Praha vyhlašuje veřejnou zakázku na partnera pro projekt Dostupné družstevního bydlení v Radlické ulici v Praze 5

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy 1. 8. 2022 vyhlásil veřejnou zakázku na výběr partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 16. 6. 2022. V zadávacím řízení hl. m. Praha hledá partnera, se kterým by uzavřelo smlouvu o spolupráci, založilo s ním bytové družstvo a partner by následně pro toto družstvo zajistil výstavbu bytových domů.

  • 2 minuty čtení
Dostupné družstevního bydlení v Radlické ulici v Praze 5
Autor: ddb.praha.eu

Objekt pro projekt Dostupného družstevní bydlení na Radlické by měl mít po dokončení hrubou podlažní plochu zhruba 20 tisíc metrů čtverečních a skládat by se měl minimálně ze dvou bloků se samostatnými vchody. Dokončení výstavby bytů se předpokládá v horizontu 3–4 let.

„Věřím, že tento projekt přispěje k řešení aktuální bytové krize, která se bohužel kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zvyšujícím se úrokům hypoték neustále prohlubuje. Praha se tak přidá k evropským městům, která i tímto způsobem řeší nedostatek dostupného bydlení pro své občany. Například v některých švýcarských městech tvoří družstevní byty až třetinu z celkového bytového fondu,“ říká radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová, která se tématem družstevnictví mnoho let zabývá. „Náš projekt je určen pro občany, kteří by si rádi pořídili vlastní bydlení, ale nemají možnost získat hypotéku. Projekt jsme nastavili tak, aby nabídl řešení pro střední třídu obyvatel, kteří by pro sjednání hypotéky z různých důvodů nesplňovali podmínky. Úvěr si v tomto projektu bere družstvo jako celek na celý dům, navíc lze splácení úvěru rozložit na delší dobu. Tento projekt naváže na stoletou tradici družstevnictví v Česku,“ dodává pražská radní.

V rámci pilotního projektu v Radlické ulici v Praze 5 má vzniknout přibližně 260 nových družstevních bytů. Vedoucí odborného týmu DDB Jiří Kučera upřesňuje: „Z družstevních bytů bude pro Prahu vyhrazena přibližně třetina. Praha tyto byty může podnajímat zástupcům profesí klíčových pro chod a rozvoj města, například učitele, zdravotníky či hasiče. Zbývající dvě třetiny bytů budou určeny pro nové členy družstva, tj. fyzické osoby, které splňují předepsané podmínky. Vstup do družstva bude následovat po jeho vzniku.“

Dostupnost projektu stojí zejména na dvou pilířích. V rámci prvního pilíře zřídí Praha pro družstvo právo stavby k pozemkům ve vlastnictví Prahy, díky čemuž se do ceny výstavby nepromítnou náklady na pořízení těchto pozemků. Družstvo má nárok na koupi pozemků po splacení úvěru na výstavbu, čímž náklady rozdělí do delšího časového období. Druhý pilíř spočívá v tom, že družstevní developeři operují s nižší marží než běžní komerční developeři. Rovněž tato skutečnost snižuje celkové náklady na výstavbu.

Podrobnější informace k veřejné zakázce lze nalézt na profilu zadavatele hl. m. Prahy na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha, a to pod veřejnou zakázkou s názvem: „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov)“.

Uchazeči mohou své nabídky podávat do 31. 10. 2022 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického certifikovaného elektronického nástroje eGORDION - Tender Arena.

Více informací k projektu Dostupné družstevní bydlení najdete na ddb.praha.eu.

 

1. srpna 2022
1. srpna 2022