Nadační fond Cesta ke vzdělání letos opět podpoří projekty pražských škol a žáků

Nadaní žáci a studenti pražských středních a vyšších odborných škol, jejich pedagogové či samotné školy mohou již podeváté žádat o příspěvek na realizaci svých projektů v rámci výzvy, kterou schválila na své schůzi správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání. Grantový program „Cesta ke vzdělání 2017“ je zaměřen zejména na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

  • 1 minuta čtení

„V době, kdy mezinárodní spolupráce zemí a firem je neodmyslitelnou součástí našeho života, považuji za důležité, abychom našim studentům zajistili nejen kvalitní vzdělání na domácích školách, ale nezbytností je i získání zahraničních zkušeností. Nadační fond Cesta ke vzdělání dlouhodobě mezinárodní spolupráci škol podporuje a jsem ráda, že je tomu tak i v letošním roce,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro školství a EU fondy Irena Ropková (ČSSD), která je předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

O nadační příspěvky mohou žádat zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území Hlavního města Prahy, pedagogové pražských škol nebo samotné školy. Termín uzávěrky podání žádostí je ke dni 31. 3. 2017, podrobnosti naleznete na stránkách cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Výzvy“.

Grantový program je zaměřen  na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích, na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území Hlavního města Prahy, dále na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu přípravy studentů na budoucí zaměstnání.

 

20. února 2017
20. února 2017