Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2023

Praha životní prostředí - Rychlé informace, 1/2023, titulní strana

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2023 (vyd. 6/2023) jsou vybrané informace k tématům: naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 v jednotlivých oblastech (adaptace na klimatickou změnu, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, udržitelná mobilita ...), péče o přírodu, krajinu a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), nakládání s odpady od občanů v Praze, využití území, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy a ekologická výchova v Praze.

  • 1 minuta čtení

V tištené podobě bude vydání k dispozici od 10. 7. v prostorách OCP MHMP (Jungmannova ul. 35/29, 4. patro, proti kanc. 463b) a ve stojanech v hale budovy MHMP v Jungmannově ul. 35/29, Praha 1.

4. července 2023
9. dubna 2024