Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 2/2001
Sbírka 1
Datum vydání 04.01.2001
Datum účinnosti 01.02.2001
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 4.1.2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Příloha č. 2 vyhlášky č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 21/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č,.31/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 36/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 40/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 4/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 7/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 8/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 12/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 16/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 21/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 28/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 33/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 40/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 44/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 46/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 51/2000 Sb. hl.m. Prahy

se mění takto:

1. V odstavci 03) se na konci připojuje tento výčet:

Movitý

Výměra maj.

Katastrální území Parc. číslo (m2) Č. pop. (Kč)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Žižkov 1755/1 78
Žižkov 1755/2 9
Žižkov 1755/3 28
Žižkov 1755/4 12
Žižkov 1755/5 70
Žižkov 4330 5272
Žižkov 4331/2 6
Žižkov 4332/2 399

včetně staveb bez čp. terénních a sadových úprav”

V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet :

Movitý

Výměra maj.

Katastrální území Parc. číslo (m2) Č. pop. (Kč)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Nusle 1721/2 434
Podolí 1940/2 256
Podolí 1940/3 106
Podolí 1940/4 33
Podolí 1940/5 23
Podolí 1940/6 5
Podolí 1940/7 6

včetně staveb bez č.pop. , drobné architektury a sadových úprav na těchto pozemcích”

V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet :

Movitý

Výměra maj.

Katastrální území Parc. číslo (m2) Č. pop. (Kč)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Chodov 3264/4 259
Chodov 3265/1 277
Chodov 3265/6 235
Chodov 2899/17 693
Chodov 2899/18 198
Chodov 2899/19 92
Chodov 2899/20 14
Chodov id. 4/6 2336/140 35
Chodov id. 4/6 2336/141 115

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích”

 

V odstavci 47) se na konci připojuje tento výčet :

Movitý

Výměra maj.

Katastrální území Parc. číslo (m2) Č. pop. (Kč)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Horní Měcholupy 491/5 277
Horní Měcholupy 491/6 287
Horní Měcholupy 491/7 289
Horní Měcholupy 491/8 289
Horní Měcholupy 491/9 300
Horní Měcholupy 491/10 278
Horní Měcholupy 491/11 283
Horní Měcholupy 491/12 294
Horní Měcholupy 491/13 261
Horní Měcholupy 509/21 236
Horní Měcholupy 509/46 331
Horní Měcholupy 523/325 283
Horní Měcholupy 523/326 280
Horní Měcholupy 523/327 280
Horní Měcholupy 523/328 283
Horní Měcholupy 523/329 282
Horní Měcholupy 523/330 291”

 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2001.

 

Ing. arch. Jan K a s l ,v.r.
primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

15/2001 Obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy