Proběhla 14. Krajská konference o ekovýchově v Praze (2023)

21. září 2023 se uskutečnila další výroční krajská konference EVVO v Praze, 14. konference o ekovýchově, která nesla podtitul Biodiverzita aneb bohatství života v Praze a zabývala se tedy rozmanitostí přírody v Praze a souvislostí tohoto tématu s ekovýchovou.

  • 1 minuta čtení
  • 10 fotografií
Krajská konference o ekovýchově v Praze 2023, ilustr. foto

V pořadí již 14. konference o ekovýchově v Praze se uskutečnila v prostorech Michnova paláce pod Petřínem a v rámci odpoledních workshopů také v blízkém okolí (Petřínské sady, park Kampa, ulice Malé strany). Tématem konference byla biodiverzita a cílem bylo zodpovědět otázky, jako například: Jakou roli hraje biodiverzita ve městě? Jaká je v hlavním městě druhová pestrost? Jak je na tom Praha s přírodou? Je možné přírodu využít při vzdělávání dětí? Je možné dnešní mládež nalákat ke studiu přírodních věd? … A mnoho dalších.

Dopolední část konference zahájil Jiří Rom přednáškou o pražské regionální směsi semen, kterou pěstuje a využívá Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Následovalo povídání Jana Froňka, který představil projekt Školní les do kapsy. Petra Caltová z Národního muzea zasvětila posluchače do potenciálu využití mobilní aplikace iNaturalist, která slouží jako prostředek občanské vědy k zapojování zájemců do mapování biodiverzity a pomáhá uživatelům s určováním druhů v přírodě. Po krátké přestávce následovala přednáška Kateřiny Čihákové o tom, jak zapojit děti do výuky přírodopisu a chemie. Na závěr dopoledního bloku vystoupila ambasadorka projektů CCBC Viktorie Seifertová, která se prostřednictvím sociálních sítí, přednášek a dalších aktivit snaží nadchnout své vrstevníky do ochrany přírody.

Odpolední část konference byla věnována praktickým ukázkám a workshopům, jako například Ekologie rostlin na vlastní oči, Aktivizační metody v hodinách přírodopisu a chemie, Praha očima geologa a mnoho dalších.

Stejně jako minulé ročníky, byl i tento streamován a celou dopolední část bylo možné sledovat také online. Současně s dopoledním blokem bylo možné navštívit veletrh ekovýchovných organizací, kterých bylo na místě celkem 23. Konference se fyzicky zúčastnilo 135 posluchačů, další pak byli připojeni online.


Děkujeme Ekocentru Koniklec za profesionální zvládnutí realizace krajské konference o ekovýchově v Praze. Stejně tak děkujeme i všem, kteří se na realizaci konference podíleli ať přednáškou či workshopem.

Podrobné informace, nejen o této proběhlé 14. konferenci o ekovýchově, ale i o všech předcházejících naleznete na stránkách www.konferenceevvopraha.cz

16. října 2023
28. května 2024