vyhlaska_cislo_37_ze_dne_30_10_1998

Popis Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 37/1998
Sbírka 08/1998
Datum vydání 30.10.1998
Datum účinnosti 05.11.1998
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vyhl.č.12/1999 Sb.HMP
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.10.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1


Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 22/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/1998 Sb. hl.m. Prahy
se doplňuje takto

1. V odstavci 01) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Staré Město
274
16675
. .
Staré Město
1148
3327
. .
Staré Město
168
558
. .
Nové Město
2313/11
614
. .
Nové Město
2313/14
8240
. .
Nové Město
2317/2
196
. .
Nové Město
2317/3
623
. .
Nové Město
2317/4
98
. .
Nové Město
2317/5
75
. .
Nové Město
2317/6
62
. .
Nové Město
2317/7
553
. .
Nové Město
2317/8
616
. .
Nové Město
2318/1
5868
. .
Nové Město
2318/7
502
. .
Nové Město
2318/8
2920
. .
Nové Město
2/2
80
. .
Nové Město
2/10
705
. .
Nové Město
2/11
394
. .
Nové Město
2/12
39
. .
Nové Město
2523/2
7437
. .
Nové Město
2523/7
935
. .
Nové Město
2523/8
286
. .
Nové Město
2523/9
420
. .
Nové Město
2523/10
218
. .
Nové Město
661/1
1015
. .
Nové Město
665
5724
. .
Nové Město
666
460
. .
Nové Město
667
42
. .
Nové Město
668
9
. .
Nové Město
2360/2
2383
. .
Nové Město
2360/4
2495
. .
Nové Město
2360/6
615
. .
Malá Strana
298
3770
. .
Malá Strana
778/1
3418
. .
Malá Strana
779
3523
. .
Malá Strana
780
12216
. .
Malá Strana
781
114
. .
Malá Strana
782
1004
. .
Malá Strana
788
456
134
.
Malá Strana
790
3521
. .
Malá Strana
791
627
. .
Malá Strana
134
47
. .
Malá Strana
135
50
. .
Malá Strana
136
50
. .
Malá Strana
137/2
19966
. .
Malá Strana
137/3
598
. .
Malá Strana
148
1722
. .
Malá Strana
702/1
6495
. .
Malá Strana
710/1
3922
. .
Malá Strana
651/1
1118
. .
Hradčany
691
82
. .
Hradčany
692
3153
. .
Hradčany
702
44
. .
Hradčany
703
2647
. .
Hradčany
705/1
941
. .

včetně staveb bez č.pop. (chodníky, schodiště, opěrné zdi a drobná architektura) a gotické kašny na pozemku parc.č. 1148 v k.ú. Staré Město”
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)

Malá Strana
642
2801
. .

2. V odstavci 03) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Žižkov 1778/1
16
. .
Žižkov 1778/2
24
. .
Žižkov 1780/1
52172
. .
Žižkov 1793/1
869
. .
Žižkov 1793/2
379
. .
Žižkov 1793/4
7
. .
Žižkov 1795/1
182
. .
Žižkov 1799
48
. .
Žižkov 1800/1
8
. .
Žižkov 1800/2
36
. .

3. V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Podolí
416
160
. .
Podolí
417
1655
. .
Podolí
418
2776
. .
Podolí
420
114
. .
Podolí
421
1459
. .
Podolí
425
311
. .
Podolí
426
526
. .
Hodkovičky
850/4
839
. .
Michle 1250/2
431
. .
Michle 1251/1
879
. .
Michle 1251/2 (díl 1,2)
454
. .

4. V odstavci 09) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Libeň 3079/6
7128
. .
Libeň 3079/25
213
. .
Libeň 3079/26
208
. .
Libeň 3097/6
872
. .
Libeň 3037
3692
. .


5. V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Chodov 397/124
4138
. .
Chodov 397/213
1328
. .
Chodov 397/214
748
. .
Chodov 397/215
247
. .
Chodov 2330/4
2976
. .
Chodov 2330/5
1420
. .

6. V odstavci 13) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Stodůlky 49/2
266
. .
Stodůlky 45/3
263
. .
Stodůlky 37/2
265
. .
Stodůlky 2131/207
261
. .
Stodůlky 2131/206
268
. .
Stodůlky 2131/205
270
. .
Stodůlky 2131/276
271
. .
Stodůlky 2131/277
281
. .
Stodůlky 2131/278
279
. .
Stodůlky 2131/279
271
. .
Stodůlky 2131/280
271
. .
Stodůlky 2131/65
282
. .
Stodůlky 2131/64
282
. .
Stodůlky 2131/101
280
. .
Stodůlky 2131/99
265
. .
Stodůlky 2131/97
266
. .
Stodůlky 2131/96
267
. .
Stodůlky 2131/34
276
. .
Stodůlky 2131/33
279
. .
Stodůlky 2131/32
266
. .
Stodůlky 3016
217
. .
Stodůlky 3017
218
. .
Stodůlky 3018
218
. .
Stodůlky 3019
297
. .
Stodůlky 3021
210
. .
Stodůlky 3050
271
. .
Stodůlky 3049
257
. .
Stodůlky 3047
261
. .
Stodůlky 2342/18
225
. .
Stodůlky 2342/36
274
. .
Stodůlky 2342/34
386
. .
Stodůlky 2342/55
364
. .
Stodůlky 2342/198
219
. .
Stodůlky 2342/197
233
. .
Stodůlky 2342/209
470
. .
Stodůlky 2342/196
233
. .
Stodůlky 2342/195
232
. .
Stodůlky 2342/194
229
. .
Stodůlky 2342/193
225
. .
Stodůlky 2342/192
228
. .
Stodůlky 2780/174
8951
. .
 
Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.11.1998.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hlavního města Prahy

Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hlavního města Pra

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy