Aktuality

Nadační fond Cesta ke vzdělání

26.08.2020 — I přes komplikace spojené s pandemií Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zakladatelem je hl. m. Praha, i v letošním roce podpoří zajímavé projekty pražských škol, jejich žáků, studentů a...

Vyhlášen grantový program „Cesta ke vzdělání 2020“

25.02.2020 — Již dvanáctým rokem mohou pražské školy, jejich žáci, studenti a pedagogové žádat o nadační příspěvek na realizaci svých projektů. Grantový program "Cesta ke vzdělání 2020" je zaměřen zejména na...

Hlavní město. Praha v letošním roce podpoří zajímavé projekty pražských škol, jejich žáků, studentů a pedagogů

09.06.2019 — Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zakladatelem je hl. m. Praha, v letošním roce opět podpoří zajímavé projekty pražských škol, jejich žáků, studentů a pedagogů. Více než dva miliony korun,...

Nadační fond Cesta ke vzdělání letos opět podpoří nadané studenty a žáky

18.03.2019 — Díky Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání mají pražské školy, jejich žáci, studenti a pedagogové již jedenáctým rokem možnost požádat o nadační příspěvek na realizaci jejich projektů. Grantový program...

Nadační fond Cesta ke vzdělání rozdělil podporu pro letošní rok

25.04.2018 — Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zakladatelem je hl. m. Praha, také v letošním roce podpoří projekty žáků, studentů, pedagogů i pražských škol. Správní rada nadačního fondu tentokrát rozdělila...

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje 10. výzvu k podání žádostí o příspěvek v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2018“

08.03.2018 — Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je Hl. m. Praha, již podesáté otevírá možnost pro pražské školy, jejich žáky, studenty a pedagogy požádat o nadačních příspěvek na realizaci...

Nadační fond Cesta ke vzdělání letos opět podpoří nadané studenty a žáky

09.05.2017 — Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zakladatelem je hl. m. Praha, v letošním roce opět podpoří zajímavé projekty pražských škol - jejich žáků, studentů a pedagogů. Téměř dva a půl milionu korun,...

Nadační fond Cesta ke vzdělání letos opět podpoří projekty pražských škol a žáků

20.02.2017 — Nadaní žáci a studenti pražských středních a vyšších odborných škol, jejich pedagogové či samotné školy mohou již podeváté žádat o příspěvek na realizaci svých projektů v rámci výzvy, kterou...

Nadační fond Cesta ke vzdělání letos podpoří 57 projektů

12.05.2016 — Správní rada nadačního fondu po podrobném projednání a vyhodnocení všech žádostí rozhodla o přidělení podpory celkem 57 žádostem v celkové výši 3 016 000 Kč, podpořeno bude 21 žádostí, které podaly...

Cesta ke vzdělání je opět otevřena

19.02.2016 — Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlásil výzvu k podávání žádostí o nadační příspěvky v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2016“. O příspěvky mohou žádat pražské střední a vyšší odborné...

Nadační fond Cesta ke vzdělání letos podpoří projekty částkou převyšující 3 miliony korun

12.05.2015 — Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání rozhodla o přidělení nadačních příspěvků v celkové výši 3 039 330 Kč.

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o příspěvek v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2015“

20.01.2015 — Nadačního fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha, již po sedmé otevírá možnost pro pražské školy, jejich žáky, studenty a pedagogy požádat o nadačních příspěvek na realizaci...

Správní rada nadačního fondu Cesta ke vzdělání vyhodnotila žádosti podané v rámci 6. výzvy

10.06.2014 — Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání na základě pečlivého vyhodnocení všech žádostí podaných v rámci páté výzvy schválila podporu 41 žádostí.

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje 6. výzvu k podání žádostí o příspěvek v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2014“

04.03.2014 — Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha, již po šesté poskytuje možnost pražským školám, jejich žákům, studentům i pedagogům požádat o nadačních příspěvek na realizaci...

Správní rada nadačního fondu Cesta ke vzdělání vyhodnotila žádosti podané v rámci 5. výzvy

19.06.2013 — Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání schválila podporu 35 žádostí v rámci 5.výzvy.

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o příspěvek v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2013“

05.03.2013 — Nadačního fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha, již po páté otevírá možnost pro pražské školy, jejich žáky, studenty a pedagogy požádat o nadačních příspěvek na realizaci...

Právě probíhá vyúčtování darů poskytnutých v roce 2012

24.01.2013 — Všichni obdarovaní, kteří od nás v loňském roce obdrželi finanční prostředky na realizaci svých projektů, musí dodržet povinnosti uvedené v darovací smlouvě, zejména povinnost provést a dodat...

Hlavní město Praha poskytlo prostředky pro činnost našeho nadačního fondu

10.12.2012 — Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením číslo 20/57 ze dne 25. října 2012 schválilo poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 4.850 tis. Kč Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání.