Poradce pro nájemníky

Poradce pro nájemníky je určen pro všechny nájemníky bytů hl. Města Prahy, kteří řeší potíže  spojené s užíváním bytů či mají nějaké nejasnosti ohledně bydlení.

Nájemníkům může zprostředkovat kontakty na vhodné služby a instituce ( sociální služby, správu domů a další).  Pomůže najít vhodný způsob řešení vzniklých situací, včetně dluhu na nájmu. Dokáže zorientovat v systému sociálních dávek určených k podpoře bydlení a v neposlední řadě poskytne nájemníkům radu a podporu v oblasti řešení sousedských vztahů, soužití v domě a stížností.


Lze se na něj obrátit, když:

  • potřebujete zajistit sociální službu, která by Vám pomáhala s vyřizováním náležitostí ohledně bydlení (nastavení plateb, žádosti o dávky na bydlení, vybavení bytu)
  • máte nejasnosti ohledně svých práv a povinností jakožto nájemce HMP
  • potřebujete podporu v oblasti sousedských vztahů, soužití v domě, apod.
  • nezvládáte hradit nájem, dlužíte na nájmu nebo víte, že v brzké době Vám na    nájmu  vznikne
  • potřebujete podporu při komunikaci se správní firmou (např. řešíte opravy, úpravy v bytě, apod.)

Kontakty:

Vojtěch Matys 778 411 853, vojtech.matys@praha.eu

Lucie Vacková 778 433 264, lucie.vackova@praha.eu

Karolína Burešová 770 318 785, karolina.buresova@praha.eu

Markéta Kurcová 770 119 429, marketa.kurcova@praha.eu

Jana Blechová 778 418 325, jana.blechova@praha.eu

15. prosince 2022
17. června 2024