Praha řeší krizi bydlení. První projekt Dostupného družstevního bydlení je připraven ke schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Hlavní město dokončilo ve spolupráci s městskou částí Praha 5 přípravy prvního projektu Dostupné družstevní bydlení (DDB). Na červnovém zastupitelstvu bude ke schválení předložen pilotní projekt, díky kterému může vzniknout v ulici Radlická v Praze 5 na městských pozemcích až 266 bytů. Praha se tak zařazuje mezi metropole, které aktivně řeší nedostupnost bydlení jako důsledek růstu cen nemovitostí. V rámci konceptu DDB se může v Praze každoročně stavět až tisíc bytů, oproti tržním cenám budou levnější i o třetinu. U téměř poloviny Pražanů přitom dle nového průzkumu hrozí, že se kvůli nedostupnosti bydlení budou muset odstěhovat mimo hlavní město.

  • 3 minuty čtení
  • 15 fotografií
Tisková konference při příležitosti konference Dostupné družstevní bydlení

Že se bydlení v Praze stává těžko dostupné i pro lidi s průměrnými či nadprůměrnými příjmy, to potvrzuje aktuální průzkum prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Se stěhováním z metropole kvůli nákladům na bydlení počítá jako s reálnou možností 39 % obyvatel Prahy, 9 % už to dokonce velmi konkrétně plánuje. Celkem 88 % Pražanů se domnívá, že by město mělo řešit dostupnost bydlení nejen pro sociálně slabé, ale i střední vrstvy, tedy pro běžné pracující občany. 

Na neúnosnou situaci Praha reaguje projektem Dostupného družstevního bydlení. Následuje tak například Curych, ve kterém 30 % bytů vzniká družstevní formou s využitím městských pozemků, díky čemuž jsou výrazně levnější. 

„V České republice je druhé nejhůře dostupné bydlení v Evropě. Ceny bytů zde letí vzhůru šestkrát rychleji než příjmy a nejhorší je situace v hlavním městě. Dostupné družstevní bydlení je tou nejrychlejší cestou, jak můžeme obyvatelům Prahy i zbytku republiky pomoci získat cenově dostupnější bydlení – a to nejenom například pro mladé rodiny nebo seniory, ale také pro zástupce profesí klíčových pro chod a rozvoj města - například učitele, zdravotníky, hasiče nebo strážníky. Podstatné je, že půjde o družstevní nájemní bydlení, nikoli o investiční byty,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová a dodala: „Po prvním projektu mohou rychle následovat další, protože již nyní máme vytipovány další městské pozemky, na kterých takto může v Praze vznikat až tisíce bytů ročně. Ve spolupráci s městskou částí Praha 13 je plánovaný projekt na výstavbu 150 družstevních bytů v ulici Oistrachova a jsou vytipovány i další lokality. Zájem takto stavět projevili i zástupci městské části Praha 10 či 12.“

Dostupné družstevní bydlení je založeno na výstavbě bytových domů ve spolupráci hlavního města Prahy, které poskytne své pozemky, a soukromého sektoru. To umožňuje dosáhnout nižší ceny výstavby, a díky tomu také až o 30 % levnější bydlení pro členy družstva. Koncept vytvořila Hana Kordová Marvanová společně s odborným týmem advokáta Jiřího Kučery, do jeho přípravy byly zapojeny i další subjekty, a to včetně bank, které budou hrát klíčovou roli při financování projektů DDB.

Pilotní projekt v Praze 5 v ulici Radlická je nyní po zapracování všech připomínek zastupitelů připraven k projednání a bude předložen ke schválení na červnovém zastupitelstvu. 

„Družstevní bydlení je podle aktuální statistiky v centru pozornosti stále větší části veřejnosti. Nejnovější průzkumy hovoří, že přes 20 procent obyvatel má zájem o tuto moderní formu bydlení. Ve společném projektu družstevního bydlení hlavního města Prahy a městskou částí Praha 5 vidím příležitost, jak rozpohybovat nabídku dostupného bydlení a zvýšit tím šanci pro mladé rodiny s dětmi. Tento pilotní projekt bude zahrnovat až 260 bytů. Osobně podporuji další podobné projekty u nás na „Pětce“. Už nyní probíhají přípravy,“ popsala Renáta Zajíčková, starostka městské části Praha 5. 

Dostupné družstevní bydlení má mou plnou podporu, je to smysluplný a dobře promyšlený koncept. Zároveň jde fakticky o jediný projekt na podporu dostupnosti bydlení, který Praha za posledních několik let připravila,“ řekl Jiří Pospíšil, zastupitel hl. m. Prahy. 

Mnoho Pražanů, a to i těch s velmi slušnými příjmy, nyní kvůli drahým bytům zvažuje oddalování založení rodiny či stěhování pryč z hlavního města. Dostupnost bydlení se musí řešit okamžitě, není na co čekat,“ doplnil zastupitel hl. m. Prahy Jan Wolf. 

„Je zřejmé, že Pražané na takový projekt čekají, prostřednictvím webu ddb.praha.eu již zájem projevilo více než 350 lidí a další přibývají. Vnímají to jako naději, že se konečně něco změní a bydlení pro ně nebude nedostupný luxus,“ dodala na závěr radní Hana Kordová Marvanová.

 

30. května 2022
30. května 2022