Nadační fond Cesta ke vzdělání

I přes komplikace spojené s pandemií Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zakladatelem je hl. m. Praha, i v letošním roce podpoří zajímavé projekty pražských škol, jejich žáků, studentů a pedagogů. Správní rada rozdělila téměř jeden a půl milionu korun, který poputuje například na podporu zahraničních studijních pobytů či stáží žáků a pedagogů pražských škol nebo umožní účast výjimečných mladých talentů na mezinárodních soutěžích a festivalech.

  • 1 minuta čtení

V únoru letošního roku rozhodla správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání o vyhlášení již dvanácté výzvy pro podávání žádostí o nadační příspěvek. Uzávěrka pro podávání žádostí byla stanovena na 31. března 2020, vzhledem ke komplikacím spojeným s šířením nákazy Covid-19 byly ale přijímány také žádosti doručené po tomto datu.

Grantový program nadačního fondu se také v letošním roce zaměřil na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při zajišťování jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích. Dále se fond soustředil na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a na přípravu mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území Prahy. Podpora je rovněž směřována na usnadnění vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a na přípravu studentů na budoucí zaměstnání.

„Letošní rok byl pro pražské školy, jejich studenty, žáky, učitele i ředitele opravdu velkou zkouškou. My z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání jsme velmi rádi, že i přes tuto bezprecedentní situaci dorazily žádosti o podporu, kterou jsme mohli poskytnout a usnadnit tak realizaci několika zajímavých a smysluplných projektů i v těchto nelehkých časech,“ uvedla Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP a členka správní rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání letos rozhodovala o celkem 22 platných žádostech s celkovou výší požadavků 2 474 740 Kč. Z toho 6 žádostí bylo podáno fyzickými osobami, tedy žáky, studenty a pedagogy, a 16 žádostí předložily právnické osoby, tj. pražské školy. Správní rada nadačního fondu rozhodla o přidělení příspěvků na uskutečnění všech 22 projektů v celkové výši 1 433 400 Kč. Kompletní přehled vyhodnocených žádostí podaných v letošním roce bude k dispozici na stránkách nadačního fondu v sekci „Podpořené projekty“.

 

26. srpna 2020
26. srpna 2020