ul.Šermířskou a hranicí MČ P-6.

Výstavba obytné skupiny s vybaveností.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:

1) KZP=0,2

Pro OC: PNP=3 (ze Šermířské) ; KZ=0,6

Pro SV: PNP=1 (ze severu) ;KZ=0,3

2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


917

k.ú. Břevnov

Lokalita “Kajetánka”

Výstavba obchodně-administr. objektu.

Všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav. plochy (PP).

Regulativy:
1) SV: KZP=0,65; PNP=3+U
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku, v objektu nesmí být umístěny obytné prostory.
3) Výstavba se nachází v území stavební uzávěry Břevnovské radiály - potřeba koordinovat přípravu výstavby.


922

k.ú. Břevnov

Rekonstrukce areálu “Ladronka”

Veřejné vybavení (VV)

Regulativy:
1) Připouští se pouze rekonstrukce stáv. zástavby.
2) Novou funkcí negativně nezatížit dopravně ani jinak řešené území.
3) Památkově chráněné území - konzultovat ve všech fázích s orgány ochrany památek.


925

k.ú. Dejvice

Výstavba ubytovacího zařízení uvnitř areálu stávajícího Baptistického semináře.

Ostatní zvláštní (ZO)

Regulativy:

Zastavěná plocha a zpevněná plocha max. 350 m2; PNP=2+P; sedlová střecha.


Praha 7
245
Praha 7, Holešovice,
výstavba komerčně admin. provozu, řešení jižního předmostí Libeň. mostu na Holešovické straně
ostatní zvláštní (ZO)
398
Praha 7, Bubeneč, areál Výstaviště,
výstavba kinematografického centra
veletržní, výstavní a kongresové území (ZV)
parkové plochy (PP)
494
Praha 7, Holešovice č. parc. 1122, 1123
výstavba polyfunkčního domu
všeobecně smíšené (SV)
dopravní napojení nebude z ul. Argentinské, 30-ti % podíl zeleně
645
Praha 7, Holešovice, území vymezené ul.Jateční, Na Maninách, Bubenské nábř. a Komunardů
rekonstrukce areálu firmy Brema a dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně smíšení (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
funkční využití území bude omezeno pouze na obchodně - administrativní a lehkou nerušící montážní činnost, skladová funkce nebude dominantní, pouze doprovodná, v inundačním území bude zrealizován zelený pobřežní pás s pěším a cyklistickým propojením

845

k.ú. Holešovice

Roh ul. Argentinská - Plynární

Výstavba ústřední stanice HZSP a integrovaného záchranného systému hl.m.Prahy .

Veřejné vybavení (VV) - podmíněno US

Regulativy:

KZ=0,3.


872

k.ú. Bubeneč

Bývalá zásobní zahrada mezi Stromovkou a nám. Pod Kaštany.

Výstavba zastupitelského úřadu.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy:

KZP=max. 0,13; KZ=0,72; PNP=3; VHZ=11,2 m.


Praha 8
125
Praha 8, Bohnice, ul.Lodžská ,
služby, obchod
všeobecně smíšené (SV)
regulace : respektovat řeš. tramvaje, jako součást výstavby řešit zelené plochy
136
Praha 8, Libeň
čistě obytné (OC)
138
Praha 8, Čimice,
výstavba dílen tělesně postižených
veřejné vybavení (VV)
regulace : respektovat ochr. pásmo 110 kW a VTL plynovod
175
Praha 8, Libeň,
výstavba rod.domů a příjezdové komunikace č. parc. 2178-81, 3826
čistě obytné (OC)
188
Praha 8, Střížkov, přístavba ke stávajícímu autoservisu č. parc. 523/11, k.ú. Střížkov
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň (IZ)
190
Praha 8, Kobylisy, č. parc. 2352, Dolní Chabry, č. parc. 1380/1, 1501/1, 1378/1, 1379,severně a jižně od ul. K Ládví,
výstavba širokosortimentní prodejny u stávající ČSPH
ostatní zvláštní (ZOB)
nerušící výroba a služby(VN)
veřejné vybavení (VV)
parkově upravené plochy (PP)
dopravní plochy (DP)
30% z výměry VN určeno pro biokoridor
191
Praha 8, Kobylisy
výstavba sportovního areálu č. parc. 1034
veřejné vybavení (VV)
196
Praha 8, Libeň, ul.Na stráži,
výstavba rodinného domu č. parc. 2182
čistě obytné (OC)
205
Praha 8, Bohnice, č. parc. 1305, 1306,
dostavba sídliště Bohnice
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
čistě obytné (OC)
parkově upravené plochy (PP)
regul. podm.:budou stanoveny ÚRM hl.m.Prahy
303
Praha 8, Troja, č. parc. 609/2,při ul. Na Dlážděnce,
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
334
Praha 8, k.ú. Troja,
přestavba rod. domu, č. parc. 513
čistě obytné (OC)
353
Praha 8, Libeň,
výstavba činžovního domu při ul.Na žertvách, č. parc. 3395/1 3394/1, 3393, 3392, 3389
všeobecně smíšené (VS)
371
Praha 8, k.ú. Troja,
výstavba rod. domu při ul. Na Dlážděnce, č. parc. 743/3
čistě obytné (OC)
372
Praha 8, Karlín, č. parc .889/10, 889/13, 889/2
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
parkově upravené plochy (PP)
394
Praha 8, Čimice, ul. Na zámkách,
zástavba rod. domy č. parc. 26/9-11
čistě obytné (OC)
louky (NL)
413
Praha 8, Libeň,
výst.hotelového komplexu, č. parc.1332/1-32
všeobecně smíšené (SV)
Parky a parkově upravené plochy (PP)
417
Praha 8, Karlín, roh ul. Ke Štvanici, Pobřežní,
výst. adm. objektu
smíšené měst. jádra (SMJ)
regul. podm.: plochu mezi starou Pobřežní a pěší trasou k hotelu Atrium řešit bez parkování jako vstupní prostor - náhrada parkovišť
495
Praha 8, Kobylisy č. parc. 433,1753/4
stavba admin.- obyt. domu
všeobecně smíšené (SV)
30% plochy vnitř. dvora jako zeleň
521
Praha 8, Troja č. parc. 1108, 1102/1
dostavba a rekonstrukce usedlosti Vavrouška
čistě obytné (OC)
ochrana stav. zeleně(4 ořešáky)
pozor - radioreleový paprsek
525
Praha 8, Kobylisy č. parc. 606/1, 606/17, 605/2, 605/4 - severně od ul. Pod sídlištěm
zástavba bytovými domy a občan.vybaveností
všeobecně smíšené (SV)
čistě obytné (OC)
parky a park. upravené plochy (PP)
zajistit min. 150 záchyt. parkovacích míst, v severní části A a západní části B max. 5 podl.
532
Praha 8, Bohnice č. parc. 749/1, 749/2, 750/1,750/2-2, 750/3-2, 1697/2
rekonstrukce areálu pro psí útulek
ostatní zvláštní (ZO)
liniová a malopl. zeleň (NM)
599
Praha 8, Kobylisy č. parc. 1037/1, 2353/1, 2360/3 a další mezi Čimickým a Ďáblickým hájem
objekty služeb a drobného podnikání a stabilizace zbývajících částí území včetně zrušení 30% určených pro biokoridor ve změně Z III č. 190
všeobecně smíšené (SV)
přírodní neles. pl. (NE)
rekreačně využit. lesy(LR)
připojení na komunikační síť jen z ulice Maškovy,
pozor - ochran. pásmo inž. sítí
686
Praha 8, Karlínč.parc. 693/1 a 192
rekonstrukce a dostavba stávajících objektů ČSÚ
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšené (SV)
691
Praha 8, k.ú.Troja území mezi ul. Čimická a K Pazderkám a usedlostí Vavrouška
výstavba bytů a vybavenosti
a) stabilizace podmín. US
b) čistě obytné (OC)
všeobec. obytné (OV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
přírodní nelesníplochy (NE)
zahrady (PS)
1) vilová zástavba -- plocha OC
koeficient zastavěné plochy parcel vilových domů je 0,1
min.odstup pozemků pro zástavbu od paty Velké Skály v kótě č. 306 min. 40 m, odstup objektů min. 50 m.
min. odstup od východního okraje pěšícesty S-J podél Velké Skály je 5 m.
min. šířka pěšího průchodu pozemky se zelení S-J 12m, u vstupů 20 m.
max. výška 2+ podkroví nebo ustupující patro, v západním a jižním okraji 1+podkroví nebo ustupující patro
2) bytová zástavba -- plocha OV
min.odstup od ul. Čimické 35-40 m
Min. odstup od paty svahu Šutky 60 m (od objektu Šutky rovnoběžně s ochranným pásmem plynu 90 m),
max. výšky objektů v hlavní ose (počítáno od jihu) 4 podlaží, na západním okraji 4 podlaží, na severu 5+ ustupující podlaží s možnou dominantou u vstupu do území 6+ ustupující podlaží.
Podlaží jsou počítána od paty objektů z jihu.
749
Praha 8, Kobylisy, při ul.
Javorová - výstavba rod. domůčistě obytné (OC)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
KZ 0,7; KZP 0,1; KPP 0,25;
PNP 2+podkr.
779
Praha 8, Libeň, severně od
ul.Liberecké - výstavba obytné
skupiny


všeobecně obytné (OV)
zahrady (PS)
rekreačně využitelné lesy(LR)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
KZ 0,65; KZP 0,19; KPP 0,48;
PNP 2-3;
řešit protihluk. ochranu.
780
Praha 8, Libeň
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy
tratě a zaříz. železnice (DŽ)
všeobecně smíšené (SV)
místní komunikace (DS)
ostatní zvláštní - sport(ZSP)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
v ploše ZSP: KZ min 0,35;
v ploše SV: KZ min 0,2; KPP
0,2; KZP 0,6; PNP 5;
v sev. části území sportu
založit souvislý pás zeleně
min.š.10m; vybudovat pěší
propojení do parku Palmovka,
rekonstrukcí stáv. podchodu
pěší propojení na Invalidovnu
a lávkou ze Sluncové do
prostoru mezi tratě ČD ve
směru ul.Trutnovské
832
Praha 8, Libeň
výstavba bytů a ubytovny v
prostoru Mazanka-Okrouhlík


všeobecně obytné (OV)
regulativy:
KZ 0,5; KPP 1,2; KZP 0,3;
CVP-jižní okraj 3 podl.+
ustup. patro, sev.okraj 5
podl + ustup. patro; odstup
zástavby v JZ části pozemku
bude od hranice lesa min.
35m a v jižní části pozemku
10m od osy stáv. cesty.

