Procházka po zahrádkových osadách i diskuze o budoucnosti bydlení. Výstava To je Plán! představuje doprovodný program

Výstava To je Plán! v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představuje upravený návrh Metropolitního plánu. Cílem celé výstavy a doprovodných aktivit je Plán vysvětlit co nejširší veřejnosti. Pro návštěvníky CAMPu jsou připraveny přednášky, které představí jednotlivé principy Metropolitního plánu, zájemci mohou zajít na komentované procházky, kde budou vysvětleny dva fenomény plánu - zahrádkářské kolonie a sídliště či se zúčastnit komentovaných prohlídek výstavy.

Doprovodný program

Celý doprovodný program výstavy naleznete zde:
 

PÁ 06/05 16.30  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Jak vznikal Metropolitní plán a k čemu slouží? Přijďte se zeptat přímo autorů Plánu a dozvědět se, jak číst v jeho dokumentaci. Metropolitní plán je důležitý téměř pro každého, kdo v Praze žije nebo jen pracuje. Z Metropolitního plánu se totiž dozví, jakým způsobem se může v budoucnu proměnit jeho bezprostřední okolí. Výstava v CAMPu Plán představuje v 5 principech – Prostředí okolo nás, Klimatické změna, Bydlení, Veřejná vybavenost a Veřejná prostranství.

ST 11/05 19.00  DISKUZE (ČZJ)
Bydlení: Mrtvý město?

Jak přispívá Metropolitní plán ke zmírnění bytové krize? A zohledňuje ekologická a ekonomická hlediska, především nižší náklady na celkovou infrastrukturu a ochranu krajiny? Pro město je důležitý jak správný rozvoj, tak i ochrana současného stavu. Nový Plán chrání charakter jednotlivých lokalit a kromě sídlišť se věnuje například i vnitroblokům či zahrádkářským osadám. Zachovává je tam, kde fungují a jsou využívány ke svému účelu, zato ty již obydlené mění na bydlení. Plán vymezuje i nové obytné čtvrti, což jsou především velké prázdné plochy uvnitř města, které zatím neslouží žádnému účelu. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

ST 18/05 16.30  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Jak vznikal Metropolitní plán a k čemu slouží? Přijďte se zeptat přímo autorů Plánu a dozvědět se, jak číst v jeho dokumentaci. Metropolitní plán je důležitý téměř pro každého, kdo v Praze žije nebo jen pracuje. Z Metropolitního plánu se totiž dozví, jakým způsobem se může v budoucnu proměnit jeho bezprostřední okolí. Výstava v CAMPu Plán představuje v 5 principech – Prostředí okolo nás, Klimatické změna, Bydlení, Veřejná vybavenost a Veřejná prostranství.

ST 25/05 17.00  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
Fenomén sídliště

Jak Metropolitní plán přistupuje k panelovým sídlištím? Jak můžeme sídliště udržitelně rozvíjet? Metropolitní plán nově definuje lokality, tedy místa se stejným charakterem, tak aby se mohla dobře přizpůsobovat dnešním potřebám. Řeší tak například jinak blokovou strukturu Vinohrad, vilovou zástavbu Ořechovky a jinak zase panelové sídliště na Černém Mostě. Chrání tak jejich ráz a rozmanitost Prahy jako celku, ale mimo to i přidává nezastavitelné plochy mezi jednotlivé domy, navrhuje nové parky a definuje novou veřejnou vybavenost. Přijďte na komentovanou vycházku po sídlišti Černý Most, jehož stavba skončila teprve v 90. letech 20. století.

Sraz: předprostor AN Černý Most (místo konání farmářských trhů)

ST 01/06 19.00  DISKUZE (ČZJ)
 Veřejná vybavenost: Mají si kde hrát?

Jak Metropolitní plán zajistí, že se v budoucnu nestane, aby pro školu, sportoviště nebo lékařské zařízení „zbyl“ v rámci nové výstavby ten „nejhorší“ pozemek? A jak Plán usiluje o maximální vybavenost každé pražské čtvrti? Metropolitní plán vnímá společenskou poptávku po zkvalitňování veřejné vybavenosti, a proto chrání tu stávající a podporuje výstavbu nové. Zařízení veřejné vybavenosti budou mít při plánování nových čtvrtí privilegované umístění, a to zvláště v obytných lokalitách. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

ST 08/06 19.00  DISKUZE (ČZJ)
Klimatická změna: Přes park nejdu

Zajišťuje Metropolitní plán dostatečnou ochranu přírody? A jak využívá volné plochy v centru? Dokáže zabránit rozrůstání města do volné krajiny? Součástí Metropolitního plánu je i vymezení sítě biocenter a biokoridorů, které přispívají k ekologické stabilitě, ochraně zvířat, rostlin a k zadržování vody v krajině. Plán mapuje veškerou volnou krajinu, definuje nově navržená zalesněná místa, nové plochy extenzivního zemědělství a plochy pro odpočinek. Tématem Plánu je i samotná řeka – koryto řeky i s blízkým okolím Plán vymezuje a chrání, současně řeší i protipovodňovou ochranu. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

PÁ 10/06 16.30  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA (ČZJ)

Jak vznikal Metropolitní plán a k čemu slouží? Přijďte se zeptat přímo autorů Plánu a dozvědět se, jak číst v jeho dokumentaci. Metropolitní plán je důležitý téměř pro každého, kdo v Praze žije nebo jen pracuje. Z Metropolitního plánu se totiž dozví, jakým způsobem se může v budoucnu proměnit jeho bezprostřední okolí. Výstava v CAMPu Plán představuje v 5 principech – Prostředí okolo nás, Klimatické změna, Bydlení, Veřejná vybavenost a Veřejná prostranství. 

ST 15/06 19.00  DISKUZE (ČZJ)
Veřejný prostor: Co? Barák! 

Podporuje Metropolitní plán existenci lokálních sousedství? A jak podporuje vznik kvalitních veřejných prostor? Plán popisuje Prahu skrze ulice, náměstí a parky a sleduje jejich kompozici a hierarchii v rámci města, aby podle významu rozdělil veřejná prostranství na čtyři typy – metropolitní, čtvrťová, lokalitní a místní. Zaměřuje se na jejich ochranu a rozvoj nebo vymezuje nové v lokalitách, které teprve vznikají. Metropolitní plán zároveň podporuje lepší pěší prostupnost pomocí pěšin a stezek skrz zastavěná území, městské parky i přes otevřenou krajinu. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

PO 20/06 18.00  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
Fenomén zahrádkářské kolonie

V čem spočívá důležitost zahrádkářských kolonií ve městech? Proč jsou pro jejich uživatele tak důležité? Metropolitní plán stanovuje celkem 480 hektarů zahrádkových osad. Cílem je ukázat ty, které zůstávají, i ty které se přeměňují, a porovnat, kolik jich je nově chráněno. Některé totiž postupně zanikají, takže je Plán přeměňuje v parky, a dále ty, kde se částečně bydlí, mění na bydlení. Vydejte se s námi na komentovanou vycházku územím zahrádkářské kolonie Litovického potoka.

Sraz: před kinem Ořechovka  

ST 29/06 19.00  DISKUZE (ČZJ)
Prostředí okolo nás: Ukradené panorama

Jak Metropolitní plán vymezuje a popisuje jednotlivé městské lokality? Proč je důležité jejich mapování k jejich dalšímu rozvoji? Má Plán vliv na panorama, které je pro stověžatou Prahu tak typické? Metropolitní plán chrání Prahu takovou, jaká je a jakou ji máme rádi. Pro naše město je charakteristická rozmanitost, za kterou vděčíme jedinečnému pražskému terénu, historickým vrstvám, a především tradičně odlišnému způsobu života v jednotlivých částech města. O tom budou diskutovat zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

 

10. května 2022
21. listopadu 2023

Carousel vybraných článků

Metropolitní plán
24.04.2022

Nová výstava v CAMPu představí budoucnost Prahy

Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí. Nová výstava "To je Plán!" v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představí od 26. dubna nově chystaný území plán Prahy -...

Metropolitní plán
10.05.2022

IPR se vrací do ulic. Představí nový Metropolitní plán

Obdobně jako v roce 2018, kdy byl Metropolitní plán poprvé představen veřejnosti, zahájil Institut plánování a rozvoje (IPR) spolu s hlavním městem informační tour po městských částech. Celkově se...

Metropolitní plán
26.05.2022

Veřejné projednání návrhu Metropolitního plánu v CAMPu

Upravený návrh Metropolitního plánu je zveřejněn. Detailně se s ním seznámit můžete kromě výstavy a doprovodného programu na samotném veřejném projednání, během nějž proběhne prezentace nového...

Metropolitní plán
01.07.2022

Termín pro podávání připomínek vypršel 30. 6. 2022

K podobě nového Plánu bylo možné se v průběhu jeho pořizování vyjádřit dvakrát. Poprvé to bylo při Společném jednání o návrhu, které se uskutečnilo 27. června 2018. Podruhé v rámci Veřejného...