Zvony paměti

Smyslem projektu Zvony paměti je probouzení dějinné paměti a zvyšování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy ve 20. století.

  • 2 minuty čtení
Zvon Mikuláš
Zvon Mikuláš Autor: prague.eu

Ve spolupráci s partnery projektu byl sestaven program zvonění na zvon Svatomikulášské městské zvonice, které nejen Pražanům, ale i návštěvníkům metropole, připomíná pražské osobnosti, jež se odvážně postavily totalitním režimům a přispěly k vítězství svobody a demokracie v naší zemi.

Zvon Mikuláš ve Svatomikulášské městské zvonici se rozezní:

8. července v 15:00 hodin za exemplárně popravené četníky

Před popravčí četou na pražské kobyliské střelnici stanuli 8. července 1943 čtyři protektorátní četníci zapojení do odboje – praporčík Josef Bojas, štábní strážmistr František Rajmon, štábní strážmistr Jan Jirásek a strážmistr Fantišek Famfulík. Smyslem exekuce neměl být jen výkon trestu smrti. Německá protektorátní správa uspořádala hromadnou popravu jako veřejnou. Akce, která měla zastrašit protektorátní četníky i policisty vyzněla nakonec jako hrdinné vystoupení statečných odbojářů, kteří ani v posledních minutách svého života neztratili vlasteneckou čest a hrdost.

12. července v 15:00 hodin za Jiřího Potůčka

Jiří Potůček, krycím jménem Alois Tolar, narozený byl příslušníkem československé zahraniční armády v Anglii, šifrantem a radistou výsadku Silver A. Tříčlenná skupina označená jako Silver A byla v prosinci 1941 vysazena u obce Senice poblíž Poděbrad. Skupina několikrát změnila působiště a po atentátu na Reinharda Heydricha se rozdělila. Jiří Potůček byl na útěku před gestapem 2. července 1942 nedaleko obce Trnová na Pardubicku zastřelen. Zemřel deset dnů před svými 23. narozeninami.

15. července v 15:00 hodin za Františka Vrbku

František Vrbka, narozen 15. července 1924, jako 16letý po řadě pokusů o útěk z okupovaného Československa dostal do Francie a po evakuaci do Velké Británie se připravoval k nasazení do týlu nepřítele. Letadlo s tajnou misí nazvanou Bronse mířící na Moravu však bylo v noci ze 14. na 15. března roku 1943 sestřeleno v oblasti Mnichova. Těžce zraněného Františka Vrbka zadrželi Němci, byl převezen do lazaretu SS v pražském Podolí a tam vyslýchán gestapem. Zemřel 23. března 1943, aniž by cokoliv důležitého při výsleších prozradil.

24. července v 15:00 hodin za Josefa Hiršala

Josef Hiršal, básník a překladatel, držitel Ceny Toma Stopparda a Ceny Jaroslava Seiferta, byl mezi prvními signatáři Charty 77 a zákonitě se stal objektem zájmu Státní bezpečnosti, která mu odebrala pas a která přes síť svých tajných spolupracovníků sledovala jeho kontakty s jinými lidmi z prostředí Charty 77 a s umělci, ale také publikování pod cizími jmény. Narodil se 24. července 1920, zemřel 15. září 2003.

Zvony paměti

Znějí nejen k poctě odpůrců obou totalit 20. století, ale rovněž varují před tímto nebezpečím. Symbolika zvonu odkazuje na symbol Rádia Svobodná Evropa, které vysílalo v zemích, kde byla svobodná média utlačována. Rovněž odkazuje na Zvon Svobody, zmenšenou kopii legendárního Liberty Bell, který ve Filadelfii zval k prvnímu veřejnému čtení Deklarace nezávislosti. Prezidentu Havlovi jej při příležitosti prvního výročí sametové revoluce věnoval americký prezident George Bush starší a nyní je uložený ve sbírkách Pražského hradu.

4. července 2024
4. července 2024