Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 5/2002
Sbírka 5
Datum vydání 04.04.2002
Datum účinnosti 01.05.2002
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 4. 4. 2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto :

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet :

“Smíchov 3/1 967

Smíchov 19/2 2986

včetně terénních a sadových úprav”

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

“Hostivař 2407 25030”

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet :

“Uhříněves 1646/19 2092

Uhříněves 1647/1 225

Uhříněves 1647/2 227

Uhříněves 1647/6 240

Uhříněves 2202/7 89

včetně terénních a sadových úprav, drobné architektury”

 

 

 

 

 

4. V příloze č. 7 části B se za část Praha 9 vkládá nová část Praha 10, která včetně nadpisu

zní:

 

“Praha 10

Strašnice 3133 1859

Strašnice 4335/1 5168”

5. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Dolní Počernice na konci doplňuje tento

výčet:

“ Dolní Počernice 1472/1 231659

Dolní Počernice 1581 1891

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav”

 

6. V příloze č. 7 části B se za část Praha - Řeporyje vkládá nová část Praha 17, která včetně

nadpisu zní:

“Praha 17

Řepy 1379/1 732

Řepy 1379/2 729”

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

 

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.května 2002.

 

Ing. arch. Jan K a s l, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy