Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Číslo 5/2011
Sbírka 4
Datum vydání 27.05.2011
Datum účinnosti 01.06.2011
Plné znění

Pozměňující vyhlášky

22/2011 Obecně závazná vyhláška č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy
17/2013 Obecně závazná vyhláška č. 17/2013 Sb. hl. m. Prahy
2/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 Sb. hl. m. Prahy
23/2017 Obecně závazná vyhláška č. 23/2017 Sb. hl. m. Prahy
21/2020 Obecně závazná vyhláška č. 21/2020 Sb. hl. m. Prahy
18/2022 Obecně závazná vyhláška č.18/2022