Vyhodnocení dotazníku „Plnění závěrů II. Kulatého stolu o systémové podpoře tanečního umění“

Výsledek dotazníku spolu se závěry kulatých stolů vnímáme jako velice důležitý. Odbor kultury a cestovního ruchu (dále jen KUC MHMP) získal cenné poznatky pro hodnocení formulářů žádostí a vyúčtování dotace, zpětnou vazbu k dotačním programům a díky odborné veřejnosti může směřovat pomoc tam, kde je nejvíce třeba. Děkujeme proto všem, kteří se účastnili kulatých stolů a vyplnili následný formulář.

  • 2 minuty čtení
Letni_Letna 06.jpg

Shrnutí dotazníku Plnění závěrů II. Kulatého stolu o systémové podpoře tanečního umění:

Respondenti se shodli na adekvátní podobě minimálních výkonových ukazatelů celoroční činnosti, která je dle nich: Minimálně 1 premiéra a 10 veřejných produkcí. Varianta bez premiéry nebyla zcela jasná a pohybovala se v rozmezí 12-50 veřejných produkcí (u divadla dokonce 80 veř. produkcí). Zohlednili jsme tedy nižší hranici: Bez premiéry, ale 12 veřejných produkcí. Dále si respondenti přejí nevyvíjet tlak na tvorbu premiér a možnost uvést premiéru jednou za dva roky.

Pod označením celoroční produkční činnost chápou respondenti veřejné produkce min. 10 měsíců v roce a stálý produkční tým v počtu min. 2 osob.

Ve formuláři byla většinou respondentů přijata podpora pouze excelentních projektů u víceletých dotací, podpory provozování kulturních zařízení, celoroční činnosti souboru, uměleckého tělesa, produkční jednotky (Opatření I.- III. Programových dotací).

V žádosti o Programové dotace respondenti žádají, aby byl kladen důraz na Fair Pay a jeho bonifikaci při hodnocení. Dále by rádi, aby bylo oceňováno vícezdrojové financování projektu. Dotační komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění se při hodnocení žádostí na vícezdrojové financování projektů již zaměřuje. V budoucnu svou pozornost bude také směřovat na Fair Pay.

Ve formuláři vyúčtování Programové dotace žádají respondenti zaměřit se na dodržování Fair Pay a evaluaci excelentních projektů.

V otázce, jaká specifika oboru by měl KUC MHMP sledovat a případně sdílet, jmenovali respondenti především problematiku prostor, zkušeben a rezidencí. V této souvislosti osloví KUC MHMP Kreativní Prahu, z. ú., s žádostí o zapsání prostor, zkušeben a rezidencí do projektu MAPK20, což je již fungující nástroj pro sběr a analýzu dat o kultuře a kulturních a kreativních odvětvích v Praze. Více na https://mapk.cz .

O setkání se zástupci příspěvkových organizací hl. m. Prahy v oblasti kultury projevilo zájem 12 subjektů. Setkání je naplánováno na podzim roku 2024 v rámci Malého kulturního fóra.

Respondenti zvolili k propagaci tři významné akce: Mezinárodní festival Tanec Praha (11 hlasů), Mezinárodní festival Letní Letná (9 hlasů) a Mezinárodní festival Cirkopolis (6 hlasů). V současné době KUC MHMP jedná či bude jednat se zástupci festivalů o organizaci press kampaní a press tripů.

Respondenti by nejvíce ocenili, pokud by hlavní město Praha pomohlo reklamou zviditelnit obor tanec, nonverbální umění a nový cirkus. Tento bod bude již plněn v rámci press kampaní a press stripů, které KUC MHMP nyní připravuje pro tři vybrané festivaly. KUC MHMP nadále intenzivně jedná o možnosti a nastavení pravidel využití reklamních ploch ve vlastnictví hl. m. Prahy nezávislými kulturními organizacemi.

Více v příloze ZDE

 

6. června 2024
6. června 2024