876

k.ú. Střížkov

Území mezi ul. Tupolelova, Opočenská, Cínovecká a lokalitou “Na pramenech”.

Výstavba plaveckého centra, obchodního areálu, adminstr.centra a bydlení.

Všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nerušící výroby a služeb (VN), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZOB,ZO), dopravní pl. (DP), parky a park.uprav.pl. (PP), izolační zeleň (IZ),doprav. pl. (DS1,2) - podmíněno US.

Regulativy:

1) Pro SV13: KZ=0,5; KZP=0,12; KPP=0,53; PNP=5

Pro ZO21: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1; PNP=1

Pro VV20: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,63; PNP=3

Pro ZO 26: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1; PNP=1

Pro VN9: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,28; PNP=2

ProSV8: KZ=0,45; KZP=0,2; KPP=0,85; PNP= 5

Pro ZOB7: KZ=0,2; KZP=0,56; KPP=0,64; PNP=2

Pro SV5: KZ=0,5; KZP=0,25; KPP=0,75; PNP=3

Pro OV1: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,77; PNP=6

Pro OV15: KZ=0,55; KZP=0,16; KPP=0,8; PNP=6

Pro OV47: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro OV48: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro VV46: KZ=0,5; KZP=0,1; KPP=0,32; PNP=3

Pro ZOB22: KZ=0,03; KZP=0,7; KPP=0,85; PNP=2

Pro SV27: KZ=0,04; KZP=0,48; KPP=0,7; PNP=3

Pro ZO34: KZ=0,5
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Podél komunikací založit aleje.
4) Uvažovat parkoviště se zelení.


908

k.ú. Čimice, Kobylisy

Stabilizace dle US Dolní Chabry

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), veřejné vybavení (VV), veřejná prostranství (DVP), ostatní zvláštní (zo), parky a park.upr.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní (NE), rekreačně využitelné lesy (LR), sady,vinice,zahrady (PS), liniová a malopl.zeleň (NM), zvláštní sloužící odd.(ZSO), nerušící výroba a služby (VN), pl.techn.vybavení (E), důležité sběrné komunik. a měst.tř. (DS2).

Regulativy:
1) pro OC1: KZP=0,15; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
2) pro OC4: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,1 ha.
3) pro OC6: KZP=0,13; KZ=0,6; PNP=2+P(U), min. jeden veřejný prostor 0,1 ha
4) pro OC7: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
5) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
6) V každém OC1,4,6,7 budou plochy PP o min. rozloze 0,25 ha.
7) V OC4 bude zástavba od větrolamu min. 35 m.


909

k.ú. Bohnice

Stabilizace dle US Troja-Podhoří

Čistě obytné (OC), parky a park.uprav.pl. (PP), rekreačně využ.lesy (LR), sady, vinice,zahrady (PS), zvláštní sloužící odd. (ZSO), louky (NL), přírodní nelesní(NE)

Regulativy:
1) Respektovat RR trasu: MTÚ Fibichova - RS Milešovka
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Pro OC1: KZP=0,1; max.výška římsy = 6,5 m
4) Pro OC2: KZP=0,1; max.výška římsy = 5,0 m
5) Pro OC3: KZP=0,075; max.výška římsy =7,0 m


913

k.ú. Troja

Areál Šutka - jižně od ul. Čimická.

Dostavba sportovního areálu.

Ostatní zvláštní - sport (ZSP), přírodní nelesní pl. (NE), izolační zeleň (IZ)

Regulativy:

KZ=0,5


927

k.ú. Libeň

Areál “Pekařka”.

Výstavba obytného souboru.

Čistě obytné (OC), parky a park.uprav.pl. (PP), liniová a malopl. zeleň (NM), přírodní nelesní pl. (NE).

Regulativy:

1) Pro OC1: KZP=0,13; KZ=0,7; PNP=4

pro OC2: KZP=0,19; KZ=0,6; PNP=6
2) Součástí ploch čistě obytných bude 5-ti třídní MŠ integrovaná s 1-2 třídou 1. st. ZŠ min. 0,2 ha.
3) Výstavba min. 50 m od lesa.
4) Podél hlavních komunikací založit aleje.


Praha 9
12
Praha 9, Vysočany,
stavba ČSPH a souvisejících služeb Klíčov
nerušící výroba (VN)
13
Praha 9, Malešice severně od Kolbenovy ul.
hasičská stanice, ČSPH, prodejna aut
ostatní zvláštní (ZO)
veřejné vybavení (VV)
izolační zeleň
44
Praha 9, Libeň při ul. Českomoravské-
rekonstrukce a dostavba ČKD
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň
regulace:podél ul. Českomoravské se ponechává pás cca 15 m pro rozšíření ulice
111
Praha 9, Prosek,
autosalon a diagnosticko-servisní středisko, Klíčov
všeobecně smíšené (SV)
248
Praha 9, Vysočany
stabilizace centrální části Vysočan
všeobecně obytné (OV)
smíšené městského jádra (SMJ)
veřejné vybavení (VV)
parková zeleň (PP)
299
Praha 9, Prosek, č. parc.645, 646/5, 646/3, 4, 647/2,
výstavba velkoploš. obchod.zařízení
ostatní zvláštní -obchod (ZOB)
304
Praha 9, Prosek,
stabilizace dle urb. studie Proseku,č. parc. 321/1
všeobecně smíšené (SV)
324
Praha 9, Vysočany, č. parc.1010, 1992/1, 1992/2,
výstavba ČSPH
všeobecně smíšené (SV)
355
Praha 9, Prosek,
výstavba bytových domů, obch. centra, adm. a ubytovacích objektů,parkové zeleně, č. parc. 614/1, 3, 615/1, 9, 615/4,5
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (VS)
parkově upravené plochy (PP)
488
Praha 9, Hrdlořezy území mezi Českobrodskou a Rokytkou
stabilizace dle konceptu ÚPn
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravenéplochy (PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy (LR)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
izolační zeleň (IZ)
území bude využito převážně pro vybavenost, omezeně pro bydlení, podél Rokytky bude pás přírod.zeleně (biokoridor),na něj budou navazovat příčně parkově uprav.plochy v prostoru malé Rokytky a v prostoru proti vyúsť. ul. Pod Táborem, podél ul. Českobrodské bude pás izolační zeleně, podélně povede územím od východu k západu veřejná komunikace,umožňující obsluhu území, s dvěma napojeními na ul. Českobrodskou v prostoru: křižovatka Pod Táborem a vyústění ul. Za mosty.
509
Praha 9, Vysočany č. parc. 971 a další
rekonstrukce a přístavba domu
všeobecně smíšené (SV)
č. parc. 970 nebude 100%zastavěn, respektovat stáv. staveb.čáru při ul. Českomoravská
513
Praha 9, Vysočany č. parc. 1893, 1894/1, 1895/3
výstavba objektů pro doplňující a pomocné provozní činnosti
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
zástavba v pásu max. 30 m od ul. Pod šancemi, respektovat stáv. uzávěru pro MO
515
Praha 9, Prosek č. parc. 648/1
prodejní a servisní auto-centrum
ostatní zvláštní (ZO)
izolační zeleň (IZ)
respektovat regulaci dle US Prosek, založit zelený pás včetně pěšího tahu při ul. Prosecké, na území areálu 30% zeleně, komunikační napojení mimo ul.Proseckou a Letňanskou
517
Praha 9, Vysočany č. parc. 582-část
vybudování parkoviště
všeobecně smíšené (SV)
575
Praha 9, Libeň č. parc. 161, 3031, 3896,3894, 1942/1
kultivace parku "Podvinní"
parky a park. uprav. pl.(PP)
578
Praha 9, Vysočanyč. parc. 515/2, 517, 518/3
rekonstrukce a dostavba budov pro potřeby FÚ P-9
všeobecně smíšené (SV)
respektovat plánované rozšíř. ul. Českomoravská
604
Praha 9, Prosek č.parc. 460, 461, 1154/4,1154/5 a další území Starého Proseka
stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně obytné (OV)
sady, vinice a zahrady(PSA)
upozornění na stávající sběrače v ul. Prosecké, výhled. trasu tepel.napaječe podél Prosecké ochranné pásmo VTL
706
Praha 9, Vysočany č.parc. 1672/3 - pás při ul. Čakovická
výstavba ČSPH
izolační zeleň (IZ)
780
Praha 9, Vysočany
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

tratě a zaříz. železnice (DŽ)
ostatní zvláštní (ZO)822
Praha 9, Prosek, funkční
uspořádání dle US Prosek

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
nerušící výroba a služby (VN)
parky a park.uprav.plochy(PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
izolační zeleň (IZ)
rekreačně využitelné lesy(LR)
regulativy:
dodržet koef.KZ: OC O,7; OV
O,5; SV 0,4; VV 0,3; ZO 0,3;
VN 0,25;
dodržet ochranné pásmo lesa 50 m.
828
Praha 9, Střížkov, mezi
ul. Liberecká - Vysočanská,
výstavba obchod.admin. centra


ostatní zvláštní (ZO)
smíšené měst. jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
v ploše ZO:KZP 0,56;KPP 1,98;
KZ 0,43; počet NP 5; v ploše
SMJ: KZP 0,35; KPP 1,28;
KZ 0,4; počet NP 4, zvýšit
bilanci dopravy v klidu o
kapacitu stávajícího parkoviště.

852

k.ú. Libeň, Vysočany

Stabilizace dle projednané US Libeň-Vysočany.

Čistě obytné (OC), smíšené měst.jádra (SMJ), všeobecně smíšené (SV), všeobecně obytné (OV), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZO),veřejná prostranství (DVP), dopr.pl. (DP), nerušící výroba a služby (VN), parky a park.upr.pl. (PP), liniová a malopl.zeleň (NM), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:

K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


911

k.ú. Vysočany

Areál severně od ul. Mladoboleslavská.

Výstavba výstaviště - I.etapa.

Ostatní zvláštní - veletržní, výstavní a kongresové území (ZV).

Regulativy:

Před zahájením územního řízení doložit US projednanou pořizovatel ÚPD.


919

k.ú. Prosek

Území vymezené ul. Lovosická, Kytlická, průmysl.polookruhem a ul. Prosecká.

Výstavba obytné skupiny s vybaveností.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), důležité sběr.komun.a měst.tř. (DS2),ostatní zvláštní - sport.komplexy (ZSP), dopr.pl. - garáže (DG), parky a park.upr.pl. (PP), přírodní nelesní pl. (NE), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:
1) pro OC: KZ=0,6; KZP=0,18; KPP=0,72; PNP=max.4
2) pro SV: KZ=0,5; KZP=0,2; KPP=1,0; PNP=4-6
3) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


926

K.ú. Libeň

Lokalita “Podvinný mlýn”.

Výstavba obytného souboru.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.pl. (PP), přírodní nelesní pl. (NE), sady, vinice, zahrady (PSA).

Regulativy:
1) KZP=0,15; KZ=0,75; KPP=0,4; PNP=4
2) Podmínkou je soliterní forma zástavby
3) Část pozemku leží v inundačním území Rokytky, při výstavbě je nutno postupovat podle usn. RZHMP č.641 z 10.5.1994 “k návrhu zásad pro výstavbu v zaplavovaných územích s taxativně uvedenými druhy povolených činností”.
4) Jižní hranice plochy OC bude upřesněna podrobnější dokumentací k ÚR.
5) Respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 podle zákona 222/94Sb. (přeložka plynovodu nebo přeložka regul. stanice se změnou na STL plynovodu).
6) Součást výstavby bude most.
7) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


929

k.ú. Hrdlořezy

Území mezi ul. Českobrodská a Rokytkou obytný soubor “Rokytka”

Oprava regulativů plochy č.1 změny ÚPn č. 488/V v souladu s okolní zástavbou.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy pro plochu 1:

způsob zástavby - rostlá struktura formou respektující přímý kontakt s památkově chráněnou histor.zástavbou Hrdlořez.

KZP=0,3; KZ=0,4;PNP= 2+P (event.akcent 3 podl.)tvarovaná střecha(sedlová, šikmá)


Praha 10
18
Praha 10, Malešice,
průmyslové území
změna kategorie na US
20
Praha 10, Strašnice, ul. Michelangelova,
umístění bytů a vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
27
Praha 10, Michle, ul.U plynárny
přednáškový sál
všeobecně smíšené (SV)
36
Praha 10, Malešice
Cash and carry
velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
38
Praha 10, Vršovice,
obchodní centrum IPS
všeobecně smíšené (SV)zeleň (PP)
57
Praha 10, Strašnice, ul.U hráze
všeobecně obytné (OV),
jen 50% plochy ve vých. části
86
Praha 10, Novostrašnická,
výstavba haly
nerušící výroba (VN)
113
Praha 10, Malešice, Hostivař
stabilizace prům. území
nerušící výroba (VN)
ostatní zvláštní (ZO)
zeleň, parkoviště, dopravní plochy, technické vybavení - plyn
162
Praha 10, Malešice,
přístavba RD
všeobecně obytné (OV)
207
Praha 10, Malešice, č.parc. 804/5, 804/11, 804/14, severozápadně od křižovatky Černokostelecká, Sazečská,
výstavba ČSPH
nerušící výroba a služby(VN)
218
Praha 10, Vinohrady, č. parc.3407,
obytná a administrativní budova, mezi ul. Ruská a Benešovská
všeobecně obytné (OV)
339
Praha 10, Záběhlice,
výstavba dvou rod. domů, č. parc. 2690/6 2690/8
čistě obytné (OC)
360
Praha 10, Záběhlice, parc. č.95,
výstavba rod. domu při ul. Záběhlická
všeobecně obytné (OV)
368
Praha 10, Strašnice, při ul. Průběžná,
uskladnění zařízení technických služeb, č. parc. 31164/1
nerušící výroba a služby(VN)
447
Praha 10, Strašnice, č.parc.3203
výstavba byt. domu
čistě obytné (OC)
450
Praha 10 - Vršovice, č.parc.2020,ul. Ukrajinská a Novgorodská
všeobecně smíšené (SV)
451
Praha 10, Malešice, parc.č. 793/23,
výstavba výrobní haly na úpravu staveb a izol. skla
průmyslová výroba (VP)
527
Praha 10, Vršovice území mezi ul.Petrohradskou,Vršovickou a Botičem
výstavba obytného domu,supermarketu Delvita, parkové úpravy
všeobecně smíšené (SV) p
parky a parkově plochy (PP)
min. podíl zeleně v celé ploše změny bude 45%, koeficient zast. plochy pro celou plochu změny bude 0,45.
534
Praha 10, Záběhlice č. parc. 2307
výstavba terasového byt. domu
čistě obytné (OC)
k dokumentaci k územ. řízení ověřit optimál.výšku objektu(hranice památkové zóny) a objem cca.27 tis.m3 obest. prost., užitková plocha max. 6400 m2
576
Praha 10, Záběhlice jižně od křižovatky ke Spořilovu a U záběhlického zámku
výstavba domova důchodců, bydlení, zeleně
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
max. 30% zpevněných a zastav. ploch, zachovat hodnotné dřeviny
607
Praha 10, Vršovice č.parc. 1037/1, 1037/10, 1037/16 a přilehlá území
víceúčelový objekt, dále stabilizace území podle konceptu ÚPn
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
veřejné vybavení (VV)
nadzemní obestavěný prostor max. 70 tis. m3, koeficient podlažní plochy bude 1,2, max.počet NP bude 5
715
Praha 10, Strašnice č.parc. 1292/5, 1292/7, 8
výstavba obytných domů s vybaveností měst. typu
čistě obytné (OC)
smíšené městského jádra (SMJ)
parky a park. upravenéplochy (PP)
podíl zeleně v OC min.50%, v SMJ min. 30% zeleně a 40%bydlení, pro celou plochu změny bude koeficient zastavěné plochy 0,3 a koeficient podl. pl.1,35
847
Praha 10, Malešice,Strašnice
stabilizace podle projednané
US Staré Malešice-Rybníčky


čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
parky a park.uprav.plochy(PP)
izolační zeleň (IZ)
rekreačně využitelné lesy(LR)
ostatní lesy (LO)
sady,vinice,zahrady (PS)
zahrádkové osady (PZO)
regulativy:
KZ pro OC 0,5-0,7; OV 0,5; SV
0,4; ZSO 0,65; ostatní koef.:
viz závěrečný protokol o
projednání US-zásady regulace
a prost. uspoř. území.

856

k.ú. Záběhlice

Lokalita “Na Chodovci” západně od ul. U záběhlického zámku a severně od ul. Blažimská.

Výstavba obytné skupiny.

Čistě obytné (OC), přírodní nelesní pl. (NE) louky (NL), liniová a malopl. zeleň (NM), parky a park.upr.pl. (PP).

Regulativy:

1) Pro OC 1,2: KZP=0,2; PNP=2+P
2) pro OC 3,4: KZP=0,3; PNP=2+P-4 (v okolí ul.Blažimské)
3) KZ=0,7
4) Na rozhraní OC1 a OC3 bude PP o rozloze 1,0 ha.


865

k.ú. Záběhlice

Mezi ul. Hyacintová a U Zahradního města

Výstavba obytného domu.

Čistě obytné (OC).

Regulativy:
1) KZP=0,29; KZ=0,5; PNP=proměnlivé 3-6+P(terasovitě ustup.dům)
2) Přes plochu změny bude umožněn veřejný průchod od ul. Práčské do ul. Hyacintové a K Chaloupkám.
3) Napojení na ul. Práčskou bude jihovýchodním směrem.
4) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


888

k.ú. Michle

Severně od ul. Záběhlické.

