Městská knihovna v Praze

Zřizovatel příspěvkové organizace: Hlavní město Praha
Zřizovací listina: dokument
Adresa ředitelství: Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
Ředitel:

RNDr. Tomáš Řehák, tel.: 222 113 300, reditel@mlp.cz

koncepce rozvoje příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze na období 2017 - 2022

Telefon: 222 113 555
Fax: 222 328 230
E-mail: informace@mlp.cz
www: www.mlp.cz
Počet poboček: Ústřední knihovna, 43 poboček a 3 bibliobusy
z toho automatizovaných: Ústřední knihovna a 35 poboček
Adresy, kontakty a otevírací doby poboček MKP: www.mlp.cz/knihsit.php
Doprava: Knihovní síť na mapě zde.

Fotogalerie

4. srpna 2022
18. dubna 2024