Nařízení č. 30/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 30/2003
Sbírka 17
Datum vydání 02.12.2003
Datum účinnosti 27.12.2003
Datum zrušení 15.10.2005
Důvod zrušení vydání nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

 

 

      Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne  2. 12. 2003 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.,      

o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb.

a zákona č. 356/1999 Sb., vydat toto nařízení:

 

 

Čl. I

 

      Vyhláška č.27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č.41/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č.3/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č.11/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky              

č. 20/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 11/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky  č.25/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č.41/2000 Sb. hl.m. Prahy,  nařízení č.5/2001 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č.17/2001 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č.4/2002 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č.15/2002 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 25/2002 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 6/2003 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č. 18/2003 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

 

1. V příloze č. 1 v části „tržní místa“ řádek Celetná u č. 34/569, roh Ovocný trh zní:

 

 

Praha 1

Celetná u č. 34/569, roh Ovocný trh

1

10 m2

po-ne

5,00-24,00

celoročně

tisk, tabák

 

 

 

2. V příloze č. 1 v části „tržní místa“ řádek Václavské náměstí před domem č. 59/812 (městský mobiliář) zní:

 

 

Praha 1

Václavské náměstí před domem č. 59/812 (městský mobiliář)

1

5 m2

po-ne

5,00-24,00

celoročně

tisk, tabák, drobné upomínkové předměty

 

 

3. V příloze č. 1 v části „tržní místa“ řádek  Před vchodem do hypermarketu Globus zní:

 

 

Zličín

Před vchodem do hypermarketu Globus

10

400 m2

 

celoročně

květiny, zelenina, potřeby pro zahrádkáře, camping, cukrovinky, velikonoční zboží, dušičkové zboží, vánoční zboží

 

 

 

 

 

4.  V příloze č. 1 se v části „tržní místa“ doplňují tyto řádky:

 

Praha 3

Jana Želivského, západní chodník, 27 m od vchodu na Olšanský hřbitov, mezi 3-9 stromem

4

40 m2

 

po-ne

6,00-18,00

příležitostně

1 měsíc před velikonocemi, 15.10.-4.11. a

 1.12.-31.12.

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže,

velikonoční zboží

dušičkové zboží

 

vánoční zboží

 

 

Jana Želivského, východní chodník, 16 m od vchodu na Olšanský hřbitov, mezi 2-4 stromem

2

44 m2

po-ne

6,00-18,00

příležitostně 1 měsíc před velikonocemi, 15.10.-4.11 a

1.12.-31.12.

květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže,

velikonoční zboží

dušičkové zboží

 

vánoční zboží

 

Praha 4

Kačerov, parc.č. 3256/7

1

7 m2

 

celoročně

občerstvení (stravovací služby)

 

Praha 8

Florenc, st.metra B, parc.č. 194/1

2

14 m2

po-ne

6,30-20,00

celoročně

občerstvení (stravovací služby), nealkoholické nápoje, trvanlivé pečivo, hostinská činnost

 

Praha 11

Háje, záp. strana – úroveň ulice, u trafiky, č.p. 1228, k.ú. Háje

1

10 m2

 

celoročně

občerstvení (stravovací služby) s pivem 10 st.

 

Zličín

Zličín, stanice metra B, parc. 320/15, k.ú. Třebonice

1

7 m2

 

celoročně

občerstvení (stravovací služby)

 

5. V příloze č. 1 se v části „předsunutá prodejní místa“ doplňuje tento řádek:

 

 

Praha 1

Havelská u č. 7/509

4 m2

 

celoročně

do 31.3.2004

upomínkové předměty vztahující se k Praze nebo ČR

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 27. prosince 2003.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hl. m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

16/2005 Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy