Nadační fond Cesta ke vzdělání letos opět podpoří nadané studenty a žáky

Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zakladatelem je hl. m. Praha, v letošním roce opět podpoří zajímavé projekty pražských škol - jejich žáků, studentů a pedagogů. Téměř dva a půl milionu korun, které správní rada nadačního fondu v dubnu rozdělila, poputují například na podporu zahraničních studijních pobytů či stáží žáků a pedagogů pražských škol nebo umožní účast výjimečných mladých talentů na mezinárodních soutěžích a festivalech.

  • 2 minuty čtení

V únoru letošního roku rozhodla správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání o vyhlášení deváté výzvy pro podávání žádostí o nadační příspěvek. Žádosti bylo možné podávat do 31. března 2017. Grantový program nadačního fondu se v letošním roce zaměřil na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při zajišťování jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích. Dále se fond soustředil na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a na přípravu mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území Prahy. Podpora je rovněž směřována na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a i na přípravu studentů na budoucí zaměstnání.

„Dnes má mnoho talentovaných mladých lidí jedinečnou možnost vycestovat v rámci studia do zahraničí, často jim však chybí potřebné finanční prostředky. Náš nadační fond se snaží omezit tuto nevýhodu a podpořit žáky a studenty v získávání zahraničních zkušeností,“ uvedla k činnosti Nadačního fondu Cesta ke vzdělání radní hl. m. PrahyIng. Mgr. Irena Ropková (ČSSD), která je předsedkyní jeho dozorčí rady.

Nadační fond letos obdržel celkem 68 platných žádostí v celkové výši 8 649 679 Kč požadovaných nadačních příspěvků. Z toho 30 žádostí bylo podáno fyzickými osobami, tedy žáky, studenty a pedagogy, a 38 žádostí předložily právnické osoby, tj. pražské školy. „Těší nás velký zájem o podporu z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání. I v letošním roce se nám podařilo vybrat cenné projekty pražských škol, jejich žáků a učitelů, které určitě přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání a umožní rozvoj mimořádných talentů v našem hlavním městě,“ uvedla zastupitelka hl. m. Prahy RNDr. Marcela Plesníková (ANO 2011), která působí jako místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

Správní rada nadačního fondu rozhodla o přidělení příspěvků na uskutečnění celkem 57 projektů v celkové výši 2 404 000 Kč, příspěvek v roce 2017 obdrží 24 fyzických a 33 právnických osob. Kompletní přehled vyhodnocených žádostí podaných v letošním roce je k dispozici na stránkách nadačního fondu na adrese cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Podpořené projekty“.

9. května 2017
9. května 2017