Galerie hlavního města Prahy

Zřizovatel příspěvkové organizace: Hlavní město Praha
Zřizovací listina dokument
Sídlo a fakturační adresa: Staroměstské náměstí 605/13,
110 00 Praha 1,
IČO: 00064416, DIČ: CZ00064416
Ředitelka:

PhDr. Magdalena Juříková,
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

koncepce rozvoje příspěvkové organizace Galerie hl. m. Prahy na období 2021 - 2026

email: office@ghmp.cz
www:

www.ghmp.cz/

Galerie hlavního města Prahy má tyto stálé expozice:  Trojský zámek - české umění 19. stol.
Bílkova vila
Výstavní prostory galerie - výstavy:

Dům U kamenného zvonu
Městská knihovna

Colloredo - Mansfeldský palác

Dům fotografie

Mimopražské objekty: Dům Františka Bílka v Chýnově

 

Fotogalerie

4. srpna 2022
12. dubna 2024