Naši lidé

Správní rada
 

Mgr. Jiří Růžička
předseda správní rady

 

RNDr. Marcela Plesníková

RNDr. Marcela Plesníková
místopředsedkyně správní rady

 

Ing. Drahoslav Matonoha

Ing. Drahoslav Matonoha
místopředseda správní rady

Ing. Zdena Javornická

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
členka správní rady

MgA. David Kašpar
člen správní rady

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Ing. Mariana Čapková
členka správní rady
Dozorčí rada
 

Ing. Mgr. Irena Ropková

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
předseda dozorčí rady

 

Ing. Kubelka Martin Ph.D.
člen dozorčí rady

 

Ing. Zdena Javornická

RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová
členka dozorčí rady

Tajemnice

Bc. Pavlína Šimčíková

Bc. et Bc. Anna Cerhová

11. ledna 2024
11. ledna 2024