Vybudování drobné nerušící výroby, skladů a služeb, zeleň.

Ostatní zvláštní (ZO), liniová a malopl.zeleň (NM), izolační zeleň (IZ), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:

ZO: KZP=0,5; KPP=1,2; PNP=4; KZ=0,3


901

k.ú. Strašnice

Jižně od ul. V Olšinách.

Dostavba ke stáv. objektu.

Všeobecně obytné (OV).

Regulativy:

HŘ=15m,sklon střechy=45°;PNP=4+2P(U).


Praha 11
23
Praha 11, Chodov
stavba nakladatelství a skladu
všeobecně smíšené (SV)
56
Praha 11, Chodov, Rettich
výstavba rod. domku
čistě obytné (OC)
59
Praha 11, Chodov, ul. Zastrčená, Spořilov Moravec
všeobecně smíšené (SV)čistě obytné (OC)
78
Praha 11, Chodov,
komerční zóna(KIZ)
nerušící výroba (VN)
regulace : uvnitř plochy 30%zeleně,zelený pás podél D 1a ul. Šénovy, směrem na jih rozšířit až k ploše V, koordinovat s úpravou č. 27
246
Praha 11, Chodov,
stabilizace ploch zastavěné části města
veřejné vybavení (VV)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parkové a parkově upravené plochy (PP)
regul. podm.: schvalují se položky č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
383
Praha 11, Chodov, parc. č. 397/1 v ul. Hráského,
výstavba hromadných garáží a střediska pro motoristy
všeobecně smíšené (SV)
443
Praha 11, Chodov č. parc. 2328/2, 2329/1
výstavba areálu pro vybavenost a služby
nerušící výroba a služby(VN)
parky a park. uprav. pl.(PP)
589
Praha 11, Háje č. parc. 1210/14, 17, 18
výstavba obch. a admin. domů s byty
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně obytné (OV)
min. 30% zeleně
632
Praha 11, Chodov soubor pozemků - JM I
stabilizace souboru změn a objekty pro drobné služby při dálnici D1
smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově upravenéplochy (PP) izolační zeleň (IZ)
ostatní zvláštní (ZC)
nerušící výroba a služby(VN)
komunikace I. a II. třídy (DS)
v ploše ZC jeden církevní objekt, zbytek upravit jako parkovou zeleň,
podíl zeleně v ploše SMJ min.30%, OV-50%, SV-40%, VN min.25%
771
Praha 11, Chodov č.parc. 2119/1 - území při Kloknerově ul., JM II
objekty pro nerušící výrobu, administrativu, služby,služební ubytování
všeobecně smíšené (SV) minimální podíl nezpev. ploch 40%, max. výška halového objektu 8 m
711
Praha 11, Chodov, JM II,
funkční uspořádání dle
US JM II


všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
smíšené měst. jádra (SMJ)
nerušící výroba a služby (VN)
dopravní plo.-garáže (DG)
izolační zeleň (IZ)
parky a park.uprav.plochy(PP)
sběrné komun. a městs.třídy (DS)
regulativy:
v SMJ je v SZ části park. zeleň;
podíl zeleně v OV 50%, SV
40%, DG 25%, SMJ min.30%, VN
min.25%.
795
Praha 11, Háje, ul.Výstavní
a Exnárova - obytná skupina
všeobecně obytné (OV)
regulativy:
PNP 5; KZ pro OV 0,4;zajistit
protihluk.ochranu; v ploše OV
při ul.Výstavní pás zeleně
30 m.

856

k.ú. Chodov

Lokalita “Na Chodovci” západně od ul. U záběhlického zámku a severně od ul. Blažimská.

Výstavba obytné skupiny.

Čistě obytné (OC), přírodní nelesní pl. (NE) louky (NL), liniová a malopl. zeleň (NM), parky a park.upr.pl. (PP).

Regulativy:

1) Pro OC 1,2: KZP=0,2; PNP=2+P

pro OC 3,4: KZP=0,3; PNP=2+P-4 (v okolí ul.Blažimské)
2) KZ=0,7
3) Na rozhraní OC1 a OC3 bude PP o rozloze 1,0 ha.


857

k.ú. Chodov, Háje

Jihovýchodní část Jižního Města.

Stabilizace podle konceptu ÚPn hl.m.Prahy.

Čistě obytné (OC), zvláštní sloužící odd. (ZSO), rekreačně využitelné lesy (LR), parky a park.uprav.pl. (PP), přírodní nelesní plochy (NE), louky (NL),

Regulativy:
1) OC1: KZ=0,7; PNP=2+P; PNP při severní hraně = 3+P
2) OC2: KZ=0,8; PNP=2+P; KZP=0,15.
3) V ploše OC2 řešit pěší tah do území ZSO.


898

k.ú. Chodov

Území mezi ul. Tomíčkovou, Ryšavého a trasou “C” metra.

Výstavba zachytného parkoviště a terminálu MHD a HD.

Záchytná parkoviště (DP),

plochy MHD(DM).


Praha 12
55
Praha 12, Modřany,
služby motoristům, Lhotecká ul.
nerušící výroba a služby(VN),
zelený pás ve vých. části
236
Praha 12, Modřany, V koutech č. parc. 1464, 1465, 1411, 1412, 1415, 1420, 1459,
výstavba bytů a vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
čistě obytné (OC)
veřejné vybavení (VV)
375
Praha 12, Kamýk č. parc. 1860/2, jižní strana ul. Lhotecká - část 2
výstavba areálu OBI
všeobecně smíšené (SV)
693
Praha 12, Cholupice - území severozápadně od Cholupic
bytová výstavba a vybavenost
obytné malých sídel (OMS)
louky (NL)
zastavěné a zpevněné plochy max. 30% z celk. pl.
717
Praha 12, Cholupice, přírodní lokalita Vrtilka,
výstavba RD
čistě obytné (OC)
nelesní plochy (NE)
804
Praha 12, Modřany, při ul.
K Vltavě, Na Havránce,
výstavba obytn. skupiny


čistě obytné (OC)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
PNP 2+podkr.až 3 podl.;KZ pro
OC 0,7.
817
Praha 12, Točná
výstavba rod. domů


obytné malých sídel (OMS)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
KZP 0,1; PNP 2
825
Praha 12, Modřany,
mezi Vltavou a železnicí,
výstavba lesoparku
a golf.hřiště.

zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
regulativy:
biokoridor podél Zátišského potoka.

835

k.ú. Modřany

Území mezi ul. Modřanskou a žel. tratí ohraničené na jihu areálem Chirany a na severu měnírnou DP.

Výstavba tramv. vozovny, stabilizace ploch nerušící výroby a služeb.

Dopravní plochy (DM,DP), technické vybavení (K), služeb a nerušící výroby (VN), izolační zeleň (IZ), liniová a malopl, zeleň (NM).

Regulativy:
1) Jedná se území v.v.Q100, tomu je třeba přizpůsobit řešení zástavby území.
2) Nepřipouští se výstavba skladů.


844

k.ú.Kamýk, Modřany

Mezi ul. Kolarovova a Vazovova

Výstavba stanice integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchr. služba).

Veřejné vybavení (VV).

Regulativy:

KZ=0,3


863

k.ú. Modřany

Skupina rod. domů - Baba I.

Čistě obytné (OC).

Regulativy:

KZ=0,8


914

k.ú. Točná

Východně od ul. K výboru

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC), liniová a maloplošná zeleň (NM).

Regulativy:
1) PNP=2; KZ=0,8.
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha 13
5
Praha 13, Stodůlky, Velká Ohrada
změna kategorie na US
6
Praha 13, Stodůlky
ostatní zvláštní pro nákupní středisko a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
7
Praha 13, Stodůlky,
plocha stávajících RD a zahrádek
smíšená malých sídel(SMS)
54
Praha 13, Stodůlky, Na beránku-
servisní a obch. centrum
všeobecně smíšené (SV)
93
Praha 13 - Stodůlky.
Obchodní areál IKEA
nákupní středisko a velkoplošné ochody (ZOB)
156
Praha 13, Stodůlky,
výstavba prodejny potravin, č. parc.2160
všeobecně obytné (OV)
168
Praha 13, Třebonice,
výstavba RD
čistě obytné (OC) zeleň
326
Praha 13, Stodůlky, u ul.Mukařovského,
kulturní centrum "Luka C"
smíšené městského jádra (SMJ)
487
Praha 13, Stodůlky č. parc. 1567/1, 1569/15
výstavba skladového areálu s admin. a službami
ostatní zvláštní skladové (ZS)
dopravní napojení mimo obyt. území do ul.Nárožní,
respektovat kanalizační tunel a STE včetně ochr. pásem, 30 - 40% zeleně v rostlém terénu
794
Praha 13, Stodůlky,
v prostoru ul. Tlumačovské,
obchodně administr.soubor,
bydlení


všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro SV 1: min. KZ 0,3; PNP
2-3; výšková dominanta 12-15
podl.; tvar, výška a umístění
bude ověřeno v násled.dokum.
dle konkrétního programu;
pro SV 2: PNP 2-3; KZ 0,25-0,3.
802
Praha 13, Stodůlky
mezi ul. Nárožní a Armády,
obytný soubor
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro SV při ul.Pod kulturním
domem: PNP 2-3; KZ 0,35;
pro SV při ul.Armády: PNP
2-5; KZ 0,2;
pro SV při ul. Pod hranicí: PNP 5-6;
dominanta 8 podl.; KZ 0,5;
poměr podl.pl.bydlení max.
50%;
pro OC: PNP 3; KZ 0,5;
pro OV: PNP 3-4; KZ 0,45.

905

k.ú. Stodůlky

Území Velké Ohrady - západně od ulice Červeňanského.

Stabilizace podle US Velká Ohrada.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), ostatní zvláštní (ZO), veřejné vybavení (VV), hromadné garáže (DG), veřejná prostranství (DVP), centr.zásobování teplem (T), parky a park.uprav.pl.(PP), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:
1) Pro OC1: jižní část: KZP=0,12; KZ=0,75; PNP=2+P; charakter zástavby: izolované RD na okraji přírodního parku, severní část: KZP=0,2; KZ=0,65 charakter zástavby: izolované a skupinové RD a vila domy
2) Pro OC2: KZP=0,25; KZ=0,5; PNP=2+P; charakter zástavby: izolované RD, skupinové a řadové RD.
3) Pro OC3: KZP=0,25;KZ=0,5; PNP=3-4; charakter zástavby: izolované a skupinové obytné domy charakteru vila domy.
4) Pro OC4:KZP=0,2;KZ=0,65; PNP=2+P; charakter zástavby: izolované, skupinové a řadové RD
5) Pro OV1:KZP=0,35;KZ=0,5;PNP=4-5; charakter zástavby: bloková zástavba okolo kruhového náměstí.
6) Pro SV1,2: KZP=0,3-0,35; KZ=0,4; PNP=2+P; charakter zástavby: zástavba vhodně navazující na charakter původních statků Velké Ohrady a tvořící pevnou hranu ulice Červeňanského.
7) Pro SV3: KZP=0,4; KZ=0,4; PNP=3+P; charakter zástavby: respektující plnou uliční čáru podél nové páteřní komunikace.
8) Pro VV1: mezi zastavěnou částí a plochou hřišť v jižní části lokality nutno ponechat stávající veřejnou pěší cestu.
9) Pro VV2: určená jako rezerva pro zdravot. a soc. zařízení a MŠ; PNP=2-3; zástavbu soustředit v severní části pozemku v návaznosti na obytnou zástavbu s ohledem na přímý kontakt plochy s přírodním parkem.
10) Pro ZO1: KZP=0,5; KZ=0,3; PNP=2+P
11) Pro ZO2: PNP=1+P; charakter zástavby: soliter, dominanta.
12) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha 14
11
Praha 14, Černý most východ,
centrum obč. vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
dopravní plochy (P)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecné obytné (OV)
14
Praha 14, Kyje, mezi zvláštní školou, žel. tratí a Jiráskovou čtvrtí,
umístění školy
veřejné vybavení (VV)
64
Praha 14, Hloubětín,
sklad
nerušící výroba (VN)
zeleň regul. podm: vjezda výjezd z ulice Nademlejnské
109
Praha 14, Hloubětín,
stabilizace stáv. rod. domy
všeobecně obytné (OV)
120
Praha 14, Hloubětín, křiž. ul. Kbelská - Poděbradská
výstavba vybavenosti
všeobecně obytné (OV)
133
Praha 14, Černý most
změna kategorie na US
134
Praha 14, Kyje, Hostavice,
změna kategorie na US
198
Praha 14 , Černý most
výstavba objektů kult., obchod., správních, hospodářských zařízení mezi ul. Chlumecká - Cíglerova a sídlištěm Černý Most II
smíšené měst. jádra (SMJ)
izolační zeleň (IZ)
parkově upravené plochy (PP)
223
Praha 14, Kyje - Hutě,
stabilizace plochy při ul. Za Černým Mostem
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parková zeleň (PP)
298
Praha 14, Hloubětín,
výstavba administr. budovy, č. parc. 1288/1, 1291/4, 1292/1
ostatní zvláštní (ZO)
parkově upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
321
Praha 14, Černý Most,
výstavba obchod. středisek, stabilizace okolního území
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
parky a parkově upravené plochy (PP)
místní komunikace I.a II.tř.
přírodní nelesní plochy (NE)
záchytná a jiná rozsáhlá
parkoviště (DP)
služby a nerušící výroba(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
regul. podmínky : cca 11.000 m2 plochy ZOB 1budou parkoviště osázená stromy, cca 16.500 m2 plochy ZOB 2 dtto, jižní okraj obou ploch ZOB bude řešen jako zelený pás.
497
Praha 14, Černý Most hranice katastrů při ulici Chlumecké
výstavba areálu pro prodej a servis elektroniky
nerušící výroba a služby(VN)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
514
Praha 14, Hostavice č. parc. 3 - 7, 8/1,8/2,11,943
letovisko pro krátkodobé ubytování
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. uprav.plochy (PP)
louky (NL)
respektovat inundaci, stáv. stoku H, rozestavěný sběrač G, realizovat biokoridor podél Hostavického potoka, zachovat louky pro rekreaci, v ploše OC 70% zeleně
520
Praha 14, Kyje č. parc. 793/28
výstavba tří rod. domů
čistě obytné (OC)
parky a park. uprav. pl.(PP)
respektovat doprav. obsluhu dle US Kyje
523
Praha 14, Hloubětínč. parc. 2431/1
výstavba víceúčelového objektu reklamní agentury
všeobecně smíšené (SV)
592
Praha 14, Hloubětín č. parc. 685, 674, 675/2, 675/5, 675/6,545/5, 545/13,
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
605
Praha 14, Černý Most části č.parc. 221/1 a 232/5
dostavba sídliště ČM 2.stavba
všeobecně obytné (OV)
ostatní zvláštní (ZO)
parky a parkově upravenéplochy (PP)
všeobecně smíšené (SV)
výšková hladina bodových
objektů max. 6 podl.a deskových objektů max. 8 podl., podíl zeleně v OV min 30%, v SV-30%
662
Praha 14, Kyje č.parc. 793/32, 33, 45 a další severně od ulice Dvořišťské
výst. rodinných domů
čistě obytné (OC)
parky a park. upravené plochy (PP)
podíl zeleně v OC 50-70%
665
Praha 14, Kyje č.parc. 2589/2,4,6,7,9
výstavba autocentra se sport.kulturním zázemím
ostatní zvláštní (ZO)
služeb a nerušící výroby(VN)
parky a park. upravenéplochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v VN min.25%, v ZO-30%
673
Praha 14, Hloubětín č.parc. 1383/3 a další
výstavba rodinných domů, stabilizace dle US Kyje
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park. upravenéplochy (PP)
zastav.a zpevněné plochy max.30% z ploch OC a SV, hodnotnou stávající zeleň začlenit do zahrad, řešit proti hluk.ochranu (budoucí vysoč. radiála)
790
Praha 14, Hloubětín,
mezi ul. Kolbenova, Kbelská a
Lažská - širokosortimentní
prodejna, skladové a výrobní
prostory
ostatní zvláštní (ZOB)
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň (IZ)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
doprava - parkoviště (DP)
regulativy:
pro ZOB: KZP 0,4;KPP 0,6;
KZ 0,3; PNP 2;
pro VN: KZP 0,45;KPP 1,1; KZ 0,3;
PNP 3; zástavba v plochách
VN a ZOB bude oddělena pásem
zeleně min. š.=15 m; koef.
zeleně bude splněn s odeč-
tením plochy koridoru ochr.
pásma VVN 110 kV; dopravní
obsluhu řešit mimo
příjezd ke hřbitovu;stavební
čára min.12 m od sev.okraje
ul.Kolbenovy a 10 m od vých.
okraje ul. Kbelské.
807
Praha 14, Kyje
mezi ul.Třešňová, Rožmberská
rodinné domyčistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro OC: KZP 0,2; KPP 0,4; PNP
2+P
pro SV: KZP 0,25; KPP 0,4; KZ 0,4;
PNP2+P; podél ul.Třešňové založit pás
stromové zeleně min. š=5 m;
vyřešit protihlukovou ochranu.
846
Praha 14, Kyje, severně od
ul.Chlumecké, funkční uspořád.
dle US Černý most - sever
čistě obytné (OC)
nerušící výroba a služby(VN)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
liniová a malopl. zeleň(NM)
přírodní nelesní plochy(NE)
parky a park. uprav. plochy (PP)
parkoviště (DP)
místní komunikace (DS)
regulativy:
součástí DP bude doprovodná zeleň

867

k.ú. Černý Most, Kyje

Území vymezené ul. Cíglerovou, Broumarskou, Vajgarskou a Kyjským rybníkem.

Výstavba odchodních objektů s park.úpravou okolních ploch.

Všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.plochy (PP), liniová a malopl. zeleň (NM).

