DVD Praha Životní prostředí 7 k dispozici

Magistrát hl. m. Prahy vydal v červnu 2008 další z řady elektronických publikací o životním prostředí v Praze - DVD Praha Životní prostředí 7.

DVD Praha ŽP 7

Magistrát hl. m. Prahy vydal v červnu 2008 další z řady publikací o životním prostředí v Praze - DVD Praha Životní prostředí 7. DVD bude od pol. září 2008 k dispozici v informačních střediscích MHMP (Mariánské nám. 2, Praha 1) a ÚRM (Jungmannova 29, Praha 1), dále v CENIA, české informační agentuře životního prostředí, a k zapůjčení pak také od pol. září 2008 v Městské knihovně. Zároveň probíhá rozsáhlá cílená distribuce vybraným subjektům (ÚMČ v Praze, školy, NNO, střediska ekologické výchovy v Praze apod.). Od roku 1997 jde již o sedmou publikaci této řady CD-ROM (resp. nově DVD) o životním prostředí v Praze, která v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti ochrany životního prostředí, případně i další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje (ÚEP) aj.

 

Obsah DVD Praha ŽP 7:

 • ročenka Praha - životní prostředí 2007 (v české i angl. verzi)
 • ročenka Praha - životní prostředí 2006 (v české i angl. verzi)
 • ročenka Praha - životní prostředí 2005 (v české i angl. verzi)
 • ATLAS životního prostředí v Praze (v české i angl. verzi)
 • Statistická ročenka 2006 - NUMERI PRAGENSES (v české i angl. verzi)
 • Koncepční dokumenty hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí (v české i angl. verzi)
 • Ovzduší v Praze
  • REZZO 2006 - Zdroje znečišťování ovzduší (pouze v české verzi)
  • ATEM 2006 - Modelové hodnocení kvality ovzduší (pouze v české verzi)
 • Ochrana přírody a krajiny v Praze
  • Vegetační mapa
  • Ptáci
  • Motýli
  • Památné stromy
  • Střevlíkovití brouci
 • Hlukové mapy Prahy (pouze v české verzi)
 • Praha - péče o přírodní dědictví (video)
 • Archiv ročenek (1992 - 2004)

 

obsah řady CD-ROM Praha životní prostředí


Přehled dalších publikací vydaných MHMP a internetových aplikací provozovaných MHMP

Vybrané základní informace o životním prostředí v hl.m. Praze jsou k dispozici v informačním letáku – „miniročence“ (k dostání zdarma v Informačním středisku MHMP, Praha 1, Mariánské nám. 2 /do rozebrání zásob/).

3. září 2008
3. září 2008