Hlavní město Praha poskytlo prostředky pro činnost našeho nadačního fondu

Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením číslo 20/57 ze dne 25. října 2012 schválilo poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 4.850 tis. Kč Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání.

  • 1 minuta čtení

Usnesení Zastupitelstva HMP č.20/57 ze dne 25.10.2012 (PDF 150kB)

  • k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání pro rok 2012
10. prosince 2012
10. prosince 2012