Vyhláška č. 36/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Zrušení vyhlášky č. 23/1995 Sb. hl. m. Prahy, o úpravě základního nájemného z bytů pro výhodnou polohu domu
Číslo 36/1995
Sbírka 14/1995
Datum vydání 29.09.1995
Datum účinnosti 29.09.1995
Plné znění

Čl.1

Ministerstvo financí České republiky svým rozhodnutím č. j. 16/60514/95 ze dne 29. září 1995 zrušilo s účinností od 29. září 1995 vyhlášku hlavního města Prahy č. 23/1995 Sb. hl. m. Prahy o úpravě základního nájemného z bytů pro výhodnou polohu domu.