Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/2004
Sbírka 3
Datum vydání 26.02.2004
Datum účinnosti 01.04.2004
Plné znění

 

         Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 2. 2004 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

        Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl .m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A,  se v části  Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Chodov                        2592/5                        82

  Chodov                        2592/6                        122

  Chodov                        2592/7                        81

  Chodov                        2592/11                        81

  Chodov                        2592/12                        79

  Chodov                        2592/13                        55

  Chodov                        2592/14                        57

  Chodov                        2519/39                        118

  Chodov                        2526/2                        88

  Chodov                        2519/40                        101

  Chodov                        2526/3                        104

  Chodov                        2519/44                        22

  Chodov                        2519/45                        27

  Chodov                        2519/46                        403

  Chodov                        397/602                        175

  Chodov                        397/694                        846

  Chodov                        397/701                        441

  Chodov                        397/702                        55

  Chodov                        3341/145                        251

  Chodov                        3341/146                        270

  Chodov                        3341/155                        284

  Chodov                        3341/153                        842

  Chodov                        3341/95                        597

  Chodov                        3341/150                        617

  Chodov                        3341/152                        291

  Chodov                        3341/96                        361

  Chodov                        3341/98                        334

  Chodov                        3341/151                        18

  Chodov                        3341/148                        32

  Chodov                        3341/117                        19

  Chodov                        3341/76                        455

  Chodov                        3341/77                        386

  Chodov                        3341/84                        418

  Chodov                        3341/85                        36

  Chodov                        2374/22                        105

  Chodov                        2374/23                        101

  Chodov                        2374/24                        60

  Chodov                        2374/25                        61

  Chodov                        2630/33                        387

  Chodov                        2630/29                        228

  Chodov                        2630/26                        227

  Chodov                        2630/27                        163

  Chodov                        2630/28                        119

  Chodov                        2630/32                        17

  Chodov                        2630/2                        68

  Chodov                        2630/6                        342

  Chodov                        2630/7                        278

  Chodov                        2630/8                        406

  Chodov                        2630/9                        348

  Chodov                        2630/10                        89

  Chodov                        2630/20                        473

  Chodov                        2630/23                        429

  Chodov                        2630/24                        89

  Chodov                        2630/25                        66

  Chodov                        2630/34                        1940

  Chodov                        2619/2                        487

  Chodov                        2619/3                        68

  Chodov                        2619/4                        720

  Chodov                        2619/5                        254

  Chodov                        2619/6                        132

  Chodov                        2662/3                        129

  Chodov                        2662/4                        412

  Chodov                        2662/5                        276

  Chodov                        2662/6                        590

  Chodov                        2662/7                        322

  Chodov                        2662/8                        847

  Chodov                        2662/9                        675

  Chodov                        2662/10                        182

  Chodov                        2662/11                        870

  Chodov                        2662/12                        453

  Chodov                        2662/13                        1276

  Chodov                        2662/14                        76

  Chodov                        2662/15                        546

  Chodov                        3199/2                        515

  Chodov                        3199/3                        574

  Chodov                        2641/11                        86

  Chodov                        2641/12                        85

  Chodov                        2641/13                        85

  Chodov                        2641/14                        77

  Chodov                        2641/15                        158

  Chodov                        2335/83                        1286

  Chodov                        2335/84                        29

  Chodov                        2335/85                        30

  Chodov                        2335/86                        39

  Chodov                        2760/24                        194

  Chodov                        2760/25                        194

  Chodov                        2805/2                        323

  Chodov                        2805/3                        92

  Chodov                        2805/4                        342

  Chodov                        2805/5                        134

  Chodov                        2805/13                        115

  Chodov                        2335/39                        258

  Chodov                        2335/41                        22

  Chodov                        2335/42                        187

  Chodov                        2335/43                        186

  Chodov                        2335/44                        186

  Chodov                        2335/45                        218

  Chodov                        2335/47                        214

   Chodov                        2335/49                        184

  Chodov                        2335/50                        125

  Chodov                        2335/53                        74

  Chodov                        2335/54                        25

  Chodov                        2335/57                        288

  Chodov                        2335/58                        121

  Chodov                        2335/59                        121

  Chodov                        2335/60                        123

  Chodov                        2335/61                        90

  Chodov                        2335/62                        88

  Chodov                        2335/63                        65

  Chodov                        2335/65                        23

  Chodov                        3093/4                        18

  Chodov                        3093/5                        28

  Chodov                        2403/7                        625

  Háje                        999                        1655

  Háje                        1120/26                        285

  Háje                        1120/27                        444

včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Libeň                             3554/4               485

  Libeň                        3556/3                        126

  Libeň                        3557/2                        133

  Libeň                        2805/1                        109

  Troja                         530/2                        4622

  Troja                        556                        1571

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

3.  V příloze č. 7 části B, se  za část Praha – Horní Počernice doplňuje nová městská část Praha – Klánovice,  která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Klánovice:

  Klánovice                        1086/1                        116490

  včetně terénních úprav“             

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna  2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel    B é m , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf   B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy