Číslo jednací MHMP 737087/2021 - Výše nájemného Karlova 154/17
Datum 25.05.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor