Zdravotníků ubývá a stárnou, Praha situaci začíná aktivně řešit

Ilustrační foto - ordinace praktického lékaře
Ilustrační foto - ordinace praktického lékaře Autor: archiv
20. června 2024
20. června 2024

Závěry analýzy zaměřené na nedostatek lékařů ve vybraných oborech dnes představila náměstkyně pražského primátora pro zdravotnictví Alexandra Udženija společně s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislavem Duškem. Analýza, kterou si nechala zpracovat náměstkyně primátora a kterou zpracoval tým pod vedením profesora Duška, odhalila vážné, leč očekávatelné problémy s nedostatkem lékařů primární zdravotní péče a stárnutím lékařské populace v oborech pediatrie, psychiatrie, stomatologie, praktického lékařství a klinické psychologie.

  • 2 minuty čtení

„Situace je opravdu alarmující. Průměrný věk praktického lékaře pro dospělé v Praze je 54 let, u praktických lékařů pro děti a dorost je průměrný věk dokonce 56 let! Třetina lékařů v těchto oborech je dokonce už v důchodovém věku. Pokud nezačneme jednat hned, můžeme se v blízké budoucnosti ocitnout ve vážné krizi dostupnosti primární zdravotní péče," uvedla Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí, a dodala: „Je zarážející, že tuto situaci nikdo z mých předchůdců neřešil. Možnosti hlavního města v této oblasti sice mají své mantinely, ale uděláme maximum možného pro to, abychom lékařům a potažmo Pražanům, kteří je potřebují, pomohli."

„V Praze se počet praktických lékařů pro děti a dorost za posledních 5 let snížil o 22 lékařů, což výrazně ovlivňuje dostupnost péče. U dětských a dorostových psychiatrů je situace ještě horší, kdy 45 % lékařů je starších 60 let. Navíc počet dětských pacientů s psychiatrickými problémy vzrostl za posledních deset let o 75 %, přičemž počet dětí s depresivními poruchami se téměř ztrojnásobil," představil klíčové závěry analýzy v prezentaci pro novináře Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Praha proto připravila dvě hlavní opatření na zlepšení situace, a to poskytování bytů pro lékaře a úpravu grantů určených pro zdravotnictví. „Uvolnili jsme 60 bytů pro lékaře v klíčových oborech, abychom jim zajistili stabilní zázemí a motivovali je k práci v Praze," uvedla Alexandra Udženija. „Upravujeme také granty, které by nově měly směřovat také na vybavení ordinací a zlepšení pracovních podmínek zdravotnického personálu. Věříme, že i to je dobrý způsob, jak namotivovat a udržet nové lékaře v našem městě,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro zdravotnictví.

Profesor Ladislav Dušek také zdůraznil potřebu systémového řešení. „Je nutné, aby tato opatření byla podporována i na celostátní úrovni. Zvyšování kapacit lékařských fakult je krok správným směrem, ale musí se pokračovat i v dalších systémových změnách,“ vyzval.

„Věřím, že naše opatření přispějí k tomu, aby Praha i do budoucna byla místem, kde kvalitní zdravotní péče bude dostupná skutečně pro všechny občany. Místem, kde maminky nebudou muset měsíce hledat pediatra pro své dítě nebo senior nebude muset jezdit k zubaři na druhý konec města. Jsme připraveni zahájit debatu s ministerstvem zdravotnictví a pomoci se systémovým řešením, které bude trvalé,“ uzavřela Alexandra Udženija.

Příloha: