EUROCITIES

Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí a pracují ve velkých městech. Ta se proto spojila a v roce 1986 založila neziskovou organizaci EUROCITIES za účelem vzájemného sdílení poznatků a jejich využití v praxi.

Logo Eurocities Organizace sdružuje města, která mají nad 250 tisíc obyvatel. Kriterium tohoto minimálního počtu se nedodržuje pouze  ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že menší města jsou výrazným a přirozeným centrem regionu.

http://www.eurocities.eu

EUROCITIES reprezentují zájmy měst u institucí EU a u národních vlád. Snaží se ovlivňovat rozhodování na celoevropské úrovni a tvorbu legislativy  tak, aby bylo přihlíženo k zájmům místních samospráv. Lobují za zařazení otázek lokální politiky do programů EU.Zpracovávají tematické dokumenty, odborné a pilotní studie, prohlášení a komentáře k dokumentům vydávaným Evropskou komisí. Svou činností zvyšují povědomí veřejnosti o této oblasti. Kromě toho probíhá pravidelná výměna zkušeností mezi městy, konzultace a přenos informací o  aktuálních programech. Výsledky společných projektů jsou využitelné i pro ostatní, nečlenská města. Celkově se organizace snaží zlepšit kvalitu života občanů evropských měst.

V současné době EUROCITIES zahrnují více než 130 měst z  34 zemí. Samotná činnost EUROCITIES je organizovaná v  pracovních fórech: kulturní fórum, ekonomické fórum, fórum životního prostřední, fórum znalostní společnosti, fórum mobility a sociální fórum. V rámci jednotlivých fór působí pracovní skupiny.

Praha se stala roku 1993 přidruženým členem, řádným členem roku 2004.

19. ledna 2012
19. ledna 2012