Obecně závazná vyhláška č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 9/2002
Sbírka 7
Datum vydání 31.05.2002
Datum účinnosti 01.07.2002
Plné znění

 

         Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31. 5. 2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. I

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závaznévyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto :

 1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 „Žižkov                        936/1                        600

  Žižkov                        936/2                        1871

  Žižkov                        936/3                        814

  Žižkov                        936/4                        124

  Žižkov                        936/5                        11

  Žižkov                        936/6                        138

  Žižkov                        936/7                        25

  Žižkov                        936/8                        130

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích“

 2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

 „Kobylisy                        2364/210                        7840

  Kobylisy                        2364/211                        32659

  Kobylisy                        2364/212                          1076

  Troja                             1324/1                               8849

  Libeň                             3969/3                                   26

  Libeň                              3970/3                                141

  včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury“

 3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 „Vršovice                        4/1                        8279

  Vršovice                        4/3                          490

  Vršovice                        5/1                          545

  Vršovice                        6                            2984

  Vršovice                        11/1                     10556

  Vršovice                    2462/2                       1380

  včetně terénních a sadových úprav, drobné architektury na těchto pozemcích a stavby bez

  čísla popisného (WC) na pozemku parc.č. 6 v k.ú. Vršovice“

 4. V příloze č. 7 části A se za část Praha - Dubeč vkládá nová část Praha - Klánovice, která

     včetně nadpisu zní:

„Praha - Klánovice

 Klánovice                    495/7                           312

  Klánovice                   812/1                           752

  Klánovice                  1565/1                        7809

  Klánovice                   1580                             214

  Klánovice                   1590                            3145

  včetně staveb bez čp. a terénních úprav“

 5. V příloze č. 7 části A se za část Praha – Klánovice vkládá nová část Praha – Kolovraty,

     která včetně nadpisu zní:

   „Praha – Kolovraty

 Kolovraty                        551/1                        1121

 Kolovraty                        551/4                        34

 Kolovraty                                                        644

 na pozemcích parc.č. 551/4 a 551/5 v k.ú. Kolovraty“

 6. V příloze č. 7 části A se za část Praha – Újezd vkládá nová část Praha - Zličín, která včetně

     nadpisu zní:

 „Praha - Zličín

   Zličín                        281/55                        298

  Zličín                        281/131                        457

  Zličín                        281/134                        412

  Zličín                        281/137                        456

  Zličín                        281/140                        416

  včetně staveb bez čísel popisných“

 7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 slova :

 „Městský kamerový systém umístěný na území městské části Praha 5 v pořizovací hodnotě

  9,810.412,90            

  Smíchov

  Motol

  Košíře

  Hlubočepy“

 nahrazují slovy

„Městský kamerový systém umístěný na území městské části Praha 5 v pořizovací hodnotě

  9,652.984,10            

  Smíchov

  Motol

  Košíře

  Hlubočepy“

 8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet :

 

„Motol                            298/32                    1922                       233“

 9. V příloze č. 7 části B se  v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 „Strašnice                        1464                       1567

 Strašnice                           2543                      1705

 Strašnice                           2936                        972

 Strašnice                        3235/10                        12

 Strašnice                        3609                           330

 Strašnice                        3925/10                      495

 Strašnice                        4438                         3049

 Strašnice                        4449/1                     3265“

 10.  V příloze č. 7 části B se za část Praha – Šeberov vkládá nová část Praha 21, která včetně

      nadpisu zní :

 „Praha 21

 Újezd nad Lesy

 stavby veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 1393/11 v k.ú. Újezd nad Lesy v lokalitě

 Klánovický les –  v ulicích Poříčská, Polenská a částečně Čenovická, v celkové pořizovací

 hodnotě 591.705,- Kč“

                                                                             Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

 

v.z.  Ing. Petr  Š v e c, v. r.

primátor hl.m. Prahy

 Ing. Jiří  P a r o u b e k,  v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy