Divadlo pod Palmovkou

Zřizovatel: Hlavní město Praha
Zřizovací listina: dokument
Adresa: Zenklova 34, Praha 8 – Libeň, 180 36
Ředitel:


MgA. Michal Lang

koncepce rozvoje p.o. Divadlo pod Palmovkou na období 2023 - 2028

Telefon: 283 011 111
Fax: 283 011 127
E-mail: info@divadlopodpalmovkou.cz
www: www.divadlopodpalmovkou.cz
Pokladna: pondělí až pátek: 10:00 - 18:00
1 hodinu před představením
předprodej začíná vždy první pracovní den předcházejícího měsíce
Doprava: metro B Palmovka, tram 1, 8, 10, 25

Fotogalerie

8. září 2022
12. prosince 2023