Nadační fond Cesta ke vzdělání

Pár slov o nadačním fondu

Na počátku existence Nadačního fondu Cesta ke vzdělání byla jeho činnost zaměřena především na podporu studijních pobytů žáků a studentů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích. Později se k těmto dvěma hlavním oblastem přidala podpora rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území hlavního města Prahy. Nadační fond Cesta ke vzdělání se také ve značné míře snaží usnadňovat vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitým prvkem činnosti Nadačního fondu Cesta ke vzdělání je rovněž příprava studentů na budoucí zaměstnání. V současné době se Nadační fond Cesta ke vzdělání věnuje také spolufinancování odborných stáží pražských pedagogů v zahraničí.

Carousel vybraných článků

Nadační fond Cesta ke vzdělání
26.08.2020

Nadační fond Cesta ke vzdělání

I přes komplikace spojené s pandemií Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zakladatelem je hl. m. Praha, i v letošním roce podpoří zajímavé projekty pražských škol, jejich žáků, studentů a...

Nadační fond Cesta ke vzdělání
25.02.2020

Vyhlášen grantový program „Cesta ke vzdělání 2020“

Již dvanáctým rokem mohou pražské školy, jejich žáci, studenti a pedagogové žádat o nadační příspěvek na realizaci svých projektů. Grantový program "Cesta ke vzdělání 2020" je zaměřen zejména na...

Nadační fond Cesta ke vzdělání
12.05.2016

Nadační fond Cesta ke vzdělání letos podpoří 57 projektů

Správní rada nadačního fondu po podrobném projednání a vyhodnocení všech žádostí rozhodla o přidělení podpory celkem 57 žádostem v celkové výši 3 016 000 Kč, podpořeno bude 21 žádostí, které podaly...

Nadační fond Cesta ke vzdělání
19.02.2016

Cesta ke vzdělání je opět otevřena

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlásil výzvu k podávání žádostí o nadační příspěvky v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2016“. O příspěvky mohou žádat pražské střední a vyšší odborné...