Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci

Z konference Digitalizujeme Prahu
Z konference Digitalizujeme Prahu Autor: MHMP
28. června 2024
28. června 2024

Tento týden se uskutečnil již čtvrtý ročník konference Digitalizujeme Prahu 2023-2026. Záštitu nad akcí převzal radní hl. m. Prahy pro IT, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur. Odborníci na digitalizaci, tajemníci městských částí, zaměstnanci IT odborů, stavebních odborů a další hosté vystavili pomyslné „vysvědčení” jednotlivým celoměstsky významným projektům v oblasti IT za osobní účasti místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Debatovali ale i o financování digitalizace veřejné správy v podmínkách hlavního města Prahy.

  • 4 minuty čtení
  • 6 fotografií

„Těší mě, že jako představitel hlavního města mohu zprostředkovat propojení státní úrovně, na které zákony a prováděcí předpisy vznikají, se zástupci magistrátu a úřadů městských částí, kde tyto normy na denní bázi vstupují v život. Cílem digitalizace veřejné správy je zjednodušit život lidem a snížit byrokratickou zátěž na ně kladenou. Ale pevně doufám, že i přes počáteční nedůvěru k novinkám digitalizace ve výsledku přinese i celou řadu pozitiv a ulehčení práce i pro samotné úředníky,“ říká pražský radní pro oblast ICT, Smart city, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.

Digitalizace agend jako jsou stavební řízení, pohledávky, zábory, sociální a živnostenská oblast, volby nebo matrika postupuje nejen Praze, ale i v celé České republice v posledních dvou letech nejrychleji v historii. Konference na téma Digitalizujeme Prahu 2023-2026 tento týden poskytla platformu na výměnu zkušeností mezi zástupci státu, města a městských částí. Úzká spolupráce je totiž předpokladem úspěšného zavedení všech projektů.

Hlavní město má v kontextu ostatních obcí a krajů poněkud speciální postavení. Je to dané zčásti tím, že Praha je jak obec, tak kraj, ale také tím, že celá řada městských částí má velikost krajských měst. Na úroveň městských částí je přenesena celá škála působností a agend ve státní a veřejné správě. Minimálně to platí pro městské části Praha 1 až 22.  Politické reprezentace městských částí jsou také nezávislé na politické reprezentaci hlavního města a úřady všech městských částí mají vlastní právní subjektivitu.
Dříve se oblast IT ani digitalizace do takové míry neřešila společně a koordinovaně. Koordinace v posledních letech se uskutečňuje na dobrovolné a win-win bázi v rámci tzv. Celoměstské koncepce IT. Oblast digitalizace je typickým příkladem vhodným pro sdílení a synergii, nehledě na velmi omezené možnosti v oblasti IT zejména u malých městských částí, na kterých často nemají dosud vybudované kvalitní IT zázemí ani dostatek odborných zaměstnanců.

Jedním z koordinačních nástrojů a prostředků, kterým Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje digitalizaci a servis i pro pražské městské části a jejich občany, je Portál Pražana. Na tomto projektu pracuje tým z odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy a z městské společnosti Operátor ICT. Již dnes je možné prostřednictvím Portálu Pražana vyřešit poplatky za psa, odpady, upozornění na platnost dokladů nebo připomínky k územnímu plánu. Další agendy budou postupně přibývat. Městské části tak mají možnost na svém webu umístit odkaz na Portál Pražana, nebo si vytvořit portál vlastní.

Hlavním tématem letošního ročníku konference byla digitalizace stavebního řízení, která se týká městských částí Prahy 1 až 22. „Přechod na digitální stavební řízení a obecně nový stavební zákon je velká výzva především pro úředníky. Tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich tvrdou práci a trpělivost. Bez nich by tento evoluční skok ve stavebním řízení a územním plánování nebyl možný,“ uvádí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

„Dobře si uvědomuji, že na stavebních úřadech pracují za ne úplně odpovídající mzdu často jen opravdoví srdcaři. Právě digitální stavební řízení je cestou, jak jejich práci zjednodušit. Umožní nám také navázat na data o vytíženosti úřadů výkonnostní financování. Zkrátka úřady, které mají více práce, dostanou také více peněz a budou mít možnost své zaměstnance lépe zaplatit,“ doplňuje Ivan Bartoš.

„Jsem rád, že se tématu digitalizace dostává stále většího prostoru. My v Digitální a informační agentuře každý den pracujeme na nástrojích, které by digitalizaci měly pomoci,“ sděluje Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury, která 1. dubna oslavila rok svého fungování.

Digitalizace pro veřejnost přináší možnost volby nikoliv povinnost. I v digitalizovaném světě mohou občané nadále komunikovat s úřady při osobním kontaktu u přepážky nebo na podatelně. Digitalizace pouze otevírá nové možnosti, jak řešit své každodenní záležitosti.

„Potěšilo mě také, že se účastníci konference shodli na dlouhodobém přínosu digitalizace stavebního řízení pro stavebníky, úředníky a celou českou ekonomiku a vyjádřili odhodlání spolupracovat na překonávání drobných klopýtnutí během přechodu na digitální stavební řízení, která se v letních měsících mohou při spouštění systému objevit,” dodává radní Daniel Mazur.

Více informací o konferenci naleznete zde: digitalizujemeprahu.cz/.

4. ročník konference Digitalizujeme Prahu 2023-2026