CD-ROM Praha životní prostředí 6 k dispozici

Magistrát hl. m. Prahy vydal v listopadu 2005 další z řady publikací o životním prostředí v Praze - CD-ROM Praha Životní prostředí 6.

cd-rom praha životní prostředí 6

Magistrát hl. m. Prahy vydal v listopadu 2005 další z řady publikací o životním prostředí v Praze - CD-ROM Praha Životní prostředí 6. CD-ROM je k zakoupení v 1. Městském mapkupectví v Žatecké ulici 2 a od ledna 2006 také v CENIA, české informační agentuře životního prostředí (dříve Českém ekologickém ústavu), k zapůjčení pak také od ledna 2006 v Městské knihovně a CENIA, české informační agentuře životního prostředí. Od roku 1997 jde již o šestou publikaci této řady CD-ROM o životním prostředí v Praze, která v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), případně i další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje (ÚEP) aj.

 

Obsah CD-ROM Praha ŽP 6:

 • ročenka Praha - životní prostředí 2004 (v české i angl. verzi)
 • ročenka Praha - životní prostředí 2003 (v české i angl. verzi)
 • ATLAS životního prostředí v Praze (v české i angl. verzi)
 • Statistická ročenka 2004 - NUMERI PRAGENSES (v české i angl. verzi)
 • Koncepční dokumenty hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí (v české i angl. verzi)
 • Ovzduší v Praze
  • REZZO 2004 - Zdroje znečišťování ovzduší (pouze v české verzi)
  • ATEM 2004 - Modelové hodnocení kvality ovzduší (pouze v české verzi)
  • Imisní zátěž suspendovaných částic PM10 (pouze v české verzi)
 • Hlukové mapy Prahy (pouze v české verzi)

 

obsah řady CD-ROM Praha životní prostředí


Přehled dalších publikací vydaných MHMP a internetových aplikací provozovaných MHMP

Vybrané základní informace o životním prostředí v hl.m. Praze jsou k dispozici v informačním letáku – „miniročence“ (k dostání zdarma v Informačním středisku MHMP, Praha 1, Mariánské nám. 2 /do rozebrání zásob/).

19. prosince 2005
19. prosince 2005