Regulativy:
1) KZ=0,46;KZP=0,23; KPP=0,35; PNP=2.
2) Součástí plochy SV je odpovídající kapacita parkovacích ploch.
3) Dopravní napojení SV je na ul. Sklenskou


Praha 15
21
Praha 15, Hostivař,ul. U továren,
průmyslové území, výstavba kancel. obj. a skladů
všeobecně smíšené (SV)
28
Praha 15, Hostivař
obch. areál Mitas
velkoplošné obchodníprovozy (ZOB)
166
Praha 15, Hostivař,Malešice
změna kategorie na US
301
Praha 15, Hostivař,
výstavba centra obchodu, č. parc.1768, 1769/1, 1771-3, 1774/1, 1775, 1779/2, 1780/2, 1781/2
ostatní zvláštní (ZO)
ostatní zvláštní (ZSP)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
přírodní nelesní plochy (NE)
Praha 15, Hostivař,
výstavba prodejny automobilů a servisu, výstavba autosklo servisu a autotechnika,
č. parc. 1457-60 a části parc. č. 1455, 1456
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň(NM)
347
Praha 15, Hor. Měcholupy,č. parc. 512/5, 8,9,523/199,406, 407,
vybudování ČSPH ARAL
izolační zeleň a parkovázeleň (IZ,PP)
378
Praha 15, Hostivař,
dostavba stávajícího areálu
všeobecně smíšené (SV)
628
Praha 15, Hostivař území vymezené ul. Pražská,Švehlova, Zemského práva,Miranova a žel. Tratí
stabilizace území podle konceptu ÚPn (US)
všeobecně smíšené (SV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
parky a parkově upravené plochy (PP)
izolační zeleň (IZ)
max. 35 tis.m2 podl.ploch, z toho min. 20 % bydlení, podíl zeleně v SV 4O %
651
Praha 15, Hostivař hranice Záběhlic území přírodního parku "Hostivař - Záběhlice" Toulcův dvůr s okolím
zřízení areálu Ekologického centra hl.m. Prahy
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
zpevněná a zastav. plocha a max.15%,
ZSO 64-stanovenýzpůsob využití - ekolog.centrum
694
Praha 15, Horní Měcholupy č.parc.523/183 - část
výstavba hromadných patrových garáží
všeobecně smíšené (SV)
podíl zeleně min 30%
731
Praha 15, Horní Měcholupy území jihozápadně od křižovatky Hornoměcholupská- -Kreibichova
dostavba občanské vybavenosti
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
zachovat pás vzrostlé zeleně min 10 m směrem k RD, na území SV min.40%zeleně,stromořadí podél ul. Hornoměcholupské, max. 3 NP.
763
Praha 15, Horní Měcholupy
mezi ul.Ovesná,Hornoměcholupská
obchodně servisní areál a
vybav.


všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
KZ 0,33; max.3 nadzem.podl.;
max. výška římsy 10m; podíl
zeleně z celk.pl. 46%;výsadba
stromů podél obou ulic.
797
Praha 15, Hostivař
mezi ul.Za drahou, U továren
výstavba admin. budovy

všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
KPP 1,0; KZ 0,4;
nová zástavba min. 35m od lesních pozemků

861

k.ú. Hostivař

Jižně od ul. Dolnoměcholupské

Výstavba administr.-skladového areálu.

Nerušící výroby a služeb (VN), liniová a malopl. zeleň (NM).

Regulativy:
1) ŠUP v ul. Dolnoměcholupské = 22 m;
2) PNP=4; KZP=0,35; KZ=0,4.


Praha - Kunratice
84
Praha - Kunratice, okolí rybníků Šeberák a Olšaňák
změna kategorie na US
352
Praha - Kunratice -
soubor změn
všeob. smíšené (SV)
obytné malých sídel (OMS)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošnázeleň (NM)
ostatní zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
614
Praha - Kunratice č.parc. 2364/1,2
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
stabilizace je v rozsahu dvou řad RD, v území směrem k vodoteči se počítá s přírodní zelení (biokoridor)
781
Praha-Kunratice, území mezi
IKEM, Kunratickým lesem a
Vídeňskou ul,
obytný soubor a vybavení


čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
parky a park.uprav.plochy(PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
plochy technického vybavení
regulativy:
KZ pro OV 0,5; OC 0,5-0,7;
SV 0,4; VV 0,3. Před územním
řízením dopracovat a projed-
nat US, v ploše OC nejblíže
Kunratickému lesu max. 3 PNP.

858

k.ú. Kunratice

Lokalita “Na Bažantově”

Výstavba rod. domů, založení retenční nádrže, biokoridoru a ostatní zeleně.

Čistě obytné (OC),), retenční nádrže (VRN), liniová a malopl. zeleň (NM

Regulativy:
1) KZ=0,8; PNP=2+P; KZP=0,15
2) Podél komunikací založit aleje.
3) Při zakládání skeletu komunikací a inž. sítí nesmí být narušen režim spodních vod v území.


Praha - Libuš
66
Praha - Libuš,
RD
všeobecně obytné (OV)
116
Praha - Libuš,Písnice,
výstavba RD a pensionu
čistě obytné (OC)
respektovat biokoridor dle ÚR č.j. 7758/93, 20 m podél potoka
336
Praha - Libuš,Písnice č. parc. 138 - ul. Na losách
výstavba RD
obytné malých sídel (OMS)
392
Praha - Libuš, Písnice, č.p.922/8, ul. K mejtu,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
670
Praha - Libuš, Písnice lokalita "V zákopech" - do 450 mod ul. Libušská
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
zastavěné a zpevněné plochy max. 30% z celk. plochy, v ploše OC bude zelený pás o šíři 15-20 m
717
Praha - Libuš, Písnice přírodní lokalita Vrtilka,
výstavba RD
čistě obytné (OC)
nelesní plochy (NE)
761
Praha - Libuš č.parc. 391/1výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)

Praha - Šeberov
493
Praha - Šeberov, Šeberov - Hrnčíře,stabilizace území podle projednaného návrhu územního plánu měst. č.
a) stabilizace podmíněnaUS
b) čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
služeb na nerušící výroby (VN)
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
hřbitovy (PH)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
louky (NL)
parky a park.upravené plochy (PP)
rekreačně využitelné lesy (LR)
přírodní nelesní plochy (NE)
rybník (VVP)
komunikace I.a II. tř.

Praha - Újezd
490
Praha-Újezd, území mezi D1 a
Kateřinkami, pruh zeleně

izolační zeleň (IZ)


831

k.ú. Újezd

Kateřinky

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC).

Regulativy:

K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha - Lipence
26
Praha - Lipence,
RD Ekospol
čistě obytné (OC)
160
Praha - Lipence, Leče,
výstavba rod. domků
čistě obytné (OC)
250
Praha - Lipence parc.č.2341-8,
výstavba RD
obytné malých sídel (OMS)
616
Praha -Lipence území vymezené navrhovanou komunikací do Černošic na severu, ulicí Strakonickou a hranicí hl.m. Prahy
změna kateg. nestabil. území
stabilizace podmíněna US
849
Praha-Lipence,
funkční uspořádání
části území dle US Lipenceobytné malých sídel (OMS)
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
liniová a malopl. zeleň (NM)
parky a park.uprav.plochy(PP)
sady, vinice, zahrady (PS)
plochy MHD vč. zařízení (DM)
ostatní zvláštní (ZO)
technické vybavení-odpad.vody(K)
sběrné komunikace (DS)
regulativy:
1) pro plochu OC:
a) v sev. části, která
navazuje na stáv. zástavbu:
KZP 0,2, min. podíl zeleně
0,75, šikmý tvar střechy,
max. 2NP + podkroví
b) v jižní a východní části:
KZP 0,15, min.podíl zeleně
0,8, šikmý tvar střechy, max.2 NP c) podél komunikací jednořadá
stromořadí

2) pro plochu SV:KZP 0,6,min.
podíl zeleně 0,3, max. 3 NP

3) pro plochu VV:
a) dům s pečovatelskou služ-
bou: min. podíl zeleně 0,4,
max. 2 NP + podkroví
b) doplnění sport.areálu:KZP
0,6; min. podíl zeleně 0,3
c) základní škola: KZP 0,6;
max. 3 NP

Praha - Slivenec
253
Praha - Slivenec, č. parc. 1765/2, 3,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
559
Praha - Slivenec č. parc. 1177, 1178
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 25% zpev. a zastav.ploch
785
Slivenec-Holyně, západně od
zastavěné části, rod. domyobytné malých sídel (OMS)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
KZ 0,8; KZP 0,15; podlažnost
2+podkr.; šikmá střecha.

868

k.ú. Holyně

Území mezi ul. Pod vysokou mezí, U náhonu a nad ul. K Barrandovu.

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) Podél příjezdové komunikace zřídit alej
2) KZ=0,8
3) K územnímu řízení musí být doložen průkaz hluku


873

k.ú. Slivenec

Lokalita Habeš (U jezírka)

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) PNP=1+P; KZ=0,7; KZP=0,18
2) Alej při hlavní komunikaci.


918

k.ú. Slivenec

Území vymezené ul. Granátovou, hranicí histor. jádra obce a přírodním parkem.

Výstavba obytné skupiny rodinných domů.

Čistě obytné (OC), přírodní nelesní pl. (NE)

Regulativy:
1) KZP=0,2; KPP=0,4; KZ=0,75;PNP=2+P
2) Pás zeleně (NE) bude široký 15-30 m


Praha - Zbraslav
62
Praha - Zbraslav,
RD Baně
obytné území malých sídel (OMS)
257
Praha - Zbraslav,č. parc. 86/1, 86/11,86/12, 86/13,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
podmíněno urb. studií
320
Praha - Zbraslav, č. parc. 1011/2,
stavba polyfunkčního domu (bydlení a vybavenost)
všeobecně obytném(OV)
341
Praha - Zbraslav,obytná čtvrť Nad Královkou
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regul. podm.:systém zastavění bude uzpůsoben podmínkám vyplývajícím z ochranného pásma ÚJP
616
Praha - Zbraslav,území vymezené navrhovanou komunikací do Černošic na severu, ulicí Strakonickou a hranicí hl.m. Prahy
změna kateg. nestabil. území
stabilizace podmíněna US
796
Praha-Zbraslav, území za
Zbraslavskou ul.
bytová výstavba a vybavenost

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro plochu OC: PNP+2 podkroví
či ustupující patro,KZ 0,55;
tvar střechy sedlová
pro plochu OV:PNP 3 + P; KZ 0,45
pro pl.SV: PNP 2-4 + P; KZ 0,35
komuikace S-J bude obytná s min.doprav. provozem s oboustr.alejí o délce min.200m a šířce min. 20m, z toho komunikace max. 6mPraha - Radotín
251
Praha - Radotín, parc.č. 24
všeobecně obytné (OV)
561
Praha - Radotín č. parc, 2055/1
výstavba RD
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
787
Praha-Radotín
rekonstr. Zderazské ul.
a související plochy


komunikace II. tř. (DS)
plochy techn. vybavení (V)
přírodní nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy (LR)

881

k.ú. Radotín

Lokalita “Mramorka”

Výstavba obytných domů a vybavenosti.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:
1) Pro severní část lokality mezi ul.Věštínská, Na Mramorce, Tachovská, Zbynická:

KZP=0,38; KZ=0,45; PNP=2+P

Pro jižní část lokality mezi ul. Věštínská, Na Mramorce, Tachovská, Zbynická:

KZP=0,43; KZ=0,5; PNP=2-3+P

Pro blok mezi ul. Výpadová, Věštínská, Nýřanská, Tachovská:

KZP=0,5; KZ=0,3; PNP=1-3+P

Pro blok mezi ul. Věštínská, Zbynická, Tachovská, Nýřanská:

KZP=0,5; KZ=0,3; PNP=2-3+P

Pro blok mezi ul. Výpadovou, žel.tratí a potokem:

KZP=0,55; KZ=0,2
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha - Zličín
3
Praha - Zličín, západně od konečné stanice metra
změna kategorie na US,
ostatní zvláštní pro nákupní středisko a velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
262
Praha - Zličín,
výstavba obchod. - administr. a sklad.areálu
ostatní zvláštní - sklady (ZS)
563
Praha - Zličín, Třebonice č. parc. 317/3
rozšíření ploch zeleně
izolační zeleň (IZ)
koordinace se záměrem MUK Rozvadovská spojka- ul. Řevnická

Praha - Velká Chuchle
2
Praha - Velká Chuchle, Hvězdárna
čistě obytné (OC),
všeobecně smíšené (SV),
izolační zeleň
784
Praha - Velká Chuchle
jižní část areálu
AB Barrandov

přírodní nelesní plochy (NE)Praha - Lochkov
33
Praha - Lochkov,
RD Bouček
obytné malých sídel (OMS)

Praha - Řeporyje
274
Praha - Řeporyje
soubor pozemků podle Dalejského potoka
výstavba rekreačního a ubyt. areálu
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
přírodní a lesní plochy (NE)
všeobecně smíšené (SV)
tratě a zařízení železnic (DŽ)
nezvětšit zastavenou plochu území oproti stávajícímu stavu, ubytovací kapacita max. 20 lůžek, navrhovaná kapacita nezasáhne do suchého poldru (konc. ÚPn), na dně údolí mezi železnicí a Dalejským potokem zachovat veřejnou pěší cestu

Praha - Suchdol
32
Praha - Suchdol,
RD Basař
čistě obytné (OC)
77
Praha - Suchdol,
RD
čistě obytné (OC)
345
Praha - Suchdol
č. parc. 58, 59, a další v ul. U kapličky
stabilizace na obytné území
čistě obytné (OC)
681
Praha-Suchdol, k.ú. Suchdol
parc.č. 1627/45, 49
výstavba obytné skupiny
3-4 podlažních domů
čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
max. výška 3 NP+ vestavěné podkroví, max. 25% zastavění
824
Praha-Suchdol
parc.č.74/1,3-5
výstavba rod.domů


čistě obytné (OC)
liniová a malopl. zeleň (NM)
regulativy:
KZ 0,75 pro OC; max.NP 2+P;
na severu zelený pás š=30m.

879

k.ú. Suchdol

ul. Ke Kozím hřbetům

Funkční stabilizace stávající zástavby.

Čistě obytné (OC),

Regulativy:

KZP=max. 0,15; PNP=2+P; KZ=0,7


Praha - Nebušice
9
Praha - Nebušice,
mezinár. škola a bydlení
čistě obytné (OC),
veřejná vybavenost (VV)
51
Praha - Nebušice,
RD Klášter Premonstrátů
čistě obytné (OC)
285
Praha 6, Jenerálka,
rekonstruce areálu Jenerálka na mezinár.vzdělávací babtistický seminář
ostatní zvláštní (ZO)
sady, vinice, zahrady
316
Praha - Nebušice, č. parc. 989/8, 9, ul. Dubová,
výstavba rod. domu
čistě obytné (OC)
358
Praha - Nebušice č. parc. 110, 111/1,1 12/1,12/2
výstavba RD, veřejná zeleň
obytné malých sídel (OMS)
park. uprav. pl.(PP)
426
Praha - Nebušice, č. parc. 276/2,
výstavba rod. domů
čistě obytné (OC)
přírodní nelesní plochy (NE)
regul. podm.: zástavbav pruhu 20m od severní hranice
podél potoka pás přírodní zeleně

Praha - Řepy
29
Praha - Řepy,
Automoto - Zvoníček
nerušící výroba a služby (VN)
572
Praha - Řepy č. parc. 1142/465, 1142/467
výstavba RD
čistě obytné (OC)
max. 30% zpevněných a zastavěných ploch

Praha - Lysolaje

676

k.ú. Lysolaje

Funkční uspořádání podle US

Obytné malých sídel(OMS), čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), ostatní zvláštní-církevní (ZC), veřejné vybavení (VV), parky a park.uprav.plochy (PP), liniová a malopl. zeleň (NM), přírodní nelesní (NE), retenční nádrž (VRN), sady, vinice,zahrady (PS), zahrádkové osady (PZO), smíšené malých sídel (SMS).

Regulativy:

K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


903

k.ú. Lysolaje

Lokalita “Výhledy II” - východně od ul. Sídlištní.

Výstavba bytových domů.

Čistě obytné (OC), parky a park.uprav.pl.(PP)

Regulativy:

OC: KZP=0,2;

PNP=3, objekt proti VŠ kolejím max.6; KZ=0,7


Praha - Přední Kopanina
418
Praha - Přední Kopanina, č. parc. 696/2 (282)
výstavba rod. domů
obytné malých sídel (OMS)

Praha - Troja
97
Praha - Troja,
výstavba obyt. skupiny
čistě obytné (OC)
regulace:zástavbu hmotově (výšková hladina) přizpůsobit okolní zástavbě,
pozor - kanalizační stoka
278
Praha - Troja, usedlost Salabka č.p. 57,
rekonstrukce památkově chráněného souboru na poly-funkční objekt
všeobecně smíšené (SV)
286
Praha - Troja,
rozšíření ZOO dle generelu
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
zeleň
322
Praha - Troja,
stabilizace areálu Pražské botanické zahrady
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
přírodní a lesní plochy (NE)
pěstební plochy (OP)
parkově upravené plochy (PP)

909

k.ú. Troja

Stabilizace podle US Troja-Podhoří.

Čistě obytné (OC), parky a park.uprav.pl. (PP), rekreačně využ.lesy (LR), sady, vinice,zahrady (PS), zvláštní sloužící odd.(ZSO), louky (NL), přírodní nelesní (NE).

Regulativy:
1) Respektovat RR trasu: MTÚ Fibichova - RS Milešovka
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Pro OC1: KZP=0,1 max.výška římsy = 6,5 m
4) Pro OC2: KZP=0,1 max.výška římsy = 5,0 m
5) Pro OC3: KZP=0,075 max.výška římsy = 7,0 m


Praha - Březiněves
15
Praha - Březiněves
čistírna odpad. vod
technické vybavení (K)
169
Praha - Březiněves,
výstavba RD
obytné území malých sídel (OMS)
659
Praha - Březiněves soubor pozemků
stabilizace území podle konceptu ÚPn (US)
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
služeb a nerušící výroby(VN)
veřejné vybavení (VV)
parky a parkově upravené plochy (PP)
sady, vinice, zahrady (PS, PSA)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
izolační zeleň (IZ)
podíl zeleně v OC 50-70%, v OV 50%, v VV min 40%, v VN min 25%

878

k.ú. Březiněves

Území navazující na jižní část Březiněvsi, podél ul. Na hlavní.

Stabilizace jižní části Březiněvsi.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB), ostatní zvláštní (ZO), parky a park. uprav. plochy (PP), liniová a malopl. zeleň (NM), izolační zeleň (IZ), zahradnictví (PZ).

Regulativy:

1) Pro OC: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro OV: KZ=0,5; KZP=0,2; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro SV: KZ=0,25; KZP=0,4; KPP=0,9; PNP=2-3

Pro ZOB: KZ=0,3; KZP=0,4; KPP=0,8; PNP=2-3

Pro ZO: KZ=0,25; KZP=0,4; KPP=0,8; PNP= 2-3

Pro PZA: KZ=0,5; KZP=0,18; KPP=0,16; PNP=1-2

2) Podél ul.”Na hlavní” založit alej stromů.

3) Podél ul. “Na Fabiánce” a v jejím pokračování založit alej stromů.


