Způsob stravování a úhrada

Dětem je poskytována strava odpovídající jejich věkové kategorii. Dodavatelem stravy do dětských skupin je: 

Ekolandia s. r. o. 
IČO: 24771881 
Jiráskova 243/8 
250 88 Čelákovice 
www.ekolandia.cz 

  

Ceny platné od 1. 1. 2024 (snížení DPH u potravin na 12 %):

Cena za celodenní stravu (oběd + svačina + přesnídávka na následující den) je 164,64 Kč.
Cena za polodenní stravu (oběd + svačina nebo přesnídávka na následující den) je 125,44 Kč.

Měsíční zálohová úhrada za stravné je splatná k 25. dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém bude dítěti strava poskytována.

Záloha se zasílá na účet Magistrátu hl. m. Prahy u PPF banky, a. s. č. účtu: 6015-5157998/6000.
Vždy se uvádí i VS dítěte (VS je uvedeno ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo Vám tuto informaci na požádání sdělí vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců).

Doporučené zálohy: 

Výše měsíční zálohy pro děti s pravidelnou docházkou je 3 457,50 Kč. (21 pracovních dnů)
Výše první zálohy pro děti s nepravidelnou docházkou je 823,20 Kč. (5 pracovních dnů) a následně dle přítomnosti dítěte v dětské skupině.

Zákonný zástupce si může v době nepřítomnosti dítěte v dětské skupině vyzvednout uhrazené denní jídlo v čase od 11.30 do 12.00 v den dodání.

Pitný režim: 

Během pobytu dětí v dětské skupině zajišťuje personál nepřetržitý přístup dětí k nápojům, vhodným a odpovídajícím jejich věku. V dětské skupině je zajištěn pitný režim, při kterém se dbá na délku pobytu dítěte v zařízení a ke konkrétním klimatickým podmínkám.

Ovoce a zelenina jsou cestou ke zdraví: 

V rámci zdravého životního stylu nabízí personál dětských skupin dětem každý den dva druhy ovoce během dopoledního stravování a dva druhy zeleniny k odpolední svačince. Dostupnost odpovídajících produktů (kvalita, vhodnost pro věkovou kategorii dětí) je dána i ročním obdobím. Tety ovšem také reagují na oblíbenost některých druhů ovoce a zeleniny u dětí samotných.

Odhlašování stravy a úhrada: 

Změny v odběru jídla se hlásí do 9.30 hod. dva předcházející pracovní dny předem, v takovém případě se strava nehradí. Při změně do 9.30 hod. jeden pracovní den předem nelze již odhlásit dopolední přesnídávku (zůstane k odběru, nebo k úhradě). Při omluvě po 9.30 jeden den před a v den odběru se hradí strava v plném rozsahu a je možné si ji po domluvě odebrat. 

 

18. října 2022
15. května 2024