Zakázka na dokončení Šlechtovy restaurace je připravená, rekonstrukce bude moci pokračovat

Šlechtova restaurace
Šlechtova restaurace Autor: MHMP
13. května 2024
16. května 2024

Pražští radní odsouhlasili záměr veřejné zakázky na výběr zhotovitele, který dokončí rekonstrukci Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce. Záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Dominanta pražské Stromovky není aktuálně v provozuschopné podobě a je nutné práce na této památce dokončit.

  • 1 minuta čtení

Součástí dokončení rekonstrukce Šlechtovy restaurace je také výstavba kolonády, altánu, sanace svahu nad Šlechtovou restaurací a realizace samostatných toalet včetně přípojek. Předpokládaná hodnota zakázky na výběr zhotovitele pro dokončení 2. části rekonstrukce Šlechtovy restaurace činí celkem 144,9 milionu korun bez DPH. Z toho rekonstrukce samotné budovy vyjde na 133 milionů korun, vybudování nových toalet na 8,7 milionu korun a sanace svahu 3,2 milionu korun bez DPH.

„Mám velkou radost, že byla konečně odsouhlasena veřejná zakázka na rekonstrukci historické Šlechtovy restaurace v Praze. Projekt zahrnuje výběr zhotovitele pro druhou etapu, v rámci které dojde k výstavbě kolonády, altánu, sanaci svahu nad restaurací a k výstavbě nového objektu se zázemím. Předpokládané náklady na realizaci činí cca 145 milionů korun, díky nim se nám podaří napravit chyby minulého vedení a Šlechtovu restauraci skutečně zachránit. Pevně věřím, že v dohledné době bude znovu otevřená pro občany Prahy,“ vysvětlil Jiří Pospíšil náměstek primátora pro oblast kultury. Jakmile bude vybrán zhotovitel a převezme si staveniště, měly by práce trvat 13 měsíců.

Raně barokní budova byl již jednou rekonstruována v letech 2017 až 2020, přičemž byla celkově vyčerpána částka 225 757 622 Kč určená na opravu objektu. Jelikož tyto prostředky k pokrytí prací nestačily, je vytvořena nová investiční akce. Budoucím správcem objektu bude hlavní město, odbor hospodaření s majetkem pražského magistrátu.

V současné době se restaurace nachází ve stavu nedokončené rekonstrukce. Nemůže být plně využíván ke svému účelu, protože zcela chybí restaurační část. Na 18 místností historického objektu bylo dokončeno pouze do fáze hrubé stavby, objekt přístavby je ve fázi hrubé stavby celý.