Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2005
Sbírka 2
Datum vydání 27.01.2005
Datum účinnosti 01.03.2005
Plné znění
 

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 1. 2005  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                                                         Čl. I

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Nové Město                        1355                        517

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Krč                        1148/26                        6

 Krč                        2889/105                        11

 Krč                        3050/24                        84

 Krč                        3050/26                        16

 Podolí                        46/4                        18

 Podolí                        48                        128

 Podolí                        60                        295

 Podolí                        61/1                        10193

 Podolí                        61/8                        563

 Podolí                        61/9                        218

 Podolí                        61/12                        274

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Smíchov                        2640                        2130

  Smíchov                        2641                        883

  Smíchov                        2642                        1850

  Hlubočepy                        942/51                        3150

  Hlubočepy                        1020/74                        6292

  Hlubočepy                        1020/75                        38664

  Hlubočepy                        1798/77                        803                                                                  

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dejvice                         984/3                        181

  Dejvice                        984/4                        98

  Dejvice                        987/2                        35

  Střešovice                        582/5                        7

  Veleslavín                        473/305                        371

  Vokovice                        1003                        589

  Dejvice                        3041/1                        58

  Dejvice                        3041/2                        160

  Dejvice                        3041/3                        106

  Dejvice                        3041/4                        161

  Dejvice                        3055/1                        161

  Dejvice                        3055/2                        161

  Dejvice                        3055/3                        160

  Dejvice                        3055/4                        160

  Dejvice                        3355/5                        160

  Dejvice                        3045/13 (id.798/1680)    1589

  Dejvice                        3045/14 (id.798/1680)                        3499

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Libeň                         206 (id.15/16)                        165

  Libeň                        2391                        228

  Libeň                        2775/3                        319

  Libeň                        3872/2                        34

  Libeň                        2772/4                        193

  Libeň                        2772/5                        241

  Libeň                        2775/4                        236

  Libeň                        2772/6                        122

  Libeň                        2775/6                        57

  Libeň                        2771/2                        252

  Libeň                        2771/3                        283

  Libeň                        2771/4                        14

  Libeň                        2771/5                        242

  Libeň                        2772/1                        882

  Libeň                        2774                        68

  Libeň                        2775/1                        1311

  Libeň                        2775/2                        65

  Libeň                        2772/2                        396

  Libeň                            2771/1              1730

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Záběhlice                        2308/9                        92

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        1237                        822

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Dolní Chabry  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dolní Chabry                        1462/2                        900 

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

9. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                        139/2                        117

 Braník                        139/3                        819

 Braník                        253/1                        287

 Braník                        309/10                        124

 Braník                        951/16                        258

 Braník                        1818                        2

 Braník                        1954                        288

 Braník                        2850/1                        5854

 Braník                        2867/2                        57

 Braník                        2923/17                        14

 Braník                        2927/1                        455

 Braník                        2941/2                        3

 Braník                        3004                        22

 Braník                        3117/7                        15

 Braník                        3124/15                        10

 Braník                        3124/59                        338

 Braník                        3124/79                        142

 Krč                        470/105                        19

 Krč                        1464/1                        421

 Krč                        2869/148                        586

 Krč                        2889/82                        2104

 Krč                        3178/2                        61

 Krč                        3248/157                        10

 Krč                        3248/162                        180

 Lhotka                        860/2                        8

 Lhotka                        1100/2                        5

 Michle                        232                        330

 Michle                        310/148                        1

 Michle                        422                        84

 Michle                        438/1                        61

 Michle                        441/1                        529

 Michle                        3367/3                        144

 Michle                        3453/5                        2

 Nusle                        2910/177                        384

 Nusle                        3176/2                        17

 Záběhlice                        2848/814                        19

 Záběhlice                        5283/3                        218

 Záběhlice                        5633/2                        44

 Záběhlice                        5903/2                        95

 Záběhlice                        5904/4                        3034

 Záběhlice                        2848/273                        343                        objekt bez čísla popisného

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

V části Praha 4 se zrušují slova:

„Krč                        1246                        8521                        350

včetně terénních úprav“

 

V části Praha 4 se doplňují slova:

„Krč                        1246/1                        8510                        350

včetně terénních úprav“

 

 

10. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet :

 

„Modřany                        4635/64                        965                        3348

  Modřany                        4635/65                        3891

  včetně   staveb  bez  č.pop.,   terénních  a  sadových  úprav  a  drobné  architektury,  které  nejsou 

  předmětem zápisu v KN“

 

 

11. V příloze č. 7 části B, se v části Praha - Libuš na konci doplňuje tento výčet:

 

„Písnice                         528/1                        795

  Písnice                        971/10                        535

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy