Program podpory cestovního ruchu pro rok 2024

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 2244 ZE DNE 16.10.2023 VYHLÁSILO DOTACE HL. M. PRAHY "PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2024". Dotace jsou určeny k podpoře kongresů, konferencí a dalších akcí realizovaných na území hl. města Prahy v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

  • 1 minuta čtení

Dotace jsou určeny k podpoře

  • V Opatření I. – na podporu vícedenních asociačních kongresů a konferencí pro odborné publikum  (ve 3 kategoriích – I.A, I.B a I.C)
  • V Opatření II. – na podporu vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem s přínosem pro příjezdový cestovní ruch (ve 2 kategoriích – II.A a II.B)
  • V Opatření III. – na podporu akcí vztahujících se k vybraným významným výročím roku 2024 (ve 2 kategoriích:  III.A  - ke 100. výročí úmrtí Franze Kafky, III. B - k Roku české hudby 2024)

Více informací v sekci Granty (Programové dotace)

19. října 2023
19. října 2023