Obecně závazná vyhláška č. 50/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění vyhlášky č. 35/1997 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 50/2000
Sbírka 13
Datum vydání 24.11.2000
Datum účinnosti 01.01.2001
Datum zrušení 01.01.2011
Důvod zrušení vydání nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.11. 2000 vydat podle § 44 odst.3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 27 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Vyhláška č. 45/1997 Sb.hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění vyhlášky č.35/1999 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

V příloze se na konci části “Městská část Praha 3” doplňují tyto úseky místních komunikací:

Název komunikace

Úsek komunikace – jeho stručný popis

Druh komunikace

park Škroupovo náměstí

všechny cesty uvnitř parku

cesty pro pěší

zeleň u VŠE - Rajská zahrada

cesta podél oplocení od ul. U Rajské zahrady směrem k  ul.Italské

cesta

park u TJ Viktoria Žižkov

cesta podél stadionu od ul. Krásovy,

cesty uvnitř parku vyjma páteřní cesty spojující ul. Seifertovu (od parkoviště) a ul. Havelkovu

cesty pro pěší

park na nám.W.Churchilla

cesty uvnitř parku vyjma příčné cesty od Seifertova ul. ke hlavnímu vchodu VŠE a chodník podél parkoviště u VŠE

cesty pro pěší

chodník

park Kostnické náměstí

přilehlý chodník k parku (úsek podél zábradlí)

chodník

park Náměstí Barikád

všechny cesty uvnitř parku vyjma dvou cest souběžných směřujících z ulice Žerotínovy do ul. Roháčovy

cesty pro pěší

vnitroblok Rokycanova, Lukášova

všechny cesty uvnitř vnitrobloku

cesty pro pěší

vnitroblok. Roháčova, Blahoslavova, Jeseniova, Ostromečská

všechny cesty pro pěší uvnitř vnitrobloku

cesty pro pěší

zeleň mezi ul.Prokopova a Lupáčova

všechny cesty za domy Lupáčova 10-20 (ohraničeno svahem směřujícím k ul.Prokopova)

cesty pro pěší

komunikační zeleň Táboritská

chodník podél zábradlí v délce záhonu

chodník

vnitroblok Bezovka

cesty uvnitř vnitrobloku

cesty pro pěší

park Žižkovo náměstí

cesty uvnitř parku, cesta mezi parkem a komunikační zelení Ondříčkova v délce parku

cesty pro pěší

komunikační zeleň Ondříčkova

úsek chodníku před domy Táboritská 22 až Ondříčkova 48 v délce zábradlí

chodník

vnitroblok Baranova, Křišťanova, Radhošťská, Lucemburská

všechny cesty uvnitř vnitrobloku

cesty pro pěší

park u kaple sv.Rocha

všechny cesty uvnitř parku vyjma přístupové cesty proti vchodu do kaple z  ul. Jičínské

cesty pro pěší

park Vrch sv.Kříže

všechny cesty mimo hlavní vyhlídkové cesty od schodiště nad Olšanským náměstím nad restaurací k  ul.Na Parukářce a spojovací cesty od domu Jeseniova 38 ke schodišti nad Olšanským nám.

cesty pro pěší

park Na Parukářce

cesty uvnitř parku

cesty pro pěší

park u ZŠ Jeseniova

cesty uvnitř parku

cesty pro pěší

park Hollarovo náměstí

cesty uvnitř parku vyjma páteřní cesty směřující od Výtvarné školy Václava Hollara k Vinohradské třídě

chodník přilehlý k parku proti domům Hollarovo nám.7 – 13 (parkoviště)

cesty pro pěší

 

chodník

park U vinohradské nemocnice

cesty uvnitř parku

cesty pro pěší

park nám. J. z Lobkovic

cesty uvnitř parku,

chodníky přilehlé k parku proti domům n. J. z Lobkovic 7 – 10, 13 – 15 - parkoviště

cesty pro pěší

chodník

vnitroblok Flora

cesta uvnitř parku

cesta pro pěší

park Židovské pece

všechny cesty uvnitř parku vyjma páteřní cesty z  ul.Pod lipami od domu č.1 směřující do ul. Na Vápence a cesty z ul. Pod lipami od domu č. 1 do ul.Malešická proti domu č.8

cesty pro pěší

vnitroblok Biskupcova, Viklefova Jeseniova, Na Vápence

cesty uvnitř vnitrobloku

cesty pro pěší

vnitroblok Za žižkovskou vozovnou, Koněvova, Loudova, Biskupcova

cesty uvnitř vnitrobloku

cesty pro pěší

vnitroblok Na Vápence, Koněvova, Viklefova, Biskupcova

cesty uvnitř vnitrobloku

cesty pro pěší

park Pražačka

všechny cesty uvnitř parku mimo cesty vedoucí od stanice MHD na Koněvově ul. ke gymnáziu

cesty pro pěší

sídliště Chmelnice

cesta mezi domy Na Vrcholu č. 13 a 15 směrem k ul.Na Balkáně

cesty pro pěší

park U kněžské louky

cesty uvnitř parku

cesty pro pěší

komunikační zeleň U kněžské louky

příčná cesta uvnitř ostrůvku

cesta pro pěší

sídlištní zeleň ohraničená ulicemi Křivá a domy Luční 28-18 a Koněvova 235-245

cesty uvnitř vnitrobloku (ohraničeného ul. Křivou a domy Luční 28 – 18 a Koněvova 235 – 245) vyjma cesty začínající v ul. Luční II. u domu č.7 a končící v ul. Luční proti domu č. 28

cesty pro pěší

sídliště Jarov

příčná cesta mezi domy Pod lipami 64 a 66 vedoucí mezi domy Buková 13 a 15,

páteřní cesta směřující od domu Buková 6 k domu Habrová 9

cesty pro pěší

sídliště Habrová

cesta vedoucí podél trati ČD z ul.Malešická do ul.Osiková (směrem k parkovišti)

cesta pro pěší

park Pod Kapličkou

cesty uvnitř parku

cesty pro pěší

 

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001

 

Ing. arch. Jan K a s l
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

18/2010 Nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy