Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/2010
Sbírka 3
Datum vydání 26.03.2010
Datum účinnosti 01.05.2010
Plné znění

 

4.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

         

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 3. 2010 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2010 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

1. V příloze č. 2 se za položku č. 56 vkládá nová položka č. 57, která zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 57.

Zákon č. 185/2001 Sb.

14

odst. 6

účastník řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem s výjimkou zařízení ke sběru a výkupu odpadů podléhající rozhodování podle zákona č. 76/2002 Sb. a mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů

 

Dosavadní položky č. 57 až 75 se označují jako položky č. 58 až 76.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 „Hodkovičky     939/1   4780

   Hodkovičky     950/9   332

   Hodkovičky     950/10 268

   Hodkovičky     950/11 459

   Hodkovičky     950/13 191

   Hodkovičky    950/17 767

   Krč                  2869/182            2355

   Krč                  2869/257            647

   Lhotka             963/8   469

   Lhotka            1047/2 576

   Krč                 1142/34            4309

   Krč                 2585/12            2688

   Krč                 2585/15            650

   Krč                 2869/192            436 

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

 3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

  „Břevnov            2422/6            181

    Břevnov            2422/15          40

    Břevnov            2422/17          864

    Břevnov            76/32               642

    Břevnov            2557/102        474

    Břevnov            3622/66          241

    Břevnov            3744/4             870

    Břevnov            3744/5             917

    Břevnov            3477/1             9657

    Břevnov            3477/282        179

    Břevnov            3477/241        14526

    Dejvice            1034/3             135

    Dejvice            1283                515

    Dejvice            1284/1             46

    Dejvice            1284/2             27

    Dejvice            1612/20          2597

    Dejvice            1612/27          194

    Dejvice            1612/28          92

    Dejvice            1612/29          228

    Dejvice            1612/35          764

    Dejvice            4038/4             1436

    Dejvice            4038/17          58

    Bubeneč            2114/5             306      budova bez č. pop.

    Bubeneč            2114/9             239

    Bubeneč            2114/10          15

    Bubeneč            2114/11          4

    Bubeneč            2114/12          3            budova bez č. pop.

    Ruzyně             1619/11          10

    Ruzyně            1623/1             157

    Ruzyně             2239/7              322

    Ruzyně            1739/52          1579

    Ruzyně            1739/53          13369

    Ruzyně            1739/56          2643   

    Ruzyně             2121/2             7          budova bez č. pop.

    Břevnov            3691/6             173

    Břevnov            3681/8             271

    Břevnov            3681/9             57

    Břevnov            3681/10          46

    Břevnov            3681/11          302

    Břevnov            3681/12          72

    Břevnov            3681/13          27

    Břevnov            3681/16          7

    Břevnov            3681/17          7

    Břevnov            3681/19          4

    Břevnov            3681/20          2

    Břevnov            3681/21          88

    Břevnov            3681/23          38

    Břevnov            3681/24          5

    Břevnov            3681/25          104

    Břevnov            3664/25          13

    Břevnov            619                  558

    Břevnov            617                  177

    včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10  na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice    2244/159      1180

  Strašnice    2244/339      338

  Strašnice    2244/508      226

  Strašnice    300/2            18

  Strašnice    300/3            115

  Strašnice    2274/1          1142

  Strašnice    2275/1          376

  Vršovice    1329/2          100

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 11  na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov      207/4              229

 Chodov      207/5              1540

 Chodov      207/11            61

 Chodov      207/12            25

 Chodov      207/14            1008

 Chodov      3151               104

 Háje           1226               7287

 Háje           1099/2            7408

 včetně staveb (parkovací stání) na pozemcích parc. č. 207/5, 207/12 a 207/14   v k. ú. Chodov a terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Kamýk      580/1      3661

  Kamýk      580/45    8113

  Kamýk      580/46    396

  Kamýk      580/47      260

  Kamýk      580/48      118

  Kamýk      580/49      295

  Kamýk      580/50      77

  Kamýk      580/51      501

  Kamýk      580/61      245

  Kamýk      580/63      125

  Kamýk      580/70      339

  Kamýk      580/73      170

  Kamýk      580/74      63

  Kamýk      580/75      227

  Kamýk      580/96      64

  Kamýk      580/97      220

  Kamýk      580/98      52

  Kamýk      580/99      196

  Kamýk      580/100    51

  Kamýk      580/101    200

  Kamýk      580/102    51

  Kamýk      580/103    222

  Kamýk      580/104    63

  Kamýk      580/105    234

  Kamýk      580/106    62

  Kamýk      580/107    6

  Kamýk      580/108    70

  Kamýk      580/109    6

  Kamýk      580/110    75 

  Kamýk      580/111    11

  Kamýk      580/112    116

  Kamýk      580/113    11

  Kamýk      580/114    102

  Kamýk      580/115    11

  Kamýk      580/116    75

  Kamýk      580/117    6

  Kamýk      580/118    69

  Kamýk      580/119    6

  Kamýk      884/31      13536

  Modřany    222/2        847

  Modřany    229/1        1782

  Modřany    229/2        262

  Modřany    230/1        1821

  Modřany    236/1         3698

  Modřany    4400/156    399

  Modřany    4400/162    406

  Modřany   4400/718    12

  Modřany   4400/722    15

  Modřany   4400/723    15

  Modřany    4400/801    795

  Modřany    4400/802    338

  Modřany    4400/817    330

  Modřany    4400/818    348

  Modřany    4400/819    376

  Modřany    4400/820    130

  včetně staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které  nejsou předmětem   zápisu v KN“.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky     2131/28      284

  Stodůlky    2860/9        655

  Stodůlky    2860/10      2137

  Stodůlky    2860/13      632

  Stodůlky    2860/14      1829

  Stodůlky    2860/15      8278

  Stodůlky    2860/29      11573

  Stodůlky    2860/30      1865

  Stodůlky    3097/1        5559

  Stodůlky    3097/4        854

  Stodůlky    3098           5087

  Stodůlky   3099            1098

  Stodůlky    3100           1254

  Stodůlky    3101            663

  Stodůlky    1865/11       70

  Stodůlky    2010/206    145

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Nebušice  na konci doplňuje tento výčet:

„Nebušice    269/1          1526

 Nebušice    270              639      327

 Nebušice    1116            762

 Nebušice    1180/1         22953

 Nebušice    1180/148     98

 Nebušice    1180/150      90

 Nebušice    1180/151      166

 Nebušice    1180/152      137

 Nebušice    1180/153      226

 Nebušice    1180/154      711

 Nebušice    1180/156      462

 Nebušice    1180/157      75

 Nebušice    1180/158      610

 Nebušice    1180/159      522

 Nebušice    1180/160      36

 Nebušice    1180/161      2

 Nebušice    1180/280      16

 Nebušice    1186/5          30

 Nebušice    1303/1          1525

 Nebušice    1303/2          2

 Nebušice    1303/3          171

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 21 na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd nad Lesy      577/4     1453 

  Újezd nad Lesy      577/8     5721

  Újezd nad Lesy      577/11   108

  Újezd nad Lesy      578/6     3340

  Újezd nad Lesy      578/8     266

  Újezd nad Lesy      578/47   8

  Újezd nad Lesy      584/8     80

  Újezd nad Lesy      4268/8   12596

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

10. V příloze č. 7 části A se v části  Věci svěřené z vlastnictví  hlavního města Prahy – kašny, veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny se na konci doplňuje tento výčet:

„socha  generála Koněva s podestou      Praha 6      Bubeneč    2114/5

 socha generála Koněva s podestou      Praha 6      Bubeneč      2114/12“.

 

11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Žižkov      2182/19    37      stavby bez č. pop., č. e.

  Žižkov      2182/31    19      stavby bez č. pop., č. e.

  jedná se o 4 stavby garáží na parc. č. 2182/19, 2182/31, 2182/42, 2182/44, 2388/3,  2388/4 a 2388/5 v  k. ú. Žižkov“.

 

12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

„Kobylisy     560/2           22

 Kobylisy     560/13         2861

 Kobylisy    560/14         1912

 Bohnice      840/46         5416

 Bohnice      840/47         633                537

 Bohnice      840/48         239                537

 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky   1165/85      22“.

 

14. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Hloubětín

 stavba veřejného osvětlení mezi ulicemi Zelenečská a Kolbenova, na pozemcích  parc. č. 1072/20, 1072/185 a 1072/192  v k. ú. Hloubětín, v pořizovací hodnotě    85 092,85 Kč“. 

 

15. V příloze č. 7 části B se za část Praha 20 vkládá nová část, která včetně nadpisu  zní:

„Praha 19

 Kbely

 stavba veřejného osvětlení v Centrálním parku Kbely v ulici Železnobrodská, na pozemcích parc. č. 1166, 1167/1 a 2067 v k. ú. Kbely, v pořizovací hodnotě  887 880,42 Kč“.

 

16. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Kolovraty na konci doplňuje tento výčet:

„veřejné osvětlení v pořizovací hodnotě 34 500 Kč na pozemcích parc. č. 537/8, 540   a 21/1 v k. ú. Kolovraty

veřejné osvětlení v pořizovací hodnotě 34 500 Kč na pozemcích parc. č. 871/11 a 871/1 v k. ú. Kolovraty“.

 

17. V příloze č. 7 části  B se za část Praha – Křeslice vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:

„Praha – Kunratice:

 Kunratice

 stavba veřejného  osvětlení na pozemcích parc. č. 119, 362, 363/1 a 363/2  v k. ú. Kunratice,  v pořizovací  hodnotě 148 895 Kč“.

 

18. V příloze č. 10 se za bod 12 vkládají  body  13 až 15, které včetně nadpisu znějí:

„13. Městská část Praha 4

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území     parc. č.      výměra (m2)

 Krč              2869/182       2355

 Krč              2869/257       647

 Lhotka         963/8             469

 Lhotka         1047/2           576

 

b) Městská část Praha 4 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha 4 se zavazuje, že pozemky uvedené v písmenu a) využije pro výstavbu hromadných garáží. 

 

14. Městská část Praha 4

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území      parc. č.      výměra (m2)

 Krč             1142/34        4309

 

b) Městská část Praha 4 je povinna v případě prodeje pozemku nebo části pozemku uvedeného v písmenu a) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s třetí osobou poskytnout na účet hlavního města Prahy 100 % prodejní ceny pozemku, přičemž prodej bude uskutečněn minimálně za cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy nebo za kupní cenu, pokud bude tato vyšší než cena zjištěná.

 

15. Městská část Praha 4

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území     parc. č.      výměra (m2)

Krč              2585/12        2688

 

b) Městská část Praha 4 se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

c) Městská část Praha 4 se zavazuje, že po dohodě s příspěvkovou organizací Střední škola Aloyse Klara zajistí vybudování adekvátní protihlukové bariéry mezi pozemkem parc. č. 2585/6 a parc. č. 2585/12 v k. ú. Krč do doby, než rozhodnutí kolaudačního řízení na stavbu parkoviště nabude právní moci.“.

 

Dosavadní body 13 až 56 se označují jako body 16 až 59.

 

19. V příloze č. 10 se za bod  40 vkládají body 41 a 42, které včetně nadpisu znějí:

„41. Městská část Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území    parc. č.   výměra (m2)

Chodov       207/4         229

Chodov       207/5         1540

Chodov       207/11       61

Chodov       207/12       25

Chodov       207/14       1008

Chodov       3151          104

 

b)  Městská část Praha 11 je povinna ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s třetí osobou na pozemky uvedené v písmenu a) převést  na účet hlavního města Prahy 50 % z celkové prodejní  ceny pozemků, přičemž prodej bude uskutečněn minimálně za cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy nebo za kupní cenu, pokud bude tato vyšší než cena zjištěná.

 

c) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemky parc. č. 207/4 a 207/12 v k. ú. Chodov uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou osobu či právnickou osobu do doby, než zajistí po dohodě s TSK hl. m. Prahy oddělovací geometrický plán na oddělení stavby chodníku a vozovky komunikace v ulici Ledvinova a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově oddělených pozemků ze svěřené správy.

 

42. Městská část Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území        parc. č.            výměra (m2)

 Háje               1099/2           7408

 

b) Městská část Praha 11 se zavazuje na nemovitosti uvedené v písmenu a) vybudovat sportovně rekreační areál.

 

c) Městská část Praha 11 se zavazuje, že uzavře s příspěvkovou organizací Základní škola a Střední škola Praha 4, Kupeckého 576 smlouvu o bezúplatném využívání sportovně rekreačního areálu pro  plnění školního vzdělávacího programu přednostně  bez omezení,  na dobu neurčitou.

 

d) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede nemovitost uvedenou v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body 41 až 59 se označují jako body 43 až 61.

 

20. V příloze č. 10 se za bod 43 vkládá bod 44, který včetně nadpisu zní:

„44. Městská část Praha 12

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

   kat. území      parc. č.      výměra (m2)

   Modřany        222/2            847  

   Modřany      229/1             1782

   Modřany      229/2             262

   Modřany      230/1             1821

   Modřany      236/1             3698

 

b) V případě prodeje pozemků je  městská část Praha 12  povinna  ve lhůtě  do 30 kalendářních dnů  ode  dne  uzavření kupní smlouvy s třetí  osobou na pozemky uvedené  v písmenu  a)  převést   na  účet   hlavního města Prahy  50 % z celkové prodejní ceny pozemků,  přičemž prodej bude uskutečněn  minimálně za cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu  platného  ke  dni  uzavření  kupní  smlouvy  nebo  za  kupní cenu,  pokud  bude  tato  vyšší  než cena zjištěná.“.

 

      Dosavadní body 44 až 61 se označují jako body 45 až 62.

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2010.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy