Vyhláška č. 28/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 19/1994 Sb. hl. m. Prahy, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 28/1995
Sbírka 10/1995
Datum vydání 11.07.1995
Datum účinnosti 01.08.1995
Datum zrušení 01.01.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Plné znění

Viz č. 27/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl.m. Prahy se změnami a doplňky ve znění pozdějších předpisů do 10.6.1997


od 1.3.1996
Změna: 10/1996 Sb. HMP


Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 11. 7. 1995 podle § 24, odst. 1 a § 45 písmeno l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 262/1992 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Vyhláška č. 19/1994 Sb. hl.. Prahy o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto :

1. V příloze č. 2 se doplňuje :

1.1. V bodě XVI. městská část Praha - Řeporyje 2. kanalizační sběrač Chaby - Řeporyje Řeporyje

1.2. V bodě XXI. městská část Praha 6 7. výstavba a rozvoj letiště Ruzyně Ruzyně

1.3. V bodě XXXVII. městská část Praha - Horní Počernice 3. stoka H - H2 Horní Počernice

1.4. V bodě XLI. městská část Praha 14 6. stoka H - H2 Kyje 7. spalovna TMO Malešice včt. inž. sítí Kyje

1.5. V bodě XLVI. městská část Praha 10 8. spalovna TMO Malešice včt. inž. sítí Malešice

1.6. V bodě XLVIII. městská část Praha - Dolní Měcholupy 2. spalovna TMO Malešice včt. inž. sítí Dolní Měcholupy

1.7. V bodě L. městská část Praha 15 2. spalovna TMO Malešice včt. inž. sítí Horní Měcholupy

1.8. V bodě LVI. městská část Praha - Štěrboholy 5. spalovna TMO Malešice včt. inž. sítí Štěrboholy

Znění od 1.3.1996
Bod 2. se vypouští .

Čl.2


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

32/1999 Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy