Obecně závazná vyhláška č. 3/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 12/1994 Sb. hl. m. Prahy, o územním členění hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 29/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 48/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 39/1998 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 13/1999 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 3/2000
Sbírka 01/2000
Datum vydání 27.01.2000
Datum účinnosti 01.02.2000
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.1.2000 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1994 Sb. hl. m. Prahy, o územním členění hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 29/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 48/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1998 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1999 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

1. V příloze č. 1 záhlaví popisu území městské části Praha 6 zní:

“Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Ruzyně, Liboc, Břevnov, Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Střešovice, Bubeneč, Hradčany s těmito hranicemi :”

2. V příloze č. 1 záhlaví popisu území městské části Praha 8 zní:

“Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Troja, Libeň, Karlín, Nové Město, Kobylisy, Bohnice, Čimice, Střížkov, Žižkov s těmito hranicemi :”

3. V příloze č. 1 záhlaví popisu území městské části Praha 9 zní:

“Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Vysočany, Libeň, Prosek, Střížkov, Hrdlořezy, Hloubětín, Malešice s těmito hranicemi:”

4. V příloze č. 1 se v popisu území městské části Praha 9 slova “ , pokračuje po této k.h. až” nahrazují slovy: “a lomí se na západ podél severního okraje železničního tělesa k trojmezí parcel č. 953/1, 657/1, 951/1 (Malešice), dále se lomí a jde směrem severním 56 metrů k jižnímu rohu parcely č. 651/1 (Malešice), dále po severním okraji parcely č. 652 (Malešice) a po severním okraji parcely č. 115/1 (Malešice) až k průsečíku s katastrální hranicí Malešice - Hrdlořezy a dále po této k.h.”


5. V příloze č. 1 záhlaví popisu území městské části Praha 10 zní:

“Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Vršovice, Vinohrady, Strašnice, Malešice, Hrdlořezy, Hloubětín, Záběhlice, Michle, Žižkov s těmito hranicemi :”

6. V příloze č. 1 se v popisu území městské části Praha 10 slova “podle severního okraje železničního tělesa” nahrazují slovy: “k parcele č. 950 (Malešice) a dále po severní straně parcely č. 950 (Malešice), dále po severním okraji parcely č. 115/1 (kde opouští katastrální hranici) a parcely č. 652 (Malešice), k jižnímu rohu parcely č. 651/1, kde se láme a jde směrem jižním 56 m k trojmezí parcel č. 951/1, 657/1 a 953/1 (Malešice) podle severního okraje železničního tělesa, parcely č. 953/1 (Malešice) na katastrální hranici Hrdlořezy-Malešice, dále 10 m jižním směrem k severozápadnímu rohu parcely č. 496 (Hrdlořezy) dále po severním okraji parcely č. 496 (Hrdlořezy) ke k.h. Hrdlořezy-Hloubětín, dále po severním okraji parcely č. 2626 (Hloubětín) ke k.h. Hloubětín-Kyje, kde se lomí k jihu a jde k TKÚ Hloubětín - Kyje - Hrdlořezy, dále po k.h. Hrdlořezy - Kyje”

7. V příloze č. 1 popis území městské části Praha - Dubeč zní:

“ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - DUBEČ
Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celým nebo částí) Dubeč, Dolní Měcholupy s těmito hranicemi:
Od TKÚ Dubeč-Štěrboholy-Dolní Počernice po k.h. Dubeč-Dolní Počernice k TKÚ Dubeč-Dolní Počernice-Běchovice, po k.h. Dubeč-Běchovice k TKÚ Dubeč-Běchovice-Koloděje, po k.h. Dubeč-Koloděje k TKÚ Dubeč-Koloděje-Hájek, po k.h. Dubeč-Hájek k TKÚ Dubeč-Hájek-Uhříněves, po k.h Dubeč-Uhříněves k TKÚ Dubeč-Uhříněves-Dolní Měcholupy, dále po k.h. Dubeč-Dolní Měcholupy k západní hranici parcely č. 800 (k.ú Dolní Měcholupy), dále po této hranici směrem severním k hranici parcely č.798 (k.ú Dolní Měcholupy) a po jižní a západní hranici této parcely zpět na na k.h.. Dubeč - Dolní Měcholupy, po této k.h. k TKÚ Dubeč-Dolní Měcholupy-Štěrboholy, po k.h. Dubeč-Štěrboholy k TKÚ Dubeč-Štěrboholy-Dolní Počernice.”

8. V příloze č. 1 popis území městské části Praha - Dolní Měcholupy zní:

“ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY
Území městské části je tvořeno částí katastrálního území Dolní Měcholupy s těmito hranicemi:
Od TKÚ Dolní Měcholupy-Hostivař-Štěrboholy, po k.h. Dolní Měcholupy-Štěrboholy k TKÚ Dolní Měcholupy-Štěrboholy-Dubeč, po k.h. Dolní Měcholupy-Dubeč k západní hranici parcely č. 798 (Dolní Měcholupy), dále po západní a jižní hranici této parcely, dále po západní hranici parcely č. 800 (Dolní Měcholupy) směrem jižním na k.h. Dubeč - Dolní Měcholupy a po této k.h.. k TKÚ Dolní Měcholupy-Dubeč-Uhříněves, po k.h. Dolní Měcholupy-Uhříněves k TKÚ Dolní Měcholupy-Uhříněves-Horní Měcholupy, po k.h. Dolní Měcholupy-Horní Měcholupy k TKÚ Dolní Měcholupy-Horní Měcholupy-Hostivař, po k.h. Hostivař-Dolní Měcholupy k TKÚ Dolní Měcholupy-Hostivař-Štěrboholy.”

9. V příloze č. 1 popis území městské části Praha - Křeslice zní:

“ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - KŘESLICE
Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celým nebo částí) Křeslice, Pitkovice s těmito hranicemi :
Od TKÚ Křeslice-Újezd-Petrovice, po k.h. Křeslice-Petrovice k TKÚ Křeslice-Petrovice-Uhříněves, po k.h. Křeslice-Uhříněves k TKÚ Křeslice-Uhříněves-Pitkovice, po k.h. Křeslice-Pitkovice k východní hranici parcely č. 238/18 (Pitkovice), pokračuje po východní a jižní straně parcely č. 238/18 (Pitkovice) a dále jižním směrem úsekem dlouhým 28,5 m a západním směrem úsekem dlouhým 2 m na k.h. Křeslice - Pitkovice a po této k.h. k TKÚ Křeslice-Pitkovice-Čestlice, po k.h. Křeslice-Čestlice k TKÚ Křeslice-Čestlice-Průhonice, po k.h. Křeslice-Průhonice k TKÚ Průhonice-Újezd-Čestlice, po k.h. Křeslice-Újezd k TKÚ Křeslice -Újezd-Petrovice.”

10. V příloze č. 1 popis území městské části Praha - Uhříněves zní:

“ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - UHŘÍNĚVES
Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Uhříněves, Hájek, Pitkovice s těmito hranicemi :
Od TKÚ Hájek-Dubeč-Koloděje, po k.h. Hájek-Koloděje k TKÚ Koloděje-Sibřina-Hájek, po k.h. Hájek-Sibřina k TKÚ Hájek-Sibřina-Královice, po k.h. Hájek-Královice k TKÚ Hájek -Uhříněves -Královice, po k.h. Uhříněves-Královice k TKÚ Uhříněves-Královice-Kolovraty, po k.h. Uhříněves - Kolovraty k TKÚ Uhříněves-Kolovraty-Benice, po k.h. Uhříněves-Benice k TKÚ Uhříněves-Pitkovice-Benice, po k.h. Pitkovice-Benice k TKÚ Pitkovice- Benice-Čestlice, po k.h. Pitkovice-Čestlice k TKÚ Pitkovice-Čestlice-Křeslice, po k.h. Pitkovice-Křeslice, k hranici parcely č. 238/25 (Pitkovice) a dále 2 m východním směrem, 28,5 m severním směrem k parcele č. 238/18 a pokračuje po její jižní a východní straně až na k.h. Pitkovice -Křeslice a po této k.h. k TKÚ Pitkovice-Křeslice-Uhříněves, po k.h. Uhříněves-Křeslice k TKÚ Uhříněves-Křeslice-Petrovice, po k.h. Uhříněves-Petrovice, k TKÚ Uhříněves-Petrovice-Horní Měcholupy, po k.h. Uhříněves-Horní Měcholupy k TKÚ Horní Měcholupy-Dolní Měcholupy-Uhříněves, po k.h. Dolní Měcholupy-Uhříněves k TKÚ Dolní Měcholupy-Dubeč-Uhříněves, po k.h. Dubeč-Uhříněves k TKÚ Uhříněves - Dubeč-Hájek, po k.h. Dubeč-Hájek k TKÚ Hájek-Dubeč-Koloděje.”
 
Čl. 2
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2000


Ing.arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy