Městská nájemní agentura slaví první narozeniny. Za rok přijala do správy téměř 40 bytů, v nichž zabydluje lidi v bytové nouzi

Přesně před rokem založilo hlavní město Praha Městskou nájemní agenturu (MNA) pro Pražany v bytové nouzi. Za tu dobu MNA zajistila ubytování pro 23 domácností, spravuje 36 bytů a ty volné právě zabydluje. Zájem vlastníků bytů předčil očekávání. MNA se stává systémovým prvkem v zajištění bydlení pro nízkopříjmové domácnosti v Praze. Do roku 2030 proto plánuje spravovat přes 500 bytů.

  • 3 minuty čtení
Ilustrační foto – bytové domy
Autor: IPR

Městská nájemní agentura funguje jako spojka mezi majiteli pražských bytů a nájemníky tím, že majitelům nabízí sadu důležitých garancí a služeb, zejména pravidelné hrazení garantovaného příjmu. Nájemníkům poskytuje podporu při bydlení nebo zprostředkuje sociální služby. Provozována je Centrem sociálních služeb Praha.

V rámci poptávání bytů agentura dostala přes 100 nabídek. Dohromady nyní agentura disponuje 36 byty. Zájem o její služby na straně majitelů tedy předčil očekávání i kapacitní možnosti. Z hodnocení pak vyplývá, že hlavní motivací majitelů k nabídnutí volného bytu agentuře byl úbytek starostí, vhodně nastavené garance a sociální přesah.

„Když se před rokem spustila Městská nájemní agentura, rozhodl jsem se poskytnout jí svůj „starý“ byt, kde jsem shodou okolností právě dokončil rekonstrukci. Teď v bytě už nějakou dobu bydlí samoživitelka se třemi dětmi. Mám radost, že je o služby agentury, která funguje jako spojka mezi majiteli bytů a nájemníky, takový zájem. Za sebe mohu její služby jenom doporučit, protože majitelům nabízí sadu důležitých garancí a služeb a zároveň jde o vítané rozšíření městského bytového fondu, který je kvůli privatizacím z minulosti nedostačující,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Agentura doplňuje segment sociálních bytů tím, že umožňuje bydlet v obvyklých bytech těm, kteří by na trhu bez jejích garancí neuspěli. Aktuální hodnocení činnosti agentury ukázalo, že nejčastěji nájemníci přicházeli z azylových domů nebo z nevyhovujícího bydlení u rodiny či známých. Naprostá většina klientů zkoušela najít nájem na realitním trhu, ale na bydlení nedosáhla z důvodu kauce či vysokého nájemného.

„Městská nájemní agentura je pro město již nyní klíčový systémový nástroj pro zajištění a rozšiřování bytového fondu, kterého máme bohužel velký nedostatek. Proto jsme se i v loni schválené Strategii rozvoje bydlení v hlavním městě Praze zavázali, že do roku 2030 budeme přes agenturu spravovat až 500 bytů. Moc mě těší, že zájem soukromých pronajímatelů o spolupráci s městem v řešení bytové nouze pražských občanů je tak velký,“ říká radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

„Důstojné a stabilní bydlení je základním předpokladem účinnosti sociální práce, proto projekt Městské nájemní agentury velmi oceňuji. Lidé mohou za pomoci speciálních pracovníků začít řešit příčiny předchozí ztráty bydlení teprve tehdy, až získají stabilní a slušné bydlení. Stabilní bydlení jim umožní věnovat energii na léčení duševního nebo jiného onemocnění, boj se závislostním chováním, budování podnětného prostředí pro výchovu svých dětí a podobně,“ doplňuje Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Za první rok agentura přijala okolo 50 klientů. Zabydlela celkem přes 20 domácností a další budou brzy následovat. Zabydlování v soukromých bytech je pro mnohé klienty náročný krok a ke stabilizaci potřebují podporu agentury i dalších institucí. Tam nejen agentura, ale také další podpora včetně sociálních služeb naráží na své limity.

Zmíněné hodnocení agentury ze strany spolupracujících majitelů i klientů ukazuje, že jsou se službou spokojeni a doporučili by ji dále. Ze strany majitelů byla pozitivně vnímána především rychlost, profesionalita a naplnění principů fungování agentury v praxi.

„Městská nájemní agentura prokázala, že i lidé v bytové nouzi mohou bydlet standardně, když jim odstraníme hlavní překážky. Díky agentuře bydlí například samoživitelé, kteří by jinak na trhu s byty neuspěli. Městská nájemní agentura má potenciál stát se systémovým nástrojem podpory bydlení v Praze a do budoucna pomoci vyřešit nedostupnost bydlení v Praze,“ uzavírá Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha. 

Přehled bytů Městské nájemní agentury

Nabídnuté byty

109

Prohlídky bytů

  57

Vybrané byty

  49

Příprava smlouvy

    3

Byty poskytnuté MNA

  36

Zabydlené byty

  23

Aktuálně zabydlované byty

    2

Byty vyčleněné pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

   3

Příloha:

 

23. června 2022
23. června 2022