Vyhlášen grantový program „Cesta ke vzdělání 2020“

Již dvanáctým rokem mohou pražské školy, jejich žáci, studenti a pedagogové žádat o nadační příspěvek na realizaci svých projektů. Grantový program "Cesta ke vzdělání 2020" je zaměřen zejména na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

  • 1 minuta čtení

„Praha dlouhodobě podporuje mezinárodní spolupráci místních škol s jejich partnery v zahraničí. Jsem rád, že také v letošním roce mají talentovaní žáci, ale také pedagogové možnost získat finanční podporu, která jim umožní zúčastnit se zahraničních pobytů a prestižních mezinárodních soutěží,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

O nadační příspěvky mohou žádat zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území Hlavního města Prahy, pedagogové pražských škol nebo samotné školy. Termín uzávěrky podání žádostí je ke dni 31. 3. 2020, podrobnosti lze nalézt na webových stránkách nadačního fondu cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Výzvy“.

 

25. února 2020
25. února 2020