Praha - Dolní Chabry
224
Praha - D. Chabry,
série změn dle urb. studie Dolní Chabry
čistě obytné (OC)
ostatní zvláštní pro oddech (ZO)
hromadné garáže
zeleň,
pěstební plochy
všeobecně smíšené (SV)
veřejná vybavenost (VV)
východní plocha u hromadných garáží vpravo dole - maloplošná zeleň s vypuštěním lokality severozápadně od Bíleneckého nám.
518
Praha - Dolní Chabry
č. parc. 1502, 1503
výstavba skladových hal
ostatní zvláštní -skladové (ZS)
v místě dodržet regul.podmínky USD Dol. Chabry, haly napojit na ul. Dopraváků, minimalizovat vliv na obyt. zástavbu v ul. Ústecká, výška objektů 3 podl.
593
Praha - Dolní Chabry
č. parc. 1374/20, 1374/21, 1374/22, 1374/23, 1374/24, 1374/33, 1507/2, 1505, 1504
vybudování sklad. areálu a administr. objektu
nerušící výroba a sl.(VN)
ostatní zvláštní (ZO)
všeobecně smíšení (SV)
parky a parkově uprav.pl. (PP)
max. výška zástavby 3 podl.,dominanta č.15 max. 5podl., min. 15% nezpevněných ploch v areálech
615
Praha - Dolní Chabry
část č.parc. 1374/1
výstavba rodinných domů
čistě obytné (OC)
koef. zastavění max.0,3, šířkové založení příč. komunik.: v pokračování ul. U váhy a ul.vycházející z oblouku ul. Pod křížem

908

k.ú. Dolní Chabry

Stabilizace podle US Dolní Chabry

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), veřejné vybavení (VV), veřejná prostranství (DVP), ostatní zvláštní (zo), parky a park.upr.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní (NE), rekreačně využitelné lesy (LR), sady,vinice,zahrady (PS), liniová a malopl.zeleň (NM), zvláštní sloužící odd.(ZSO), nerušící výroba a služby (VN), pl.techn.vybavení (E), důležité sběrné komunik. a měst.tř. (DS2).

Regulativy:
1) pro OC1: KZP=0,15; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
2) pro OC4: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,1 ha.


3) pro OC6: KZP=0,13; KZ=0,6; PNP=2+P(U), min. jeden veřejný prostor 0,1 ha
4) pro OC7: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
5) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
6) V každém OC1,4,6,7 budou plochy PP o min. rozloze 0,25 ha
7) V OC4 bude zástavba od větrolamu min. 35 m


Praha - Ďáblice
318
Praha - Ďáblice,
dostavba území mezi sídlištěm a starými Ďáblicemi
série bydlení - vybavenost
327
Praha - Ďáblice,
výstavba rod. domu, č. parc. 409/19,409/21-23, 409/32
čistě obytné (OC)
707
Praha - Ďáblice, území vymezené ul. Šenovskáa Květnová v pruhu š. cca. 150 m
výstavba čtvrti rod. domů
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
přírodní nelesní (NE)
zpevněná a zastavěná plocha max. 30%

876

k.ú. Ďáblice

Území mezi ul. Tupolevova, Opočenská, Cínovecká a lokalitou “Na pramenech”.

Výstavba plaveckého centra, obchodního areálu, admin. centra a bydlení.

Všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nerušící výroby a služeb (VN), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZOB,ZO), dopravní pl. (DP), parky a park.uprav.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), dopravní pl. (DS1,2) - podmíněno US.

Regulativy:

1) Pro SV13: KZ=0,5; KZP=0,12; KPP=0,53; PNP=5

Pro ZO21: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1;, PNP=1

Pro VV20: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,63; PNP=3

Pro ZO26: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1; PNP=1

Pro VN9: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,28; PNP=2

Pro SV8: KZ=0,45; KZP=0,2; KPP=0,85; PNP= 5

Pro ZOB7: KZ=0,2; KZP=0,56; KPP=0,64; PNP=2

Pro SV5: KZ=0,5; KZP=0,25; KPP=0,75; PNP=3

Pro OV1: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,77; PNP=6

Pro OV15: KZ=0,55; KZP=0,16; KPP=0,8; PNP=6

Pro OV47: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro OV48: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro VV46: KZ=0,5; KZP=0,1; KPP=0,32; PNP=3

Pro ZOB22: KZ=0,03; KZP=0,7; KPP=0,85; PNP=2

Pro SV27: KZ=0,04; KZP=0,48; KPP=0,7; PNP=3

Pro ZO34: KZ=0,5
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Podél komunikací aleje.
4) Uvažovat parkoviště se zelení.


878

k.ú. Ďáblice

Území navazující na jižní část Březiněvsi a podél ul. Ďáblické.

Stabilizace severní části Ďáblic.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB), ostatní zvláštní (ZO), parky a park. uprav. plochy (PP), liniová a malopl. zeleň (NM), izolační zeleň (IZ), zahradnictví (PZ).

Regulativy:
1) Pro OC: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro OV: KZ=0,5; KZP=0,2; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro SV: KZ=0,25; KZP=0,4; KPP=0,9; PNP=2-3

Pro ZOB: KZ=0,3; KZP=0,4; KPP=0,8; PNP=2-3

Pro ZO: KZ=0,25; KZP=0,4; KPP=0,8; PNP= 2-3

Pro PZA: KZ=0,5; KZP=0,18; KPP=0,16; PNP=1-2
2) Podél ul.”Na hlavní” založit alej stromů.
3) Podél ul. “Na Fabiánce” a v jejím pokračování založit alej stromů.


894

k.ú. Ďáblice

Severně od ul. Šenovská-Statková.

Výstavba RD.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) KZ=0,7; KZP=0,16; KPP=0,4; PNP=2+P(U)
2) Při ul. Šenovské bude pás zeleně a alej.
3) Zachovat návaznost na budoucí sousední zelené plochy.


907

k.ú. Ďáblice

Stabilizace podle US Čakovice

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), obytné malých sídel (OMS), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZO), parky a park.upr.plochy (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní pl.(NE), sady, vinice, zahrady (PS), zahradnictví (PZ), louky (NL), liniová a malopl.zeleň (NM), potoky (VVP), nerušící výroby a služeb (VN), tratě a zařízení železnic (DZ).

Regulativy:
1) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
2) V SZ a JZ části plochy OC budou kompaktní plochy PP=0,3 ha.
3) Regulační zásady pro využití plochy “Staré návsi” (SV) budou stanoveny zastavovacími podmínkami.
4) Podél ul. Kostelecké bude stromořadí.
5) V Miškovicích a Třeboradicích podél obslužných komunikací bude alej.


908

k.ú. Ďáblice

Stabilizace podle US Dolní Chabry

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), veřejné vybavení (VV), veřejná prostranství (DVP), ostatní zvláštní (zo), parky a park.upr.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní (NE), rekreačně využitelné lesy (LR), sady,vinice,zahrady (PS), liniová a malopl.zeleň (NM), zvláštní sloužící odd.(ZSO), nerušící výroba a služby (VN), pl.techn.vybavení (E), důležité sběrné komunik. a měst.tř. (DS2).

Regulativy:
1) pro OC1: KZP=0,15; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
2) pro OC4: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,1 ha.
3) pro OC6: KZP=0,13; KZ=0,6; PNP=2+P(U), min. jeden veřejný prostor 0,1 ha
4) pro OC7: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
5) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
6) V každém OC1,4,6,7 budou plochy PP o min. rozloze 0,25 ha
7) V OC4 bude zástavba od větrolamu min.35 m.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), veřejné vybavení (VV), veřejná prostranství (DVP), ostatní zvláštní (zo), parky a park.upr.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní (NE), rekreačně využitelné lesy (LR), sady,vinice,zahrady (PS), liniová a malopl.zeleň (NM), zvláštní sloužící odd.(ZSO), nerušící výroba a služby (VN), pl.techn.vybavení (E), důležité sběrné komunik. a měst.tř. (DS2).

Regulativy:
1) pro OC1: KZP=0,15; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
2) pro OC4: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,1 ha.
3) pro OC6: KZP=0,13; KZ=0,6; PNP=2+P(U), min. jeden veřejný prostor 0,1 ha
4) pro OC7: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
5) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
6) V každém OC1,4,6,7 budou plochy PP o min. rozloze 0,25 ha
7) V OC4 bude zástavba od větrolamu min. 35 m


Praha - Běchovice
851
Praha-Běchovice
technologický parkčistě obytné (OC)
ostatní zvláštní - velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
technické vybavení (TE)
veřejná prostranství (DVP)
rekreačně využitelné lesy (LR)
louky (NL)
liniová a maloplošná zeleň (NM) regulativy:
V ochranném pásmu zvlášť
chráněného území přírodní památky Počernický rybník je výstavba vyloučena.
Podíl ploch zeleně v rostlém terénu:u OC 50-70%;
u ZO 30%.

853

k.ú. Běchovice

Při ul. Do Říčan

Bytová výstavba s přísl. vybaveností.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené(SV), ostatní zvláštní (ZO), veřejné vybavení (VV), parky a park.uprav.plochy (PP), liniová a malopl.zeleň (NM), louky (NL), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:

1)Pro ZO: KZ=0,4; KZP=0,3; KPP=0,6; PNP=1-2

Pro VV: sportovní plochy

Pro OC: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,45; PNP=2+P(U)

Pro SV: KZ =0,4 KZP=0,3 KPP=0,6 PNP=2+P(U),3 , umístit MŠ min. 4 třídy -min.0,25 ha pozemek.