Dárci

Zdrojem prostředků pro činnost Nadačního fondu Cesta ke vzdělání je jednak peněžitý vklad zřizovatele a také dary, které nadační fond obdrží od dárců. Hlavním (a zatím jediným) dárcem, který poskytuje Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání finanční prostředky je hlavní město Praha.

Pokud Vás zaujala činnost Nadačního fondu Cesta ke vzdělání a chtěli byste ji podpořit, obraťte se, prosím, na našeho sekretáře.

Přehled přijatých darů v Kč

Rok Dar Dárce
2015 1 850 000 hl. m. Praha
2014 1 850 000 hl. m. Praha
2013 1 850 000 hl. m. Praha
2012 4 850 000 hl. m. Praha
2011 1 850 000 hl. m. Praha
2010 0
2009 4 000 000 hl. m. Praha
2008 10 000 000 hl. m. Praha (peněžitý vklad při vzniku)
11. prosince 2012
11. prosince 2012