Privatizace bytového fondu hl. m. Prahy probíhající v letech 1995 - 2006

Privatizace bytového fondu hl. m. Prahy

Privatizace bytového fondu hl. m. Prahy probíhající v letech 1995 - 2006

Jedná se o prodej bytových domů podle celoměstských "Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy", schválených usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/6 ze dne 17.12.1992, ve znění pozdějších změn a doplňků schválených ke dni 24.6.1999 a Pravidel k provádění vybraných ustanovení těchto "Zásad" pro prodej bytových domů nesvěřených městským částem, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 676 ze dne 11.6.1996.

Přehledy (stav k 28.2.2007):

Seznam domů, které byly dle výše uvedených Zásad a Pravidel orgány hl.m.Prahy schváleny do jednotlivých vln privatizace, u nichž nájemníci využili nabídky koupi:

Seznam domů, které byly dle výše uvedených Zásad a Pravidel orgány hl.m.Prahy rovněž schváleny do jednotlivých vln privatizace, ale jejichž nájemníci nevyužili nabídky koupi domů, a proto byly tyto domy z dosavadní privatizace vyřazeny (některé z uvedených domů mohou být v současné době znovu navrženy k prodeji):

Aktuální témata

Aktuální stav privatizace

Prodej bytového fondu hl. m. Prahy probíhá dle schválených pravidel (bližší informace jsou k dispozici v sekci "Privatizace").

 

17. prosince 2010
17. prosince 2010