MKČR vyhlásilo Kreativní vouchery II

Vážení,

rádi bychom Vás za Ministerstvo kultury informovali, že dnes, tj. 15. 1. 2024 byla vyhlášena v pořadí již druhá výzva Kreativní vouchery.

Kreativní vouchery jsou dotačním nástrojem, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. MSP bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace neboli kreativní řešení jejich produktu nebo služby.

Žadatelé o kreativní voucher budou moci podávat své žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury od 1. 2. 2024.

Níže zasílám důležité odkazy:

Text výzvy Kreativní vouchery a příloh https://mk.gov.cz/vyzva-0461-2024-kreativni-vouchery-ii-2024

Celostátní galerie kreativců  https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu

Dotační portál MK https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

 

 

 

15. ledna 2024
15. ledna 2024